Съдия Георги Колев:

Политически структури ни убеждават, че състоянието на правосъдието е трагично, а то не е

Политически структури ни убеждават, че състоянието на правосъдието е трагично, а то не е
Съдия Георги Колев, снимка: БГНЕС

Съдия Колев, спря ли да звъни телефонът, след като вече не сте начело на една от най-важните съдебни инстанции у нас – Върховния административен съд (ВАС)? Извън шегата, след седем години начело на ВАС, какво е усещането в последните три седмици, откакто има нов титуляр?

Телефонът все пак не спря да звъни, защото имам доста задачи да довършвам - подаване на декларации към Сметната палата и т.н., но това са подробности, които не са кой знае с какъв обем.

Що се касае до това какво е усещането – грубо казано, един огромен товар падна от раменете ми, защото не съм си давал сметка до сега какъв ангажимент е това. В един момент, в който се почувствах свободен, имах възможност да наблюдавам нещата отстрани, да видя колко усилия прави колегата Чолаков да влезе в ритъм и съответно да продължи. Той се справя отлично, между другото, въпреки че му коства известни усилия, но това е абсолютно нормално. Като си спомня аз преди 7 години, при мен беше по същия начин – чак когато погледнеш отстрани, виждаш колко трудно е било в началото.  

Върнахте ли се вече на работа като съдия във ВАС?

Встъпил съм в длъжност, но не съм се върнал на работа, имам доста неизползвана платена отпуска, така че сега я използвам.

Дали плановете Ви оттук насетне са да търсите развитие в други публични сфери или оставате редови магистрат?

Засега мисля да остана редови магистрат, но никога не е изключено да си променя плановете, спрямо ситуацията. Честно казано, предпочитам съдийската работа, но ако възникне възможност и за друга работа в публичните сфери, мисля че ще се възползвам. 

С какво искате да се запомни мандатът Ви като председател на ВАС, в началото на тази година бе отбелязана десетата годишнина от въвеждането на териториалните административни съдилища, успяха ли да се утвърдят?

Административното правосъдие в България е изключително успешно. Заявявам го абсолютно сериозно, не само защото съм бил председател на ВАС, а и защото имам преки наблюдения, че административното правосъдие у нас е на едно много високо равнище.

В Европейското табло сме на една от челните позиции, но не това е важното. Важно е друго – за всички тези седем години няма наложено наказание на административен съдия. Като изключим две предложения, които не бяха наложени на колегите. Може да не се съмнявате, че ако имаше сериозни нарушения, както  по отношение на сроковете или каквито и да било други, наказания щеше да има. Но след като няма такива, не само на ВАС, а и на териториалните административни съдилища изобщо, може да се направи много добър извод – след като няма причини за налагане на наказания, то работата върви, при това много добре.

Когато има критики за бавно правосъдие у нас, мнозина опонират с фактите, че административното правосъдие у нас е сравнително бързо спрямо останалите държави-членки на ЕС, но все пак има дела, които се насрочват за след две години.

В този случай става въпрос единствено и само за ВАС. При териториалните административни съдилища няма такова нещо. Тук  не става дума за изготвяне на мотивите към съответните решения, а за насрочване на дела. За всяка една от страните е важно производството да мине бързо, само че възможно ли е един върховен съд да има 200-210 дела средно на съдия годишно, тоест, да може да се сравняваме с районните и окръжни съдилища и да очакваме от колеги ефективна работа, освен ако тези дела не бъдат разсрочени във времето, както се случва. Трябва да изберем дали да се разглеждат бързо, за сметка на качеството на работата на колегите.

От друга страна, самите колеги не биха позволили това. 

Третият вариант е една тема, която многократно сме дискутирали – промяната в съответната подсъдност и оттам разтоварване или увеличаване на броя на колегите, няма друг вариант. 

И все пак, очаква се службата за Структурна реформа към Европейската комисия да извърши анализ на административните съдилища, поне това разбираме от последния Мониторингов доклад на Брюксел. Нужен ли е и защо на административните съдилища, а не на окръжните, например, не е ли по-голям проблемът при търговските дела, при наказателните, по които има много широк отзвук?

Така е, но може би е далеч по-трудно да се направи такава проверка в окръжните съдилища, отколкото в административните, ние сме ограничен брой. По-лесно е това да се случи. Докато при останалите съдилища, особено при районните, резултатите са много по-сериозни. Друго обяснение на това решение нямам.

Законодателите решиха, че не е нужно двуинстанционно съдебно производство по отношение на обжалването на оценките на въздействие на околната среда по големи инвестиционни проекти с национално значение. Депутатите не просто ограничиха правото на обжалване, но го направиха два пъти, като прегласуваха и ветото на държавния глава. Пречеше ли на някого съдебният контрол или тъкмо обратното - някой ползваше възможността да обжалва "до безкрай", за да блокира инвестиционни намерения за стотици милиони? 

Монетата винаги е с две страни - имаше много случаи, в които съдебният контрол пречеше да се вземат решения по отношение на инвестиционните проекти и защитаваха околната среда, в която гражданите имат право да живеят. Имаше редица случаи, в които съдебният контрол се използваше като механизъм за пречка срещу едни сериозни инвестиционни проекти. Тук еднозначен отговор няма. 

Това е решението на народните представители, а ние в крайна сметка, сме съдии и единственото, което трябва да направим, е да съблюдаваме стриктно закона.

Като казахме "вето" и "президент", имате ли обяснение защо Румен Радев толкова настояваше Вашият наследник да се избира от новия Висш съдебен съвет, та отказа да подпише указ? 

Както забелязахте, аз не коментирах този въпрос нито в момента на връщането, нито в момента, в който имаше повторно решение вече на новия Висш съдебен съвет. Това беше преценката на господин Радев, мисля че тя беше по-скоро имиджова.

Ваш човек ли е Георги Чолаков? Питам Ви и защото такива бяха спекулациите, че сте направил и невъзможното, за да наложите кандидатурата му, а той всъщност бе издигнат от Общото събрание на съдиите от ВАС.

Аз безспорно съм един от колегите, които гласуваха за господин Чолаков, но няма как който и да е председател да наложи подобно нещо на Пленума на един Върховен съд. Още повече, че това стана в момент, в който моят мандат изтичаше. Нали разбирате колко сериозно влияние може да окаже един председател с изтичащ мандат върху един Пленум на върховни съдии?! Те много добре си дават сметка, че мандатът изтича, че става въпрос за колегата, който в крайна сметка ще е председател на техния съд в следващите седем години и единственото, което ги интересува, е този колега да си изпълнява функциите и те да работят комфортно и нормално. Това е моето становище.  

Съдия Чолаков на няколко пъти, сякаш, искаше да се разграничи от Вашите методи за работа. Направи го при изслушването във Висшия съдебен съвет (ВСС), а и в интервюта. И Вие, май, го признахте - авторитарен стил на работа сте налагал...

Моето изказване беше по-скоро като контрапункт на изявленията на редица колеги. Да, разбира се, че трябва председателят да се съобразява със становището на Пленума, но не мисля, че за всичко, защото, ако се прави Общо събрание или Пленум след Пленум по всеки един въпрос, не знам колко ефективно ще бъде времето за управление. Не мисля, че ще бъде ефективно.

Естествено по важните въпроси, които са залегнали в закона и не само, но и когато председателят реши, че следва да чуе становището на останалите, трябва да свика Пленум. Не трябва никой да се заблуждава, макар че много хора го правят, че аз съм взимал самостоятелни решения. Не винаги съм събирал Пленум, но почти винаги съм събирал становищата на 80-90 % от колегите си по важните решения, които са били съобразени с тяхното мнение. 

Няма председател, който да има 100% доверието на колегите си. Винаги в един колектив има една група, която е срещу председателя, ако тя е малка е добре, ако е голяма е лошо. Мисля, че в моя случай тя беше малка. Колегата Чолаков ще се опита да постигне един сериозен консенсус с  всички - дано да успее. 

Какво казахте на новия председател на ВАС, когато му отстъпихте кабинета си?

Аз подарих "златен ключ" на колегата Чолаков, с идеята наистина да запази доверието на колегите, тяхното уважение, както и да им осигури комфорт в бъдещата им работа, което е най-важното. Мисля, че задачата на председателя не е да решава дела, няма място дори в залата. Неговата работа е след като осигури условията на работа на своите колеги, вече те ефективно да решават делата. Това се получава, когато председателят работи както трябва и мисля, че колегата Чолаков ще го направи.

Съжалявате ли, че не успяхте да реализирате едно от амбициозните си намерения за създаването на т.нар. "касационна инстанция" вътре в самия ВАС, какво щеше да се промени, ако това решение, подкрепено от Пленума на върховните съдии, бе станало факт?

Решението бе подкрепено от Пленума на върховните съдии. Поисках от ВСС необходимите щатове, но те ми бяха дадени частично, тоест, нямаше как да успея да го направя и след това аз лично направих предложение до Пленума да бъде отменено предходното решение (за създаването - бел.ред.). 

Пленумът подкрепи тази идея. Идеята беше за установяване на една по-твърда практика, но тя дойде, след като идеята за Централен административен съд не успя да се реализира. 

Вярно е, че Конституцията на Република България визира конкретни дела, които са подсъдни на ВАС, но е възможна и промяна в тази подсъдност. Говоря за решенията на Министерския съвет, актове на министри, които са подсъдни пряко на първата инстанция, но тук идва най-големият проблем – първоинстанционната подсъдност. 1380 първоинстанционни дела са завършени за миналата година, тоест, това е близо 20%, което е много сериозна цифра, с оглед на обстоятелството, че едно първоинстанционно дело отнема много повече финансови и кадрови ресурси, отколкото едно касационно дело. А и времеви, което води именно до това сериозно забавяне в насрочването, за което говорихме по-рано. Има сериозни забавяния в насрочването на дела именно по тази причина.  

Смятате ли, че е възможно идеята Ви да се реализира сега от Георги Чолаков или съпротивата ще е голяма? 

Не знам дали колегата Чолаков би одобрил такава идея. Възможно е. По отношение на касационната колегия - той не е дискутирал пред мен този въпрос. Той може би ще избере друг път.  

Има ли друго нещо, което не успяхте да реализирате и смятате, че е добре, ако съдия Чолаков е съгласен, да се осъществи?

В крайна сметка това, което си бях поставил като цели в началото, а именно щатовете на съдебните помощници да бъдат увеличени, част от подсъдността да бъде изменена, аз го реализирах. 

Започнах с 15 съдебни помощници, в момента имаме 58, започнах с много по-малък брой колеги, в момента са доста повече. Това, което си бях поставил като основна цел, беше промяната на подсъдността, където успях само частично и се надявам колегата да се справи, защото, ако колегата Чолаков се справи тук, това ще донесе едно сериозно разтоварване на ВАС, оттам и съкращаване на сроковете за разглеждане на делата, за да сме полезни за гражданите. В крайна сметка, това е идеята на административното правосъдие. Пожелавам му успех да реши и още един въпрос, който аз така или иначе не успях – за сградния фонд. Необходими са допълнителни помещения, успях да взема някои такива съвсем наблизо до съда, но трябва много по-сериозна територия. Надявам се той да успее. 

Не мога да не Ви попитам и за друга тема, за която толкова силно бяхте атакуван, Вие ще кажете дали с право – роднинските назначения. Толкова ли много близки на магистрати работят във ВАС? 

Аз мои роднини в този съд нямам. Но да, има деца на колеги в съда, но те не са толкова много. Те са 3-4 души. По тези назначения аз имам една много интересна трактовка. 

Какво следва да направим?

Да оставим децата на колегите върховни съдии или да отидат в големите адвокатски кантори и оттам да осигурят достъп до техните родители. Не казвам, че някои от тези кантори се възползват, но може и да го правят. Повечето не се възползват, те са почтени хора, но защо трябва да остава тази възможност? Предпочитам да осигуря комфорта на родителите и като съответното момче или момиче е на работа във ВАС, още повече и под наблюдението и на своя родител, и на всички останали колеги. 

Нямате представа колко повече се стараят тези деца, за да се докажат и на колегите на своите родители. Колегите ги наблюдават и по-стриктно. Трябва да ви кажа, че за тези деца е много по-трудно, отколкото за останалите. Ако направят грешки, е и за сметка на имиджа родителите им. 

Вие успяхте да работите с цели три състава на ВСС. Обективно ли бе оценена работата на предишния състав, част от който в рамките на пет години бяхте и Вие? Сякаш всички хвърлят вината върху него за състоянието на съдебната система. Къде съгрешихте?

Не мога да кажа, че предишният състав на ВСС има конкретни грешки, както и в по-предишния и т.н. Както виждате, винаги се търси виновник. Не мисля, че е чак толкова трагично състоянието на съдебната система. Напротив, опитват се да ни убеждават много активно в това. Друга тема е кой и защо, но това са чисто политически структури. 

Понеже ВСС е един колективен орган, той е виновникът обикновено за цялостната ситуация в съдебната система. Когато изтече мандатът и на настоящия, ще се чуят и за него подобни неща. Чувах ги, когато изтичаше мандатът и на по-предишния Съвет. Това не е сериозно. Много трудно е да се направи преценка на дейността на един колективен орган, защото той се състои от отделни хора. Къде точно е била грешката, е трудно да се каже. 

А изборът на Лозан Панов за председател на Върховния касационен съд (ВКС), наложи се като председател на ВАС да го браните от т.нар. "опозиция" във ВСС, която в началото на 2015-та година не го подкрепяше, включително и за това, че от административното правосъдие застава начело на ВКС. Съжалявате ли за това?

Надявам се колегата Панов да си коригира позициите. В противен случай ще започна да съжалявам. 

Влезе ли политиката в съдебната система и всъщност, имате ли обяснение за коренната промяна в колегата Ви Панов?

Многократно съм се опитвал да си отговоря защо се случи тази промяна, но нямам отговор. Дали е политиката или не, няма как, след като нямам доказателства, да давам становища, защото не би било етично.

Преди да оглавите ВАС бяхте наказателен съдия. В този смисъл, едва ли Ви е чужда темата за промените в НПК. Специализираното правосъдие може ли да е панацея за липсата на резултати в борбата с корупцията по високите етажи на властта? 

Не само, че бях наказателен съдия, а бях и един от тези, които стояха зад създаването на специализираното правосъдие - както законодателно, така и структурно.

Определено съм на мнение, че специализираното правосъдие, в крайна сметка, точно за това беше създадено и то ще даде ефективни резултати точно в тази сфера. Естествено, това би било факт, ако съответните кадрови ресурси се обезпечат. Не са достатъчни кадровите ресурси в специализираното правосъдие. Мисля, че тук са единствените проблеми, но това може да бъде коригирано. Те бяха създадени именно с тези цели и следва да си изпълнят предназначението.

Мисля, че това е правилният път. Ако направите един сравнителен анализ в европейските държави, ще видите, че специализацията в правосъдието е нещо водещо. Например, в Германия има специализирани данъчни съдилища, има специализирани съдилища за непълнолетни и то като отделни структури на съдилищата. Подобни специализирани наказателни съдилища има и в Испания. На това се набляга, а не на нейното отричане. Мисля, че е било необходимо създаването им.

Споделяте ли основанията на съдиите от ВКС, че промяната на подсъдността е противоконституционна и следва Конституционният съд да я отмени?

Определено не споделям това тяхно мнение. 

Съдия Колев, още един въпрос в тази посока – може ли с промяна на Конституцията да се отменя давността за т.нар. "приватизационни престъпления" и доколко това противоречи на принципите на правовата държава?

Не мисля, че трябва да правим такава промяна, това е неприемливо. Няма престъпление, освен престъпленията срещу мира и човечеството, което да няма давност. Както знаете и убийството има давност. Не може каквото и да е друго престъпление да се поставя над убийството – това не е сериозно. Не знам чия идея е това дори. Кое е по-високата ценност – животът или собствеността? Имаме пряк отговор за това отдавна – най-ценното е животът!

Съдия Георги Колев е завършил ВИПОНД-МВР. Влиза в съдебната система през 1993 г. като стажант-съдия в СГС. Работил е като следовател и прокурор. От 2000-та година е съдия. В периода 2004-2009 г. е заместник-председател на СГС, а 2009-2010 г. и негов председател. През 2010 г. е избран за председател на Върховния административен съд, който ръководеше допреди три седмици. Участвал е в работата на общо три състава на Висшия съдебен съвет. В момента е съдия във ВАС.

Още по темата

Специализираният наказателен съд не даде ход на делото КТБ

Предишна новина

Дни след старта на проверката ни, Прокопиев е закрил дружества в Кипър

Следваща новина

Коментари

43 Коментара

 1. 44
  Бре бре бре бре | нерегистриран
  0
  -2
  До коментар #42 от "Бре бре | нерегистриран":
  Цифро 41, нещо тишината в спалнята по коледа, те е озлобила мнооого. Явно си недооценено районно соросче. Горкото районно соросче, горкото ТО.  Силнотото грухтене заглушава тишината при прилагане на ВСС-мешере-помагалото "Мафиотско-партийно-номенклатурно, олигархично-кастово-задкулисно, милиционеро-ченгесаро-фатмашко, финансово-криминално-корупционно, съпружеско-шуро-баджанашко, кумовско-сватоваско-котерийно, масонско-темплиерско-спецсексуално и патриотарско-идеологично-догматично развъждане на свине в магистратските учрежденски свинеугоителни"! А около Коледа и Банго Васил е направо отчайвщо от страх пред Гилотината!

 2. 43
  Съдия ВАС | нерегистриран
  4
  -1

  Георги Колев освен че беше блестящ ръководител, но той най вече е приятел.

 3. 42
  Бре бре | нерегистриран
  5
  -1

  Цифро 41, нещо тишината в спалнята по коледа, те е озлобила мнооого. Явно си недооценено районно соросче. Горкото районно соросче, горкото ТО.

 4. 40
  . 39 | нерегистриран
  7
  -2

  Да, ама на ниво районни и окръжни съдилища. Там понеже всички се борят а т.нар кариерно израстване, а всъщност трябва да се знае, че са малко хората, които стават за това. Трябва да работят в районните и окръжните съдилища, а не само да говорят. Слава богу не е така в апелативните и върховните.

 5. 39
  състоянието на правосъдието е повече от трагично и комично | нерегистриран
  4
  -8

  Георги Колев:

  Политически структури ни убеждават, че състоянието на правосъдието е трагично, а то не е. Трагично е само, че аз бях седем години председател на Върховния административен съд (ВАС) и ще остана върховен съдия и след изтичането на мандата.....като редови съдия от ВАС.

 6. 38
  | нерегистриран
  3
  -6
  До коментар #36 от "Много точно | нерегистриран":
  Това, което казва е абсолютно вярно. Особено ако се направи сравнение, съдебната система наистина е една от добре работещите, като изключим разбира се СРС и СГС. Четете ли какво се случва в здравеопазването, в образованието?

  Ох, то не е за четене! Това са най-слабите страни на една икономически немощна държава, като нашата.

 7. 37
  Ugo | нерегистриран
  11
  -6

  Колев се справи много добре като административен ръководител. Само адмирации за този човек!

 8. 36
  Много точно | нерегистриран
  17
  -6

  Това, което казва е абсолютно вярно. Особено ако се направи сравнение, съдебната система наистина е една от добре работещите, като изключим разбира се СРС и СГС. Четете ли какво се случва в здравеопазването, в образованието?

 9. 35
  | нерегистриран
  10
  -11
  До коментар #34 от "Ильо | нерегистриран":
  Колев е един достоен магистрат и блестящ юрист. Направи изключително много за развитието на съдебната система в демократична България и напредъка на страната по глава правосъдие и вътрешен ред. Има огромни заслуги за развитието на административното право и организацията във Върховния административен съд.  Той просто беше корумпе и си остана такова!tncoc7

 10. 34
  Ильо | нерегистриран
  13
  -10

  Колев е един достоен магистрат и блестящ юрист. Направи изключително много за развитието на съдебната система в демократична България и напредъка на страната по глава правосъдие и вътрешен ред. Има огромни заслуги за развитието на административното право и организацията във Върховния административен съд.

 11. 33
  | нерегистриран
  15
  -1
  До коментар #32 от "хм | нерегистриран":
  Такива като николета лозанова сами са се обидили като са се нарекли така, но боклука трудно се чисти в България. Господин Колев е категорично прав, че е по-лесно да се направи мониторинг на работещи съдилища, отколкото на СРС и СГС, където положението наистина е трагично. Не ми е трудно да се досетя кой насочва вниманието към административните съдилища. Тази битка срещу административните съдилища се водеше досега по-дискретно, но явно сега избуяват.

  Сподели - кой я води и какви са интересите му.

  Че е налице такава битка е очевидно, но до момента не мога да си обясня мотивите. Съответно и персоните, които хя предизвикват.

 12. 32
  хм | нерегистриран
  18
  -1

  Такива като николета лозанова сами са се обидили като са се нарекли така, но боклука трудно се чисти в България. Господин Колев е категорично прав, че е по-лесно да се направи мониторинг на работещи съдилища, отколкото на СРС и СГС, където положението наистина е трагично. Не ми е трудно да се досетя кой насочва вниманието към административните съдилища. Тази битка срещу административните съдилища се водеше досега по-дискретно, но явно сега избуяват.

 13. 31
  НИКОЛЕТА ЛОЗАНОВА | нерегистриран
  6
  -15

  Колеф, фнимавай с крадените коли. Да не почнеш да ги връщаш пак на крадците

 14. 30
  До 26-ти | нерегистриран
  5
  -5

  Калинчоохоооо, свършиха хонорарите на Капитал и сега като истински демократ-реформатор,като реален технократ-сребролюбец, трябва да се преориентираш. Къде ли? Ами там, където дават... хонорари

  Ха-ха-ха

 15. 29
  До23 | нерегистриран
  2
  -12

  И също така пропусна.Много ви помагаше с решенията,-) Обичам конфитюр от капушки,-)

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.