Боян Магдалинчев, представляващ ВСС:

Политическото говорене е недопустимо за eдин магистрат, още повече за председателя на ВКС*

Политическото говорене е недопустимо за eдин магистрат, още повече за председателя на ВКС*
Боян Магдалинчев, представляващ ВСС, снимка: БНТ

Представляващият Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев даде интервю за БНТ, в което остро разкритикува поведението на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов в последните месеци, включващи атаки срещу органи на съдебната и други власти, политически изказвания и демонстративното му абдикиране от заседание на Съдийската колегия, която председателства. 

Поради големия отзвук на интервюто, "Правен свят" публикува частта, в която г-н Магдалинчев говори за отношенията на Лозан Панов с ВСС. 

Господин Магдалинчев, председателят на Върховният касационен съд (ВКС) Лозан Панов, един от "тримата големи" в съдебната система казва през 2016-та следното:"Мониторингът бе създаден заради нуждата България да спазва общи принципи, той продължава заради несправянето в наказателното правораздаване". Бих искал да разтълкувате едно негово изявление на международен форум, което беше разпространено и за мен е учудващо. Лозан Панов, председател на ВКС, казва: "Аз се почувствах като онзи съпруг, който е хванал жена си в изневяра, а тя възмутено го е попитала на мръсните ли очи ще вярва или на нея". Не е ли грозно един от "тримата големи" в правосъдната ни система да говори така за Европейската комисия, която ни казва, че напредваме и би трябвало да се гордеем с това?

При това за първи път с толкова положително становище по отношение на Мониторинговия доклад.

Защо се ядосва той на това?

Нямам представа защо и за какво се ядосва, но един от аргументите, които аз считам за възможни, като негов отговор, това е нежеланието България да бъде извадена от Мониторинговото наблюдение, което има от Европейската комисия.

Всички искаме да бъдем извадени. Кои са тези, които не искат?

Очевидно господин Панов е един от тези, които не желаят и желая България да бъде под наблюдение още неопределено време.

Това ни спира и по пътя за Шенген и говори зле за страната. А самата Комисия казва, че сме напреднали. Защо да не иска това да става, нали затова работим всички?

Много е странно. Цялата Европейска комисия казва България има много голям напредък.

Виждаме знакови дела, виждаме прокуратурата обвинява хора, които се считаха за недосегаеми до момента, никой не смееше да гъкне срещу тях. Имаме дейността на КПКОНПИ, която е приветствана от Европа, виждаме конфискация за определени имущества, виждаме дейност. Добре, не трябва ли шефът на ВКС да е доволен от това нещо?

Би следвало, ако шефът на ВКС беше активен участник в дейността на ВСС по много мероприятия.

Чакайте малко! Вие ми казвате, че той не говори с вас по тези теми?

Тези теми той изобщо не ги е поставял на обсъждане пред нас. Господин Панов обикновено има навика да говори извън ВСС за същинските проблеми. Това, което той каза за зависимостите в съдебната система, за чадъри, първо да го сподели пред органа, който решава тези проблеми.

А той е член на този ВСС?

Разбира се, и то по право.

Добре, никога ли не е поставял пред вас тези въпроси?

Никога. Това, което в момента той каза, така, както го заявява, на този международен форум, никога не го е поставял по този начин.

Лозан Панов, председател нас ВКС, казва така: "НАП тероризира неудобните на властта". Защо нападаме институции, с които трябва да се работи?

Аз няма да взимам отношение по това колко са основателни констатациите на Националната агенция по приходите, аз ще взема отношение по един друг въпрос, който на пръв поглед е второстепенен. Истината е, че НАП издирва г-н Панов 13 пъти. От момента на образуването на производството пред НАП, за да бъде уведомен. След това излиза ревизионен доклад.

Не могат да го намерят на местоработата ли или електронният адрес не му получава писмата?

Той е подал електронен адрес за кореспонденция. Съобщенията очевидно не ги получава на електронния адрес, поради което НАП е била принудена да го търси на домашен адрес или на постоянен адрес, които са известни. Дори по местоработата му, в това число и във ВСС. Излязоха публикации и това е известно. Това е по-странното, един председател на ВКС, може би е силно да кажа "се укрива" от държавни институции, които искат да му връчат съобщенията си. Това е много странно.

Да Ви върна към един друг казус, защото ми изглежда странно това поведение. Аз съм лаик в правото, но доколкото знам, главният прокурор, двамата големи – председателят на ВКС и на ВАС – както и Вие се явявате в парламента, за да бъдете изслушани, а шефът на ВКС трябва да представи доклада на съдилищата, нали така – той отказа да ходи два пъти в парламента. Защо?

Г-н Кошлуков, в чл. 86 т. 16 от Конституцията на РБ е записано, че Народното събрание изслушва и приема доклада на председателя на ВКС, на ВАС и на главния прокурор, както и за независимостта на съдилищата и за тяхната дейност. Председателят на ВКС изготвя доклад за дейността на ВКС и доклад за дейността на съдилищата в страната. Той го внася във ВСС и ние го внасяме в парламента. Логично, нормално. Както беше и с останалите – тоест и с председателя на ВАС, главния прокурор и с мен, като представляващ ВСС, когато ни поканиха да присъстваме на изслушване на нашите да доклади и да вземем отношение. Това е въпрос на институционално уважение, нищо повече. Без значение коя е управляващата сила в този парламент и коя не е  - дължи се уважение, още повече, че г-н Лозан Панов, или председателят на ВКС, също е институционална фигура. Така че най-малко заради това. Никой от нас не разбра защо.

Добре, вие във ВСС не го ли обсъждате? Видях тази декларация, която сте написали. Вие сте Колегия и той по право е член. Когато се правят такива изявления, навън особено, злепоставя страната, не му ли задавате въпроса: "Защо го правиш, какво е това, защо не говориш с нас?"

Господин Кошлуков, точно това се опитахме да направим онзи ден. 10 човека от 14 души съдебна колегия се опитахме тези въпроси, които той е поставил на този международен форум, да ги сподели с нас, да направим един диалог. Може и ние да не сме прави, но важното е, че ние искаме да разговаряме с него. Той най-безцеремонно каза, че няма да разговаря с нас. Той каза пред съдийската колегия, че не е длъжен да дава отчет.

Прави тези отчети на други места. Аз съм гледал и други негови изявления и на политически форуми.

Най-вероятно на него му е по-удобно да прави такива отчети на други места и се страхува да ги направи пред нас. Ако грешим, нека го да го сподели.

Съдийската колегия на ВСС пита:" Считате ли, че политическото говорене като форма на осъществяване на политическа дейност, която е забранена изрично по силата на императивната норма на чл.18 ал.1 т. 6 от ЗСВ за изборните членове на ВСС, е допустимо за председателите на ВКС и ВАС, и Главния прокурор?" Защо твърдите, че има такова политическо говорене?

Политическото говорене е недопустимо за един магистрат, още повече за фигури като председателя на ВКС. Това е недопустимо. При нас има закон, който е забранил всякакви политически пристрастия. Съдът е независим, не може да взима политически становища и изказвания. Те са забранени от закона по отношение на магистратите. Очевидно това не е първата проява на г-н Панов, ако си спомняте, преди няколко години излезе на стълбите на Съдебната палата и каза "Не на страха!", което си беше по същество политически призив.

Ако иска да прави политическа кариера, защо не го прави?

Би следвало да намери място там, където иска или където му е приятно, или където би бил полезен. Това е негова работа.

Спомням си едно писмо на неговия заместник Красимир Влахов, който твърди, че е отровена атмосферата във ВКС.

Напълно вярно е това нещо. В един момент председателят на ВКС поиска оставката на г-н Влахов. Той отказа, но в един момент депозира писмена молба пред Съдийската колегия, с която заявява, че подава оставка заради отровената атмосфера във ВКС. Каза, че го е срам да работи в такава среда и с такива колеги. Той в своето писмено становище изрично заяви, че председателят на ВКС не комуникира със своите заместници и не се явява на работа.

Съдийската колегия на ВСС пита и още един любопитен въпрос: "По какъв начин личните Ви взаимоотношения с институции извън съдебната власт като НАП и КПКОНПИ се оказват индикатор за зависимост на съдебната власт?" Той твърди, че сте зависими пред чужбина, но не е ли странна цялата тази история с НАП и КПКОНПИ?

Странно за мен беше нещо друго – очевидно е, че КПКОНПИ, изпълнявайки функциите си по закон, се опитват да влязат в контакт с него. Като че ли като е отправена до него покана в тази посока – да му се връчи ревизионният акт – или когато от КПКОНПИ го призовават да даде обяснения за тези доходи, които не са декларирани от него, както се твърди в пресата, той, председателят на ВКС, се отъждестви със съдебната власт. Това е посегателство срещу съдебната власт.

Той назова ли веднъж пред вас една от зависимостите, за които говори?

Пред Съдийска колегия, пред Пленум това никога не е ставало. Иначе звучи много бойко, поради което ние искахме да му зададем тези 14 въпроса от тези 10 членове на Колегията , които да кажат – дайте да говорим по въпросите, които вие сте поставил пред този форум, може ние някъде да грешим, дайте да видим къде е истината.

Той дори си обжалва глобата в съда за това, че не е спазил закона. Съдът потвърди. Обяснете ми – ако аз съм млад съдия, най-големият шеф на съда има дело при мене и аз решавам, че той трябва да плати тази глоба, защото така е по закон, няма ли утре да ме е страх, понеже от него ми зависи кариерното израстване и трябва да ми даде оценка?

Донякъде да. Ако си спомняте санкция беше наложена и на главния прокурор, той не обжалваше, а просто каза "да, сгрешил съм, допуснал съм това нарушение, че не съм подал и пред  Сметната палата декларация" – толкова.

Вие казахте – има хора, които не искат България да излиза от Мониторинга, да има лоши новини – но не разбирам тази позиция, след като Европа, след 10 години наблюдение казва – да, направихте крачка напред.

Аз не го приемам и не го разбирам това поведение, най-малко като българин. Да не се радваш на успехите и тогава, когато отвън те признават и да кажеш: "не, това е фалшиво, това е невярна съпруга".

Той ви отговори, че нямате право да му държите сметка, въпреки че вие искате дебат.

Ние точно това искаме да направим. Пред съдийската колегия, чийто председателстващ е той, да направим дебат.

*Интервюто на Боян Магдалинчев пред БНТ е публикувано със съкращения. Заглавията са на "Правен свят".

Още по темата

Прекрояването на съдебните райони би разделило софиянци - с право на достъп до СРС и на столичани в повече*

Предишна новина

Съдия Павлина Панова се е справила добре с ръководенето на Наказателна колегия на ВКС

Следваща новина

Коментари

19 Коментара

 1. 22
  | нерегистриран
  2
  -1

  До Представляващия Висшия съдебен съвет г-н Боян Магдалинчев

  София, 03.12.2018г.

  Г-н Магдалинчев,

  поради отсъствието ми от страната, реагирам със закъснение на Ваша телевизионна изява от изминалата седмица. В предаването „Още от деня“ на БНТ твърдите, че, цитирам:  „Аз няма да взимам отношение по това колко са основателни констатациите на Националната агенция по приходите, аз ще взема отношение по един друг въпрос, който на пръв поглед е второстепенен. Истината е, че НАП издирва г-н Панов 13 пъти. От момента на образуването на производството пред НАП, за да бъде уведомен. След това излиза ревизионен доклад....Той е подал електронен адрес за кореспонденция. Съобщенията очевидно не ги получава на електронния адрес, поради което НАП е била принудена да го търси на домашен адрес или на постоянен адрес, които са известни.  Дори по местоработата му, в това число и във ВСС. Излязоха публикации и това е известно. Това е по-странното, един председател на ВКС, може би е силно да кажа "се укрива" от държавни институции, които искат да му връчат съобщенията си. Това е много странно“.  „Истини“ като Вашите, г-н Магдалинчев, са превърнаха в една нормалност за публичността ни и затова считам, че ако и този път замълча, поредната би била възнаградена с дълъг живот. Тъй като по неволя съм свидетел на издевателствата и униженията, на които е подложен представителят на най-висшата ни съдебна инстанция Лозан Панов, легитимирани често като „проверки и санкции“ от страна на „държавни“ органи, включително и на тези от страна на НАП, най-отговорно публично заявявам, че Вие разпространявате невярна информация. Призовавам Ви да докажете по-горе цитираните Ваши твърдения, тъй като разполагам с документи за точно обратното. Не бих могла да допусна дори мисълта, че е възможно Представляващият Висшият съдебен съвет на Република България да си служи с инсинуации, за да преследва нелегитимни цели.  Ще използвам също така възможността да Ви осведомя за особеностите на общуването ми с органите на НАП и причините затова, защото Вие имате съществен принос към моя подход. От почти една година съм обект едновременно на проверка и ревизия от страна на НАП, като съпруга на Лозан Панов. До този момент нямам представа как изглеждат лицата на проверяващия екип, тъй като по мое желание успешно комуникираме само по електронна поща. Здравият разум изискваше да предпоставя, че след като според тези, които имат монопол върху „истината“ вече съм „убивала“, „ хулиганствала“, „мамила банка“, то в такъв случай едва ли „предлагането“ на подкуп, би ме затруднило особено. Впоследствие, разбира се, винаги ще се намери услужлив магистрат, който да "пренареди" съдебния състав, като например по делото на подбудителя към престъплението подкуп бивш следовател Петьо Петров, известен с многозначителния за магистрат прякор Еврото, за да се получи целеният съдебен акт. Надявам се, че с последния пример не издавам някоя от дълбоко пазените тайни за чадърите и зависимостите в съдебната власт, които Лозан Панов упорито отказва да разкрие пред Съдийската колегия на ВСС.  Убедена съм, без да съм наясно със семейния Ви статус, че на мое място г-жа Магдалинчева би постъпила по същия начин. В очакване да предоставите пред българското общество доказателства за Вашите твърдения оставам  С уважение към Институцията ВСС,

  Елисавета Панова

 2. 21
  Сивия кардинал | нерегистриран
  7
  -1

  Другаря Магдалинчев е къртица на Цацаров в съдийската колегия !

 3. 20
  . | нерегистриран
  7
  -1

  Наглееец!

 4. 19
  Cato | нерегистриран
  2
  -1

  Чудя се на Цвети, интелектуалка! Кажи не на страха, Цвети! Item,delenda Cartago!

 5. 18
  Марко | нерегистриран
  19
  -6

  Откога хора,които не са спирали с политики и изказвания от такова естество са критерии за обратното?

  Тъжното е ,че се опитват да се гаврят с единственият еманципиран от статуквото висш магистрат,но не им се получава.  Дето се казваше в някаква реклама,то трябва и акъл,а аз бих добавил и мъничко морал поне.

 6. 17
  Полит | нерегистриран
  16
  -6

  Значи да кажеш "Не на страха" било политическо действие, пък да питаш изпълнителната власт как ВСС да гласува в Мрежата на европейските съдебни съвети не било политическо. Или пък да се съгласиш управляващите да те номинират за член на ВСС

 7. 16
  ах ах ах | нерегистриран
  15
  -5

  Старецът, ВСС, и заспалите му "членове"!

 8. 15
  другарю магдалинчев, другари членове на ВСС | нерегистриран
  22
  -3

  НЕ МОЖЕТЕ ДА НИ ЗАБРАНИТЕ ДА ВИ ОБИЧАМЕ!

 9. 14
  *** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 13
  | нерегистриран
  19
  -4

  Магистрати нямали право да говори политически, когато казвали неудобни истини, така ли....?!! А магистрати да си строят хотели с пари от подкурпи и далавери можело..., така ли?!!, А бе Магдалинчов .....?!

 11. 12
  Интервю | нерегистриран
  10
  -6

  В това "интервю" водещият задава заедно с въпросите си и отговорите. Въпрос на хигиена е да се участва в такива интервюта. Апропо, господин Кушлуков, нещо за КТБ зали поназнайвате?

 12. 11
  Големият отзвук | нерегистриран
  10
  -5

  Да, голям е отзвукът на интервюто пред Е. К. в медиите, които никак не са на Пеефски

 13. 10
  *** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 9
  shadow of the eagle | нерегистриран
  17
  -3

  "Цветущия" доклад на ЕК ще придобие съвсем други вид и смисъл след като през 2019г. минат изборите за Европарламент и се избере Председател на ЕП. Сега големите играчи от ЕК и ЕП правят тънки сметки, колко евродепутати ще вкарат различните групи и от къде ще получат подкрепа, когато стана скандала с убииството на ресенската журналистка и от Европа скочиха, Борисов си го каза - "Аз пък ще си помисля за кого ще гласувам в ЕП". От Европа този тон няма да го забравят.

 15. 7
  Ана | нерегистриран
  34
  -4

  Г-н Магдалинчев, когато политиците почти неприкрито се намесват в работата на независимата съдебна власт, то тогава същата тази власт може и трябва да си позволи политическо говорене. Кой, ако не съдът, ще каже, че правата на българските граждани се нарушават ежедневно от държавата? Нали това се установява всеки ден в съдебните зали. Кой, ако не съдът, ще каже, че се потъпква Конституцията и правовият ред? Че съдиите са притискани, заплашвани и не са свободни да вземат решения, основани на закона и справедливостта? Аз намирам, че работа на съда е да бие камбаната, че в България се случват безобразия, които я отдалечават на светлинни години от правовите държави, колкото и политическо да изглежда това твърдение.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.