Боян Магдалинчев, представляващ ВСС:

Политическото говорене е недопустимо за eдин магистрат, още повече за председателя на ВКС*

Политическото говорене е недопустимо за eдин магистрат, още повече за председателя на ВКС*
Боян Магдалинчев, представляващ ВСС, снимка: БНТ

Представляващият Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев даде интервю за БНТ, в което остро разкритикува поведението на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов в последните месеци, включващи атаки срещу органи на съдебната и други власти, политически изказвания и демонстративното му абдикиране от заседание на Съдийската колегия, която председателства. 

Поради големия отзвук на интервюто, "Правен свят" публикува частта, в която г-н Магдалинчев говори за отношенията на Лозан Панов с ВСС. 

Господин Магдалинчев, председателят на Върховният касационен съд (ВКС) Лозан Панов, един от "тримата големи" в съдебната система казва през 2016-та следното:"Мониторингът бе създаден заради нуждата България да спазва общи принципи, той продължава заради несправянето в наказателното правораздаване". Бих искал да разтълкувате едно негово изявление на международен форум, което беше разпространено и за мен е учудващо. Лозан Панов, председател на ВКС, казва: "Аз се почувствах като онзи съпруг, който е хванал жена си в изневяра, а тя възмутено го е попитала на мръсните ли очи ще вярва или на нея". Не е ли грозно един от "тримата големи" в правосъдната ни система да говори така за Европейската комисия, която ни казва, че напредваме и би трябвало да се гордеем с това?

При това за първи път с толкова положително становище по отношение на Мониторинговия доклад.

Защо се ядосва той на това?

Нямам представа защо и за какво се ядосва, но един от аргументите, които аз считам за възможни, като негов отговор, това е нежеланието България да бъде извадена от Мониторинговото наблюдение, което има от Европейската комисия.

Всички искаме да бъдем извадени. Кои са тези, които не искат?

Очевидно господин Панов е един от тези, които не желаят и желая България да бъде под наблюдение още неопределено време.

Това ни спира и по пътя за Шенген и говори зле за страната. А самата Комисия казва, че сме напреднали. Защо да не иска това да става, нали затова работим всички?

Много е странно. Цялата Европейска комисия казва България има много голям напредък.

Виждаме знакови дела, виждаме прокуратурата обвинява хора, които се считаха за недосегаеми до момента, никой не смееше да гъкне срещу тях. Имаме дейността на КПКОНПИ, която е приветствана от Европа, виждаме конфискация за определени имущества, виждаме дейност. Добре, не трябва ли шефът на ВКС да е доволен от това нещо?

Би следвало, ако шефът на ВКС беше активен участник в дейността на ВСС по много мероприятия.

Чакайте малко! Вие ми казвате, че той не говори с вас по тези теми?

Тези теми той изобщо не ги е поставял на обсъждане пред нас. Господин Панов обикновено има навика да говори извън ВСС за същинските проблеми. Това, което той каза за зависимостите в съдебната система, за чадъри, първо да го сподели пред органа, който решава тези проблеми.

А той е член на този ВСС?

Разбира се, и то по право.

Добре, никога ли не е поставял пред вас тези въпроси?

Никога. Това, което в момента той каза, така, както го заявява, на този международен форум, никога не го е поставял по този начин.

Лозан Панов, председател нас ВКС, казва така: "НАП тероризира неудобните на властта". Защо нападаме институции, с които трябва да се работи?

Аз няма да взимам отношение по това колко са основателни констатациите на Националната агенция по приходите, аз ще взема отношение по един друг въпрос, който на пръв поглед е второстепенен. Истината е, че НАП издирва г-н Панов 13 пъти. От момента на образуването на производството пред НАП, за да бъде уведомен. След това излиза ревизионен доклад.

Не могат да го намерят на местоработата ли или електронният адрес не му получава писмата?

Той е подал електронен адрес за кореспонденция. Съобщенията очевидно не ги получава на електронния адрес, поради което НАП е била принудена да го търси на домашен адрес или на постоянен адрес, които са известни. Дори по местоработата му, в това число и във ВСС. Излязоха публикации и това е известно. Това е по-странното, един председател на ВКС, може би е силно да кажа "се укрива" от държавни институции, които искат да му връчат съобщенията си. Това е много странно.

Да Ви върна към един друг казус, защото ми изглежда странно това поведение. Аз съм лаик в правото, но доколкото знам, главният прокурор, двамата големи – председателят на ВКС и на ВАС – както и Вие се явявате в парламента, за да бъдете изслушани, а шефът на ВКС трябва да представи доклада на съдилищата, нали така – той отказа да ходи два пъти в парламента. Защо?

Г-н Кошлуков, в чл. 86 т. 16 от Конституцията на РБ е записано, че Народното събрание изслушва и приема доклада на председателя на ВКС, на ВАС и на главния прокурор, както и за независимостта на съдилищата и за тяхната дейност. Председателят на ВКС изготвя доклад за дейността на ВКС и доклад за дейността на съдилищата в страната. Той го внася във ВСС и ние го внасяме в парламента. Логично, нормално. Както беше и с останалите – тоест и с председателя на ВАС, главния прокурор и с мен, като представляващ ВСС, когато ни поканиха да присъстваме на изслушване на нашите да доклади и да вземем отношение. Това е въпрос на институционално уважение, нищо повече. Без значение коя е управляващата сила в този парламент и коя не е  - дължи се уважение, още повече, че г-н Лозан Панов, или председателят на ВКС, също е институционална фигура. Така че най-малко заради това. Никой от нас не разбра защо.

Добре, вие във ВСС не го ли обсъждате? Видях тази декларация, която сте написали. Вие сте Колегия и той по право е член. Когато се правят такива изявления, навън особено, злепоставя страната, не му ли задавате въпроса: "Защо го правиш, какво е това, защо не говориш с нас?"

Господин Кошлуков, точно това се опитахме да направим онзи ден. 10 човека от 14 души съдебна колегия се опитахме тези въпроси, които той е поставил на този международен форум, да ги сподели с нас, да направим един диалог. Може и ние да не сме прави, но важното е, че ние искаме да разговаряме с него. Той най-безцеремонно каза, че няма да разговаря с нас. Той каза пред съдийската колегия, че не е длъжен да дава отчет.

Прави тези отчети на други места. Аз съм гледал и други негови изявления и на политически форуми.

Най-вероятно на него му е по-удобно да прави такива отчети на други места и се страхува да ги направи пред нас. Ако грешим, нека го да го сподели.

Съдийската колегия на ВСС пита:" Считате ли, че политическото говорене като форма на осъществяване на политическа дейност, която е забранена изрично по силата на императивната норма на чл.18 ал.1 т. 6 от ЗСВ за изборните членове на ВСС, е допустимо за председателите на ВКС и ВАС, и Главния прокурор?" Защо твърдите, че има такова политическо говорене?

Политическото говорене е недопустимо за един магистрат, още повече за фигури като председателя на ВКС. Това е недопустимо. При нас има закон, който е забранил всякакви политически пристрастия. Съдът е независим, не може да взима политически становища и изказвания. Те са забранени от закона по отношение на магистратите. Очевидно това не е първата проява на г-н Панов, ако си спомняте, преди няколко години излезе на стълбите на Съдебната палата и каза "Не на страха!", което си беше по същество политически призив.

Ако иска да прави политическа кариера, защо не го прави?

Би следвало да намери място там, където иска или където му е приятно, или където би бил полезен. Това е негова работа.

Спомням си едно писмо на неговия заместник Красимир Влахов, който твърди, че е отровена атмосферата във ВКС.

Напълно вярно е това нещо. В един момент председателят на ВКС поиска оставката на г-н Влахов. Той отказа, но в един момент депозира писмена молба пред Съдийската колегия, с която заявява, че подава оставка заради отровената атмосфера във ВКС. Каза, че го е срам да работи в такава среда и с такива колеги. Той в своето писмено становище изрично заяви, че председателят на ВКС не комуникира със своите заместници и не се явява на работа.

Съдийската колегия на ВСС пита и още един любопитен въпрос: "По какъв начин личните Ви взаимоотношения с институции извън съдебната власт като НАП и КПКОНПИ се оказват индикатор за зависимост на съдебната власт?" Той твърди, че сте зависими пред чужбина, но не е ли странна цялата тази история с НАП и КПКОНПИ?

Странно за мен беше нещо друго – очевидно е, че КПКОНПИ, изпълнявайки функциите си по закон, се опитват да влязат в контакт с него. Като че ли като е отправена до него покана в тази посока – да му се връчи ревизионният акт – или когато от КПКОНПИ го призовават да даде обяснения за тези доходи, които не са декларирани от него, както се твърди в пресата, той, председателят на ВКС, се отъждестви със съдебната власт. Това е посегателство срещу съдебната власт.

Той назова ли веднъж пред вас една от зависимостите, за които говори?

Пред Съдийска колегия, пред Пленум това никога не е ставало. Иначе звучи много бойко, поради което ние искахме да му зададем тези 14 въпроса от тези 10 членове на Колегията , които да кажат – дайте да говорим по въпросите, които вие сте поставил пред този форум, може ние някъде да грешим, дайте да видим къде е истината.

Той дори си обжалва глобата в съда за това, че не е спазил закона. Съдът потвърди. Обяснете ми – ако аз съм млад съдия, най-големият шеф на съда има дело при мене и аз решавам, че той трябва да плати тази глоба, защото така е по закон, няма ли утре да ме е страх, понеже от него ми зависи кариерното израстване и трябва да ми даде оценка?

Донякъде да. Ако си спомняте санкция беше наложена и на главния прокурор, той не обжалваше, а просто каза "да, сгрешил съм, допуснал съм това нарушение, че не съм подал и пред  Сметната палата декларация" – толкова.

Вие казахте – има хора, които не искат България да излиза от Мониторинга, да има лоши новини – но не разбирам тази позиция, след като Европа, след 10 години наблюдение казва – да, направихте крачка напред.

Аз не го приемам и не го разбирам това поведение, най-малко като българин. Да не се радваш на успехите и тогава, когато отвън те признават и да кажеш: "не, това е фалшиво, това е невярна съпруга".

Той ви отговори, че нямате право да му държите сметка, въпреки че вие искате дебат.

Ние точно това искаме да направим. Пред съдийската колегия, чийто председателстващ е той, да направим дебат.

*Интервюто на Боян Магдалинчев пред БНТ е публикувано със съкращения. Заглавията са на "Правен свят".

Още по темата

Прекрояването на съдебните райони би разделило софиянци - с право на достъп до СРС и на столичани в повече*

Предишна новина

Съдия Павлина Панова се е справила добре с ръководенето на Наказателна колегия на ВКС

Следваща новина

Коментари

19 Коментара

 1. 6
  Унуфрий | нерегистриран
  45
  -6

  Бай Бояне, като специалист по услугите и виден масон със силиконов гръбнак би ли споделил богатия си житейски опит, та да знаят по-младите за светлия ти пример и да го препредават през вековете. Кажи как случайно през 2004 г. сам образува, сам се сложи и сам реши скоростно през 2004 г. делото във ВАС по жалбата на Галина Тонева срещу избора на Светлин Михайлов за шеф на СГС, като ест. в непознати за ВАС срокове скоростно се произнесе в полза на Михайлов. Кажи как през 2017 г. по дело № 56/2017 г. без да си член на 6-то отд. на ВАС, разглеждащо делата на ВСС, отново сам се определи за докладчик и отново по дело на Светлин Михайлов и отново се произнесе в полза на Михайлов. Ето така трябва да се подкрепят членовете на една масонска ложа и на една ловна дружинка, организирани около Тодор Батков. Евала на такива ибрикчии и теляци...

 2. 3
  | нерегистриран
  14
  -16

  Магдалинчев му намаза ските та Лозан.

 3. 2
  ЕХА | нерегистриран
  26
  -4
  До коментар #1 от "Точно така | нерегистриран":
  Ако не се криеше зад гърба на този и онзи, Пано отдавна да беше отстранен.Какво се оказва,че най-овластенит съдия се държи безобразно,ругае,руши престижа на съдебната власт и ВСС го моли да каже нещо в своя защита.Ако беше някой друг така ли щяхте да си траете другари от ВСС.

  "най-овластеният съдия" това може да го напише само прокурор или милиционер. Само там има централизирана йерархична подчиненост, за разлика от тях съдиите са РАВНИ.

 4. 1
  Точно така | нерегистриран
  9
  -27

  Ако не се криеше зад гърба на този и онзи, Пано отдавна да беше отстранен.Какво се оказва,че най-овластенит съдия се държи безобразно,ругае,руши престижа на съдебната власт и ВСС го моли да каже нещо в своя защита.Ако беше някой друг така ли щяхте да си траете другари от ВСС.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.