Ангел Павлов, съдия в Софийския районен съд:

Положението с натовареността в СРС е катастрофално

Положението с натовареността в СРС е катастрофално
  Съдия Ангел Павлов, снимка: БГНЕС  

Съдия Ангел Павлов правораздава в Софийския районен съд (СРС). Името му доби популярност, след като в началото на годината на него се падна да разглежда делото по жалбата на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов срещу наложената глоба от 1000 лв. за неподаване на имуществена декларация за 2016 г. пред Сметната палата.

След проведени две съдебни заседания, преди един месец съдия Павлов се произнесе по делото и потвърди санкцията. Междувременно решението на съдия Павлов е обжалвано, като делото ще се гледа от Административен съд София-град, който е бил ръководен в продължение на пет години от самия жалбоподател Лозан Панов. 

"Правен свят" разговаря със съдия Павлов за делото на председателя на Сметната палата (респ. КПКОНПИ), както и за работата на магистратите в най-натоварения съд в страната. 

Съдия Павлов, след решението Ви по делото на председателя на ВКС Лозан Панов срещу наложената му глоба от 1000 лв. за неподадената от него имуществена декларация, в обществото, а и сред някои ваши колеги, остана известно неразбиране относно мотивите Ви. Моля Ви, обяснете кое е основното, заради което потвърдихте наложената санкция на "съдия №1"?

Много трудно нещо може да се каже като основно и допълнително. Всички изложени аргументи реално имат значение, така че да се постанови това решение, а не в противния смисъл. Законът се е променил. Има обаче една разпоредба от преходните и заключителните разпоредби на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (ЗПИЛЗВДДД), която съм цитирал изрично в решението и която считам, че се явява специален закон, по силата на която следва да се прилага старият ред, включително старият материален закон. Най-общо казано – ако се приеме противното, то ще се получи така, че някой, който не е декларирал по стария закон, въпреки че е имал задължение за това, по силата на новия закон, изобщо няма да може да бъде глобен. А категорично не е това идеята на новото законодателство.

От решението Ви се разбра, че все пак има разлика между декларациите, които са се подавали пред Сметната палата и тези пред ИВСС, макар Панов да твърдеше друго.

Решението казва, че не е безсмислено да се подава декларация и пред ИВСС, и пред Сметната палата, защото има разлики в режима и има неща, които по ЗСВ не подлежат на деклариране пред Инспектората, а по ЗПИЛЗВДДД подлежат. Дал съм и примери. Посочил съм и че не е вярна логиката за това, че идеята на законодателя е била да няма изобщо такъв двоен режим на деклариране. Има и много ясен пример в тази посока - разпоредбата, която не е била отменена в началото на 2017 година, която касае директора на Националната следствена служба (НСлС) и неговите заместници. Там черно на бяло е написано, че директорът на НСлС и неговите заместници продължават да декларират и по ЗПИЛЗВДДД, като те не са по право членове на ВСС, а от друга страна са следователи по смисъла на ЗСВ и подлежат и на режим на деклариране и пред ИВСС.

Веднага след публикуването на мотивите Ви се оказа, че има доста недоволни от постановеното решение. Как тълкувате тази реакция? Като форма на натиск?

Не съм имал натиск нито в едната, нито в другата посока от когото и да било. Дори и намек за натиск. Напълно ми е ясно, че става дума за такъв случай, за такова противопоставяне, за такава война, при която каквото и решение да бях постановил, щеше да има много негативни коментари, било то от едната или от другата страна – казвам го в прав текст. Ако един съдия се засяга от това, то той не бива да правораздава изобщо.

Напоследък стана тенденция една от съдийските съсловни организации да излиза с декларации в защита на "независимостта на съдебната власт", когато имената на съдии се появят в медиите и в обществения дебат. Имате ли обяснение, че такава декларация, като в случая със съдия Иво Хинов, например, нямаше във Ваша защита, най-малкото заради коментара на адвокат Кашъмов, защитник на Панов, както и заради твърдението на един вестник, че решението Ви е било "назидателно"?

Нямам коментар за това, много е далеч, честно казано, от ежедневието ми този въпрос. Другото, което е важно – такъв медиен натиск върху мен не е имало, какъвто е имало, доколкото разбрах, върху съдията Иво Хинов. Освен това не съм член на ССБ, не знам дали съдия Хинов членува в тази съсловна организация. Никога няма да се обидя, че някой не ме е защитил, а и върху мен няма кой знае какъв медиен натиск. От това, което четох и при вас, както и във вестник "Сега", мога да кажа, че няма кой знае колко негативно изказване. Нормално е, все пак адвокат Кашъмов участва в това дело, нормално е да има позиция и да си казва мнението. Не го приемам като натиск, уважавам го.

Между другото държа да кажа - във връзка с някои неща, които се казаха за адвокат Кашъмов относно шиканиране на делото от негова страна - че той беше изразил писмено становище във връзка с второто заседание на 19 октомври, че не възразява да се гледа делото в негово отсъствие, тъй като беше извън страната.

Как се гледа дело, когато страна по него, в качеството му на ищец, е лично председателят на ВКС, който председателства Съдийската колегия на ВСС?

За мен това само по себе си не е било абсолютно никакъв проблем и изобщо не ме е смутило по никакъв начин. Но може би за хората, които не са запознати, трябва да стане ясно, че господин Лозан Панов много трудно може да ми бъде определен като началник, на разговорен език.

Имате ли желание да израствате в кариерата на съдия и не се ли притеснявате, че това Ваше решение може да рефлектира върху кариерното Ви развитие?

Нямам кой знае какви амбиции за кариерно развитие в бъдещите години и не мисля, че съм дорасъл за такова все още. Това ми е личното мнение и нямам притеснения дали и точно по какъв начин ще влияе г-н Лозан Панов или който и да било. Държа да кажа, че той има право като всеки български гражданин да обжалва наказателно постановление, издадено срещу него, упражнил го е това право, а аз съм взел решение въз основа на моето тълкуване на закона и доказателствата по делото и съм преценил, че следва да се потвърди това наказателно постановление и толкова.

Смятам, че малко се преекспонира значимостта на това дело изобщо, освен ако не се касае действително за някакъв вид институционален натиск върху господин Панов, както се твърди от него и от процесуалния му представител, което обаче е нещо извън правото. В решението си съм казал, че тези доводи не са относими към решаването на делото. Пак повтарям – никой не ми е оказвал натиск по никакъв начин, но си давам сметка, че за хората отстрани това изглежда напълно невъзможно. Те явно си мислят, че за всяко едно дело някой ни се обажда да го решим по определен начин.

Друг е моментът, че моето решение не е крайно, има и друга инстанция. Истината е, че съм написал това решение с предимство, но единствено заради високия медиен интерес към него, тъй като е спорно дали е обществен.

А, ако АССГ отмени Вашето решение, като го обяви за неправилно?

Мисля, че съм направил това, което ме задължава законът – да реша делото въз основа на вътрешното ми убеждение, основано на закона и на доказателствата по делото, оттам нататък горната инстанция преценява по същия начин по вътрешно убеждение. Това е нещо нормално.

Като казахме "независимост" – какво е за Вас независимостта в съдебната система, как се защитава и гради тя и наистина ли ние медиите сме най-големият й враг, както твърдят някои ваши колеги?

Медиите няма как да са враг на независимостта на съдебната власт при всяко положение, въпреки че някои колеги може би се притесняват, че, ако постановят един акт в един или друг смисъл, ще има негативни медийни реакции. По принцип човек, за да бъде пълноценен съдия, определено трябва да се абстрахира от тези неща. Няма да си сдържа критиката обаче, дори като гражданин, ако щете, че масово медиите поднасят по не много коректен начин новини. И ще ви обясня какво имам предвид – много често излизат статии, когато се гледа мярката за неотклонение на някого, със съдържание "еди кой си уби, ограби..." -  чакайте - тепърва има да се гледа дело, никой още не го е осъдил този човек. Нищо не пречи да се напише, че той е обвинен за това нещо, а дали наистина е убил, ограбил, изнасилил и прочее предстои да се установи с влязъл в сила съдебен акт. Така на човека се лепва едно клеймо и така по-нататък каквото и да постанови съдът у хората остава впечатление, че той е убиец, изнасилвач и прочее. Просто не е коректно.

Висшият съдебен съвет (ВСС) написа Стандарти за независимост на съдебна власт. В тази връзка се разви обществен дебат дали е или не е морално и етично съдиите да обясняват публично актовете си. Каква е вашата позиция по въпроса?

В Кодекса за етично поведение на българските магистрати в чл. 3 т. 5 се казва: "Магистратът излага пред обществеността лично и чрез медиите мотивите за своите решения по дела, представляващи обществен интерес като същевременно избягва поведение и действия, които могат да бъдат възприети като самоизтъкване или прекомерно търсене на обществено признание". Кодексът има предвид такива дела, които по една или друга причина са предизвикали интерес у обществото, включително медийно внимание. Определено съм виждал колеги съдии, които са обяснявали конкретни съдебни актове. Иначе един съдебен акт не е четиво тип роман и ако някой не му се чете и очаква да го види в някакъв смлян вариант през медиите, то тогава те имат огромна роля.

В Стандартите фигурират и предложения за изменения в НК, с които да се криминализират коментарите относно съдебни решения, както и в ЗСВ, с които да се предвиди пряко сигнализиране на кадровия орган от съдии, които са се почувствали притиснати. Как гледате на едни такива предложения?

Самото коментиране на съдебни актове е част от правото на изразяване на мнение и със сигурност не би следвало да се криминализира – говоря най-общо. Истината е, че има случаи, в които това право се използва за накърняване на доброто име на другите и буквално се изсипва помия върху някого и това става изведнъж, когато някой постанови определен съдебен акт, тогава започват да изскачат някакви факти за него, които е много интересно защо никой преди това не ги е търсил.

Господин Павлов, Вие работите в едно от най-натоварените съдилища у нас – Софийски районен съд. Проблемът с липсата на съдии, голямото текучество на кадри в съда, в който правораздавате, стои на дневен ред отдавна. Как се справяте с огромния брой дела на бюрото Ви?

Мисля, че просто не се справям. Правосъдието е бавно. Не е нормално. Каквото мога – правя, а дали е достатъчно ще кажат други хора. Факт е, че има хора, които се справят доста по-добре от мен. Как се справят? Питайте тях. Аз специално се опитвам да давам всичко от себе си, но при всички положения ситуацията не осигурява нормално правораздаване. Има нещо, което сме говорили с колеги многократно – реално, а не по статистически данни, в София живее 1/3 от населението на страната. Огромна част от тези хора са без адресна регистрация в София. А съдиите, които са на районно ниво в София, не са 1/3 от общия брой на съдиите на районно ниво в България. Затова няма как да бъде друго. Освен че бройката на населението е голяма, тук е съсредоточена и всякаква активност – и криминална, и икономическа, и политическа, тук са седалища на застрахователни компании, на банки, тук са почти всички централни държавни органи. Цялата логика на нещата е тук да бъдат съсредоточени половината от делата в страната изобщо, особено гражданските. Ако при нас наказателните съдии в Софийския районен съд положението е лошо, то при гражданските съдии от същия съд е катастрофално.

Прави впечатление, че напоследък един от най-разпространените методи за решаване на проблема е командироването на съдии от по-малки населени места и от по-слабо натоварени органи на съдебната власт в СРС. Допринася ли този подход за намаляването на натовареността?

Истината е, че няма как да не допринася. Няма как като ни се дават повече хора да не е от полза.

Ефектът от командироването и преместването на съдии от други съдилища в СРС обаче не винаги носи само дивиденти. Част от по-малките съдилища на практика са оголени, в тях понякога остава да правораздава само по един съдия. Къде, според Вас, е златната среда?

Вярно е, че се създава и проблем. Бил съм в такъв съд и знам за какво става въпрос. Естествено, че не е това начинът, но това не означава, че като няма друго не трябва да се прилага и командироването, тъй като конкурсните процедури са бавни и тромави. И като няма какво друго да се направи, се прави това. Но все пак и командироването се съгласува със съответния административен ръководител от съда, от който се командирова магистратът. Проблемът е ясен - че това не е оптималното решение, но наистина в някои случаи няма какво друго да се направи. Въпреки целия проблем в малките съдилища, когато оттам се командироват хора, това не е толкова катастрофално, колкото е катастрофално положението тук, в СРС. Видял съм го лично.

Бил съм съдия в РС-Мадан около 7 месеца, където има по щат 2 бройки. В съседния район – РС-Златоград – също има 2 щатни бройки. Докато аз бях там, мисля, че почти през целия период в РС-Златоград беше заета само едната бройка. В някои случаи, в които по някакви причини отсъстваха титулярните председатели и на РС-Мадан, и на РС-Златоград, буквално ставах районен съдия за 4 общини, защото всяко едно спешно дело, което се случеше в Златоград, например по Указа за борба с дребното хулиганство, което се гледа незабавно или до 24 часа и командироваха мен. В някои извънредни случаи командироваха съдии от Смолян. Имало е случай, в който сутринта гледам дела в РС-Мадан, после на обяд гледам в Златоград, а след това се прибирам пак да гледам дела в Мадан. И все пак, не е нужно да се създава изкуствено напрежение, прави се каквото може. Може би решенията, които се взимат, не винаги са най-добрите, но трябва да се види и да се преценява откъде може да се командирова. Най-оптималният вариант е да се командирова от съд, в който има 5-6 бройки заети. Иначе тези хора, които са в положението на колегите в Мадан и Златоград, те реално са дежурни нон стоп. Нормално е човек в събота и неделя да разполага с времето си, може да отскочи до други части на страната, до чужбина, а като си нон стоп дежурен не можеш да си позволиш такова нещо. Това наистина е проблем.

Проблемът с неравномерната натовареност напоследък предизвиква и известно напрежение между съдиите в малките и големите градове. Някои ваши колеги като че ли остават недоволни, че районните съдилища в столицата и по-големите населени места биват "обгрижвани" от съдебните кадровици, за да се решат най-наболелите им проблеми, докато при тях кризата само се задълбочава. Споделяте ли една такава теза?

Нямам такова усещане, че ни обгрижват повече, но тук проблемът е по-наболял и е нормално тук да се насочват усилия за решаването му. А е факт, че по-голямата част от населението, живеейки и работейки в столицата и на територията на големите общини, недоволства от бавно правосъдие. Затова е нормално да се обърне внимание на този въпрос. Не мисля, че има база за такова противопоставяне.

Как гледате на идеята на Драгомир Кояджиков и Даниела Марчева за промяна на границите на съдебни райони около столицата с цел прехвърлянето на дела от Софийския районен съд (СРС) в районните съдилища в Костинброд, Елин Пелин, Перник и Самоков?

Видях какви изчисления са направени и честно казано чисто процентно тези дела, които ще отпаднат заради тази промяна, мисля, че са пренебрежимо малко. Съдя по себе си. Подсъдността по наказателните дела е по местоизвършване на съответното правонарушение. В общи линии, делата, които гледаме, извършени в тези части, които се предлага да отпаднат от нашия район – ще бъдат я има 5%, я няма. Много е малък процентът. Не знам дали просто няма да се получи положение, при което няма да се усети разлика в СРС, а същевременно ще се затруднят хора да пътуват. Може да има и такива, за които ще е по-удобно, но това е въпрос на изчисление. За гражданските дела може и да има разлика заради имуществени спорове по места, но за наказателните дела бройката е много малка.

Каква, според Вас, е ролята на съдебните служители в хода на едно дело, а и като цяло в работата на един съдия?

Изключително голяма роля имат съдебните служители. Те вършат чисто технически много работа. От огромна помощ са. Тъй като съм бил и разследващ полицай, мога да го сравня с положението, при което сам съм си изготвял тогава и писма, и призовки, и всичко. В случая съдебните служители спестяват изключително много усилия, като вършат тази чисто техническа работа. И нещо, което държа да кажа – смятам, че ВСС нищо не е направил по исканията, които поставихме навремето и със съдия Методи Лалов, за увеличаването на заплащането на съдебните служители от Софийския районен съд. Тогава го казах черно на бяло на представителите на ВСС  - не е справедливо моята секретарка, която има изключително натоварено ежедневие в зала, има 2-3 заседателни дни в седмицата, след което има изключително много работа по делата, седи до 19 часа в съда, за да свърши работата си, същевременно да взима по-малко пари, отколкото взима секретарка във ВКС, където каквото и да си говорим самото съдебно производство е много по облекчено в съдебна зала. На това нещо не се обръща внимание.

Заплащането на съдебните служители е малко за труда, който полагат. Може би в някои части на страната, където стандартът на живот е по-нисък, тези заплати не са чак толкова ниски, но поне в София са много ниски. Буквално се чудя как си намираме хора да вършат тази работа. Има някои по-стари служители, които заради заварено положение, допълнителни възнаграждения, които получават, за тях може би има някакво обяснение, но за едно младо момиче, например, което започва работа в съда, просто няма смисъл. Винаги съм имал уважение към съдебните служители и мисля, че и една голяма част от моите колеги имат такова.

Прекомерното натоварване ли е най-големият проблем на съдиите в СРС?

Категорично. Разбирате ли, че има хора, които буквално живеят тук или работят вкъщи. Това е цената, ако искаш да си що-годе в законоустановените срокове и все пак да не си написал пълни глупости. Защото всеки може да хване сроковете, като кара през просото и най-вероятно нищо няма да му се случи, най-много да му понижат минимално атестационната оценка. Но не затова сме съдии. Наистина съдиите и служителите в Софийския районен съд масово дават всичко от себе си, а повечето хора не го виждат отстрани. Натоварването прави огромно впечатление, например, на стажантите, които влизат с нас по дела, една голяма част от тях са фрапирани за какво става въпрос.

Каква е формулата в такъв случай за решение на проблема?

Ако ме питате каква е оправията, то ми поставяте въпроса за живота, вселената и всичко останало. Комплексни са нещата. Първото е ясно – бройки трябват, няма как 1/3 от населението на България да е тук и това същевременно да не е отразено върху броя на щатовете, иначе е нарисувано забатачване и няма какво друго да се случи. Другото, което е важно – процесуалните закони, в частност НПК въвеждат един огромен процесуален формализъм, какъвто няма в другите държави. Това много влияе само по себе си върху натовареността. Ако не се лъжа, бройката на съдии и прокурори на глава от населението не е малка, но въпросът е колко равномерно са разпределени и колко е сложно процесуалното законодателство. Това разпределение обаче горе-долу е заварено положение и е съответствало на реалното положение на населението преди около 20 години. Много е болезнено за съдебната система да отчете тези демографски изменения, които се случват за 20 години. Видял съм тези хора - служителите в РС-Мадан, например - как треперят за това,че ще загубят работата си, прехраната си, да не закрият съда им. Този човешки фактор няма как да се изключи. Затова всеки ВСС, който дори само да преназначи чисто териториално някъде другаде дадени съдебни служители, говоря чисто като място, не структурно, би се сблъскал с огромна съпротива, защото това би създало сериозен проблем за хората, а какво остава, ако тръгнат и да се закриват щатни бройки за съдебни служители. Много е деликатен въпросът и не е лесно решим.

Още по темата

Ще проверим твърденията за връзка на Патриотите с търговията на българско гражданство

Предишна новина

Какъв е проблемът да ме пуснат под домашен арест?

Следваща новина

Коментари

37 Коментара

 1. 38
  | нерегистриран
  5
  0
  До коментар #37 от " | нерегистриран":
  До коментар [#34 #378768] от "Бисер Петров":

  Не знам дали съм много зле, но например тази супер натовареност с какво пречи поне делата да се насрочват в разумен срок. По конкретно дело няма произнасяне за насрочване от една година и девет месеца. За насрочване!!!!!

  Не оправдавам липсата на насрочване в такива брутално дълги срокове , но все пак е редно да почнеш да мислиш с главния . На теория съдията може да ти насрочи делото и веднага - да му сложи дата - а тази дата да е през ….2020 г . Така ще ти се хареса ли ? Истината е , че за повечето съдии в СРС причините за забавянето са обективни и не можеш да очакваш някакви "мотивирани" съдии да работят по 25 часа на ден ДЪРЖАВАТА НИЩО ДА НЕ ПРАВИ и всичко така да си продължава . Да , всеки си гледа личното делце , но преди да плюеш трябва да познаваш обстановката , причините за нещата и пр. Иначе можеш да дадеш на един циганин една лопата и да му кажеш да изрине снега от Ком до Емине ….и ако не го направи да му се скараш , че не е достатъчно мотивиран и да търсиш друг циганин за същата задача …..Със здраве !

 2. 37
  | нерегистриран
  0
  -3
  До коментар #35 от " | нерегистриран":
  Много си зле . Тия "мотивираните" ще се демотивират за 2-3 месеца...и после ще те демотивират дори да минеш покрай СРС .  Ако мечтаеш за роби с вечна и непресъхваща мотивация - обърни се някой производител на роботи...но според мен и робот ще вдигне стачка ако го пуснат да работи в СРС .

  До коментар [#34 #378768] от "Бисер Петров":

  Не знам дали съм много зле, но например тази супер натовареност с какво пречи поне делата да се насрочват в разумен срок. По конкретно дело няма произнасяне за насрочване от една година и девет месеца. За насрочване!!!!!

 3. 36
  112 | нерегистриран
  4
  -2

  Ръководството е от бивши милиционери, бивши прокурори и бивши следователи. После очаквайте да им пука. Да са ви честити.

 4. 35
  | нерегистриран
  5
  0
  До коментар #34 от "biserpetrov | нерегистриран":
  Положението в СРС е катастрофално само че с дисциплината мотивацията и желанието на съдиите да работят. Спрете да ревете като п..... и започнете да работите. А иначе има и по малко натоварени съдилища ,който не може да работи да бега, за да дойдат хора които искат и могат да работят.

  Много си зле . Тия "мотивираните" ще се демотивират за 2-3 месеца...и после ще те демотивират дори да минеш покрай СРС .  Ако мечтаеш за роби с вечна и непресъхваща мотивация - обърни се някой производител на роботи...но според мен и робот ще вдигне стачка ако го пуснат да работи в СРС .

 5. 34
  biserpetrov | нерегистриран
  5
  -6

  Положението в СРС е катастрофално само че с дисциплината мотивацията и желанието на съдиите да работят. Спрете да ревете като п..... и започнете да работите. А иначе има и по малко натоварени съдилища ,който не може да работи да бега, за да дойдат хора които искат и могат да работят.

 6. 33
  | нерегистриран
  8
  -1
  До коментар #32 от "До 29 | нерегистриран":
  При обема в СРС може да минеш два пъти дневно, но ще е една двадесета от доклада. И не го говорим дали докладът се качва или съдията слиза. Говорим за обем, който е в пъти повече отколкото на колегите извън София. И това са фактите. Никога не съм разбирала защо е тази нападателност. Много ясно,че нещата не подлежат на сравнение. Извън София проблемите са други. Съдията-пенкилер по места, гр. и нак. едновременно, което не е нормално. Вечните дежурства. Отсъстващи съдии по вписванията, които се заместват от районния съдия. И между другото това се знае. Но да се сравнява положението в СРС с сруги, по-малки съдилища просто не е възможно. А да, не е и обективно. Между другото, тепърва ще се усети това, като част от застраховките си отидат по места. Преди бяха само в СРС или СГС.

  Според мен е неправилно да има противопоставяне МЕЖДУ РАЙОННИТЕ СЪДИИ от СРС и тези в провинцията. Като цяло районните съдии са много прецакани , като естествено СРС са сред най-прецаканите , но има разбира се и други прецакани. Проблемите са другаде . Защо въобще има военни съдилища ? Защо има както административни , така и окръжни съдилища в Смолян , Монтана , Разград , Силистра и пр. ? Защо има толкова много апелативни съдилища ? При тази криза в районните съдилища и най-вече в СРС ВСС продължава да прави конкурси и да поддържа бройки на "висшестоящи" съдии , които работят по 3-4 дена в месеца . Там са липсващите бройки и за СРС , и за други районни съдилища . Това са БЕЗУМНИ разходи за заплати , осигуровки , сгради , отопление и пр. Нямало съдебни служители за СРС . Има ги служителите , ама люпят семки в Административен съд Силистра , В Административен съд Видин и пр.  Целият този ГЕНОЦИД спрямо съдиите в СРС трябва да спре . Бюджетът дава повече от необходимото на съдебната система , но едни са заболи муцуни в папките , а други по цял ден са по фитнесите , кръчмите , бардаците и пр. Статистиката го показва

 7. 32
  До 29 | нерегистриран
  6
  -1

  При обема в СРС може да минеш два пъти дневно, но ще е една двадесета от доклада. И не го говорим дали докладът се качва или съдията слиза. Говорим за обем, който е в пъти повече отколкото на колегите извън София. И това са фактите. Никога не съм разбирала защо е тази нападателност. Много ясно,че нещата не подлежат на сравнение. Извън София проблемите са други. Съдията-пенкилер по места, гр. и нак. едновременно, което не е нормално. Вечните дежурства. Отсъстващи съдии по вписванията, които се заместват от районния съдия. И между другото това се знае. Но да се сравнява положението в СРС с сруги, по-малки съдилища просто не е възможно. А да, не е и обективно. Между другото, тепърва ще се усети това, като част от застраховките си отидат по места. Преди бяха само в СРС или СГС.

 8. 31
  | нерегистриран
  6
  0
  До коментар #30 от " | нерегистриран":


  Колега, според Вас с каква заплата започва един току-що дипломиран юрист в кантора на ЧСИ, нотариус или адвокат в София? Горе-долу по 800 лв.! А за деловодител в СРС не се иска дори юридическо образование! Има толкова много безработни току-що завършили юристи, ако за един деловодител без юридическо образование тази заплата не е достойна /не казвам, че е/, ще се намери такъв с юридическо образование. Вярно, че няма да се задържи дълго време на този пост, това е така. Но аз съм започнал своя юридически стаж в държавната администрация от 300 лв. и си плащах и квартирата, и консумативите. И пак си работех до късно, защото бях вътрешно мотивиран. Съгласен съм, че трябва да се увеличат заплатите на служителите в съда, но нека това да стане за сметка на вътрешни резерви на ВСС. Съмнявам се, че някой съдия ще се лиши от своята заплата, за да се увеличат заплатите на служителите, значи трябва да се намерят други резерви.

  Приветствам добрата практика от последните месеци в някои провинциални съдилища да пращат покани за плащане към тези, които дължат такси и разноски на съда. Може да се въведе като по-масова практика, защото знам, че много хора не си ги плащат след приключване на делото не защото не искат, а просто не са разбрали и не са обърнали внимание. Не можете да чакате все НАП да събере парите на съдебната система /при положение че и там е същата ситуацията със заплатите на публичните изпълнители и голямото натоварване/.

  Според мен големият проблем на съда е липсата на мотивация и отегчението на всички нива - и при съдии, и при служители. Но доколкото във ВСС няма никаква система за мотивиране на магистратите и служителите, няма каквито и да е било HR практики, мрънкането от голямото натоварване и високите заплати ще продължава. Съответно това ще се отразява и върху качеството на правораздаването. За мен във ВСС /а и в огромна част и при работодателите в частния сектор/ нямат ни най-малка представа, че е нужно да мотивираш съдията и служителя не само чрез пари, но и по други начини. Обществото е недоволно от начина, по който работи съдът, затова трябва да се вземат мерки - но не само финансови, защото очевидно магистралите, санирането и самолетите са приоритет на държавата.

  Този път не съм съгласен с повечето неща . В цял свят практиката е ДА НЕ СЕ НАЗНАЧАВАТ прекалено квалифицирани хора /пък било и безработни/ на длъжности за неквалифицирани. Причината е тази , която посочваш - че те веднага ще напуснат щом намерят нещо по-добро . От това работодателят нещо не печели , защото да си деловодител и секретар не е толкова проста работа - тъкмо ги обучиш и бягат . Другото е , че прекалено квалифицираният е по начало незадоволен от позицията си и може да избие в други неща - корупция , злоупотреба с болнични и всякакви други простотии.

  Липсата на мотивация на хора , които се задържат дълго на една работа е проблем навсякъде - и в частния , и в държавния сектор . Ако говорим за софийските съдилища /СРС , СГС и АССГ/ проблемът не е само в главите на съдиите , а наистина натоварването е жестоко . Не е все едно да имаш 7-8 дела в прованса в окръжен или административен съд , и 30 дела в СГС и 70-80 дела в СРС и други районни съдилища . В единия случай си на границата на тоталния мързел , а в другия си смачкан . Все едно да ми кажеш , че е все едно да работиш 1 час и да работиш 12 часа . Има чисто обективни фактори , които водят да бърнаут , интелектуално изтощение , поведенчески проблеми и пр.  Обществото като е "недоволно" - да си отвори очите за истината и за ПРИЧИНИТЕ , а не само за крайния резултат . Най-лесно е да псуваш някого , но от това няма смисъл . Да търсим решения , да предложим помощ , въобще да сме СМИСЛЕНИ И РАЗУМНИ ХОРА , а мучащи хейтъри ….

 9. 30
  | нерегистриран
  2
  0
  До коментар #25 от " | нерегистриран":
  Съгласен съм с повечето неща , които пишеш , но не с това , че проблемите на съдебната система трябва да се решават само "отвътре". Както виждаш - не се получава. Правилно отбелязваш , че органите на адвокатурата ВАдвС и САК с нищо не помагат - нещо повече , те усилено пречат дори на очевидно полезни предложения , които идват от съдиите . И може ли да ми кажеш защо един съдебен служител от СРС да остава след работа / има и такива все пак / ? За 700-800 лева заплата в София ти би ли оставал след работа ??? Това е несериозно , извинявай . Също е несериозно да очакваш нещо повече от "конвейр" при тези постъпления в СРС. Ами тези колеги имат ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЯ - нали такава искаш ….Ако сме сериозни - айде стига с такава "добра организация" , принизяваме и съдийската , и адвокатската професия / работил съм и двете професии/. Няма нужда от героизъм и стахановски труд - има нужда от реформи и акъл в правораздаването .  Колега, според Вас с каква заплата започва един току-що дипломиран юрист в кантора на ЧСИ, нотариус или адвокат в София? Горе-долу по 800 лв.! А за деловодител в СРС не се иска дори юридическо образование! Има толкова много безработни току-що завършили юристи, ако за един деловодител без юридическо образование тази заплата не е достойна /не казвам, че е/, ще се намери такъв с юридическо образование. Вярно, че няма да се задържи дълго време на този пост, това е така. Но аз съм започнал своя юридически стаж в държавната администрация от 300 лв. и си плащах и квартирата, и консумативите. И пак си работех до късно, защото бях вътрешно мотивиран. Съгласен съм, че трябва да се увеличат заплатите на служителите в съда, но нека това да стане за сметка на вътрешни резерви на ВСС. Съмнявам се, че някой съдия ще се лиши от своята заплата, за да се увеличат заплатите на служителите, значи трябва да се намерят други резерви.

  Приветствам добрата практика от последните месеци в някои провинциални съдилища да пращат покани за плащане към тези, които дължат такси и разноски на съда. Може да се въведе като по-масова практика, защото знам, че много хора не си ги плащат след приключване на делото не защото не искат, а просто не са разбрали и не са обърнали внимание. Не можете да чакате все НАП да събере парите на съдебната система /при положение че и там е същата ситуацията със заплатите на публичните изпълнители и голямото натоварване/.

  Според мен големият проблем на съда е липсата на мотивация и отегчението на всички нива - и при съдии, и при служители. Но доколкото във ВСС няма никаква система за мотивиране на магистратите и служителите, няма каквито и да е било HR практики, мрънкането от голямото натоварване и високите заплати ще продължава. Съответно това ще се отразява и върху качеството на правораздаването. За мен във ВСС /а и в огромна част и при работодателите в частния сектор/ нямат ни най-малка представа, че е нужно да мотивираш съдията и служителя не само чрез пари, но и по други начини. Обществото е недоволно от начина, по който работи съдът, затова трябва да се вземат мерки - но не само финансови, защото очевидно магистралите, санирането и самолетите са приоритет на държавата.

 10. 29
  Я | нерегистриран
  6
  -8

  Да попитам колегите от СРС колко пъти седмично си минават доклада. Защото аз си го минавам 2 пъти дневно.... и защо не може съдията да отиде на крака в деловодството, за да се произнесе по молбите за преписи и ИЛ, а чака счетоводителите да се бъхтят по етажите с многотомните дела... аз знам отговора- защото всички са се взели насериозно

 11. 28
  От 24 | нерегистриран
  2
  0

  Пояснявам, че става въпрос за две различни дела.

 12. 27
  Уточнение от № 24 до № 21 !!! | нерегистриран
  1
  0

  Само дето въпросното решение беше на ВКС! Там няма тъпи и продажни по презумпция ли?! Пак казвам - нявсякъде има продажни мръсници. И обратно - на първа инстанция се пишат добри решения. Не ме вкарвайте в схема - натовареността пречи, но не може да е причина за явни безобразия. И обратното - прекалено бързо нашляпания акт е често индиция за поръчка. Не бързах изобщо, важно беше да въздадат правосъдие при наличие на желязна съвкупност от доказателства и перфектно и изчерпателно аргументирана жалба. И нали четете, че съм подал жалба за бавност след повече от година чакане, в която деловодителите само повдигаха рамене с един и същи коментар: "При този (тази) съдия е така".

 13. 26
  | нерегистриран
  7
  0
  До коментар #24 от "До № 21 | нерегистриран":
  Колега, поздравления за изпуснатата пара, защото сте напълно прав - който има уши, да слуша! Добрите съдии са налице, но системата е пълна с гнили ябълки, при това на всички нива. Вече ги познавам от първите 2-3 реплики по тона към към страните дали са взели поръчка за делото и си искам отвода поне за да разберат, че ги виждам какво правят. Завчера пуснах жалба за бавност, след като мина повече от година в чакане на решение. Представям си какъв огън и жупел ще се изсипе - колко още да чакам?! И понеже сега шумотевицата се върти по линия на ВКС, да кажа че гнилочите там са в същото съотношение като в долните инстанции. Пълно неуважение на закона и труда на адвоката в полза на неизправната страна по делото. За обичайното подозрение, че ме е яд понеже изгубих последното - не, срам ме е заради правото и съда, който на свой ред не се срамува от мръсотиите си. Безобразно решение, но в рамките на едномесечния срок, при това - наполовината. Мръсници всякакви, предвидимост - нулева.

  Ха-ха , хайде уточнете какво искате . Колега с добра организация написал ...безобразно решение . Ами така ще е . Нали адвокатите се пъчите с "жалби за бавност" , не ви е работа да помогнете на съдебната система , да сме бачкали по 24 часа на ден и с по 10 решения на ден . Това е вече настоящето , а и бъдещето - бързо и тъпо писане в СРС . Никакво качество и накрая - награди от ВСС. Хайде помислете си дали искате всички сегашни съдии да напуснат и да дойдат "новите съдии". Като гледам - бързо ще им се наситите.

 14. 25
  | нерегистриран
  5
  0
  До коментар #21 от " | нерегистриран":


  Ами ето, като гражданин и адвокат упражнявам "натиск", като пиша тук. И каква е реакцията - "що се обаждаш". Какъв точно натиск да упражнявам - да пиша петиции и да организирам стачки ли? Че кой ще ми обърне внимание? Пред кого да упражнявам натиск - пред ВСС, МФ или НС? Нали ще ме сметнат за луд, ако застана пред ВСС с транспарант в ръка? Или може би трябва да организирам фейсбук група за натиск? Или да надяна жълтата жилетка?

  Не виждам никаква логика в това проблемите на съдебната система да се решават от вън, при положение, че има много силна съпротива от самата съдебна система. Механизмите за промяна в съдебната система са в ръцете на съдиите, а не на адвокатите. Ако пуснеш жалба за бавност - съдията ще се разсърди. Ако пуснеш сигнал във ВСС - съдията ще се разсърди. Ако искаш отвод - съдията ще се разсърди. Затова, ако не искаш да си вкараш автогол и да загубиш делото, по-добре гледай да не разсърдваш съдията. Да не говорим пък за ВСС. Всеки натиск от "вън" се интерпретира като намеса в работата на съда и упражняване на натиск върху независимостта му. Кой точно от "адвокатурата" трябва да иска по-добри условия? САК? ВАдС? Та те са толкова далеч от проблемите на обикновения адвокат, колкото е и Съда. А и нали САК писа някакви писма до СРС и СГС с искане за по-добри условия, какво се получи от това? Изобщо, цялата концепция за натиск от вън ми се вижда нереалистична. Съдебната система трябва да се оправи и изчисти от вътре, защото когато има натиск от вън, той само влошава нещата.

  Нужни са комплекс от мерки - както законодателни, така и финансови, но и чисто организационни. 20% от делата в СРС са на Топлофикация - до кога ще бъде толерирано това търговско дружество, сякаш е извънземно и без него София ще загине? От кога се предлага да има задължително предварително помирително производство за решаване на споровете с потребителите, а не да се завеждат директно дела? До кога ще се подхожда към всички потребители като недобросъвестни по презумпция (не че няма и такива много, но не и всички)? Нали заповедните по 410 ГПК щяха да се дават на ДСИ, които горките така или иначе се бяха притеснили, че ще ги закриват заради ЧСИ, защо всички тези предложения циклят? Вероятно със смяната на подсъдността по застрахователните и данъчните дела малко ще се облекчи работата на софийските съдилища, но колко?

  Чисто организационно - защо едни съдии могат да насрочват бързо заседания и да го решават в законоустановения 1-месечен срок, вкл. и да имат сносни мотиви в съдебните си актове, а други съдии не могат? Значи не става въпрос само за натоварване, а и за чисто личностови особености и липса на организационни умения. Защо като е толкова натоварен съдът, 15 минути преди края на работното време всички стаи и гишета затварят вратите и в 16.55 ч. има тълпи от отиващи си служители? Такова нещо в частния сектор - абсурд. Стоиш, докато си свършиш работата. И аз съм бил държавен служител и за разлика от колегите си, съм оставал до късно. Защо адвокатурата не се оплаква колко много работа има, а просто стиска зъби и тича до централна поща да пусне писмото в 20 ч. с цел да не изпусне фаталния преклузивен срок? Преди 2 седмици колега почина от инфаркт на заседание във ВКС, защото бързал да не закъснее за заседание - тъй като под "второ четене" се разбира не в края на всички заседания, а на насрочените за конкретния час. Някои съдии насрочват по 20 дела наведнъж, по 5 дела за половин час. Що за правосъдие е това? Това е някаква масовка, манифактура, да се отметне поредния досаден казус. Поредният откачалка, който е тръгнал да се съди със съседа или се е заинатил на Топлофикация, защото Бруната не е дошла да му отечете топломерите и после да го ударили на база. Или пък му начисляват сградна инсталация за тавана, отделно от апартамента, въпреки че таванът не е самостоятелен обект. Или пък му начислили сметките на съседа. И няма значение, че не оспорваш счетоводните записи на Топлофикация - съдебно-счетоводна експертиза винаги се назначава, дори и за отговаряне на прани въпроси. Явно вещите лица са на хранилка в съда, щом участието им е задължително, макар и ненужно.

  Мога още много неща да кажа, ама нали ще се тълкува като натиск, който вероятно трябва да упражня по друг (незнайно за мен какъв) начин...

  Съгласен съм с повечето неща , които пишеш , но не с това , че проблемите на съдебната система трябва да се решават само "отвътре". Както виждаш - не се получава. Правилно отбелязваш , че органите на адвокатурата ВАдвС и САК с нищо не помагат - нещо повече , те усилено пречат дори на очевидно полезни предложения , които идват от съдиите . И може ли да ми кажеш защо един съдебен служител от СРС да остава след работа / има и такива все пак / ? За 700-800 лева заплата в София ти би ли оставал след работа ??? Това е несериозно , извинявай . Също е несериозно да очакваш нещо повече от "конвейр" при тези постъпления в СРС. Ами тези колеги имат ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЯ - нали такава искаш ….Ако сме сериозни - айде стига с такава "добра организация" , принизяваме и съдийската , и адвокатската професия / работил съм и двете професии/. Няма нужда от героизъм и стахановски труд - има нужда от реформи и акъл в правораздаването .

 15. 24
  До № 21 | нерегистриран
  2
  -1

  Колега, поздравления за изпуснатата пара, защото сте напълно прав - който има уши, да слуша! Добрите съдии са налице, но системата е пълна с гнили ябълки, при това на всички нива. Вече ги познавам от първите 2-3 реплики по тона към към страните дали са взели поръчка за делото и си искам отвода поне за да разберат, че ги виждам какво правят. Завчера пуснах жалба за бавност, след като мина повече от година в чакане на решение. Представям си какъв огън и жупел ще се изсипе - колко още да чакам?! И понеже сега шумотевицата се върти по линия на ВКС, да кажа че гнилочите там са в същото съотношение като в долните инстанции. Пълно неуважение на закона и труда на адвоката в полза на неизправната страна по делото. За обичайното подозрение, че ме е яд понеже изгубих последното - не, срам ме е заради правото и съда, който на свой ред не се срамува от мръсотиите си. Безобразно решение, но в рамките на едномесечния срок, при това - наполовината. Мръсници всякакви, предвидимост - нулева.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.