Получаваме обезщетение за вреди от отменени или нищожни наредби

Получаваме обезщетение за вреди от отменени или нищожни наредби

Институциите ще носят отговорност за вреди, причинени от действието на отменени или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове. Това става възможно с промените в Закона за отговорността на държавата и общините, които парламентът прие окончателно на вторто четене в четвъртък. С новите текстове се дава възможност на гражданите, които търпят вреди от незаконни наредби на министерства или кметства, да търсят обезщетенията по законов път, уточнява вестник "Труд".

Промените станаха възможни с общ законопроект на ГЕРБ  и ДПС. Текстовете на ГЕРБ предвиждат производството за обезщетения за вреди от нарушаване на правото на ЕС, когато вредите са причинени от актове, действия или бездействия на органи или на длъжностни лица при изпълнение на административна дейност, както и от правосъдната дейност на административните съдилища или Върховния административен съд. В точките на ДПС е заложено държавата и общините да отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица, освен от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи при административна дейност и за вредите, причинени от действието на отменени или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове.

В момента, ако има отменена наредба, пострадалите от нея не биха могли да си търсят обезщетенията. Новите текстове могат да засегнат параграфи за такса смет или за правото на строеж, които в последствие са отменени, а засегнатите да си търсят обезщетения.

С промените става възможно и гледането и на дела в нарушение на правото на Европейския съюз, като от тях са причинени вреди на частноправните субекти. За да стане това възможно, депутатите записаха в закона нов чл. 2в., който гласи:

ал. 1 Когато вредите са причинени от достатъчно съществено нарушение на правото на Европейския съюз, исковете се разглеждат от съдилищата по реда на:

Административнопроцесуалния кодекс – за вреди по чл. 1, ал. 1, както и за вреди от правораздавателната дейност на административните съдилища и Върховния административен съд;

Гражданския процесуален кодекс – извън случаите по т. 1, като ответникът по делата се определя по реда на чл. 7.

ал. 2 Когато искът по ал. 1 е предявен срещу няколко ответници, се разглежда по реда на Административнопроцесуалния кодекс, ако страна по делото е административен съд, Върховния административен съд или юридическо лице за вреди, причинени при или по повод административна дейност.

ал. 3 За дължимите такси и разноски се прилагат чл. 9а и 10.

Ако по време на административното дело се присъди обезщетение на граждани или организация, то средствата ще се изплащат от бюджетите на въпросните ведомства.

Депутатите не приеха предложението на Крум Зарков от "БСП за България" да се направи ред, по който българските граждани да могат да търсят от българските съдилища обезщетения за вредите, които са нанесени вследствие на нарушения на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. В съда в Страсбург се ходи, когато човек е изчерпал всички вътрешноправни механизми да защити своите права, посочи той. В България - и това е констатация на Европейския съд - не съществува ефективно вътрешноправно средство за такава защита, отбеляза Зарков. По думите му в момента до Страсбург могат да стигнат само онези, които имат достатъчно време, нерви и пари, за да си позволят това скъпо производство.

Христиан Митев от "Обединени патриоти" коментира, че не трябва бързо и ускорено да се въвежда един нов ред, който всъщност може не да помогне на гражданите, а да затрудни голяма част от тях, като забави работата на административните съдилища.

Когато искът е предявен пред съд, който е ответник по иска, съдът изпраща делото на най-близкия родово компетентен административен, районен или окръжен съд, прие още парламентът. Делата ще се разглеждат като последна инстанция съответно от Върховния касационен съд или Върховния административен съд, записаха още депутатите. Новият ред в закона ще се прилага за предявените искови молби, подадени след влизането в сила на настоящите промени. Неприключилите до влизането в сила на измененията производства ще се довършват от съдилищата, пред

Очаква се корекциите в законовите параграфи ще подействат и дисциплиниращо на чиновниците в министерствата и общините, когато се пишат нови текстове по подзаконовите актове.

Прокуратурата иска прекратяване на гражданско сдружение заради извършване на противоконституционна дейност

Предишна новина

Нетаняху е обвинен в корупция

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    Наредба номер 1-пример за беззаконието | нерегистриран
    2
    0

    Чудесно. ВАдвС да го има предвид, предвид потресаващото беззаконие с Наредба номер 1. Доказано по съдебен път-многократно части от наредбата са оспарвани, и са "падали" текстве пред ВАдмС. Вклчи и пред Общностния съд проанализира беззаконието с наредба номер 1.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.