Последователност: И тази година Лозан Панов не декларира имущество пред КПКОНПИ

Последователност: И тази година Лозан Панов не декларира имущество пред КПКОНПИ
Лозан Панов, снимка:БГНЕС/архив

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов демонстрира завидна последователност, но не по отношение на служебните му задължения и отговорности, а във връзка с отказа му да декларира имуществото си пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Това показа проверка на “Правен свят” в регистъра на лицата, заемащи висши публични длъжности, където от Антикорупционния орган публикуваха годишните декларации на задължените лица, отнасящи се за 2019 година. Между тях такава на Панов липсва.

За поредна година обаче Панов се оказва единственият “незадължен” да декларира имущество и интереси от целия Висш съдебен съвет (ВСС), както и от т.нар. “трима големи” в съдебната власт. Факт е, че принципно по закон председателите на ВКС, ВАС и главният прокурор следва да подават декларациите си само пред Инспектората към ВСС, но прави впечатление, че последните двама са направили това и пред КПКОНПИ, в която всъщност въпросните декларации са далеч по-подробни от тези, които се подават в ИВСС. Георги Чолаков е подал декларация като задължено лице по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), а Иван Гешев не е задължен да прави това, но го е сторил. Лозан Панов обаче за поредна година се оказа, че не е длъжен да се отчита пред КПКОНПИ и по силата на ЗОП, тъй като е делегирал правомощието за склуючване на договори за обществени поръчки на заместничката си Светла Димитрова. Тя е подала съответната декларация.

Категоричният отказ от близо пет години насам на председателят на ВКС да прави публично достояние имуществото си вече може би не изненадва никого, но пък прави ярко впечатление на рецидив. Припомняме, че заради неподадена от Панов деклрация пред Сметната палата за 2016 г., когато законът го задължаваше да се отчита и там, освен пред ИВСС, председателят на ВКС беше осъден на две инстанции да заплати глобата от 1000 лв. Този случай доведе до пълна данъчна ревизия на семейството му, която установи неплащането на 16 000 лв. данъци. По-късно, след разрастването на скандала, придобил популярност като “Апартаментгейт”, стана ясно, че Панов и съпругата му  имат луксозен апартамент в скъпия софийски квартал "Изгрев", който е закупен на поне четири пъти по-ниска цена от пазарната. В случая, от действията на Панов става ясно, че той продължава упорито да крие какви са размерите на имотното състояние на семейството му от публичността и да предпочита то да остане извън светлината на прожекторите.

За разлика от благосъстоянието на председателя на ВКС от имуществените декларации на останалите от “тримата големи” в съдебната власт не може да се изведе нищо особено фрапантно. Иван Гешев не е придобивал ново имущество през 2019 година, вкарал е на влог, заедно със съпругата си, скромни суми от спестени заплати и е покрил ипотечен кредит, след продажба на имот. Като задължено лице по ЗОП пък председателят на ВАС Георги Чолаков също е декларирал, че е покрил два ипотечни кредита – от заплатата си и от продажба на имот, като си е купил на лизинг единствено един автомобил - Пежо 3008 – за общата сума от 61 899 лв.

Настоящият правосъден министър Данаил Кирилов е още по-скромен от колегите си в съдебната власт. Той има общо 60 000 лв. спестявания през целия си живот, а през 2019 година е вкарал на влог едва 6 766 лв. от заплати. Кирилов има и два договора за кредит от по 7 000 лв., а за цялата изминала година правосъдният министър е изкарал общо 72 011 лв. или по около 6 000 лв. на месец.

Нови 11 стажанти-юристи прие Окръжен съд - Варна

Предишна новина

Проф. Пламен Киров: С предложенията си Борисов иска да жертва главния прокурор*

Следваща новина

Коментари

11 Коментара

 1. 11
  Институт за пазарна икономика | нерегистриран
  2
  0

  На 14 август бе извършено поредното нарушение на принципа на разделение на властите – министър-председателят Бойко Борисов, изземвайки правомощия на народните представители и президента, се обяви за свикване на Велико народно събрание с цел приемане на нова конституция. На 17-ти август пред българското общество бе представен проект, който сам по себе си е със съмнителни юридически качества, не решава констатираните проблеми на Конституцията от 1991 г. и затова няма да го коментираме в детайли и в цялост. Подобно пренебрежително отношение и подход лишава ГЕРБ от легитимността да се обявява за отмяната на действащата българска Конституция.
  Ще отбележим, че действащата конституция има своите неоспорими достижения и ще припомним, че основните ѝ дефицити се проявяват в глава шеста „Съдебна власт”. Именно въпросите относно независимостта на българския съд и отчетността на прокуратурата остават нерешени, въпреки измененията на основния закон от 2003, 2006, 2007 и 2015 г. относно съдебната власт. Престоят на ГЕРБ в законодателната власт от 14 юли 2009 г. насам е достатъчен, за да са ясни на тази партия основните недостатъци и конкретни препоръки за реформа на съдебната власт. Липсата на адекватни законодателни инициативи относно констатациите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа през 2017 г. и от Комисията за демокрация чрез право на Съвета на Европа (докладите от 2009 г. насам са от 2010, 2015 и 2019 г.) по конкретни проблеми и предложени решения ви лишава от легитимността да предизвикате отмяна на действащата Конституция и да бъдете основна идейна движеща сила за приемане на нова.
  С действията си от 14 юли 2009 г. до ден днешен Народното събрание търпи ролята на правителствена институция и губи характера си на реална законодателна власт. Българският парламент бе последователно обезличаван и замисълът му като коректив на изпълнителната власт изцяло отпадна. На практика България престана да бъде парламентарна република, което е практическа отмяна на чл. 1 от КРБ. Българският парламент, и в частност 44-то НС, последователно отказва да търси отчетност по предвидения в Конституцията ред от бившия и действащия главни прокурори. Същевременно процедурата за изслушване на годишния доклад за дейността на съдилищата, представян от председателя на ВКС, се превърна в унизителен за българските съдилища процес и поставя под съмнение дължимата независимост на съда като единствен призван да приложи правото и реши правен спор. Именно това не ви дава легитимното право да инициирате отмяната на действащата Конституция.
  Паралелно с това, самият законодателен процес лиши от предвидимост българския правен ред, приеманите и през трите правителства на ГЕРБ изменения на устройствения за съдебната власт закон са хаотични, в разрез с отправяните конкретни препоръки към Република България и поставящи под политическа зависимост и непрестанен натиск съдебната власт. Станахме свидетели на липсата на мотиви по ключови изменения на законодателството и порочни практики - приемане на законови решения в последния момент с преходни и заключителни разпоредби на други закони. Лобизмът се превърна във водещ мотив за упражняване на законодателната инициатива. Именно това ви прави негодни да търсите мнозинство за отмяна на действащата Конституция и приемане на нова.
  Основно правило за съществуването на една демокрация е лицата, които упражняват законите, с безспорния си авторитет, да им придават допълнителна тежест и увереност за обществото в коректното им прилагане. Старателният отказ за провеждане в срок на редица процедури за избор на независими регулаторни органи, и в частност на административните органи на съдебната власт като ВСС и ИВСС, избирани от НС, свалиха доверието на обществото в техния замисъл и способност да изпълняват основните си функции. А отказът, без обяснение на 44-то НС вече близо година да избере нов главен съдебен инспектор и инспектори само потвърждават това. Напротив, с поведението си процедурните гаранции за демократичен избор на членове на ВСС и КПКОНПИ се превърнаха в отрицание на демократичните стандарти и затвърдихте усещането за намиране на удобни и негодни кандидати, близки до партийните централи. Именно това затвърждава убеждението, че вие сте лишени от легитимното право да искате отмяната на действащата Конституция на Република България и приемането на нова такава.
  Централният за съдебната власт въпрос за това кариерните и дисциплинарните въпроси на българските съдии да се решават без политическо влияние и от съдии, избирани пряко от съдиите, стоеше най-силно на дневен ред с конституционното изменение от 2015 г. Тогава, с политически ход в деня на гласуване на промените, осуетихте тяхното провеждане. Дългогодишният проблем с безотчетния статут на главния прокурор и липсата на процедура за неговото ефективно разследване, отстраняване и освобождаване са констатирани в осъдително решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) от 2009 г. С редица преднамерени и вредни действия, особено на министрите Цецка Цачева и Данаил Кирилов, осуетихте търсенето на работещо и вярно решение. Това отново затвърждава убеждението ни, че с искането на отмяна на действащата Конституция не преследвате легитимна цел, а печелите време за престоя си във властта.
  Напомняме ви, че загуба на легитимност на един правен ред е мнозинството да налага такъв тип закони и политики, които то не би понесло като репресия спрямо себе си в случай на загуба на властовата си позиция.
  Употребата на основния закон за печелене на политическо време в борбата за оцеляване на власт и злоупотребата с основни демократични институти ви лишава от легитимността пред българското общество да инициирате отмяната на действащата конституция и приемане на нова. Считаме, че нямате моралното право и не заслужавате обществено доверие да предлагате изцяло нов обществен договор, затова настояваме да не представяте на вниманието на 44-то НС нов проект на конституция на Република България и да се възпрете от злоупотреба с института на ВНС.
  Институт за пазарна икономика
  ......................................................................
  Това пише в позицията, адресирана до премиера Бойко Борисов и до председателката на ПГ на ГЕРБ Даниела Дариткова,и подписана от Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика, и юристите на института Иван Брегов и Екатерина Баксанова

 2. 10
  адв.Елена Гунчева | нерегистриран
  5
  -3

  ВЕЧЕ НЕ СМЕ ОВЦЕ! НИЕ СМЕ НАРОД!
  18.08.2020


  Свинските и пик-ливи медии нададоха вой до небесата как протестите били освирепели и нападали майки с деца. Защо тези майки са си помъкнали децата в автомобили през протеста, естествено, няма обяснение. Или по-скоро обяснението могат да го дадат Никола Николов и Паунчо, водещи политпропагандата на първата Партия в държавата.

  Вече четиридесети ден българите не само протестират. Те казаха своята воля. Четиридесети ден управляващите се правят на глухи кукумявки и че не разбират какво иска народа. Вместо да се опитат да минимализират щетите, те правят грешка върху грешка, като нефелният опит за конституция, писана от потреси на правото, допълнително наля бензин в огъня.

  Правителството явно желае война. И не иска мира! Ситуацията е такава, че това няма как да продължи. И напрежението ще ескалира не въпреки, а заради провокациите от страна на гербоидите, които си въобразяват, че с черен пиар и манипулации, ще успеят отново да променят мисленето на хората. Но вече не минава.

  Вече не сме овце! Вече не сме тулупи и негодници.

  НИЕ СМЕ НАРОД! МУТРИ, ВЪН!

 3. 9
  RRR | нерегистриран
  14
  -11

  Не е длъжен, не виждам къде Ви е проблема, списващите.

 4. 8
  Последователност | нерегистриран
  18
  -8

  Последователност в спазването на закона. Това демонстрира Панов, сами го пишете в подзаглавието. Оттам нататък статията ви може и да не се чете, защото явно целта ви е да си запълните бройката за материали срещу председателя на ВКС, за пред дарителя ви. Онзи с 21-те млн. от миналата година

 5. 7
  Стига вече... | нерегистриран
  12
  -10

  Безправен свят, триете постове, които са доста силни в името на това да угодите на хунтата. Озъптете се поне малко...Не сте вечни!

 6. 6
  Съдия Нели Куцкова | нерегистриран
  10
  -24

  Дебатът е твърде закъснял,той трябва да се води от конституционалисти.
  Ако Данаил Кирилов ще прави нова конституция, по-добре да си остане старата.
  От години се дискутира за мандата на главния прокурор. Идеята да е по-дълъг от мандата на народното събрание, е нещо като гаранция срещу политическо вмешателство, така е замислено. За структурата на прокуратурата обаче е необходима изцяло нова концепция.
  Дебатът, който трябва да се проведе, първо трябва да започне от хората,които разбират от конституционно право. Ако този екип ще прави нова конституция, по-добре да си остане старата.
  Не трябва пленума на ВСС да избира председателите на върховните съдилища и на прокуратурата.

 7. 4
  | нерегистриран
  14
  -7
  До коментар #2 от "Съдия Мирослава Тодорова | нерегистриран":
  Предложенията за реформа не отговарят на препоръките от Венецианската комисия

  В множество становища Венецианската комисия е алармирала за проблеми във функционирането на Висшия съдебен съвет. Предложенията за съдебна реформа не отговарят на препоръките от Венецианската комисия. Добра новина е, че темата за съдебната реформа е поставена на дневен ред и не позволява отстъпление.
  Тази конституционна аритметика, която ни предложи министър-председателят също не е удовлетворяваща. Макар че се заявява, че тя съответства на предложенията на Венецианската комисия. Те не съответстват, защото и да бъде прието изменението - съдиите, избрани от съдии пак ще бъдат малцинство. Причината е, че двамата председатели на върховни съдилища също са избрани от тях. Плюс Двамата големи, парламентарната квота ще има превес с един. В общественото пространство се налага мнението, че съдебната реформа е проведена, предложението за разделянето на ВСС на съдийска и прокурорска колегия е козметичен детайл.
  След приемането на измененията в Конституцията, следващото становище от 2017 г. на Венецианската комисия – видяха проблема, че съдиите продължават да бъдат зависими от прокуратурата и от политическата квота.
  В съдебната система се случват катаклизми - бях напр. уволнявана и след това възстановявана.
  Политическата класа винаги е имала превес във ВСС, всички проблеми на политическата класа вече са част от съдебната власт.
  Конституционните промени: Експерти смятат предложенията за непълни и схематични
  Относно предложенията за главния прокурор – да се намали мандата му от 7 на 5 г. и да бъде изслушван от Народното събрание на всеки шест месеца питам:
  Защо в предложенията на министър-председателя не пише нищо за прокурорската колегия. По същество, отговорността и отчетността на главния прокурор в функция на прокурорската колегия. Трябва да мислим как прокурорската колегия ще осигурява обществения контрол.
  Съдиите не трябва да взимат страна относно антиправителствените протести, защото те са в ролята на арбитри и не трябва да се компрометират.

  Тодорова да беше си написала делата вместо да умува!

 8. 3
  *** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 2
  ********************************************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 1
  Радан Кънев | нерегистриран
  9
  -8

  Не може с Конституцията да се отлага политическата смърт на един лидер.
  Недопустимо е толкова голяма тема като конституционното устройство на държавата да бъде принизявана до нивото на инструмент за отлагане на политическата смърт на един лидер с два, три или с пет месеца. Предложението на ГЕРБ за създаване на нова конституция и свикването на Велико народно събрание е много дребно, евтино заиграване с една много голяма тема от страна на един слаб и уплашен лидер.Не може Конституцията да бъде хрумка на един човек, който я е обявил в 12 на обед. Не може да бъде проект на една партия. Това се е случвало само веднъж - през 1970-71 година БКП е писала проект за конституция. Всички други конституционни опити в България – и успешни, и неуспешни са плод на изключително широк експертен дебат, цялото богатство на българската юридическа мисъл е било събирано на едно място, цялото общество е било въвлечено. Когато има дебат за нова Конституция, трябва университетите в България да врят и да кипят от усилието. Това трябва да е национална задача.
  За всички стана ясно, че това е един от неговите трикове за оцеляване в политиката, но ние като общество не можем да си позволим Конституцията да бъде обект на трикове, конституционният дебат да разделя обществото.
  Поднесено по тази начин – партия ГЕРБ пише Конституция (Данаил Кирилов пише Конституция), това поставя това конституционно усилие от първия ден като разделящ фактор, а не като обединяващ. Това е поредно потвърждение, че сме изправени пред много тежка криза, тежки решения, имаме много голяма нужда от национално единство, но г-н Борисов не може да го символизира. Не сме 1971 година, той не е Тодор Живков, ГЕРБ не е БКП. Имаме нужда от обединение, но не около един човек и една партия, а като общество.
  Внесох в деловодството на Европейския парламент искане за дебати по институционалната криза в България, подкрепено от 55 европейски депутати. Инициативата е съвместна с Елена Йончева. Сред подписалите искането са представители на ЕНП, на либералите, но голяма част от подкрепилите искането са от групата на зелените и от групата на социалистите и на демократите. Няма никаква политическа и човешка логика да се крием от дебат по очевиден проблем.
  Виждаме в поведението на Борисов и ГЕРБ напоследък опит да си измият ръцете от избора на Иван Гешев за главен прокурор. Традиционно европейските институции не навлизат в национални политически конфликти, особено когато има близки избори на хоризонта. Изключително много се пазят от намеса в предизборен период в националната политика и това е разбираемо. Трябва обаче да си дадем сметка, че ситуацията със свободата на словото в България и с поведението на прокуратурата не са партийно-политически проблеми.Става дума за общоевропейски проблем – допускането на такова ниво на разграждане на държавността в която и да е държава поставя под много голям риск европейските приоритети. Защото днес в Германия, в Швеция, в Холандия има огромно напрежение от страна на самите избиратели, на самите данъкоплатци, за това къде отиват парите, примерно по новия възстановителен план. Това са огромни финансови потоци, Европа започва да харчи много повече публични средства, а успоредно с това решение на корупционния проблем няма. Така че европейските лидери, европейските институции са длъжни да погледнат към България, за да не допуснат проблеми със собствените си европейски приоритети. България може да се превърне в много лош пример за западноевропейските данъкоплатци

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.