"Правен свят" - Видео обзор (06.11.2020)

"Правен свят" - Видео обзор (06.11.2020)
Румяна Кадийска, журналист, снимка: "Правен свят"

Депутатите окончателно приеха, че председателите на съдилища ще отлагат дела, но за не повече от 14 дни. До това се стигна след вълна от заразени магистрати и служители. Както през седмицата стана ясно, засега идеята за обявяване на съдебна ваканция, обявена в публичното пространство и одобрена от Съдийската колегия, е замразена. По време на извънредната епидемична обстановка административните ръководители на органите на съдебната власт предприемат необходимите мерки за защита на живота и здравето на участниците в производствата и делата, както и на съдиите, прокурорите, следователите и служителите в съответната администрация. Прие се още, че по време на извънредната епидемична обстановка всички съобщения и книжа се връчват на посочения от страната електронен адрес, ако страната е поискала връчването да става по електронен път. Съдът може да отложи делото и, ако поради болнично лечение, поставяне под задължителна карантина, изолация или прилагане на принудителни административни мерки по Закона за здравето във връзка със заболяването COVID-19, страната или нейният представител не може да се яви в съдебно заседание, като в срок до 7 дни от отпадане на причината страната или нейният представител представи съответни доказателства. Предстои във вторник Съдийската колегия отделно да обсъди затягането на мерките за дейността на съдилищата поради постъпили в Съвета редица писма от административни ръководители за усложняване на епидемичната обстановка. Сред тях е и писмо от ръководството на Окръжен съд-Благоевград, от който бе и съдия Иво Харамлийски, загубил през седмицата живота си в борбата с COVID-19.

В тази връзка „Правен свят“ предложи анкета с въпроса: Предвид усложнената епидемична обстановка, какво решение Ви се струва по-уместно за работата на съдилищата? Временните резултати към четвъртък показаха, че 77% от далите своя глас предпочитат варианта със съдебната ваканция, срещу 22% - отлагане на дела.

Междувременно, видеоконференцията в гражданския и в административния процес, както и разширяване на възможностите за използването й в наказателния процес официално залегна в процесуалните закони. Така в закона беше записано, че вcяĸa cтpaнa мoжe дa пoиcĸa дa yчacтвa в cъдeбнo зaceдaниe чpeз видeoĸoнфepeнция, ĸoгaтo тя нe e в cъcтoяниe дa ce яви нeпocpeдcтвeнo пpeд cъдa. Πpи видeoĸoнфepeнциятa cтpaнaтa пpиcъcтвa в cпeциaлнo oбopyдвaнo зa видeoĸoнфepeнции пoмeщeниe в paйoнeн cъд, oпpeдeлeн пo peдa нa чл. 156a, aл. 2-4, мяcтo зa лишaвaнe oт cвoбoдa или apecтa. Съдът уведомява страните за условията за провеждане на видеоконференция. Депутатите регламентираха тази процедура в ГПК, АПК и НПК.

Кадровиците Атанаска Дишева и Олга Керелска единствени подкрепиха заложената в проекта на нова Конституция на управляващите от ГЕРБ идея за разделяне на Висшия съдебен съвет (ВСС) на съвет на съдиите и съвет на прокурорите. Тази теза те изложиха по време на Пленума в четвъртък, когато кадровиците се заеха да обсъждат предложенията, които касаят съдебната система, поради предстояща среща с представители на Венецианската комисия по въпроса. Керелска и Дишева подкрепят ГЕРБ и във връзка с идеята за намалява не мандатите на „тримата големи“ от 7 години на 5 години. А иначе самото мнозинство в Пленума гласува, че не намира за целесъобразен проекта за нова Конституция като цяло.

Нови промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) с цел продължаване на съдебната реформа и последващи стъпки към въвеждането на изцяло електронно правосъдие, внесе Министерството на правосъдието за обществено обсъждане. Връчването на адвокат се извършва чрез единния портал за електронно правосъдие. За да се гарантира връчването чрез ЕПЕП е предвидено и задължение за адвоката да се регистрира и да поддържа профил в Единния портал. Всички адвокати ще имат 6 месеца, за да се регистрират в ЕПЕП и в информационна система за сигурно електронно връчване. В случай че искането за защита и съдействие е извършено в електронна форма съгласно чл. 102е в ЕПЕП, дължимата държавна такса се намалява с 15 на сто. При оттегляне на съгласието за връчване по този начин разликата до пълния размер на дължимата държавна такса се довнася от ищеца в едноседмичен срок. Министерството предвижда и съдебните актове да се изготвят като електронен документ в единната информационна система на съдилищата и да се подписват с квалифициран електронен подпис. Предвижда се пострадалият, частният обвинител, частният тъжител, гражданският ищец, гражданският ответник, както и защитникът да могат да правят искания, бележки и възражения, както и да могат да обжалват актовете на съда по електронен път.

Кадри на фоторепортери и журналисти опровергаха поредната манипулация на укриващия се от българските власти хазартен бос Василе Божков. От снимки на Агенция "БГНЕС" става ясно, че ритонът, който през май месец Божков обяви в профила си във Фейсбук за "откраднат" и предложен за продан, всъщност се намира в Националния исторически музей (НИМ). В средата на май месец Васил Божков публикува във Фейсбук снимка на един от ритоните, иззети от офиса му в сградата на „НОВЕ ИНТЕРНАЛ" ЕООД, като твърдението към нея беше, че разследващите са допуснали въпросният артефакт да бъде предложен на търг и продаден. Кадрите на журналисти, които са посетили НИМ и са заснели колекцията на Божков, иззета от разследващите и съхранявана именно там, показа, че твърдението на Васил Божков е абсолютна лъжа. От своя страна от Специализираната прокуратура съобщиха, че ще поискат съдействие от учени и независими специалисти с международно признание в областта на археологията, на които да възложи изготвянето на експертни оценки на иззетите от офисите на Божков артефакти.

Съдия Петър Стоицев от Софийския градски съд (СГС) не пусна Кристиан Николов, помел с колата си Милен Цветков на Великден т.г. – Кристиан Николов. Първоинстанционният съд бе сезиран с молба Николов да бъде пуснат под домашен арест, тъй като срокът за задържането му му се струвал прекомерен. „Личността на обвиняемия представлява реална заплаха за обществото и той следва да остане в изолация, докато върху него бъде въздействано корективно и превъзпитателно. Налице е в тази връзка опасност от извършване на ново престъпление. Предвид високия размер на санкцията, която може да му бъде наложена – 15 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор – има опасност обвиняемият да се укрие“, сметна обаче съдия Стоицев. Николов е обжалвал това определение, а въззивният съд ще се произнесе във вторник.

Столичната община и Центърът за градска мобилност ще глобяват за неправилно паркиране и с неприсъствен фиш. Това обяви заместник-кметът по транспорт Кристиан Кръстев при началото на акцията на новия вид контрол на бул. „Черни връх“. Налагането на новите глоби ще става и неприсъствено, което означава, че санкции ще се налагат и когато водачът не е в превозното средство. Пуснатите аварийни светлини в отсъствието на водача също няма спасяват от глоба, която може варира от 20 до 200 лева, в зависимост от нарушението. Фишовете ще бъдат съставяни на името на собственика на колата, което означава, че не може да се прехвърлят на лицето, извършило нарушението. Десет служители на ЦГМ са снабдени с таблет, чиято система е свързана с тази на МВР, за да имат достъп до данните на водачите и принтер, с чиято помощ на момента се принтира фишът. Срокът за плащане на на неприсъствения фиш е седем дни.

И към новините от ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) проведе избор за назначаване на военно-окръжен прокурор на София, в който участва единствено Адалберт Кръстев – прокурор в същата прокуратура. Единодушно, със 7 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата му. Прокурор Кръстев притежава над 20 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва като следовател в ОСлС – Плевен през 2004 г. Считано от 01.05.2004 г. заема длъжността военен следовател във ВОП – София, а от 14.08.2008 г. и към настоящия момент, е прокурор в същата прокуратура. Основната му цел за управление е отстояване на независимостта на прокуратурата, усъвършенстване управлението за постигане на по-голяма ефективност, експедитивност, прозрачност, повишаване нивото на компетентност и мотивация на прокурорите, военните следователи и съдебните служители, подобряване на административната дейност и ефективно използване на информационните технологии.

Нови правила за изчисления на обезщетенията при напускане на системата от страна на съдии, прокурори и следователи, членове на Висшия съдебен съвет и инспектори от ИВСС прие Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС). Така вече компенсацията при последващо напускане ще се изчислява на база начисленото брутно месечно възнаграждение за последния изцяло отработен месец, предхождащ този, в който е възникнало основанието за изплащане на обезщетението, в което се включва основното трудово възнаграждение, възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален опит и възнагражденията, имащи постоянен характер. Преди това ще се приспада вече получената компенсация по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ при предходното освобождаване. Промените ще засегнат най-вече несправедливостта към следователите, които до 1994 г. бяха част от МВР, след което придобиха статут на магистрати. Досега се получаваше така, че ако, например, следовател е работил 10 години в МВР, при напускането си е получил 10 заплати. И ако след това е работил още 10 години в съдебната система, не получава 10 заплати, а разликата до 20. Отделен е моментът с деноминацията от 1999 г.

Още по темата

Разчистиха отпадъците край АМ "Струма" след разпореждане на ВАП

Предишна новина

България уведоми ЕК, че няма да приеме преговорната рамка за Северна Македония

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

 1. 2
  **** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 1
  Това не е правен сайт | нерегистриран
  3
  0

  Защо тормозите това красиво момиче?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.