"Правен свят" - Видео обзор (13.11.2020)

"Правен свят" - Видео обзор (13.11.2020)
Петър Антонов, журналист, Правен свят, Снимка: Правен свят

Работата в съдилища в България във връзка с разпространяващата се зараза от COVID-19 ще се реализира след преценка на съответния административен ръководите. Това реши Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Работата трябва да се осъществява при условията на не повече от двама души в кабинет и при спазване на необходимата дистанция и дезинфекция. Съдиите и служителите, които не са дежурни по график, да бъдат на линия, за да се явят на работа, ако това се наложи.  При необходимост и въз основа на обективни данни за увеличение на заразените в район или орган на съдебната власт, председателят може да вземе решение за отсрочване на дела, да не се провеждат открити заседания и да се разглеждат само дела с неотложен характер за определен от него разумен срок. Заповедите на председателите трябва да се публикуват незабавно на сайта на съответния орган и да се изпращат за публикуване в сайта на ВСС.

Междувремнно, окончателните резултати от анкетата на „Правен свят” показаха, че от общо 596 гласували, вот „за“ отлагане на дела са дали 141 респонденти, за съдебна ваканция – 402, а за друго – 53 души.

Малко след решението на Колегията, председателят на Специализирания наказателен съд (СНС) Мариета Райкова издаде заповед, с която препоръчва отлагането на дела заради разрастващата се криза с COVID-19.  Препоръката на Райкова е насочена към специализираните съдии, които в качеството си на докладчици, да отсрочат наказателните общ характер дела, които са без задържани лица и по които има насрочени за провеждане открити съдебни заседания в периода 16 ноември 2020г.- 30 ноември 2020г. Според заповедта на председателя на СНС, делата трябва да се отсрочат в разумен срок, но не за дати през месец декември 2020г., поради изчерпване капацитета на съдебните зали с оглед вече отсрочени наказателни общ характер дела и прогнозен брой на предстоящите за разглеждане дела.

Подобни мерки възприеха и други председатели на съдилища в страната.

Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) отложи есенната сесия на изпитите за адвокати. Причина за това става тежката епидемична обстановка покрай пандемията от COVID-19 и завишеният брой на новите заразени. Провеждането на изпита за адвокати и младши адвокати беше насрочен за 14,15 и 28 ноември 2020 г. От адвокатурата уточняват, че при насрочването на новите дати за изпита, те своевременно ще бъдат публикувани. Освен това се отлага и публичното тържество по повод 95 години Висш адвокатски съвет, определено за 19 ноември 2020 г., отново с оглед тежката епидемична обстановка в страната. Министерството на правосъдието (МП) отложи провеждането на конкурса за държавни съдебни изпълнители за 10 януари 2021 г., съобщиха от ведомството. Конкурсът, който е за заемане на 36 вакантни места в общо 33 съдебни райони в страната, бе обявен първоначално за 15 ноември 2020 г. 

Ръководството на прокуратурата призова всички прокурори, следователи и съдебни служители, преболедували COVID-19 и възстановили се от инфекцията, да подкрепят кампанията по даряване на рековалесцентна плазма, съобщиха от обвинението. „Всяка наша помощ и усилие са от значение за спасяването на човешкото здраве и живот. Нека заедно да попълним Националната банка за рековалесцентна плазма и да продължим да го правим, докато от това има нужда!“, пише в призива на ръководството на ПРБ, адресиран до административните ръководители на прокуратурите, директора на НСлС и съдебните служители. Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите започва спешна дарителска кампания за закупуването на апарат за плазмофереза. Уредът ще бъде дарен на болница в нуждаещ се регион.”Искрено се надяваме за бързото набиране на необходимите средства, защото е важна всяка минута!”, казват от съсловние организации.

Софийски районен съд (СРС) призова гражданите и адвокатите, страни по дела да се възползват от възможността за дистанционно подаване и получаване на книжа и документи, както и за извършване на справки по вече постъпилите и образувани дела. Във връзка с предвидените и гласувани промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,  от СРС молят участниците в съдебните производства да посочват електронен адрес за получаване на съобщения, както и телефони за връзка за своевременното им уведомяване в случай на отлагане или пренасрочване на делата. Административен съд – Варна също излезе с апел към адвокати и граждани за стриктно спазване на мерките, свързани с достъпа до сградата на съда и пребиваването в нея.

Граничните власти незабавно да преустановят спирането на граждани с неплатени глоби на ГКПП Кулата – Промахон и на ГКПП Илинден – Ексохи. Това окончателно определи състав на Върховния административен съд (ВАС) с председател Соня Янкулова и членове: Весела Андонова и Полина Богданова, съобщиха от съда. Промените в Закона за движението по пътищата, с които се приеха сериозните ограничения за гражданите с неплатени глоби да напускат страната, бяха приети окончателно през лятото на 2020г. С тях дори бе дадена възможност на служителите на МВР да отнемат книжката и превозното средство на граждани въз основа на тези неплатени глоби, ако те откажат да ги заплатят на място. В резултат на промените омбудсманът Диана Ковачева сезира Конституционния съд (КС) с искане за обявяването им за противоконституционни. Сега в определението си върховните съдии изрично подчертават,че: „с оглед на трайната съдебна практика на Конституционния съд, на Съда по правата на човека и на Съда на Европейския съюз, обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си по връчване на електронни фишове и на наказателни постановления, издадени въз основа на Закона за движението по пътищата, както и да събира вземанията си по тях, по никакъв начин не може да бъде основание за възпрепятстване на правото на напускане на страната“.

Промените в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), които имат амбицията да сложат край на феномена, придобил популярност като „вечният длъжник“ с въвеждането на 10-годишна абсолютна давност, буквално се „плъзнаха“ в Правна комисия на парламента. Макар че депутатите прекратиха пленарното си заседание в сряда поради липсата на кворум, Комисията все пак е успяла да заседава в следобедните часове и да пусне предложените промени за второ четене. Изненадващо пък заседанието е било свикано от председателя на Комисията Анна Александрова дистанционно, тъй като тя се намира в болница с остра форма на COVID-19. Така Комисията одобри помяната, че: „С изтичането на десетгодишна давност, се погасяват всички вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването и, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено”. За заварените случаи давността по чл. 112 започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. При висящо изпълнително производство давността започва да тече от деня на образуването му, а когато такова не е образувано – от деня на влизането в сила на акта, с който е признато вземането.

Промени в НПК: Максимум 5 месеца арест за непълнолетни обвиняеми за тежки престъпления. Сред промените, внесени от Министерството е и тази, че след предявяване на постановлението за привличането на непълнолетен като обвиняем, органът на досъдебното производство ще изисква от инспектор при детска педагогическа стая по местоживеене на лицето изготвянето на характеристика за установяване на личностните особености на обвиняемия, която да се представя по делото в 14-дневен срок. Със същия законопроект правосъдното ведомство цели и въвеждането

Още по темата

Съдилищата в района на Окръжен съд-Ловеч продължават нормална работа, въпреки COVID-19

Предишна новина

Турци, превозвали половин милион евро - задържани за пране на пари на Дунав мост 2

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.