Правят помощни атестационни комисии, които ad hoc ще оценяват магистрати

Правят помощни атестационни комисии, които ad hoc ще оценяват магистрати

Проектът за мащабни промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), подготвен от междуведомствена работна група към Министерството на правосъдието (МП), ще бъде на вниманието на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система в четвъртък, става ясно от дневния ред.
 
Самият проект засяга основополагащи фактори, свързани с кариерното развитие на магистратите, като атестирането им, конкурсите, на които се явяват, както и евентуалното им отстраняване от длъжност, в случай на образувано срещу тях наказателно производство.
 
В предложенията на МП е предвидено и разширяване на кръга на лицата, които могат да бъдат избирани за главен съдебен инспектор, като целта е да се уеднакви правното положение на инспекторите с това на изборните членове на ВСС.
 
Измененията предвиждат още създаване на помощни атестационни комисии при съдилищата, които да бъдат избирани ad hoc и да помагат на ВСС при оценяването на съответните магистрати. Предлага се помощните атестационни комисии да бъдат структурирани от атестиращи съдии, познаващи работата на атестираните магистрати. Предвидено е атестиращите съдии да се избират в съответните съдилища, като от всяко по-високо ниво се излъчват магистрати на принципа на случайния подбор за всяко конкретно атестиране на магистрат от по-ниското ниво. Проектът за промени в ЗСВ предвижда и редуциране на правомощията на действащите магистрати в състава на комисиите по атестирането и конкурсите само до атестирането.
 
Правосъдното ведомство предлага и промени в чл. 230 от ЗСВ, който бе обект и на произнасяне от страна на Конституционния съд. Според предложената редакция на чл. 230 се предвижда във всички случаи да се прави преценка от съответната колегия за допускане на отстраняването от длъжност и задължително да се предостави възможност за изслушване или депозиране на писмено становище от съответния обвинен магистрат, като по този начин се въвежда елемент на състезателност. Предвижда се срокът за отстраняване в  досъдебната фаза на наказателното производство да не е по-дълъг от този по чл. 234, ал. 8 от НПК, като при промяна на обстоятелствата, както по време на досъдебното, така и на съдебното производство, отстраненият магистрат да може да иска възстановяване на заеманата длъжност. Предвидено е специално правило за автоматично отстраняване само когато на магистрата са наложени мерки за неотклонение задържане под стража или домашен арест, като при изменение на тези мерки продължаването на отстраняването отново подлежи на преценка от страна на съответната колегия. Отстраняването от длъжност подлежи и на съдебен контрол във всички хипотези, като право да обжалва има както отстраненият магистрат, така и прокуратурата.
 
Според проекта за изменения в съдебния закон, трябва да бъдат нанесени и корекции в дейността по извършването на проверки на имуществените декларации на съдии, прокурори и следователи, за почтеност и конфликт на интереси, както и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите.
 
Съществена е промяната, която се предлага относно реда за извършване на проверката за интегритет и уреждане на нейното съдържание. Предвижда се, че проверката ще се извършва в двумесечен срок след приключване на предварителното проучване. Дава се право на главния инспектор да удължи срока на проверката еднократно с до два месеца, тъй като практиката съобразно сегашната възможност за удължаване с един месец показва, че често то е недостатъчно. По-подробно се урежда и съдържанието на информацията, която може да бъде изисквана.
 
Конкретните предложения за промени и пълен текст на мотивите, може да откриете в прикачените файлове.
 
Усъвършенстване на уредбата, относно атестирането на магистрати, предвижда проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, който днес бе одобрен от Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Предложените изменения и допълнения от междуведомствена работна група  бяха обсъдени на заседание на Съвета, проведено в Министерството на правосъдието, съобщиха от ведомството.
 
Проектът предвижда още привеждане  на  уредбата  на  отстраняването  от  длъжност  на  съдии, прокурори и следователи в съответствие  с Решение № 2 на Конституционния съд от 2019 г, както и с препоръките на Венецианската комисия в този аспект, изложени в Становище № 855/2016 от 9 октомври 2017 г. Прецизират се текстовете относно конкурсите, дисциплинарната отговорност, разглеждането на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, както и тези, отнасящи се до дейността по извършването  на проверки за почтеност и конфликт на интереси на магистратите, на имуществените им декларации, и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, уточняват от МП.
 
След изготвяне на оценка на въздействието, предстои законопроектът да бъде публикуван за обществено обсъждане.
 

Още по темата

Цистерната, взривила Хитрино - произведена през 1971 г., била за брак

Предишна новина

Цацаров отново в Сърбия

Следваща новина

Коментари

19 Коментара

 1. 19
  магистрат | нерегистриран
  1
  0

  И отново "прекрояването" на ЗСВ не беше съобразено с мнението на съдиите, формиращи Пленума на ВКС. Единодушно отречените от тях, като неморални и неприемливи, кариерни бонуси пак бяха гласувани от Парламента.Пълно безхаберие. Корупцията, която уж всички парламентарно представени партии искат да преборят, има много проявни форми.Е, една от тях е на път да бъде официална политика на България и да бъде утвърдена от Парламента. Нищо ново под българското слънце. Вместо партиен билет в джоба, за "нашите хора" - кариерен бонус.

 2. 18
  Периодично атестиран | нерегистриран
  1
  -1

  По пътя , откъдето е минал атестирания магистрат, "трева не никне", особено ако е получил максималната оценка.Разбира се това няма съществен ефект при конкурсите, където тези оценки нямат онова "точково" значение, което да напомпа самочувствието на атестирания, така че да може основателно да "изпъчи гърди" и да ходи с поглед в небето.Комисията гледа оценката дали е Добра или Много добра.Следователно,освен морално значение това "точкуване" няма друго практическо значение.Накои колеги водят някакви странни борби за точки.След последната атестация не дадох банкет за броя точки, но при следващата може и да го направя.Доброто си е добро.Шегувам се,разбира се !

 3. 17
  средно стар магистрат | нерегистриран
  2
  0
  До коментар #15 от "стар магистрат | нерегистриран":
  Истината е, че каквито и процедури по атестиране ще бъдат направени, конкурсите изначално са опорочени. Понеже и ам съм правораздавал в "онова време", когато повишаването в длъжност ставаше по предложение на горестоящия администартивен ръководител, ми се струва, че онази система беше къде-къде по-справедлива. Защото сега конкурсите са задкулисни и се натъманяват класиранията, така че всички да са доволни. Освен това тромавата процедура извежда на преден план командироването, за да се запълват свободните места, което създава страшно напрежение между инстанциите.

  Вярно е, че не бива да се дава твърде много власт на административния ръководител, затова и нищо не пречи за конкурсите на преден план да се изведе съдийското самоуправление - предложението за повишаване да се прави от административния ръководител на съответния орган, но след решение на общото събрание на съответната колегия.

  Нека някой да ме обори, но кой по-добре познава работата на съдиите от горната инстанция. Освен това ми се струва, че ако някой иска да ходи в СГС - то нека да поработи в мелницата на СРС. Съответно ако иска да ходи в СОС - нека да попътива няколко години из окръга, пък тогава да ходи на горната инстанция.

  Принципно е добра идея, но само... принципно. Защото всички сме наясно кои хора са в горните инстанции. В СГС има някакви групировки и всяка от тях ще се бори за своите хора от долните нива, за да стане по-голяма, но по другите места горе долу всички са от едно котило и отново няма да гледат кой как работи, а приближеността до тях и връзките на кандидата ще са от решаващо значение. Вече е изпуснат духът от бутилката и скоро положението с повишенията няма да се оправи, ами поне да намалят ножицата между заплатите на инстанциите и да изравнят натовареността.

 4. 16
  крайна нужда | нерегистриран
  4
  -1

  Тези комисии са задължителни за оценяване работата на магистратите от ВКС,защото там корупцията е НОМЕР 1!!

 5. 15
  стар магистрат | нерегистриран
  15
  -3

  Истината е, че каквито и процедури по атестиране ще бъдат направени, конкурсите изначално са опорочени. Понеже и ам съм правораздавал в "онова време", когато повишаването в длъжност ставаше по предложение на горестоящия администартивен ръководител, ми се струва, че онази система беше къде-къде по-справедлива. Защото сега конкурсите са задкулисни и се натъманяват класиранията, така че всички да са доволни. Освен това тромавата процедура извежда на преден план командироването, за да се запълват свободните места, което създава страшно напрежение между инстанциите.

  Вярно е, че не бива да се дава твърде много власт на административния ръководител, затова и нищо не пречи за конкурсите на преден план да се изведе съдийското самоуправление - предложението за повишаване да се прави от административния ръководител на съответния орган, но след решение на общото събрание на съответната колегия.

  Нека някой да ме обори, но кой по-добре познава работата на съдиите от горната инстанция. Освен това ми се струва, че ако някой иска да ходи в СГС - то нека да поработи в мелницата на СРС. Съответно ако иска да ходи в СОС - нека да попътива няколко години из окръга, пък тогава да ходи на горната инстанция.

 6. 14
  | нерегистриран
  10
  0
  До коментар #13 от "социология | нерегистриран":
  Защо гражданите се отказват да водят съдебни дела:

  -Тромави процедури

  -Липса на средства

  -Липса на знания какво да се прави

  -Липса на доверие в съдебната система

  -Делата са прекалено продължителни

  -Опасения за корупция

  -Неверие в безпристрастността

  -Съдът е твърде далеч от дома

  -Липса на информация за съдебните процедури

  Това са си нормални опасения и нормални "задръжки" срещу водене на дела , като се изключат опасенията в корупция и липсата на доверие в съдебната система . Българинът няма доверие на майка си и баща си , камо ли на някой друг . Все се бои "да не настине и да не се мине" . Лющят бира в кварталната кръчма и се надлъгват кой , къде и кога "корумпирал" тоя или оня...От приказка на приказка и без дори да са опирали до съд , накрая всички са "убедени" , че правосъдието у нас е най-зле в целия свят ….  Няма държава , в която правосъдието хем е евтино , хем бързо , хем абсолютно чисто от опасения за корупция и безпристрастност. Статистическите данни показват , че нашето правосъдие е евтино и като такси , и като адвокатски хонорари . Освен това е и доста бързо за административните и гражданските дела , които са огромният процент от делата.  Дали е "справедливо" както го разбира народът ? Може би не , но ако се въведе такава "народна справедливост" ще трябва да върнем и Закона за отчуждаване на едрата градска собственост /много хубав и спретнат закон срещу "изедниците"/ , и смъртното наказание , и присъди по 50 години за ПТП-та , и каторгата , и какви ли не дивотии , които ни предлагат "недоволните граждани".....

 7. 13
  социология | нерегистриран
  2
  -3

  Защо гражданите се отказват да водят съдебни дела:

  -Тромави процедури

  -Липса на средства

  -Липса на знания какво да се прави

  -Липса на доверие в съдебната система

  -Делата са прекалено продължителни

  -Опасения за корупция

  -Неверие в безпристрастността

  -Съдът е твърде далеч от дома

  -Липса на информация за съдебните процедури

 8. 12
  | нерегистриран
  11
  -3
  До коментар #1 от "shadow of the eagle | нерегистриран":
  Щом се предвижда връщане на стария ред за помощни атестационни комисии нещата ще станат още по-зле. По този начин, ще се създаде тотален феодализъм във всички съдилища извън София. Там съдиите са малко и всяка горна инстанция чрез даване на ниска атестация ще прочиства по-долната от инакомислещи. Така ще се съзадат строини, силно йерархични структури подчинени на административните ръководители, което от своя страна ще доведе до по-лесен контрол от София. Едно време помощните атестационни комисий решаваха каква оценка да дадат според това, оценявания ходи ли на общите за съдилищата банкети, как се държи на тях, черпи ли членовете им по кафенета и т.н.

  Подкрепям те напълно!

 9. 11
  | нерегистриран
  6
  -2
  До коментар #9 от " | нерегистриран":


  Ако законът ти го вмени като задължение- нямаш основание за отвод.

  Факт е, че тази дейност в ПАК трябва да се заплаща. Както се плаща на конкурсните комисии.

  Ами аз си имам много основания за отвод - бисексуален съм и повечето съдии и съдийки в районния съд са ми бивши любовници:)))))))))

 10. 10
  | нерегистриран
  7
  -9
  До коментар #1 от "shadow of the eagle | нерегистриран":
  Щом се предвижда връщане на стария ред за помощни атестационни комисии нещата ще станат още по-зле. По този начин, ще се създаде тотален феодализъм във всички съдилища извън София. Там съдиите са малко и всяка горна инстанция чрез даване на ниска атестация ще прочиства по-долната от инакомислещи. Така ще се съзадат строини, силно йерархични структури подчинени на административните ръководители, което от своя страна ще доведе до по-лесен контрол от София. Едно време помощните атестационни комисий решаваха каква оценка да дадат според това, оценявания ходи ли на общите за съдилищата банкети, как се държи на тях, черпи ли членовете им по кафенета и т.н.  Къде това, чадо?

  Когато се правят такива обобщения, не е ли редно да се посочат конкретни примери? Иначе всеки има право на мнение. Но да хвърляш кал с лека ръка по колегите си, е меко казано недостойно. Бъди здрав и по-кротко, защото когато попаднеш в такава комисия, казаното ще важи в пълна степен и за теб.

 11. 9
  | нерегистриран
  10
  -7
  До коментар #8 от " | нерегистриран":
  Плащаме на ВСС и администрацията му , на КАК , на инспекторат и администрацията му /нарочно го пиша с малка буква/ , на НИП и всякакви хрантутници.....и накрая пак опряхме до редовите магистрати и помощните комисии . Не , милички , бъдете така добри да си вършите работата и да си развиете умствения и административния капацитет . Малко ми е другата работа , че да върша и вашата ….Аз съм се цанил за съдия и не съм длъжен да се занимавам с други неща . Следват ОТВОДИ при опити да ми възлагате несвойствена работа !!!!!!  Ако законът ти го вмени като задължение- нямаш основание за отвод.

  Факт е, че тази дейност в ПАК трябва да се заплаща. Както се плаща на конкурсните комисии.

 12. 8
  | нерегистриран
  46
  -2

  Плащаме на ВСС и администрацията му , на КАК , на инспекторат и администрацията му /нарочно го пиша с малка буква/ , на НИП и всякакви хрантутници.....и накрая пак опряхме до редовите магистрати и помощните комисии . Не , милички , бъдете така добри да си вършите работата и да си развиете умствения и административния капацитет . Малко ми е другата работа , че да върша и вашата ….Аз съм се цанил за съдия и не съм длъжен да се занимавам с други неща . Следват ОТВОДИ при опити да ми възлагате несвойствена работа !!!!!!

 13. 7
  бау бау | нерегистриран
  34
  -1

  абе ще вземете да се светкате вие, че съдебната система се управлява от шепа зависими хора - ВСС и дългогодишни административни ръководители, подскачащи по инстанциите, т. е. т. нар. съдебна номенклатура и гравитиращите около тях безгръбначни, марионетки на олигархията, както и че с всяка година примката около врата на работещите на тръстиката все повече и повече се затяга, но докато продължавате да мълчите, промяна няма да има и ще сте само още една тухла в стената...

 14. 6
  | нерегистриран
  7
  -19
  До коментар #1 от "shadow of the eagle | нерегистриран":
  Щом се предвижда връщане на стария ред за помощни атестационни комисии нещата ще станат още по-зле. По този начин, ще се създаде тотален феодализъм във всички съдилища извън София. Там съдиите са малко и всяка горна инстанция чрез даване на ниска атестация ще прочиства по-долната от инакомислещи. Така ще се съзадат строини, силно йерархични структури подчинени на административните ръководители, което от своя страна ще доведе до по-лесен контрол от София. Едно време помощните атестационни комисий решаваха каква оценка да дадат според това, оценявания ходи ли на общите за съдилищата банкети, как се държи на тях, черпи ли членовете им по кафенета и т.н.

  "Едно време" нещата вървяха много по - добре и безпроблемно от сега. Твърдо за връщане на старата система за атестиране

 15. 5
  Борн | нерегистриран
  36
  -2

  Виждате ли как от ВСС гледат да прехвърлят своята работа на някой друг-действащите магистрати и то безплатно. Няма нужда от ВСС ,НИП ,ИНСПЕКТОРАТ и други подобни кухи структури.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.