Правителството иска затягане на режима на гражданството по натурализация

Правителството иска затягане на режима на гражданството по натурализация

Министерският съвет внесе в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, с който значително се затяга режимът за придобиване на такова по натурализация, както и условията за запазването му.

Предложенията за промени в закона идват, след поредица от проверки от страна на Върховна касационна прокуратура (ВКП), при които бяха констатирани сериозни пропуски в процедурата и последващия контрол, както и нормативни недостатъци. За подобни промени настоя и главният прокурор Сотир Цацаров, който в последните няколко месеца поиска от президента Румен Радев да издаде указ за отнемането на гражданството по признак натурализация на седем чужденци.

С внесения законопроект се предлага  създаването на нова ал. 4 в чл. 32, нова ал. 4 в чл. 35 и промяна в чл. 22, с които кандидатът за българско гражданство да се задължи да уведомява Министерството на правосъдието при настъпили промени във фактите и обстоятелствата, свързани с българското гражданство, и да представи относимите актуални документи, свързани с промяната, съответно неуведомяването за настъпилата промяна да е основание за отмяна на натурализацията му. Създава се и задължение за заинтересованите институции – Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност", да актуализират писмените си становища при настъпили  промени след изразяването им и да ги представят в Министерството на правосъдието към момента на разглеждане на молбите и предложенията от Съвета по гражданството.

"Досегашната практика по прилагането на закона показва, че при разглеждането на преписките на кандидатите за придобиване на българско гражданство на заседание на Съвета по гражданството, който дава мнение по молбите и предложенията във връзка с българското гражданство, са налице случаи, при които е необходимо да бъдат допълнително изяснени факти и обстоятелства, свързани с представените документи, или е необходимо изясняване на обстоятелствата по чл. 19 от Закона от представителите на Министерство на вътрешните работи и на Държавна агенция "Национална сигурност" в Съвета по повод постъпила нова информация, поради което се взема решение за изискване  представянето на допълнителни документи от молителите или за извършване на проверка. Преписките се разглеждат повторно от Съвета по гражданството след представяне на необходимите документи или след приключване на проверката, която понякога продължава няколко месеца. В действащия закон не е регламентирана тази възможност и не е предвидено спиране на сроковете", пише в мотивите към законопроекта.

Със законопроекта се предлага изричното регламентиране на изискването за мотивиране на предложенията на министрите по чл. 16 от Закона за българското гражданство (придобиване на българско гражданство в случая, когато Република България има интерес от натурализацията на лицето или ако същото има особени заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на науката, технологията, културата или спорта).

 Поради по-сериозните изисквания към кандидатстващите и капацитета на отговорните институции - Министерството на правосъдието,  Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност" – законопроектът предлага и съкращаване на сроковете за произнасяне в отделните етапи в производството.

Зам.-градският прокурор на София Явор Димитров е назначен във ВАП

Предишна новина

Калпакчиев, жена му и Весислава Иванова са в комисиите, които ще оценяват кандидатите за окръжните съдилища

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.