Правителството одобри пътната карта за продължаване на съдебната реформа

Правителството одобри пътната карта за продължаване на съдебната реформа

Министерският съвет одобри Актуализирана пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Актуализирането на Пътната карта е инициирано в резултат от необходимостта от преразглеждане на сроковете и преразпределението на финансовия ресурс, предназначен за изпълнението на мерките, с оглед успешното им реализиране, уточняват от правителствената пресслужба.

С решение на Министерски съвет от 22 април 2016 г. бе одобрена Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Пътната карта предвижда конкретни действия, финансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отговорни институции. Мерките са ясно определени и обединени тематично в специфични цели за постигането на всяка стратегическа цел.

В изпълнение на решение на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система (Съвета) от заседание, проведено на 27 ноември 2018 г., се създаде експертна работна група със задача да обсъди и предложи актуализиране на Пътната карта към Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. В състава на работната група бяха включени представители на Висшия съдебен съвет, Прокуратурата, Националния институт на правосъдието, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Инспектората на ВСС, Български институт за правни инициативи, като наблюдатели бяха включени представители от Управляващия орган на ОПДУ и представител на Секретариата на Съвета. Работната група изготви доклад с конкретни предложения, който представи за одобрение от членовете на Съвета. На 26 февруари 2019 г. Съветът прие доклада от дейността на работната група.

Обезщетенията при уволнение по време на родителски отпуск се изчисляват въз основа на заплащането при пълно работно време

Предишна новина

Как Лозан Панов беше избран за председател на ВКС

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.