Правителството предлага исканията на ВКС и ВАдС за отмяна на поправките в НПК да бъдат отхвърлени като неоснователни

Правителството предлага исканията на ВКС и ВАдС за отмяна на поправките в НПК да бъдат отхвърлени като неоснователни

Правителството одобри становища по конституционно дело № 12/2017 г. и конституционно дело № 10/2017 г. за отмяна на последните поправки в НПК. Двете дела бяха присъединени за съвместно разглеждане и решаване в частта относно конституционността на разпоредбата на чл. 411а, ал. 1, т. 4 НПК.

Конституционно дело (КД) №10/2017 е образувано по искане на пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно, и на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от НПК, както и за произнасяне за съответствие на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно от НПК с чл. 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. С определение на КС към КД 10/2017 е присъединено и КД 12/2017, образувано по искане на Висшия адвокатски съвет, в частта относно установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от НПК за съвместно разглеждане и решаване.

В искането се твърди, че оспорените разпоредби противоречат на провъзгласените в Конституцията принципи на правовата държава, на равенството на гражданите пред закона, на забраната за създаване на извънреден съд и на изискването съдилищата да осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес.

В становището на МС е застъпена тезата, че оспорваната законова уредба не противоречи на Конституцията, защото създадените правила за доказателствените средства са в съответствие с изискванията за събиране, проверка и оценка на доказателствения материал, а правомощията на специализирания наказателен съд нямат извънреден характер.

Искането по КД № 12/2017 е за обявяване противоконституционност на разпоредбите на чл. 50, чл. 81, ал. 3 в частта "или в едномесечен срок от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия", чл. 63, ал. 2, т. 4, чл. 73а, ал. 2, чл. 416, ал. 5, чл. 247в, ал. 1, т. 3 в частта "или когато е констатирал очевидни фактически грешки в обвинителния акт", чл. 358, ал. 2, чл. 301, ал. 4, чл. 305, ал. 6, чл. 336, т. 4, чл. 354, ал. 1, т. 3, чл. 320, ал. 2, чл. 348, ал. 3, т. 1, чл. 351, ал. 2, чл. 360, ал. 2 от НПК. Мотивите са за противоречие с принципа на правовата държава, равенството на гражданите пред закона, на правото на защита, на правото на адвокатска защита, на конституционното задължение да не се допускат ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието, на правото на защита във всички стадии на процеса.

В становището на правителството е застъпена тезата, че оспорената законова уредба не противоречи на Конституцията, защото в нея се съдържат гаранции за защита както на правата на обвиняемите, така и на обществения интерес за изпълнението на основната задача на наказателния процес – да се осигури разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните и правилно прилагане на закона.

В становищата се предлага исканията да бъдат отхвърлени като неоснователни.

Още по темата

Районна прокуратура Враца обвини трима лекари от МБАЛ "Христо Ботев" в града в длъжностно присвояване

Предишна новина

Създава се работна група за законодателни промени относно собствеността и финансирането на медиите и тяхното разпространение

Следваща новина

Коментари

5 Коментара

 1. 5
  ЦАР | нерегистриран
  2
  0
  До коментар #4 от "да | нерегистриран":
  ...добре казано,но все едно някой да го беше казал на Робърт Мугабе!

  Сещам се за един "африкански колега" на Мугабе, дето още по-добре пасва на "така създалото се положение" - Жан-Бедел Бокаса.

 2. 4
  да | нерегистриран
  6
  -1
  До коментар #2 от "ЧЕЗ | нерегистриран":
  Има, има ... като Върховното същество депозира оставката си в деловодството на НС. И да видим дали ще има "Борисов 4"![[_69278_]]

  ...добре казано,но все едно някой да го беше казал на Робърт Мугабе!

 3. 3
  Да не би | нерегистриран
  2
  -6

  "обществения интерес" да се явява страна в наказателния процес, та да се налага спорните разпоредби да му гарантират права???

 4. 2
  ЧЕЗ | нерегистриран
  12
  0
  До коментар #1 от "Изи | нерегистриран":
  Те от МС няма как да кажат "Да така е! Тъпи сме! "

  Има, има ... като Върховното същество депозира оставката си в деловодството на НС. И да видим дали ще има "Борисов 4"![[_69278_]]

 5. 1
  Изи | нерегистриран
  18
  0

  Те от МС няма как да кажат "Да така е! Тъпи сме! "

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.