Правосъдното ведомство подложи на обсъждане наредбата за електронните заявления за издаване на заповед за изпълнение

Правосъдното ведомство подложи на обсъждане наредбата за електронните заявления за издаване на заповед за изпълнение

Промени в Наредбата, с която правосъдният министър утвърждава образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и другите книжа във връзка със заповедното производство, е публикувана за обществено обсъждане.

Причината, която налага предложените промени в Наредбата, е свързана с извършено надграждане на единния портал за електронно правосъдие със създаване на възможност за извършване на процесуално действие в електронна форма - подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК, която да бъде приложима за използване от всички компетентни съдилища. Надграждането е извършено в изпълнение на проект „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

"Основанията за използване на електронни формуляри при извършване на процесуални действия в електронна форма са чл. 25, ал. 1 от Наредба № 5 от 2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация (обн., ДВ, бр. 47 от 2017 г.) и чл. 26, ал. 2 от Наредба № 6 от 2017 г. за извършване на 2 процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма (обн., ДВ, бр. 67 от 2017 г.). И двете посочени наредби са издадени в приложение на различни текстове от глава осемнадесета „а“ „Удостоверителни изявления и процесуални действия в електронна форма“ от Закона за съдебната власт", мотивират исканата промяна от Министерството на правосъдието.

В Наредба № Н-2 от 2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство предлаганата норма на чл. 3, ал. 2, която указва, че когато заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК се подава в електронна форма, се използва специализиран електронен формуляр по чл. 25, ал. 1 от Наредба № 5 от 2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация, е само подпомагаща и пояснителна разпоредба, която служи за улеснение на заинтересованите лица

Според Правосъдното ведомство, чрез надграждането на единния портал за електронно правосъдие посредством създаването на възможност за извършване на процесуално действие в електронна форма за подаване на заявления по чл. 410 ще се постигнат по-добро управление на органите на съдебната власт и по-висока ефективност на тяхното функциониране; предоставяне на качествени услуги, улеснен достъп, бързо и надлежно обслужване; - покриване на идентифицирани нужди за поетапно въвеждане на електронно правосъдие и решаване на проблемите от законодателно, организационно и технологично естество.

Очакваният резултат от прилагането на тази нова функционалност е предоставянето на възможност за извършване на процесуално действие в електронна форма като част от продължаващия процес по внедряване на електронно правосъдие

След като обявиха жив за мъртъв в Сливен, роднини на пострадалия ще търсят правата си в съда

Предишна новина

По решения на КПКОНПИ: Административни съдии признаха конфликт на интереси при директорка в СЕМ и още трима

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.