Правосъдното ведомство пусна за обществено обсъждане мащабните промени в ЗСВ

Правосъдното ведомство пусна за обществено обсъждане мащабните промени в ЗСВ

Министерството на правосъдието пусна за обществено обсъждане мащабните промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които се предвижда усъвършенстване на регламента за конкурсите и атестациите на съдии, прокурори и следователи и прецизиране на правилата за дисциплинарни производства.

Законопроектът е изработен от междуведомствена работна група от широк кръг експерти, в това число и членове на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет, както и действащи магистрати.

Основополагащото в законопроекта е това, че се предвижда връщането на старото законово положение, преди промените в ЗСВ от 2016 година, според което наново ще бъдат създадени помощни атестационни комисии при съдилищата, които да бъдат избирани ad hoc и да помагат на ВСС при оценяването на съответните магистрати. Предлага се помощните атестационни комисии да бъдат структурирани от атестиращи съдии, познаващи работата на атестираните магистрати. Предвидено е атестиращите съдии да се избират в съответните съдилища, като от всяко по-високо ниво се излъчват магистрати на принципа на случайния подбор за всяко конкретно атестиране на магистрат от по-ниското ниво. Проектът за промени в ЗСВ предвижда и редуциране на правомощията на действащите магистрати в състава на комисиите по атестирането и конкурсите само до атестирането.

"Прилагането на действащата нормативна уредба и по-специално регулацията в ЗСВ относно състава и правомощията на Комисията по атестирането и конкурсите при съдийската колегия на ВСС не предлага убедителни резултати в постигането на целите, за които бе създадена. Във връзка с атестирането на съдиите не е предвидено да се формират помощни атестационни комисии. Очертават се сериозни проблеми, главно произтичащи от колизията между ограничения човешки ресурс на комисията (не е възможно да расте неограничено по числен състав), свръхобема от оперативната работа по изготвянето на комплексните оценки за стотици магистрати и ограничените времеви рамки поради изискването за срочност. За едногодишния период, в който работи комисията, човешкият ресурс е твърде недостатъчен, за да се справи със стотиците планирани атестации и отделно от тях – извънредните атестации за нуждите на конкурсните процедури", пише в мотивите към законопроекта.

С предложените промени се цели и внасяне на яснота относно критериите за определяне на наказания във връзка с дисциплинарните производства. "При определяне на вида и размера на наказание за системно неспазване на сроковете в процесуалните закони, съответно действие или бездействие, което неоправдано забавя производството, следва да се вземат предвид и индивидуалната натовареност на привлечения към дисциплинарна отговорност магистрат както и натовареността на органа на съдебната власт, в който е извършено нарушението", гласят мотивите към проекта.

С промените в ЗСВ се цели още и прецизиране на разпоредбите относно давностните срокове за образуване на дисциплинарно производство, както и сроковете за разглеждане и произнасяне на съответните органи. Предлага се при изтичане на съответните давностни срокове, дисциплинарно производство да не се образува, а образуваното да се прекратява.

Оптимизира се и регламентът за разглеждането на заявления срещу забавено правосъдие, както и дейността по извършването на проверки на имуществените декларации и на проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи.

Измененията касаят още и разпоредбата на чл. 230 от ЗСВ. Според предложената редакция на чл. 230 се предвижда във всички случаи да се прави преценка от съответната колегия за допускане на отстраняването от длъжност и задължително да се предостави възможност за изслушване или депозиране на писмено становище от съответния обвинен магистрат, като по този начин се въвежда елемент на състезателност. Предвижда се срокът за отстраняване в досъдебната фаза на наказателното производство да не е по-дълъг от този по чл. 234, ал. 8 от НПК, като при промяна на обстоятелствата, както по време на досъдебното, така и на съдебното производство, отстраненият магистрат да може да иска възстановяване на заеманата длъжност.

Проектът предвижда още и отпадане на задължението за магистрати да декларират членството си в съсловни организации.

Още по темата

Нарушение на закона от председателя на ВКС отложи гласуването на оставката на Методи Лалов

Предишна новина

Главният прокурор награди ръководителя на РП-Велико Търново

Следваща новина

Коментари

6 Коментара

 1. 6
  Ади | нерегистриран
  0
  0

  Знаете ли колко много са съдиите по вписванията и ДСИ, които отдавна са навършили пенсионна възраст, но продължават още да работят? Всеки ден те ходят като в Хоспис, където държавата ги гледа и им плащат големи заплати за лежане и спане. Така да откарат докато са живи в държавния санаториум. И двете длъжности по цял ден нищо не вършат, само точат държавните пари на данъкоплатците. Време е да се замисли сериозно за промяна и цялостно им премахване.

 2. 5
  Стела Иванова | нерегистриран
  1
  0

  Какво са направили до сега съдиите по вписванията за имотния регистър? Нищо! Това ще е така, ако продължава всичко по този начин. Не е правилно да получават 90 % от възнаграждението на районен съдия. Натоварени са по -малко от 5 % от работа на съдията разглеждаш дела в съда. Работата на съдията по вписванията е обикновена канцеларска работа и може да се върши от всеки. За два часа на ден преглеждат всичко и след това шапка на тояга. Секретарките от агенцията по вписванията вършат цялата работа за вписването. Министерството на правосъдието може да провери и разбере, че натовареността им е нулева. Без резултат е работата им през всичките години. Излишно се пилеят държавните пари от данъкоплатците за заплати и средства за тях. Същото е и при ДСИ където на човек се падат по няколко дела на годината. Малкото изпълнителни дела при тях е заради ниската им ефективност. Всички предпочитат ЧСИ пред ДСИ. Държавата трябва да се заеме сериозно и да направят законови реформи и тук.

 3. 4
  Егоист | нерегистриран
  1
  0

  Съдии по вписванията има само у нас и на още едно или две места - на други континенти, но там те са вид администратори. Защо законодателят тук ги е нарекъл „съдии“, не е ясно. Те са толкова съдии, колкото и футболните такива. Размерът им на първо време, трябва да се редуцира. Ненужен разход за данъкоплатците. А сега ги и увеличават като бройка?

 4. 3
  | нерегистриран
  11
  -2

  добре е с новия законопроект да се закрият и съдиите по вписванията, те са едни обикновенни чиновници и функциите им могат да се изпълняват от такива, казано по друг начин да не съдии по вписванията, а държавни чиновници от агенцията по вписванията например.

 5. 2
  | нерегистриран
  24
  0

  Атестиране, срокове и не знам си какво... Защо не променят нещо да се спазва увеличението на заплатите навреме и адекватно на увеличаващата се инфлацията?

 6. 1
  | нерегистриран
  35
  -6

  Мисля , че е време въобще да отпадне атестирането . При огромната бройка магистрати ВСС няма ресурс постоянно да ги оценява , а ако го прави винаги ще е формално . Помощните комисии не правят изключение - никой няма мотивация да се "раздава" за нещо , което не му влиза в преките задължения . Хабят се пари за едно нищо и кипи отбиване на номера ....Така че се въртим от пусто в празно . Не харесваме да ни "изпитват" , а повечето са недоволни от конкурсите и от атестирането /освен ако не им сработят връзките/ . Пълен тупик ...и така докато не сменим чипа .

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.