Председателят на АСНС отхвърли констатациите в доклада на ревизорките от ВКС

Председателят на АСНС отхвърли констатациите в доклада на ревизорките от ВКС
Председателят на АСНС Георги Ушев, снимка:БГНЕС

Председателят на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) Георги Ушев изрази с писмо до Върховния касационен съд (ВКС) и Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) категорично несъгласие с констатациите в доклада от ревизията на трите върховни съдийки, изпратени със заповед на Лозан Панов, за да проверяват производствата по мерките за неотклонение на Десислава Иванчева и Биляна Петрова. 

Докладът на ревизорките от ВКС бе разпространен в късния следобед в понеделник и констатира нарушение от страна на АСНС по отношение на това, че, след протест на Специализираната прокуратура, веднага се е произнесъл като въззивна инстанция по определението на съдия Иво Хинов от 16 ноември да освободи от ареста още в съдебна зала заловените с белязани пари Иванчева и Петрова. Според проверката, АСНС е трябвало да даде 7-дневен срок на двете подсъдими за подкуп в особено големи размери за възражения срещу прокурорския протест.

Георги Ушев посочва, че не е съгласен с тази констатация и подчертава, че в случая на спиране на определение за незабавно освобождаване, законът не предвижда никакви срокове за възражения. В противен случай би се обезсмислила самата въззивна проверка и възможността за спиране на определението изобщо. "Категорично считаме, че произнасянето по исканията за спиране по чл.343 от НПК, независимо от кого са отправени - от прокурора или от подсъдимия (респ. от защитника му), следва да бъде незабавно и не предполага изтичането на какъвто и да било срок за възражения (каквито възражения впрочем законът не предвижда), защото в противен случай се обезсмисля напълно ефективното упражняване на правно регламентираната възможност за спиране изпълнението на определенията по мерките за процесуална принуда и останалите определения, контролирани по реда на глава 22 от НПК", пише в становището на председателя на АСНС.

В писмото на Ушев е записано още, че, ако въззивният съд не се произнесе по определение за незабавно освобождаване, което може да се окаже незаконосъобразно, съществува риск пуснатият на свобода подсъдим да се укрие или да напусне страната.

Председателят на АСНС не е съгласен и с още една констатация в доклада на ВКС – тази, че апелативните специализирани съдии не са се произнесли по искане на адвоката на Иванчева – Марин Марковски – делото да се гледа в открито заседание. "В определението си по ВНЧД № 406/2018 г., на страница 7, противно на отразената в доклада констатация, въззивната инстанция се е произнесла по искането на адв.Марковски - защитник на подсъдимата Иванчева, за разглеждане на делото в открито заседание, като е изложила своите съображения, защо не се налага провеждане на такова в отклонение от общото правило за закрито съдебно заседание. В тази връзка прилагаме копие от определението по цитираното ВНЧД", пише още в писмото на Георги Ушев.

Ето и пълния текст на становището на председателя на АСНС:

До съдиите от ВКС

До членовете на ВСС, Съдийска колегия

СТАНОВИЩЕ

на Апелативен специализиран наказателен съд по ДОКЛАД за резултати от проверка, възложена със Заповед № 2807/28.11.2018 г. на Председателя на Върховния касационен съд

Уважаеми съдии от Върховния касационен съд, Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,

След като се запознахме с доклада от извършената проверка по Заповед № 2807/28.11.2018 г. на Председателя на Върховния касационен съд, изразяваме несъгласие с три от неговите констатации:

първо, че в определението си по ВНЧД № 406/2018 г., с предмет чл.249, ал.З вр. с чл.248, ал.1, т.З и т.6 от НПК (обжалване на определението на СНС по въпроса за мярката за неотклонение на подсъдимите, разрешен в разпоредителното заседание на СНС), въззивният съд не е отговорил на защитното искане, отправено от процесуалния представител на подсъдимата Иванчева за разглеждане на делото в открито съдебно заседание; второ, че ВНЧД № 522/2018 г. на АСНС (по чл.270 от НПК, отново във връзка с мярката за неотклонение на подсъдимите Десислава Иванчева и Биляна Христова - Петрова), е било образувано ненадлежно пред въззивната инстанция, въз основа особено искане по чл.343 от НПК за спиране на изпълнението на определението на СНС за изменение на мерките на подсъдимите в по-леки; и трето, че произнасянето на въззивната инстанция по особеното искане за спиране, предпоставя изтичане на 7 - дневен срок от момента на връчване на същото искане на насрещните страни.

В определението си по ВНЧД № 406/2018 г., на страница 7, противно на отразената в доклада констатация, въззивната инстанция се е произнесла по искането на адв.Марковски - защитник на подсъдимата Иванчева, за разглеждане на делото в открито заседание, като е изложила своите съображения, защо не се налага провеждане на такова в отклонение от общото правило за закрито съдебно заседание. В тази връзка прилагаме копие от определението по цитираното ВНЧД.

На стр.13, абзац последен от доклада, е посочено, че в НПК и Правилника за администрацията в съдилищата, не е предвидена възможност за образуване на самостоятелно производство пред въззивната инстанция по чл.343 от НПК (т.е. по особено искане за спиране на изпълнението). Разискваното ВНЧД № 522/2018 г. обаче, е образувано въз основа на частен протест на прокурор при специализираната прокуратура срещу акта на СНС за изменение на мерките за неотклонение, който протест е бил придружен от особено искане за спиране изпълнението на протестираното първоинстанционно определение. Следователно, ВНЧД № 522/2018 г. е било образувано, не само въз основа на споменатото особено искане, а въз основа и на редовен частен протест, годен да предизвика въззивна проверка. Друг е въпросът, че АСНС се е произнесъл незабавно единствено по особеното искане, а частният протест е върнал за надлежното му администриране (по реда на чл.321 от НПК), за връчване на преписи от протеста на подсъдимите и защитниците им и изчакване изтичането на срока за възражения по същия.

Категорично считаме, че произнасянето по исканията за спиране по чл.343 от НПК, независимо от кого са отправени - от прокурора или от подсъдимия (респ. от защитника му), следва да бъде незабавно и не предполага изтичането на какъвто и да било срок за възражения (каквито възражения впрочем законът не предвижда), защото в противен случай се обезсмисля напълно ефективното упражняване на правно регламентираната възможност за спиране изпълнението на определенията по мерките за процесуална принуда и останалите определения, контролирани по реда на глава 22 от НПК.

Съгласно регламента на чл.343 от НПК, подлежащите на обжалване с частна жалба и частен протест определения на първата инстанция в наказателното производство, се изпълняват незабавно, като обжалването не спира изпълнението им, освен ако първата или въззивната инстанция не постанови друго. Този регламент е изключение от общото процесуално правило за суспензивен ефект на жалбата и протеста. При изменение на мерките за неотклонение в по-леки или при тяхната отмяна обаче, обичайната практика на съдилищата в страната е точно обратната - първоинстанционните съдилища в мнозинството от случаите не пристъпват към изпълнение на атакуваните определения, преди последните да са преминали въззивна проверка. Впрочем така е процедирал СНС и по конкретното НОХД, при предходното изменение на мерките за неотклонение на подсъдимите Десислава Иванчева и Биляна Христова - Петрова.

Ако разглеждането на искане за спиране не се извърши незабавно, както в случая според нас, въззивния състав правилно е процедирал, а се изчаква изтичането на законово-неуредени срокове за възражения по това искане, би се създал опасен прецедент, пораждащ много сериозни рискове за увреждане интересите на страните и на правосъдието като цяло, в две насоки: в хипотезата на незаконосъобразно изменение или отмяна от първоинстанционния съд на мярка за неотклонение ограничаваща правото на свободно предвижване (задържане под стража или домашен арест), се създава възможност подсъдимият, който е бил освободен поради изпълнение на определението за освобождаването му, до разглеждането на протеста, да се укрие, в т.ч. като напусне територията на страна. Пример за това беше случаят по НОХД№ 2612/2018 г. (т.нар. дело "депутатският брат ").

В хипотезата на незаконосъобразно вземане от първоинстанционния съд на мярка за неотклонение ограничаваща правото на свободно предвижване (задържане под стража или домашен арест), се създава възможност подсъдимият, който следва веднага да бъде задържан или установен в дома си, до разглеждането на жалбата му, да претърпи съществени или непоправими вреди в случаите на много тежко заболяване, или възникнали други извънредни обстоятелства.

Още по темата

МП анализира добрите практики в областта на медиацията

Предишна новина

С промяна в закона, обезсилват тълкувателното решение на ВКС за стопиране на гражданската конфискация

Следваща новина

Коментари

16 Коментара

 1. 16
  да онемееш направо от потрес | нерегистриран
  3
  0

  Без съдебен акт, подписан от целият постановил го състав, няма такъв в правния мир. След като няма акт в правния мир, той не подлежи на изпълнение, не може да се копира и праща за такова и следователно няма какво да се спира и още по-малко пък да се бърза в 24 часа да се спре!Да бързаш да спреш, нещо което не е възникнало в правния мир, защото "щял да се създаде особен прецедент" и голям национален проблем в държавата "с риск за сигурността й" е просто абсурдно!Нямало изготвен съдебен протокол, нямало делото с материалите по него и експертизата, заради която е изменена мярката от първата инстанция, ами тогава какво е имало за апелативния спец съд???На база какво горния спец съд е изградил "вътрешното си убеждение", без дело, без материали, на база, факта, че има протест на прокуратурата ли, това в кой закон го пише че е база за вътрешно убеждение???Протеста не бил връчен, но не трябвало да се връчва срещу този срещу когото е, щото така щяло да се обезсмисли бързината, бързина за какво???Производството пред съда не е ли двустранно, не е ли състезателно или е едностранно прокурорско???Няма нормативен акт в тази държава, нито практика на съда по правата на човека, които да оправдаят подобно поведение на съдии в една претендираща за правова и демократична държава, спазваща законите и правата на човека.... направо онемях като прочетох доклада на проверяващите от ВКС.Прокуратурата била казала и имала особено искане за спиране е, но тя не е ли една от двете страни, казаното от нея не подлежи ли на проверка и доказване?Ами първостепенния съд, там закони не четат ли?Как може такава подигравка с тези съдии и тяхната компететност?!?!Срамота!

 2. 15
  ДО ПАК НЕРАЗБРАЛ, ОТ РАЗБРАЛ | нерегистриран
  1
  -2
  До коментар #13 от "хер Шайзе | нерегистриран":
  Ушев, дорогой тавариш, би ли искал като те арестуват да ти гледат мярката за неотклонение по същия начин, съда като има пред себе си само протеста на прокурора, без да ти уведомява, без протокол и без цялото дело...  Приемат се само отговори "Да" или "Не"...без усукни...  п.п. Риторический вопрос

  Какво пак не Ви е ясно? Защо смесвате произнасянето по мярката с произнасяне С ПРОИЗНАСЯНЕ по режима на изпълнение определението на първата инстанция, товариш Шайсе???

  Хайде да поставим въпроса така: Наказателния Процес е законов алгоритъм. Ако бъде заловен например терорист извършил взривяване на някой мол и някой съдия реши, да го пусне незабавно,според Вас (и ВКС), трябва да го търсим (защото едва ли ще чака пред съда) в седмодневен срок да му връчваме протеста. Тогава въпроса на обществото ще е друг...ЗАЩО БЕШЕ ДОПУСНАТО от СЪДА това лице да избяга и да се укрие...т.е СЪВСЕМ ДРУГ Е ВЪПРОСА, дали лицето трябва ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕНО ИЛИ НЕ. ВЪПРОСА Е ДАЛИ ТОВА ДА СТАНЕ, ВЕДНАГА или след се произнасяне от въззивната инстанция, така както е предвидено в чл.343 НПК. след като е предвидено, трябва да има и възможност, НАЛИ? За всеки засегнат бързината на произнасяне е търсен и обективно очаквано, иначе няма да има жалби или протест. ДРУГ Е ВЪПРОСА КАКЪВ Е ОТГОВОРА на жалбата или протеста ...правете разлика товарищ.

 3. 14
  Дон Трмп | нерегистриран
  4
  -2

  Achtung - Печатна грешка : вместо "заловените с белязани пари Иванчева и Петрова" да се чете "заловените с подхвърлените от мулето Дюлгеров белязани пари Иванчева и Петрова" !

 4. 13
  хер Шайзе | нерегистриран
  13
  -2

  Ушев, дорогой тавариш, би ли искал като те арестуват да ти гледат мярката за неотклонение по същия начин, съда като има пред себе си само протеста на прокурора, без да ти уведомява, без протокол и без цялото дело...  Приемат се само отговори "Да" или "Не"...без усукни...  п.п. Риторический вопрос

 5. 12
  ххх | нерегистриран
  6
  -3

  А последният абзац, освен че е неразбираем, е пълен и с правописни грешки...

 6. 11
  | нерегистриран
  15
  -7

  Не мога да повярвам, че това писание е продукт на юристи и то съдии. Но, както става ясно, създаде се специална структура (противно на специализирана) със специални правила и бонуси, и като резултат се получи това, което виждаме - самозабравяне и усещане за специалност противно на законност. И това май е само началото - за съжаление.

 7. 10
  Ченгесаров | нерегистриран
  10
  -6

  Ушев правилно е разбрал указанията на колегата милиционер Гешев.

 8. 9
  BRAVO ! | нерегистриран
  13
  -6

  Porachkoviyat spec. sad shte bade zakrit skoro !

 9. 8
  иван | нерегистриран
  15
  -6

  Това е по чл.64-друга процедура,в нея никога не се е спорило какво се случва при уважаването на искането за задържане или оставянето му без уважение, различна от 270 НПК. Ушев защо ги смесва?

 10. 7
  | нерегистриран
  9
  -5
  До коментар #5 от "иван | нерегистриран":
  Последният абзац не ми е ясен-какво иска да каже авторът?

  Че когато се иска някой да бъде задържан и първоинстанционният съд реши, че искането е основателно, задържаният да не бъде задържан, а да може да иска спиране на изпълнението и до произнасянето по спирането да не може да бъда задържан. Нещо, което законът изрично решава по точно обратния начин. Ама кой да ти чете закона

 11. 6
  | нерегистриран
  16
  0

  ...иначе е прав, че обичайната практика е да не се изпълняват веднага тези определения-що му трябваше на съдия Хинов да го прави, а не да изчака срокът за протест и горния съд.

 12. 5
  иван | нерегистриран
  14
  -4

  Последният абзац не ми е ясен-какво иска да каже авторът?

 13. 4
  страничен наблюдател | нерегистриран
  28
  -4

  Изумително! Прочиташ възражението и ти става ясно какво правосъдие можеш да очакваш от АСНС. Що не вземат официално да станат филиал на прокуратурата?

 14. 3
  Жоро | нерегистриран
  26
  -3

  Голямо излагане, Жоро, как не ви е срам да пишете такива неща като в последния абзац. То от него е видно и кой е действителният автор на това писание. А това да образуваш въззивно дело само по протест или особено искане, или не знам какво си, какво е? А да посещаваш съдия от първоинстанционния съд? Прекалено са меки изводите на проверката, защото някой си заслужава дисциплинарно производство

 15. 2
  бръмчи на разпределение | нерегистриран
  35
  -1

  Никакви констатации не е разбил Ушев. В становището МУ (дето се представя за такова на съда) няма дума за незаконно образуваното дело по неподписан съдебен акт. Няма и дума за натиска, който е оказал на Иво Хинов, за да админстрира делото, което отвсякъде е дисциплинарно нарушение.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.