Председателят на КПКОНПИ предлага Антон Славчев за свой заместник

Председателят на КПКОНПИ предлага Антон Славчев за свой заместник

Днес председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев предложи на Народното събрание кандидати за свой заместник и за трима членове на новия орган, които съдържат писмени мотиви и обосновка за твърдените високи професионални и нравствени качества на номинираните.

"В изпълнение на чл. 8 ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) г-н Пламен Георгиев внесе в деловодството на Народното събрание своите предложения за зам.-председател и трима членове на КПКОНПИ.

За зам.-председател е предложен г-н Антон Славчев, който в момента е директор на дирекция "Противодействие на корупцията" на КПКОНПИ. Той е магистър по право от Юридическия факултет на Великотърновския университет. Работил е в Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) до вливането в КПКОНПИ на специализираната дирекция, която той оглавява. Има 22 години стаж в структурите на МВР и ДАНС.

За членове са предложени г-жа Антоанета Цонкова, г-жа Силвия Къдрева и г-н Пламен Йоцов.

Г-жа Антоанета Цонкова в момента е член на КПКОНПИ. Тя е магистър по право от Юридическия факултет на Софийския университет с над 18 години юридически стаж. Съществена част от опита й е на експертни и ръководни длъжности в Комисията.

Г-жа Силвия Къдрева е директор на дирекция "Публичен регистър" в КПКОНПИ. Тя има магистърска степен от Философския факултет на Софийския университет и 19-годишен стаж в Сметната палата, от които 12 в публичния регистър като експерт и директор.

Г-н Пламен Йоцов е магистър по изчислителна техника от Висшето военно училище в Шумен. Има 20 години стаж в МВР и ДАНС основно в борбата с организираната престъпност", съобщават от КПКОНПИ.

Една седмица по-късно кандидатите трябва представят в Комисията за борба с корупцията в Народното събрание и разписана концепция за визията си като член на антикорупционния орган, декларация за несъвместимост по образец, както и за имущество и конфликт на интереси. Кандидатите за членове на КПКОНПИ ще бъдат проверявани и за принадлежност към Държавна сигурност (ДС). Кандидатите, които не са представили документите си в срок - няма да бъдат допускани до изслушване, което трябва да се проведе на открито заседание на парламентарната антикорупционна комисия. Накрая депутатите трябва окончателно да гласуват в пленарна зала състава на новия орган.

За да бъде избран за член на КПКОНПИ всеки от претендентите трябва да получи повече от половината от гласовете на присъстващите в залата депутати, ако ли не – процедурата стартира отначало.

В петък (23 март) окончателно ще бъдат обнародвани правилата за избор на членовете на новия антикорупционен орган, които парламентът прие вчера.

ВСС прие указания за удостоверяването на юридическия стаж при конкурсите за повишаване и преместване

Предишна новина

Проект на Закон за киберсигурност

Следваща новина

Коментари

6 Коментара

 1. 6
  Шеленберг ... ша са случи борбЪта! | нерегистриран
  2
  0

  На 21.10. 1999 година Началник Направление „В” – ДНСС полк. Пламен Гълъбов утвърждава предложение с вх. № В6519, относно „откриване на ГДОП „Араби”.  В предложението пише, че „в процеса на работа по ППО „Мавър” рег. № 2740899, /образувано срещу шефа на РПУ – Видин Васил Василев/, открита на 27.08.1999 година, са постъпили данни, че „Мавъра” поддържа много близки отношения със служител от НСБОП от направление „Л”.  Въпросният служител е Станимир Флоров.  В предложението пише, че Флоров заедно с „обекта” е работил по делото „Опицвет” , „като срещу 20 000 DM се ангажирал да предупреждава обектите при възникване на заплаха срещу тях”. „Според оперативната информация Станимир Флоров и Васил Василев поддържат нерегламентирани контакти с лица от арабски произход, занимаващи се с наркотрафик.”, пише още в предложението. В него е упоменат и друг служител на БОП Пламен Йоцов /б.р. началник отдел „Наркотици” в ГДБОП с шеф Станимир Флоров/.  Двамата с Флоров осъществяват близък контакт с лице от арабски произход, палестинец, използвайки го като информатор.  Според оперативния източник, Флоров и Йоцов „покровителстват лица, участващи в наркотрафик и канали за контрабанда за прехвърляне на стоки зад граница, за което използват услугите на Васил Василев – „Мавър”.  Предложението да бъде открито ГДОП „Араби”, което ще се води от Бисер Борисов – експерт в сектор „В – 4” – ДНСС. със „Съгласен” е утвърдил и началника на сектор „В-4” – ДНСС – полк. А. Човалинов.  Справка от 12.10.1999 година, рег. № В-6202, относно „придобита оперативна информация за извършени неправомерни действия от служители на МВР” сочи, че бащата на Станимир Флоров е от с. Гъмзово и притежава охранителна фирма „Криста”, която има сключени договори за охрана на комплекси от митницата и ГКПП – Видин и Връшка чука. Бащата на Пламен Йоцов пък бил икономически съветник на тогавашния министър на отбраната Георги Ананиев.  Справката е подписана от тогавашния шеф на НСС Атанас Атанасов с цел проверка на оперативната инфорамция. Атанасов счита, че е целесъобразно ППО „Мавър” с обект шефа на РПУ на МВР – Видин Васил Василев да прерастне в ГДОП, което да се води в сектор „В-4” от ДНСС.  На 15. 10.1999 година тогавашният гл. секретар на МВР Боожидар Попов утвърждава предложение, относно „непроверяване на лица по оперативен отчет”. В предложенито пише, че „предвид, че лицата Станимир Флоров, Пламен Йоцов и Васил Василев са служители на МВР и с цел недопускане на изтичане на информация, предлагам Пламен Йоцов и Станимир Флоров да не бъдат проверявани по оперативния отчет”.  Предложението е от шефа на направление „В – ДНСС” полк. Гълъбов, като „съгласил се” е подписал и шефа на НСС Атанас Атанасов.  На 28.10 1999 година полк. Гълъбов изработва план „относно провеждането на агентурно-оперативни и оперативно – технически мероприятия по ГДОП „Араби”. Планът е подробен и включва няколко страници с указания за използване на подслушване и други мероприятия и е утвърден от началника на сектор „В-4” – ДНСС полк. А. Човалинов.  Междувременно по разработката „Мавър” с обект полицейския шеф от Видин Васил Василев заедно със Станимир Флоров и Пламен Йоцов съществуват около 160 страници оперативна информация, протоколи и СРС-та, по които протичат взаимовръзките между Василев, Станимир Флоров и Пламен Йоцов.  От докладна записка с рег. № В 5201 от 3.09.1999 г. става ясно, че е проведена командировка във връзка с ППО „Мавър” и провеждане на СРС „Места” и „Тунджа” във Видин на служители от сектор В-4 на ДНСС с Бисер Борисов, както и служители на СОТИ. Те провеждат във Видин в условията на секретност среща с тогавашния директор на РДВР – Видин подп. Дечев за създаване условия и обезпечаване на обекта при монтиране и провеждане на мероприятието.  Интересното е, че тогава е приложено и мероприятието „Ерма”, което означава, че и кабинета на Станимир Флоров е бил оборудван, контолиран и подслушван.  По разработката има и рапорти, в които ясно личи толериране на контрабанден трафик с цигари.  Тече и подслушване на посочени и подадени мобилни телефони към СОТИ. Стотиците страници бъкат от СРС-та и рапорти, в които лъсва видинските „подвизи” на Станимир Флоров, който започва с „контрол” върху продажбите на мобилни телефони.  На 27.09.1999 година до директора на НСС Атанас Атанасов е изпратена докладна записка относно „придобита оперативна информация от ДЗ /б.р. – доверен заявител/ по ППО „Мавър”. Според тази докладна записка, Флоров и Йоцов подържат близки контакти с лице от арабски палестински произход с прякора „Майк”.  Последният е бил обект на ДОР в ГДБОП за наркотици.  Засичано е, че лицето е посещавало често сирийското и английското посолство и често отсяда в ресторант „Парадайс”, където също се продавали наркотици. Лицето според оперативните справки се свързва и с „Хизбула”.  В момент, в който оперативният работник, който е водел разработката за „Майк”, излязъл в отпуск, Флоров и Йоцов използвали това и осъществяват контакт с „Майк” като успяват да убедят тогавашния началник на направление „Л” – Сергей Дамянов, че е необходимо „Майк” да бъде използван като СС /б.р. – секретен сътрудник/ и го регистрират като информатор.  Материалите по разработката са иззети от оперативния работник и са предадени на Станимир Флоров.  Според източника, Флоров и Йоцов покровителстват лица, участващи в наркотрафик и канали за контрабанда за прехвърляне на стоки през границата, за което ползват услугите на обект „Мавър”. Флоров обяснявал, че паричните му средства идват от магазин на жена му.  В отделна докладна записка има подробно описание на това как лица от цигански произход са били рекетирани от обекта „Мавър” – Васил Василев. Описани са и случаи с притискане на фирми, които са били изнудвани.  В справка от от 8.11.1999 година с рег. № В-70-40 „относно получена информация по ГДОП „Араби” при експлоатацията на СРС” пише, че за Васил Василев е установено, че води НЕрегламентирани контакти с криминално проявени лица, както и с определен бизнес – кръг, като лицата са описани надлежно.  С рег. № В 1971 от 13.03.2000 г. в справка „относно извършена частичка реализация на обект „Мавър” по ГДОП „Араби” е установено, че Васил Василев подържа нерегламентирани контакти с лицето Кирчо Сашков – Барона, срещу когото има оброзувано досъдебно производство и е обявен за общонационално издирване. Докато е издирван чрез СРС е било установено, че Васил Василев – обект „Мавър” е говорил по нелефона с Барона.  Василев си е позволил и да изземе карабина, която е обект на разследване, която се намирала „в къщата му в с. Бъзовец – Монтанско”.  Същата съдба има и автомат по ДОП „Автоматчика”, където пък укриват, иначе разкрит автомат. Василев се оправдава, че получил сигнал за канал за оръжия и затова решил да не уведомява Районна прокуратура за намереното оръжие.  На 28.03.2000 година следва предложение, утвърдено от началник направление „В” – ДНСС Николай Начев „относно изключване на Васил Василев като обект на ГДОП „Араби”. В предложението пише, че след проверка се потвърждават оперативните данни, а са установени и законарушения на шефа на полицията във Видин Евгени Декалски. Тъй като е установено, че лицата Васил Василев и Евгени Декалски са превишили правата си по служба и са злоупотребявали в изгода на трети лица.  „Деянията им представляват тежки дисциплинарни нарушения на закона на МВР”, пише в предложението, в което се настоява за дисциплинарното им уволнение от МВР. Материалите да бъдат изпратени и до Военна прокуратура – Плевен. Като „съгласен” се подписва началника на сектор „В” -4 ДНСС полк. Човалинов.  На 20.04.2000 година началника на направление „В” –ДНСС Николай Начев утвърждава продължаване на срока на ГДОП „Араби”. Удълженият срок е с шест месеца.  На 23.08.2000г. директора на НСС Атанас Атанасов пише до главния секретар на МВР искане, във връзка с две ливански лица – Хасан Махер и Махер Кхатиб, че е необходима проверка за тях в служба „Информация и архив”.  „С цел ограничаване на възможността за изтичане на информация при работа по делото е необходимо, ако лицата се водят на отчет в други служби на МВР, да не бъдат уведомявани водещите ги оперативни работници, а за констатираното да бъде уведомен началник сектор „В-4” – ДНСС”, пише ген. Атанас Атанасов.  Допълнителни справки показват, че двете лица са били обект на разработка заради наркотици. Станимир Флоров и Пламен Йоцов нееднократно подържат близки контакти и с двамата ливанци.  Любопитното е, че две от справките, касаещи контактите на Станимир Флоров и Пламен Йоцов са направени в два екземпляра – единият за ГДОР „Араби”, а другият за ИД „Хиени”.  На 8.11.2000 година шефът на НСС Атанас Атанасов утвърждава предложение за приключване на ГДОП „Араби”.  „От анализа на постъпилата информация при работата по делото може да се направи извод, че не са придобити категорични доказателства, потвърждаващи първоначално постъпилите данни за дейността на останалите обекти”, пише в предложението.  Така единствен изгаря Васил Василев. Флоров и Йоцов спасяват кожите. Като „съгласен” се подписва тогавашният зам-щеф на ДНСС Иван Драшков.  Нататък точно Иван Драшков, Станимир Флоров и Цветан Цветанов ще станат „великата тройка” при управлението на ГЕРБ, която „коли и беси” в службите, МВР, а и извън тях.

 2. 5
  Безправен свят | нерегистриран
  8
  0

  Първо пишете коректно! Второ, проверявайте си информацията. Публичен регистър беше в Сметната палата, а не в некаква си не знам ква комисийка!  Трето - правото от Търноваград не е добра база, а и това ДАНС /по президента/ е мижи да те лажем! Цонкова на първо време да обясни публично имането си за 400 бона от времето на "борбЪта й с корупцията", а Йоцов да си доизчисли фундаменталните правни познания!  СМЕШНИЦИ!  Колко пъти им се каза:

  1. С НК не се бори блажкото;

  2. Не в частния сектор, щот сал само той ни крепи некак си и СТИГА РЕКЕТ В СТИЛ БОП;

  3. По широкия свят си има нарочна институция за тази цел - Сметна палата със съдебна функция /конфискация, спиране на бюджетни трансфери и обществени поръчки и пр./, ама нали ... пък и няма проблем президента да я избира, може да си има своя прокуратура /финансова и независима/ от цацаратурата, съд - специален и ако требе ще се избират онез съдии както се избират членове на ВСС от всички съдии и т.н. и т.н., ама НЯМА ВОЛЯ!

 3. 4
  Студента | нерегистриран
  8
  0

  Чакам от Даниелка Петрова ода на радоста за КПКОНПИ.

 4. 3
  Пеевски герой, Цацаров и ТОЙ | нерегистриран
  24
  -1

  Да живеят мафиотите от ЦУМ

 5. 2
  RRR | нерегистриран
  31
  -1

  То всичко добре, ама се чудя тези везни какъв го дирят на емблемата.Тези ще правораздават, като съдии ли, присъди ли ще постановяват, какво ли.....

 6. 1
  BG-fil | нерегистриран
  3
  -19

  С две ръце за П.Й.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.