Председателите на районните съдилища в София, Ихтиман и Перник искат преместване на съдии, не нови щатове

Председателите на районните съдилища в София, Ихтиман и Перник искат преместване на съдии, не нови щатове

След като преди две седмици мнозинството в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) бламира предложението на Комисията по натовареност и отне възможността на десетки районни съдии да се преместят в друг съд от този, в който правораздават, ръководството на Софийския районен съд (СРС) и председателите на Районните съдилища в Ихтиман и Перник са изпратили писма до кадровиците с настояване решението им за отказ от откриване на процедура по чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) да бъде преразгледано. Следващия вторник (11 юни) предстои Съдийската колегия да обсъди писмата.

В тях тримата председатели припомнят, че ръководят едни от най-натоварените съдилища в страната, като за целта е приложена и статистика. "Молим да бъдат предприети спешни мерки за кадровото обезпечаване на Софийски районен съд, който продължава да работи в условията на свръхнатовареност, поради което и делата се разглеждат с най-голяма продължителност. Предприетите от председателя и от членовете на ръководството вътрешноорганизационни мерки (подробно описание на които се съдържа в отделно становище, изпратено до ВСС) не могат да компенсират липсата на съдии, на които да бъде възложено разглеждането на дела. В тази връзка намираме за абсолютно наложително провеждането на процедура по чл.194, ал.1 ЗСВ за преместване на съдии в Софийски районен съд, която отнема сравнително най - кратко време на фона на останалите законови процедури за попълване на щатната численост на съда и обезпечаване на нормалното му функциониране", пише в писмото на председателя на СРС Александър Ангелов, под което са се подписали и тримата му заместници, както и ръководителите на Първо и Второ гражданско отделение.

Писмото на председателя на РС-Ихтиман Радослава Йорданова до Съдийската колегия на ВСС е продиктувано не само заради отказа на кадровиците да открият процедура по реда на чл. 194 ал. 1 от ЗСВ. Ръководителят на съда изразява и становище, че алтернативната идея, която предложи Комисията по натовареност, за да се започне все пак отнякъде с решаването на един от най-наболелите за системата проблеми с неравномерната натовареност, а именно за разкриване на нови щатни бройки в Апелативен съд – София, СРС, РС-Ихтиман и РС-Перник, няма да сработи. Според съдия Йорданова, в случая идеята за напълно нови съдийски места няма да удовлетвори нуждите на органа на съдебната власт, който тя ръководи. "В случая при наличието на магистрати, които имат желание да бъдат преместени в PC-Ихтиман по реда на чл. 194, ал. 1 ЗСВ откриването на нови щатни бройки е нецелесъобразно, доколкото разрешаването на кадровия проблем в PC-Ихтиман би се отложил за неопределен период във времето", пише административният ръководител.

В третото писмо, подписано от председателя на РС-Перник Михаил Алексов, пък се посочва, че в кратки срокове предстои текучество на съдии. Двама от правораздаващите в Перник магистрати –  Гергана Кратункова и Илина Златарева – са спечелили предходен конкурс за преместване в София и съвсем скоро ще бъдат преназначени, което води до опасността този орган на съдебната власт да надмине по натовареност дори СРС. Същото становище, като това на председателя на РС-Ихтиман, по отношение на разкриването на нови щатове, споделя и съдия Алексов. "Предвид посоченото очаквано освобождаване на два щата, продължителността на провеждане на конкурсите за преместване /текущият конкурс за преместване в районните съдилища продължава вече повече от една година и четири месеца/, високата натовареност на Районен съд Перник, намирам, че поне половината от необходимите, с оглед достигане до близка до средната натовареност, щатове е целесъобразно да бъдат обезпечени, не чрез увеличаване на щата на съда, а чрез провеждане на процедура по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, с което реално освен увеличаване на щата би се постигнало и заемане на увеличения щат, което би имало за ефект и намаляване на действителната натовареност, противното, а именно увеличаване на щатната численост и планиране на тези бройки за следващ конкурс не би имало целения ефект в краткосрочен план, а в необозримо бъдеще", пише още в писмото на председателя на РС-Перник.

Предстои идния вторник съдебните кадровици публично да обсъдят становищата на ръководствата на трите районни съдилища и евентуално да вземат решение дали все пак ще предприемат активни мерки по ограничаване на неравномерната натовареност при съдиите.

Епопея на двойните стандарти

Предишна новина

Елиф Шафак призова турските интелектуалци да се обявят срещу наказателното преследване срещу автори

Следваща новина

Коментари

17 Коментара

 1. 19
  | нерегистриран
  4
  0

  Да има кой да работи местим по чл.194 после нашите хора командироваме в горните инстанции на заслужен отдих и по-висока заплата.

 2. 18
  | нерегистриран
  6
  -2

  Справедливо е, ако административен ръководител е дал съгласие за командироване на съдия в друг съд, после да няма право да иска процедура по чл.194 от ЗС.

 3. 17
  | нерегистриран
  4
  -1

  най - справедливо би било,

  командироването да е за срок /не повече от година/, като след изтичането му да се командирова друг желаещ от същия орган на съдебната власт /същата прокуратура или съд/. САМО при ЛИПСА на друг желаещ

  командироването

  да се продължава. Така също ще има справедливост и колегиални отношения между магистратите.  СЪЩО ТОЛКОВА СПРАВЕДЛИВО Е

  конкурсите да се обявяват ВСЯКА година.

 4. 16
  !!! | нерегистриран
  5
  0

  Перник - трамплин за връзкари!!!

 5. 15
  така е | нерегистриран
  11
  0
  До коментар #5 от " | нерегистриран":


  "...изгоря крушката в хола , ще взема от кухнята...", но ще взема не само крушката, а и фасунгата...

  Има много свободни щатове, за които не се обявява конкурс, защото са заети от командировани "наши" хора с много години/почти десет откакто са "спечелили" конкурса за младши/.

 6. 14
  ВСС | нерегистриран
  12
  -1

  Кратункова и Златарева избягали в София и сега съдии от София да бъдат пратени без съгласието им в ПЕРНИК.Това е абсурдно.Да си обявят конкурс и да си запълнят отпуснатата им бройка.

 7. 12
  докога | нерегистриран
  13
  -1

  Няма съдебна реформа долу. Няма далновидност. Няма решителност. Няма визия защо и какво се прави.

  Броим..броим...сравнителни таблици... По веднъж на мандат слезем долу да им хвърлим по едно око, така и те да ни се изкефят..Броим... деликатни сме, възпитани....добронамерени...Е сега, че два щата вземаме два щата даваме отвисоко не се вижда разлика...всичко може да се понесе...НАЛИ Е НА ЧУЖД ГРЪБ

 8. 10
  в съдебната система злоупотребата с командироването е повсеместна и трайна | нерегистриран
  24
  -3
  До коментар #9 от " | нерегистриран":
  Какво "съскане" убедена съм, че поне в два от трите съда, а върха на наглостта и в трите, ако има командировани и същевременно се иска преместване по чл.194. Адм. ръководители са дали съгласието си за това командироване т.е. са казали не сме толкова натоварени, но същественият въпрос е какъв е смисъла за командировката, щом някой мисли, че връщането е "спъване" - единствения отговор е нечестно и задкулисно кариерно израстване.

  и командироването е в по-ниско натоварени съдилища, защото в окръжните работата е от 3 до 5 пъти по-малко отколкото е в районните. Спокойно там могат да гледат и по малко повече дела, след като получават повече пари, а не някои тарикати години наред да се скатават в горната инстанция и да заемат щата в долната, без на него да могат да се назначат младши примерно, а колегите им да се скапват от работа. Като искат кариера - на конкурс и да заминават, дотогава - всички по местата си.

 9. 9
  | нерегистриран
  21
  -2

  Какво "съскане" убедена съм, че поне в два от трите съда, а върха на наглостта и в трите, ако има командировани и същевременно се иска преместване по чл.194. Адм. ръководители са дали съгласието си за това командироване т.е. са казали не сме толкова натоварени, но същественият въпрос е какъв е смисъла за командировката, щом някой мисли, че връщането е "спъване" - единствения отговор е нечестно и задкулисно кариерно израстване.

 10. 8
  | нерегистриран
  22
  -2
  До коментар #7 от " | нерегистриран":
  Е, стига сте злобяли. Ако бяхте командирован нямаше да съскате така. Трябва ли да се спъваме един друг? Системата се превърна в сборище на лоши хора. Сякаш все се дели нещо.

  Не е въпрос на "съскане" , а има много неправда в тази система . Хора , които губят конкурс след конкурс …...си стоят командировани по 5-10 години . Защо им е конкурс - те са като роми на общински терен , живеят си едни 50-100 години в незаконната "къщичка" , пък другите да плащат заеми и ипотеки . "Фактическо положение" .

  Командироване , местене , а конкурси няма . Пълна свинщина . Чудесно е да плеснем с ръце и да се прегърнем ….но не и ако единия прее..ва другия . Няма как да стане .

 11. 7
  | нерегистриран
  3
  -19
  До коментар #2 от " | нерегистриран":
  Първо да ги питат има ли командировани от техните съдилища на друго място и защо искат чл.194 от ЗС, а не връщане на командированите?

  Е, стига сте злобяли. Ако бяхте командирован нямаше да съскате така. Трябва ли да се спъваме един друг? Системата се превърна в сборище на лоши хора. Сякаш все се дели нещо.

 12. 6
  Връзкарче 194/командирован | нерегистриран
  22
  -3

  Просто трябва да се услужи на връзкарите от провинцията. Връзките са всичко в тая система, само балъците печелят с конкурс

 13. 5
  | нерегистриран
  20
  -2
  До коментар #4 от "Добре де... | нерегистриран":
  Много интересно колко общо са НЕЗАЕТИТЕ ЩАТОВЕ в съдебната система . Предполагам , че са стотици , защото само в София има поне 30-40 незаети щата. ВСС не може да вдене елементарни неща - С КОНКУРСИ НА ВИСОКОСНА ВИНАГИ ЩЕ ИМА ПРОБЛЕМИ С ЛИПСА НА ДОСТАТЪЧНО СЪДИИ. Самите конкурси също се правят по ТЪПОУМЕН НАЧИН - прави се "планиране" така , че винаги се заявяват нереално ниски бройки . А хората имат свойството да излизат по майчинство /бащинство/ , да се разболяват , да напускат , да умират и пр. Накрая се мре от работа , а във ВСС си раздават премии от "спестени пари". И при това няма липса на кандидати /външни и вътрешни/ за заемане на щатовете . ТОВА Е НАЙ-ОБИКНОВЕНА ПРОСТОТИЯ от страна на ВСС. После се правят глупости като се местят съдии на принципа "изгоря крушката в хола , ще взема от кухнята". Е , това е същински ИДИОТИЗЪМ .  "...изгоря крушката в хола , ще взема от кухнята...", но ще взема не само крушката, а и фасунгата...

 14. 4
  Добре де... | нерегистриран
  36
  -2

  Много интересно колко общо са НЕЗАЕТИТЕ ЩАТОВЕ в съдебната система . Предполагам , че са стотици , защото само в София има поне 30-40 незаети щата. ВСС не може да вдене елементарни неща - С КОНКУРСИ НА ВИСОКОСНА ВИНАГИ ЩЕ ИМА ПРОБЛЕМИ С ЛИПСА НА ДОСТАТЪЧНО СЪДИИ. Самите конкурси също се правят по ТЪПОУМЕН НАЧИН - прави се "планиране" така , че винаги се заявяват нереално ниски бройки . А хората имат свойството да излизат по майчинство /бащинство/ , да се разболяват , да напускат , да умират и пр. Накрая се мре от работа , а във ВСС си раздават премии от "спестени пари". И при това няма липса на кандидати /външни и вътрешни/ за заемане на щатовете . ТОВА Е НАЙ-ОБИКНОВЕНА ПРОСТОТИЯ от страна на ВСС. После се правят глупости като се местят съдии на принципа "изгоря крушката в хола , ще взема от кухнята". Е , това е същински ИДИОТИЗЪМ .

 15. 3
  бау бау | нерегистриран
  23
  -3

  А дали съдилищата, от които искат да се местят щатовете по реда на чл.194, ал.1 от ЗСВ, могат да си позволят да се разделят тях, с оглед реалната им натовареност, защото врътката от предишния път няма как да стане. Така че искането е безсмислено. При разкриването на нови щатове поне има възможност някои младши да им назначат, дори от други райони.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.