Председателите на СГС и СРС искат неоснователните съдийски отводи и самоотводи да влияят на атестацията им

Председателите на СГС и СРС искат неоснователните съдийски отводи и самоотводи да влияят на атестацията им
Съдиите Алексей Трифонов и Александър Ангелов, колаж: "Правен свят"

Докато членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) все още са в коледни отпуски поне до 21 януари, а председателят на Върховния касационен съд (ВКС) и председателстващ Съдийската колегия Лозан Панов марширува на политически протести в Полша, се наложи ръководителите на Софийския градски съд (СГС) и Софийския районен съд (СРС) сами да повдигнат един от най-сериозните проблеми в съдебната система и дори сами да предложат варианти за неговото разрешаване.

Става дума за добре известния сред магистратите проблем с "масовите отводи" на съдии от цялата страна. Председателите на СГС и СРС Алексей Трифонов и Александър Ангелов излагат в свое предложение до Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Съдийската колегия на ВСС просторни мотиви защо проблемът е съществен, като се опитват да инициират и промени в Наредба № 2 от 23 февруари 2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд с цел създаване на механизъм за ефективна преценка и обвързването на направените отводи и самоотводи от страна на всеки съдия с неговата оценка на работата.

"Настоящото предложение е мотивирано от разпространение през последните години на практиката на т.н. "масови отводи", при което огромен брой съдии /често цели съдилища, а в някои случаи и десетки съдилища/ се отвеждат от разглеждането на спорове на страни, които явно недобросъвестно упражняват своите процесуални права и демонстрират неуважително отношение към съда. Макар броят на този тип ищци да е сравнително малък, към момента са висящи няколко хиляди дела, по които често години наред не могат да се извършват никакви процесуални действия поради постоянните отводи на съдиите. Всички основания за отвод се основават на фактически основания, които пораждат основателно съмнение в безпристрастието на съдията, но само по себе си твърдение на страна, че съдът не е безпристрастен, включително и позоваване на някое от изброените обстоятелства по чл. 22, т. 1 - 5 ГПК, щом не отговаря на обективната действителност не може да послужи като основание за отвод (изрично и определение № 343/21.05.2015 г. на ВКС, IV г. о., постановено по ч. гр. д. № 2568/2015 г.)", пише в предложението на съдиите Трифонов и Ангелов.

В него те посочват и какви са основните последици от уважаването на всяко искане на страна за съдийки отвод само, за да не излезе накрая съдът предубеден."Уважаване на всеки отвод на страна, "за да не си мисли тя, че съдът, който се произнася по делото е предубеден", не само не е в съответствие с нормата на чл. 22 ГПК, но още и позволява на страната сама да избира съдебен състав, да протака недопустимо делото; би могло да се използва и като начин за "освобождаване" от нежелано дело и натоварване на колега /Определение № 390 от 28.07.2017 г. на ВКС по ч. гр. д. № 1405/2017 г., IV г. о. ГК/. Непочтителното отношение на страната към съда, в различните му проявни форми, също не е основание за отвод на съдията по делото, нито пречка за разглеждането му и не може да послужи като основание за отвеждане на съдията по делото, доколкото все пак някой съдия ще следва да разгледа подобно дело, към когото отношението би било същото, т.е. проблемът с подобно поведение на страна в процеса не се решава, а се прехвърля на друг съдия", посочват Трифонов и Ангелов.

На второ място председателите на СГС и СРС отбелязват, че много често в практика на съдилищата се използва и чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, според който магистратът може да се отведе заради "други обстоятелства", които пораждат основателни съмнения в безпристрастието на съдебния състав. Често пъти обаче това основание се използвало от съдиите без да се дават никакви конкретни причини за самоотвода."Липсата на конкретика поражда недоволство у съдиите, на които впоследствие делото се разпределя на случаен принцип и влошава микроклимата в съда. Поради това при атестирането на съдиите е необходимо съответната ресорна комисия да взима предвид въз основа на какви конкретни факти се постановяват отводите по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. На практика, съдилищата самоотвеждайки се или уважавайки неоснователните отводи на страната, оскъпяват процеса, забавят значително разрешаването на спора /по някои дела първите процесуални действия, които започват да се извършват извън отводите, са след 7-8 години/, ограничават по същество достъпа до съд и евентуално финансово натоварват насрещната страна", казват съдиите Трифонов и Ангелов.

Във връзка с описаните от двамата председатели на СГС и СРС проблеми с отводите и самоотводите, те предлагат и конкретни промени в Наредба № 2 от 23 февруари 2017 г., така, че при оценяването на даден магистрат вече да се взимат предвид и основанията за неговите отводи или самоотводи по делата, които е гледал в периода на атестирането му.

Ето и конкретните предложения на съдия Трифонов и съдия Ангелов:

1. В чл. 34 от Наредбата да се измени т. 3 и да се създаде нова т. 4, така че нормата да бъде със следния текст:

Чл. 34. Показатели за оценяване по общия критерий - "спазване на правилата за етично поведение", са:

1.            резултати от допълнителната проверка на Инспектората към Висшия съдебен съвет по чл. 175з, ал. 5 ЗСВ при атестиране на съдия за придобиване на несменяемост;

2.            резултати от проверки на Инспектората към Висшия съдебен съвет по раздел I "б" от глава девета на ЗСВ, както и резултати от проверки на етичната комисия;

3.            становище на етичната комисия към съответния орган на съдебната власт;

4.            преценка на обосноваността и убедителността на направените отводи и самоотводи/прилагат се копия на всички определения за отвод/.

2.            Да се измени чл. 68 от Наредбата, като се създаде нова ал. 2. така че нормата да бъде със следния текст:

Чл. 68 (2) Общите критерии за атестиране се оценяват по точковата система, както следва:

1.            правни познания и умения за прилагането им - от 0 до 20 точки;

2.            умение за анализ на правнорелевантните факти - от 0 до 20 точки;

3.            умение за оптимална организация на работата - от 0 до 15 точки;

4.            експедитивност и дисциплинираност - от 0 до 8 точки;

5.            спазване на правилата за етично поведение - от 0 до 12 точки.

(2) По общия критерий по т. 5 могат да бъдат отнемани до 5 точки въз основа на преценката за обоснованост и убедителността направените отводи и самоотводи.

Все още няма насрочено заседание на КАК към Съдийската колегия за настоящатата година.

Главният прокурор обяви война на битовата престъпност

Предишна новина

Осъдиха Филип Киркоров да върне 779 000 евро от ипотечен кредит

Следваща новина

Коментари

30 Коментара

 1. 37
  Льохата и Сашето в Огледалния свят на отводите | нерегистриран
  1
  -1
  До коментар #36 от "До 8 | нерегистриран":
  Много си благороден, плача. Знаеш, че по тия дела е всеки ден молба. Ти си се отървал, а ние явно дето ги гледаме не сме достатъчно смели да участвува в в завоалирания ви протест,така ли ? Всеки сам преценя колко да се отвежда, но трябва да се отчита. Една шепа хора останахме да ги гледаме. Протест било. Добре не съм разбрал. Да, има системен проблем с липсата на процесуална дисциплина. Но такива протести...

  Уважавам избора ти да гледаш делата на Лорда и пр. , но и ти следва да уважаваш моя избор ДА НЕ ГИ ГЛЕДАМ . Първо , не считам , че това са "дела", които трябва да се гледат по какъвто и да е начин . Съдебната система не трябва да служи за играчка на шепа комплексари и лица с психиатрични проблеми . НС си прави пас при явен законодателен проблем , ВСС си прави пас при явен организационен проблем , ВКС си прави пас при явен проблем в съдебната практика . А всички знаят за проблема от години . Целта ни е нещата да се объркат....за да могат да се оправят . Без да го целиш ти работиш ….за обратното. Ето внесоха поредния законопроект и дано проблемът се реши без да си създаваме проблеми един на друг . А че не си разбрал за протеста ни ...ами интересувай се повече .

 2. 36
  До 8 | нерегистриран
  1
  -3

  Много си благороден, плача. Знаеш, че по тия дела е всеки ден молба. Ти си се отървал, а ние явно дето ги гледаме не сме достатъчно смели да участвува в в завоалирания ви протест,така ли ? Всеки сам преценя колко да се отвежда, но трябва да се отчита. Една шепа хора останахме да ги гледаме. Протест било. Добре не съм разбрал. Да, има системен проблем с липсата на процесуална дисциплина. Но такива протести...

 3. 35
  | нерегистриран
  1
  -1

  Щото в Пловдив си гледаха мръсния въздух.

 4. 34
  Съдебно блато | нерегистриран
  8
  -2

  Да - като скдандалните отводи по делото за мръсния въздух в София. СГС блесна във всички медии

 5. 32
  | нерегистриран
  4
  -1

  Зад това грозно озлобление и плашеща нестабилност вероятно се крие голямо житейско разочарование и елементарна неспособност за самоизява освен да повтаряш като радио едно и също. Човек не може да разбере що тия хора не си гледат живота!

 6. 30
  | нерегистриран
  7
  0

  Преди време познавах един луд , който ходеше в джоба с бележка , че не е поставен под запрещение …..ако някой се усъмни . Доста неща в България ще се подобрят ако част от лудите получават лечение вместо освобождаване от държавни такси и възможност да водят дела .

 7. 26
  нерегестриран3 | нерегистриран
  1
  -8
  До коментар #20 от " | нерегистриран":
  Малко обърка компютрите с компоти , което ме навежда на мисълта , че най-вероятно си странстващ трол-неюрист . В случая не става въпрос за "леки" и "тежки" дела . Делата /ако въобще мога да ги нарека дела/ на Лорда и другите подобни луди не са тежки - там изходът е ясен - прекратява или ОТХВЪРЛЯ. Не са проблем тежките дела - масовите отводи не са по тях , а по делата на лудите . Който си мисли , че ще направи шеметна кариера като прекратява дела на луди - да заповяда , уважавам избора му . Но все пак да има предвид , че ако правораздава в СРС или СГС няма да получи 2-3 такива дела , а примерно , 200 дела за два месеца . Разликата е значителна , а както се знае - сит на гладен не вярва .

  Делата на ката нарения "лорд" са перфектни, но има заповед от мафията да не му уважат исковите претенции и да му причиняват загуби. Загубите на "живата смъртна справедливост" както го наричаме и го наричат чужди служби още от 1985г. са диситки - стотици милиони. Така например чрез съдии му акрадоха фабрики, които беше закупел на фондовата борса за милиони долари. При едната фабрика за 6 месеца умряха и бащите и синовете и децата - от рак. При друга фабрика само за 1 месец. В СГС съдията Вълков, Р.Мартинова, А.Ботева, и дескетки други узаконяваха кражбите на ответниците на " живата смърт" и узакониха не само кражбите на оборудване, , машини за милиони, но и имоти за милиони. Вълков си получи едното наказание - майка му. Ще следва другото наказание от Господ. Р.Мартинова даже го осъди да плаща на СГС 10 000 лева държавна такса по дело без едно съдебно заседание, което същата прекратява и същевременно го осъжда . По моя информация и Мартинова, Йорданова, Вълков и някоко ще полудеят. Тоя"който не можем да го яхнем" е казал генерал Любен Гоцев за М.Добрев, му се извиняваха на крака Васко Илиев - ВИС2 и десетки други. Този който 1991 спаси няколко семейства които по списъка на Ганев И догат трябваше да бъдат заколени, и то без никой да го е молил, този не прощава. Само да каже и се случват неща- съдиите от Бургас които изпълниха поръчка на " вожда" платиха с децата си и внуците си - загубата беше 121 милиона лева. Така че има заповед на мафията " жиата смърт" да губи всичките си дела, даже е изчезнало и делото в СГС за кражбата на 15 милиона щатски долара от негова банкова сметка по времето на Царя от Уникредит, и доса дела. Мафията е решила проблема с " живата смърт" - изпраща делата му в Кюстендил, я Враца, Я Монтана и там те биват прекратявани. Но са били прекратени дела за имоти за стотици милиони евро. И съдиите трябва да си понесат моралната отговорност. Като съдията Самоковски - Враца . Добрев в съдебно заседание му казва точно на коя дата през януари ще разбере "божието наказание" съдията озлобен причинява загуба . И н.... на точно определената дата съдия Сакомовски влиза в кабинета си и инфаркт. Край. Съдиите Р.Мартинова нарочно му причини загуба от строител в размер на 450 000 лева, като отмени обезпечителната му заповед. Така че "живата смърт" не забравя. И е много точен. Железен. Когато някои искаха да изчистят терена от такива съдии и прокурори той каза" не" ( Както каза не за човека заради който Добрев губи "Нобеловата награда 1997г. - заради ченгето Стоил Стоилов . Неговите хора от МИ6 и .... бяха и присъствуваха как този човек даваше секретна информация и сам поради "любовна мъка" направи "полет над купувиче грездно" в Москва. Така че "живата смърт" е точен и горкото му на онзи който не го разбере.

 8. 25
  | нерегистриран
  9
  -2
  До коментар #23 от "Vampir | нерегистриран":
  То тва хуу - симулиране на дейност, ама питам аз кога ще се вземат мерки за тия дето шлякат болнични и после им гледаме делата, пък те си стоят на чисто и изметено съставче вместо да вземат едни 200 - 300 чужди да им дойде акъла

  Е , както се вижда председателите на СРС и СГС гледат да се подмажат , за да не ги държат тях отговорни за многото отводи . А иначе се действа по казармения принцип - важното е работата да е свършена , пък дали един скатава , а друг мре от работа - все тая . Толкова им е акълът .  Дори да се приемем , че теорията за "неоснователните отводи" може да проработи , то кой отвод е неоснователен ? След като някой се заеме с делата на М.Д. и сие , незабавно срещу него се образува дело от същите лица . Така прави и Крокодила . Почва се с лични обиди , псувни и пр. Тогава отводът основателен ли е вече или трябва да се чака лично нападение в съдебната зала ? ТЕЗИ ХОРА ПРОСТО НЕ ИСКАТ ДЕЛАТА ИМ ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ . Председателите на СРС и СГС искат да вкарат ВСС в тупик , но не мисля , че те са толкова глупави . Факт е , че дори съдии от ВКС си правят отводи по дела на тези индивиди . И тях ли ще атестират с малко точки ?

 9. 24
  shadow of the eagle | нерегистриран
  6
  -1

  Силно съм впечатлен от "дълбочината" на прозрението на тези хора. Познавах магистрат който си беше от гей обществото. Представяте ли си в нашата "изключително толератна и мъжествена" до нивото на потистната хомосексуалност родина, този човек как би обосновал своят отвод по дело по което адвокат на страната е негов интимен приятел. Преблемът не е в злоупотребите с отводи, макар че такъв има. Проблемът е в подбора на хората и в създадените условия на труд. По настоящем за да станеш мл.съдия се държи изпит, после ти се прави атестация за несменяемост, после атестация за ранг, инспектората те проверява и освен това трябва да участваш в "конкурс" макар и само с решенията си. Същите тези "конкурси" са предсказуеми дори повече от движението на японските влакове. Най-важното е да се намерят сравнително читави хора с железни нерви, които да се приборят с установените в системата династичност, инертност и зависимости. Инспектората трябва да проверява само по сигнал, а атестирането да е само за придобиване на несменяемост и при констатирани нередовности от инспектората.

 10. 23
  Vampir | нерегистриран
  8
  -1

  То тва хуу - симулиране на дейност, ама питам аз кога ще се вземат мерки за тия дето шлякат болнични и после им гледаме делата, пък те си стоят на чисто и изметено съставче вместо да вземат едни 200 - 300 чужди да им дойде акъла

 11. 22
  | нерегистриран
  5
  -4
  До коментар #21 от " | нерегистриран":


  Нямам много време да ти отделя, защото трябва да реша няколко дела на отвели се "съдии" със сходен морал и правни знания на твоите, но дали си се отвел, че страната или делото са ти неприятни, дали защото делото ти е трудно, няма голяма разлика - отводът все е неоснователен.

  От начина ти на писане личи , че въобще не си юрист . Лирическият герой "съдия , който си наляга парцалите" дай Боже да не съществува . Очаквам в следващия ти пост да чуя нещо за "умни и красиви" или за "жълтопаветници" , според предварително зададената тетрадка-речник .  А иначе - от дългия си житейски път съм разбрал едно - СТИГНЕ ЛИ СЕ ДО НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГЕРОИЗЪМ, ЗНАЧИ ИМА СЛАБА ОРГАНИЗАЦИЯ на съответните управляващи . В случая председателите на СРС и СГС вместо да изискат промени в закона , които да помогнат на двете съдилища /а и въобще на всички съдии/ , искат някой друг да хване тоягата и ДА НАКАЗВА . Като са толкова ербап , те да почнат да наказват , да видим как ще стане . ВСС няма да се хване на тая глупост - отводите не подлежат на контрол и това го знае всеки , който не е завършил в Симеоново . Отводът е съдебен акт мили председатели - определение . Днес искате ВСС да контролира тези определения , утре ще поискате и решения по същество да контролира . Заровете тоягата докато е време и мислете за морков , за стимули и по-добра организация . Това работи , а не прехвърлянето на топката .

 12. 21
  | нерегистриран
  3
  -3
  До коментар #20 от " | нерегистриран":
  Малко обърка компютрите с компоти , което ме навежда на мисълта , че най-вероятно си странстващ трол-неюрист . В случая не става въпрос за "леки" и "тежки" дела . Делата /ако въобще мога да ги нарека дела/ на Лорда и другите подобни луди не са тежки - там изходът е ясен - прекратява или ОТХВЪРЛЯ. Не са проблем тежките дела - масовите отводи не са по тях , а по делата на лудите . Който си мисли , че ще направи шеметна кариера като прекратява дела на луди - да заповяда , уважавам избора му . Но все пак да има предвид , че ако правораздава в СРС или СГС няма да получи 2-3 такива дела , а примерно , 200 дела за два месеца . Разликата е значителна , а както се знае - сит на гладен не вярва .  Нямам много време да ти отделя, защото трябва да реша няколко дела на отвели се "съдии" със сходен морал и правни знания на твоите, но дали си се отвел, че страната или делото са ти неприятни, дали защото делото ти е трудно, няма голяма разлика - отводът все е неоснователен.

 13. 20
  | нерегистриран
  6
  -5
  До коментар #17 от " | нерегистриран":
  Крайно време е неоснователните отводи да се отразяват негативно на атестацииите. Дори при многократно повтарящи се такива отводи трябва да се образуват и дисциплинарки. Не са малко случаите на съдии, а и на цели и почти цели съдилища, които от години не са гледали дело над средна, а дори и над ниска сложност, възползвайки се от неконтролируемостта на отводите, а това пречи не само на нормалната работа на останалите съдии, а и възпрепятства качественото провосъдие

  Малко обърка компютрите с компоти , което ме навежда на мисълта , че най-вероятно си странстващ трол-неюрист . В случая не става въпрос за "леки" и "тежки" дела . Делата /ако въобще мога да ги нарека дела/ на Лорда и другите подобни луди не са тежки - там изходът е ясен - прекратява или ОТХВЪРЛЯ. Не са проблем тежките дела - масовите отводи не са по тях , а по делата на лудите . Който си мисли , че ще направи шеметна кариера като прекратява дела на луди - да заповяда , уважавам избора му . Но все пак да има предвид , че ако правораздава в СРС или СГС няма да получи 2-3 такива дела , а примерно , 200 дела за два месеца . Разликата е значителна , а както се знае - сит на гладен не вярва .

 14. 19
  Пенка | нерегистриран
  12
  -5

  И на мен ми се гледат само леки дела за застраховки и такива без спор, но си гледам и другите.И заради очевидно неоснователните отводи на някои меки душици аз двойно да опъвам каиша нещо не ми се ще. Какво сега, някой се притесниха ли, ами ако наистина са имали основания за отвод не виждам от какво.Даже предложителите е трябвало да имат куража и малко по-натам да отидат и да се предложи тази преценка да я има официално и сред критериите за оценяване при конкурсите.

 15. 18
  | нерегистриран
  4
  -9

  Предлагам самоотводите да бъдат на руски език.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.