адв. Даниел Тунчев:

Прекрояването на съдебните райони би разделило софиянци - с право на достъп до СРС и на столичани в повече*

Прекрояването на съдебните райони би разделило софиянци - с право на достъп до СРС и на столичани в повече*
адв. Даниел Тунчев, снимка: Фейсбук  

Господин Тунчев, каква е същността на предложението от Висшия съдебен съвет за промяна на границите на съдебните райони на територията на Столична община?

Това е едно предложение, което е отразено в протокол № 28 от 25 септември 2018 г., което е направено от двама от съдиите, членове на ВСС към самия Съдебен съвет за промяна на границите на съдебните райони на Софийски районен съд /СРС/ и респективно на Районен съд Елин Пелин, Районен съд Костинброд, Районен съд Перник и Районен съд Самоков. Това предложение включва прекрояване на съдебните райони, като част от компетентността, по-скоро местната подсъдност на СРС бъде преместена по местна подсъдност към съседните районни съдилища. Към момента е създадена Съдийска колегия към ВСС, по-скоро комисия с ресор "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика", която следва да изготви становище след съгласуване с всички институции, като към момента за това предложение е налице запитване към Народното събрание, Министерство на правосъдието, към Столична община, в т.ч. ние сме запознати с подобно предложение.

Може ли, според Вас, това предложение да подобри обслужването на гражданите и да облекчи работата на съдилищата в София при евентуалното му приемане?

Идеята, доколкото сме запознати, като експерти с това предложение, е да се разтовари СРС, като респективно около 8700 дела да бъдат разпределени в съседните съдилища в Елин Пелин, Костинброд, Перник и Самоков. Проблемът тук е по-скоро с процесуалното представителство, с достъпа до правосъдие на гражданите. Тук държа да отбележа, че в Столична община и СОС групата на БСП-лява България внесе това предложение, т.е. тази позиция, която се обявява срещу подобно прекрояване и същата позиция беше възприета от колегите от ГЕРБ, както и от кмета Йорданка Фандъкова. Т.е. няма разногласия сред столичните общински съветници относно това дали да има подобно деление или не. По-скоро се обявиха категорично против. Проблемите, по-скоро, пред които ще бъдем изправени са основно три, ако можем да ги групираме.

Едното е ограничаване на право на достъп до правосъдие на столичани. Второто е ограничаване на правото на справедливо, ефективно и реално правораздаване. И третото, както и споменахте в преамбюла, е дискриминационно отношение с оглед на разделянето на столичани, т.е. на такива, които имат право на достъп на правосъдие в СРС и "столичани в повече", които са в периферията.

Сега, може би ще е интересно на вашите читатели да засегнем кои населени места влизат като райони, кои граждани следва да се чувстват изключени от компетентността на СРС. Това са с. Яна, с. Желява, с. Долни Богров, с. Горни Богров, гр. Бухово, квартали "Ботунец", "Враждебна", "Кремиковци", "Челопечене". Същите тези населени места е предвидено да преминат към съдебния район на Районен съд Елин Пелин. Към съдебния район на Районен съд Костинброд следва да се включат гр. Нови Искър, с. Мировяне, с. Житен, с. Доброславци, с. Балша, с. Кътина, Подгумер, Световрачене, Кубратово, Негован и т.н. Виждате, че доста голям брой населени места се включват. Тук да отбележа, че към Районен съд Перник следва да преминат с. Мало Бучино, което е към "Овча купел", както и кметството на с. Владая и Мърчаево от район "Витоша". А Самоков – Долни Пасарел, с. Плана от район "Панчарево". По този начин, считаме че се накърнява правото на достъп до правосъдие на гражданите, тъй като съседните райони са на повече от 20 км разстояние от населените места, даже в район "Панчарево" до Съдебния районен съд Самоков превишава 35 км разстоянието.

Тук ми се струва, че е добре да обърнем внимание, че към настоящия момент са постъпили становища от доста голяма част от кметовете на засегнатите райони, които споделят, че са категорично против подобно преразпределяне, защото достъпът до правосъдие на гражданите ще е силно ограничен, тъй като от морална и физическа страна ще бъдат засегнати интересите им. Към момента живущите в посочените райони са облагодетелствани с наличието на градски транспорт и с пряк достъп до съдебните палати в София. Като изградената функционираща транспортна градска връзка на населението е от съществено значение. Градският транспорт е достъпен и значително по-евтин в съпоставка с междуградския такъв. И считаме че с изместването на подсъдността, по този начин ще се ограничи правото на достъп на столичани до образуваните дела.

Освен градския транспорт, какви неудобства може да причини предложението за промяна на границите на съдебните райони?

Неудобства, свързани с ограничаване на правото на справедливо, ефективно и реално правораздаване. Т.е. градският транспорт се свързва с прекия достъп до съдебните палати. Запознаването на гражданите със самия съдебен процес, участието пряко в него, правенето на справки по делата, както и ефективното правораздаване, което следва да се осъществи, може да бъде реализирано, ако има един равнопоставен съдебен процес. В случая им се ограничава достъпът от една страна, както и правото до правосъдие. Освен транспортът, какво друго би им се отразило? Основното нещо, което считаме, че би накърнило техните права е това, че като административно-териториално деление общините като обособени самостоятелно административно-териториални единици, примерно в район "Панчарево", общината на район "Панчарево", както местни данъци и такси, НАП, различните институции, включително и районните управления в България са съсредоточени в самата община. Докато в случая, когато има разлика с правораздаването, т.е. съдът да е в различно населено място, това създава и рискове, което също би нарушило правото и законните интереси на гражданите.

Освен върху гражданите, по какъв начин предложението може да рефлектира и върху цялостния имидж на страната ни? И може ли изобщо да рефлектира?

Може да рефлектира, тъй като тук виждам аз като предложение потенциална възможност за бъдещи жалби срещу подсъдността на съдилищата. Идеята на членовете на ВСС е да се редуцират делата в СРС, т.е. да се преразпределят към съдилища с по-малка натовареност. Но тук искам да обърна внимание, тъй като с новите изменения в чл. 115, ал. 2 от ГПК, се въведоха нови подсъдности по отношение на застрахователните дела, т.е. на увредените при ПТП, така наречените "деликти", които до този момент се завеждаха по седалище на ответника, в повечето случай СГС или СРС в зависимост от материалния интерес и цената на иска, а с новите изменения подсъдността се пререгулира, т.е. местната подсъдност ще бъде на територията на цялата страна. Тук искам да обърна особено внимание, че СРС ще бъде под някаква форма освободен от голяма част от делата. Същото, аналогично е за потребителските дела. И виждам като бъдеща колизия при спорове относно подсъдността възможност България, както пред съда в Страсбург по защита на правата и основните свободи на гражданите, да бъде привлечена като ответник, т.е. срещу биха били предявени искове срещу държавата за вреди.

При необходимост от прекрояване на съдебната карта, все пак, кой би бил най-добрият начин и подход?

Според мен е важно да се направи анализ, цялостен анализ относно натовареността на съдилищата, относно натовареността на СРС, който анализ по всяка една вероятност, ако се стигне до подобно преразпределение на делата, би следвало да командирова една част от съдиите, т.е. увеличаване броя на съдиите в районните съдилища в близост, които ще поемат делата. Също така би наложило и различни допълнителни услуги, които се предлагат, като привличане на нови нотариуси, частни съдебни изпълнители и т.н., което според мен не е правилно и не би трябвало да има такова деление. Ако все пак се стигне до подобно заключение, че е необходимо, то тогава трябва да се направи анализ за прекомерността на делата, претрупаността и съответно към кои съдилища да отидат. Но пак липсват критерии, чрез които да се направи подобен подбор.

Кога се очаква да бъде взето окончателното решение по предложението?

Към момента се очакват съгласувания, становища на кметове, на общините. Голяма част от тях вече са депозирали и са се изказали против подобно прекрояване на съдебната карта на София. Зададено е за съгласуване до Министерство на правосъдието предложението е до Народното събрание отправено. Предполагам около април месец ще има вече яснота. Но предстои гласуване на първо и второ четене в Народното събрание, което е оставено във времето. Няма да е в близките 6 месеца.

Адвокат Даниел Тунчев е експерт на БСП към Комисията за местно самоуправление в Столичния общински съвет.

*Интервюто препечатваме от "Агенция Фокус"

Още по темата

Сръбски съд поряза Цветан Василев за фалита на Парачин

Предишна новина

Политическото говорене е недопустимо за eдин магистрат, още повече за председателя на ВКС*

Следваща новина

Коментари

8 Коментара

 1. 8
  | нерегистриран
  9
  -1

  Решението на въпросът за натовареността на СГС и СРС е известен на всички. И за него изобщо не е необходимо да се съсипва съдебната система на България и да се лишават българските граждани от достъп до правосъдие.

  С местене от единия крачол в другия нищо няма да се промени.

  Закрива се напълно безполезния (и дори вредния) бюджетния паразит НИП и щата се прехвърля на тези съдилища. Това освен щат, ще сложи край на порочната практика хора учили 5 години при професори и явили се на 3 държавни изпита и 1 теоретико-практичен да карат 9-месечна бременност в НИП "обучавани" от пишман-юристи.

  Ако се закрие и ИВСС и се прехвърли щата даже ще им остава време и за щракане с пръсти. Е, няма кой да има да констатира просрочени дела, ама след тази трансформацияе няма да има и просрочени дела.

 2. 7
  Никой не мое да ме врне на село | нерегистриран
  3
  -3
  До коментар #6 от "....... | нерегистриран":
  В предложението на ВСС за промяна на районите и на подсъдноста има известен смисъл.Естествено трябва да е много добре обмислено.Но все пак трябва да се изхожда от положението , че това все пак е някакво решение за намаляване на натовареноста на СРС.

  А защо да няма няколко Софийски районни съда? Очевидно е, че София ще расте още.

 3. 6
  ....... | нерегистриран
  7
  -2

  В предложението на ВСС за промяна на районите и на подсъдноста има известен смисъл.Естествено трябва да е много добре обмислено.Но все пак трябва да се изхожда от положението , че това все пак е някакво решение за намаляване на натовареноста на СРС.

 4. 5
  113 | нерегистриран
  12
  -4
  До коментар #2 от "112 | нерегистриран":
  По този въпрос няма никой с обективно мнение: магистратите от столицата ще се поразтоварят малко; магистратите около столицата ще се натоварят допълнително; столичните адвокати ще загубят малко клиентела, защото няма да им се пътува; адвокатите около София ще получат допълнителни клиенти. Истинският въпрос опира до достъпа до правосъдие. Никой няма проблем да отиде до мола в съседния град, ама щом е за съдилище - далеч му е! А разстоянието от Нови искър до Костинброд е малко по-малко, отколкото до центъра на София, а и задръствания няма. Истината е някъде там...  Предложнието за промяна на съдебната карта също е популистко, но с обратен заряд- да покажем на столичните магистрати, че правим нещо за тях, но дали точно тази мярка ще доведе до реалното им разтоварване е съвсем отделен върос. Правил ли е някой действително справка колко са да речем ответниците с адресна регистрация в тези села и въз основа на какви обективни данни е определена цифрата от 8 000 дела, която ми се вижда изключително съмнителна. Като цяло тази идея за съдебното прерайониране ми се вижда недомислена и според мен няма да доведе до никакъв положителен резултат. Преливане от пусто в празно и от болната на здравата глава.

 5. 4
  Професор по аритметика | нерегистриран
  14
  -1
  До коментар #3 от "Нищо няма да стане | нерегистриран":
  Ако съдиите в СРС и СГС не започнем реална стачка, никой няма да отрази проблема и да предприеме мерки за разрешаването му. Това е положението колеги.

  Предлагам "експертът" Тунчев да направи следното :  1. Да отиде в Съдебната палата и да преброи броя на съдилищата и прокуратурите в тях .

  2. Да преброи съдебните зали

  3. Да вземе от интернет данни колко съдии работят в СГС , САС , ВКС , Военния съд , Окръжния съд , Военно -апелативния съд и колко дела гледат

  4. Да вземе предвид броя на работните дни в месеца

  4. Да сметне всеки съдия по колко заседания би могъл да проведе месечно , като има предвид , че някой граждански и наказателни дела могат да продължат и с часове .  След изчисления с лист и химикалка да предложи - ако се назначат още 100 съдии в тези съдилища /далеч по-малко от необходимото/ , в кои дни и часове предлага да заседават . Да има предвид , че делата се насрочват с месеци предварително и не е възможно да се ползва "внезапно освободена зала" .  Това на вниманието и на адвокатите и на страните - имам желание да ви решавам делата , но за целта трябва да ги насроча , а няма кога и къде …...

 6. 3
  Нищо няма да стане | нерегистриран
  12
  -3

  Ако съдиите в СРС и СГС не започнем реална стачка, никой няма да отрази проблема и да предприеме мерки за разрешаването му. Това е положението колеги.

 7. 2
  112 | нерегистриран
  19
  0

  По този въпрос няма никой с обективно мнение: магистратите от столицата ще се поразтоварят малко; магистратите около столицата ще се натоварят допълнително; столичните адвокати ще загубят малко клиентела, защото няма да им се пътува; адвокатите около София ще получат допълнителни клиенти. Истинският въпрос опира до достъпа до правосъдие. Никой няма проблем да отиде до мола в съседния град, ама щом е за съдилище - далеч му е! А разстоянието от Нови искър до Костинброд е малко по-малко, отколкото до центъра на София, а и задръствания няма. Истината е някъде там...

 8. 1
  Популизъм , популизъм.... | нерегистриран
  20
  -1

  Позицията на адв.Тунчев е разбираема - човекът е на някаква политическа хранилка , чака си реда я за общински съветник , я за някой друг пост . Освен това има типичното адвокатско мислене - моето дело или 2-3 дела на месец да си минат в СРС или СГС . Дреме ми , че там съдиите са изтрещели от работа , че в съдебната палата вече няма зали за нищо...да се оправят . И донякъде е и прав за липсата на обществен транспорт между селата около София и Елин Пелин , Костинброд и пр. ТОВА Е ТИП МИСЛЕНЕ "ЩРАУС С ГЛАВА В ЗЕМЯТА". Тунчев не знае и не е длъжен да знае какво е реалното положение.... А реалното положение е трагично и все по-трагично ще става. Делата в СРС и СГС ще продължат да се увеличават . Хора ще се намерят , но съдебната палата има 20-на съдебни зали . Как в тях да мине половин България и да си я разделят 6-7 съдилища ??? Най-лесно е да се предложи нищо да не прави и това е същността на ГЛУПАЩИНАТА. Щом си против нещо , предложи друго на негово място . Защо например Столична община не даде парцел или готова сграда за ВТОРИ РАЙОНЕН СЪД . Бюджетът на София е в милиарди , а бюджетът на съдебната власт е само за заплати и осигуровки и малко за поддръжка . Без държавата и общината съдебната власт не може да строи съдебни палати . Това осмислете адв.Тунчев , ако въобще ви се мисли ….

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.