През ГПК: Създават Национален регистър на запорите

През ГПК: Създават Национален регистър на запорите
снимка:БГНЕС

Министерството на правосъдието предлага изграждането на електронна информационна система Национален регистър на запорите. Това гласи обявен за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Идеята на вносителите е информацията за движимите вещи с регистрационен режим, върху които са наложени запори по изпълнителните дела, да бъде централизирана в една база данни. Системата ще е достъпна за правоимащите органи и лица на територията на страната или извън нея.

От правосъдното ведомство припомнят, че към момента в българското законодателство съществува нормативна празнота по отношение на възможността за информиране на  заинтересованите страни преди извършване на покупко-продажба на движими вещи (пътно-транспортни  средства, селскостопанска техника, пътностроителна техника и др.) относно наложени запори върху тях от правоимащи органи. „Анализът на съществуващите практики и нормативната база, свързани със запори върху движими вещи с регистрационен режим, не идентифицира нормативни текстове, които да уреждат въвеждането на информация относно запорите върху движими вещи в обща платформа. Необходимо да бъде създадена регламентация на изцяло нов институт –регистър на запорите, в т.ч. да бъде  уредено изграждането, поддържането, воденето, съхраняването и достъпа до информационната система“, казват в мотивите си от Министерството.

„За да се осигури такава степен на публичност на информацията в регистъра, която ще гарантира информиране на заинтересованите лица относно тежестите и ограниченията върху движимите вещи, предмет на регулация, ще повиши сигурността при прехвърлителните сделки и ще оптимизира принудителното изпълнение върху посочените движими вещи, е необходимо да бъдат извършени съответните нормативни промени в ГПК, съчетано с установяване на делегация за издаване на подзаконови нормативни актове по организационни, устройствени и др. въпроси“, мотивират се още вносителите.

Предвидено е Националният регистър на запорите и системата за електронен публичен търг да функционират на основата на обща информационна система. „Този подход ще позволи общ единен стандарт при изграждането на двете функционалности и автоматизирано движение на данни от регистъра на запорите на движими вещи към модула за продажбите и обратно“, казват от МП.

Още по темата

„Един великолепен човек и приятел“: ВСС започна с минута мълчание за Евгени Диков

Предишна новина

Антикорупционната комисия търси конфликт на интереси при кмета на Ракитово

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.