Проф. д-р Пенчо Пенев: Временната комисия в парламента не може да променя проекта на новата Конституция

Проф. д-р Пенчо Пенев: Временната комисия в парламента не може да променя проекта на новата Конституция
Проф. д-р Пенчо Пенев, снимка:БГНЕС

Временната комисия в парламента не може да променя проекта на новата Конституция. Такова становище изразява проф. д-р Пенчо Пенев по к.д. 12/2020, образувано в Конституционния съд по искане на президента за установяване на противоконституционност на приетото решение за създаване на Комисията.

Решението на Народното събрание, според проф. Пенев, противоречи на Конституцията поради следното:

Първо. Инициативата за промени в Конституцията по реда на чл.159, ал.1, предл. 1 е персонална, а не институционална. Дадено е право на 120 народни представители персонално да упражнят такава инициатива. Иницииращият субект има персонален субстрат ( състав, сбор, съвокупност) от 120 депутати и не е елемент от органната структура на Народното събрание като тази негова характеристика е неизменна през цялото време докато инициативата е релевантна.

Второ. Конституцията не предвижда възможност персоналната инициатива по чл.159, ал.1, предл. 1 да се модифицира и да се институционализира от Народното събрание. Такъв механизъм не само че липсва, но точно обратното, функциите на иницииращия субект и Народното събрание като върховен орган на власт са ясно разграничени по Конституция. Алинея 1 на чл.159 предвижда инициатива на 120 народни представители, а чл.160 урежда решаването на инициативата от Народното събрание като върховен орган на власт с мнозинство от 2/3. Тази компетентност на Народното събрание е строго фиксирана - тя се отнася не към съществото на инициативата по съдържание, то може единствено да я транспортира към компетентния орган - Великото народно събрание, който ще трябва да я разгледа по същество. Други правомощия по отношение на инициативата Народното събрание няма. С оспореното решение се прави опит инициативата да се институционализира като предвижда тя да бъде видоизменяна и по съществото и в периферията. И това е противоконституционно. Не може да се прави аналогия с хипотезата, предвидена в чл. 154 и чл.155 от Конституцията. При нея Народното събрание освен, че се произнася по допустимостта на инициативата, във втория етап след като я приеме я разглежда по същество, защото то е компетентния орган, а не друг състав на народното представителство, какъвто е случаят.

Трето. Ако приеме обратното, а именно че Народното събрание може да създава Комисия и да разсъждава по съдържанието на проекта това означава огледално да приемем, че по същия начин Народното събрание би могло да постъпи и когато предложението за нова Конституция и свикване на Велико народно събрание се прави от другия равнопоставен (по конституционната уредба, предвидена в чл.159, ал.1) субект за упражняване на такава инициатива - президента. А подобно действие спрямо него би било откровено противоконституционно – няма да излагам подробни аргументи те са свързани с принципа за разделение на властите и принципа за правовата държава. Така и от гледна точна на смисловото, логично и систематично тълкуване на конституционната разпоредба на чл.159, ал.1, предл.1 атакуваното решение на Народното събрание е противоконституционно.

Още по темата

Забранява се пушенето на наргилета и електронни цигари от деца

Предишна новина

И Съюзът на съдиите в България поиска „ваканция“ за съдебните заседания

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.