Станков, Тодоров, Хинков и Спасов

  Адвокатско дружество "Станков, Тодоров, Хинков и Спасов"е една от малкото корпоративни адвокатски кантори в България с всеобхватна практика, включително в областта на наказателното право. Бизнес-ориентираният ни подход осигурява работещи междусекторни решения за местни и междунаро...

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет

Да се постигне баланс между независимостта и отчетността на съдебната власт, при който независимостта няма да бъде схващана от обществото като заплаха, поради липса на отчетност, а механизмите за отчетност няма да засегнат сърцевината на правораздавателната дейност. С тези мотиви с четвъртата поправк...

Агенцията по вписванията

На 31 юли 2004 г. с приемането на §27 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър и Устройствен правилник, от 1 август 2004 г. е поставено началото на съществуването на една държавна институция, която макар и не гласно и публично призната, е пример за електронно...

Софийски Районен Съд

Разделян, събиран, кълбо от проблеми, натоварен до лудост, школа, винаги млад или просто най-големият - това е Софийският районен съд. Историята му започва на 13 август 1948 г., когато с Указ на Президиума на Великото народно събрание е създаден Народният съд в София. От тогава д...

Съда на Европейския съюз

  В 63-годишната си история (кратка в глобален план) Съдьт на Европейския съюз в Люксембург е преминал през множество метаморфози. От ролята на миротворец при създаването му през 1952 г. до основен двигател на евроинтеграцията и гарант на правата на гражданите днес. От първото му (уж за малко...

Административен съд Ямбол

С приемането на Административно-процесуалния кодекс в края на март 2006 г. в България са създадени 28 административни съдилища, сред които и Административен съд-Ямбол. Една година по-късно, без собствена сграда, помещавайки се в Съдебната палата в Ямбол, съдът започва работа. Едва на 1 януари 2...

Окръжен съд Габрово

  Окръжен съд-Габрово е основан на 14 април 1959 година. Създаването му е обвързано с осъществяването на национална административно-териториална реформа в края на 50-те години на двадесети век, когато на територията на страната се обособяват нови общини и окръзи....

Ралица Негенцова

"Привърженик съм на диалога, но мога да водя и тежки битки в името на кауза. Уважавам чуждото достойнство, но не за сметка на моето, още по-малко за сметка на достойнството на адвокатурата."...

ЧСИ Мария Цачева

"Винаги съм се изненадвала защо не можем да излезем от този стереотип на противопоставяне и вместо да очерняме хората, които изпълняват съдебните актове, вместо да се учим на трикове, които да създават пречки в тази работа, да започнем да си изпълняваме задълженията. Съдебният изпълнител преди в...