Прокурорската колегия избира апелативен прокурор на София

Прокурорската колегия избира апелативен прокурор на София
Настоящият временен ръководител на Апелативна прокуратура-София Албена Вутова, която е и единствен кандидат за титуляр

В сряда, 23 януари Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще проведе процедура за избор на апелативен прокурор на София, става ясно от дневния ред на съдебните кадровици. Единственият кандидат в процедурата е настоящият временен ръководител на обвинението Албена Вутова.

Кариерата й започва като младши прокурор в Районна прокуратура - Костинброд в началото на 1990г. След това е била прокурор в същата прокуратура и в Районна прокуратура - София. От края на 1993г. работи като прокурор в Софийска окръжна прокуратура до назначаването й за заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - София на 08.05.2006г., а след това и за окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - София от 20.12.2006г., която длъжност е заемала близо седем години до 19.11.2013 г. От 20.11.2013г. до настоящия момент заемам длъжността и.ф. "административен ръководител - апелативен прокурор" на Апелативна прокуратура - София.

В концепцията си прокурор Вутова отбелязва, че най-честите причини за връщане на делата в района на Апелативна прокуратура – София са свързани с допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено процесуално нарушение, довело до засягане на процесуалните права на обвиняемия, защитата или пострадалия, както и допуснати пропуски при изготвянето на обвинителния акт. "С най-добри показатели по отношение на оправдателните актове спрямо решените от съда дела са съдебните райони на ОП - Перник - 1%, ОП - Враца - 1,63% и ОП - Монтана - 1,93%. Най-негативни са резултатите по този показател отново за района на СГП - 10,97%.", посочва прокурор Вутова.

По думите й за последните години са постигнати изключителни резултати и по отношение на срочността на произнасяне на прокурорите от АП – София, както и във връзка с постигнатото своевременно изпращане на материалите от по - ниските по степен прокуратури, необходими за произнасянето по преписките на АП – София. "Увеличени са случаите на самосезиране на прокурорите при наличието на съответните предпоставки за това и е установено по - интензивно взаимодействие с контролните органи в района на Апелативна прокуратура – София", пише в концепцията на кандидата.

Сред мерките, които прокурор Вутова е набелязала за изпълнение са: системен контрол на досъдебните производства срещу лица, привлечени в качеството на обвиняеми по три и повече неприключени наказателни производства, извършване на периодични проверки на спрените досъдебни производства в района на Апелативна прокуратура - София за наличието на основания за възобновяването им, продължаване на проверките в апелативния район на прекратените дела за корупционни престъпления поради липса на извършено престъпление, както и повишаване на качеството на работа по наказателносъдебния надзор, чрез изготвяне на качествени прокурорски актове и чрез системен анализ на причините за връщане на делата.

В рамките на същото заседание на Прокурорската колегия на ВСС, кадровиците ще изслушат и настоящия и.ф. ръководител на Окръжна прокуратура – Смолян Тодор Деянов, който е единствен кандидат за титуляр на същото обвинение.

Неговата юридическа кариера започва през 2000 година, когато постъпва на работа в Община Смолян, като юрисконсулт, след това е бил съдия в Районен съд Смолян, един мандат е бил негов зам.- председател и два пъти е бил негов председател. През 2013 година е избран за административен ръководител на Окръжна прокуратура Смолян.

"Целта, която ще се преследва е - постоянно повишаване па квалификацията на магистратите и служителите от ОП Смолян, на районните прокуратури и разследващи полицаи от региона. Необходимо е на следващо място да се работи за все по-пълно въвеждане на електронен оборот на документи и ефективно използване на електронните регистри", смята кандидатът. Той се ангажира с подобряване на комуникацията между ОП-Смолян и контролните органи на територията на съдебния район на областно ниво, както и с общинските съвети.

"Принципно намирам, че е възможно по-пълноценно използване потенциала на прокурорите, включително като ръководители на съвместни екипи за разследване, за оказване на методическа помощ на разследващи органи при усложнени от фактическа и правна страна казуси, но от практиката си съм установил, че в такива случаи се получава в известна степен размиване на отговорността и не се постига обикновено целеният ефект", пише още в концепцията на прокурор Деянов.

10 души се борят за преместване на 8 места в следствието към Специализираната прокуратура

Предишна новина

Дунарит на абордаж

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    възмутен | нерегистриран
    6
    -2

    След извратеното решение на КС,да живей съдебно-прокурорската вечна номенклатура.Комунистите да 1990 г.ряпа да ядат.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.