Прокурорската колегия отказа втори мандат на окръжния прокурор на Враца

Прокурорската колегия отказа втори мандат на окръжния прокурор на Враца
Прокурорската колегия на ВСС, снимка:"Правен свят"

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) не преизбра за втори мандат доскорошния ръководител на Окръжна прокуратура-Враца Десислав Начков.

Вярвам, че „характерът“ на всяка институция определя характера на личността, която я ръководи, но съм убеден и че ръководителят до голяма степен влияе върху самата институция. В този смисъл, последният трябва да има изградени характер и сетива, което се определя от неговия житейски и професионален опит“, посочи в началото на изложението си кандидатът.

Като основни приоритети в работата си прокурор Начков изтъкна поддържането на високо качество на прокурорската работа в досъдебната и съдебната фази, както и при участието на прокурорите по граждански и административни дела; подобряване ефективността на контролната дейност и пълноценно използване капацитета на следствения отдел при ОП-Враца.

„Разбира се, една голяма група приоритети не се обхваща директно от годишния отчет, но работата по тях влияе индиректно върху показателите в отчета. Такива са: специализацията на прокурорите от ОП-Враца и следователите в следствения отдел; запълване на свободните щатни бройки в региона; осъществяване на съдебната реформа на местно ниво, екипен принцип на работа и поддържане на добър микроклимат в прокуратурата и следствения отдел, както и добра комуникация с другите контролни органи, а също така с разследващите органи и съда“, посочи още той.

Особено внимание той обърна и на повишаването на общественото доверие в работата на Окръжната прокуратурата-Враца. „Този приоритет не оказва пряко или непряко влияние върху показателите в годишния отчет, но влияе върху обществения облик на прокуратурата. Посочените три групи цели следва да бъдат осъществени при стриктно съблюдаване принципите на спазване на закона, почтеност, екипност и личен пример“, каза още прокурор Начков.

По думите му също така качеството на прокурорската работа намира своята статистическа изява в ниския процент на върнати дела и оправдателни присъди. „Ниският процент на последните пък води след себе си като последица нисък брой на делата по ЗОДОВ с ответник прокуратурата на Република България. Спазването на процесуалните срокове също е елемент от качеството на прокурорската работа“, посочи кандидатът.

За подобряването на качеството на прокурорската работа в съдебната фаза кандидатът посочи следните мерки: анализ на причините за връщане на делата и оправдателните присъди с цел избягване на типови грешки при работата по делата. Периодично да се актуализират създадените файлови папки с върнати дела и оправдателни присъди, както и такива с добри практики по дела, приключили с влезли в сила осъдителни присъди по отделни текстове от НК, продължаване на вече установената практика за периодични срещи на прокурорите, на които срещи се обсъждат затруднения и добри практики при работата  Той посочи още, че ще работи и за създаване на навик у прокурорите за задълбочена подготовка преди участието им в съдебното заседание по конкретно дело.

Представянето на прокурор Начков обаче не се хареса на кадровика Калина Чапкънова, която остана недоволна от представената от него концепция, в която тя видя единствено представянето на вече установени добри практики в обвинението, но попита: „Какво е новото, което вие предвиждате като практика за евентуален следващ мандат?“.

„Окръжна прокуратура-Враца работи добре, затова в този смисъл добрите практики следва само да се надгражда. Ще поработим за надграждане на дейността на следствения отдел, за подобряване на микроклимата и медийната политика, както и върху проблема с текучеството на кадри – при нас няма голям поток от хора“, коментира кандидатът.

Кое смята за най-важно в бъдещата му работа, ако бъде избран за административен ръководител – попита и главният прокурор Иван Гешев, а кандидатът отговори, че за него това е микроклиматът и взаимоотношенията с МВР.

От своя страна Йордан Стоев не сподели мнението на Калина Чапкънова относно концепцията на кандидата. Точно обратното – той я определи като „стегната“ и „конкретна“. „В Окръжна прокуратура-Враца има един добър микроклимат и това се отразява на работата на прокурорите. Прокурор Начев се е справил със задълженията си в първия си мандат и ще подкрепя неговата кандидатура за втори мандат“, каза Стоев.

Главният прокурор не се съгласи. „Мен лично тази концепция не ме убеди, че колегата Начков следва да бъде избран за втори мандат. Личните ми впечатления са, че картината, описана от колегата, не е толкова прекрасна. Целият район се нуждае от промяна и повече активност, по-малко бюрокрация“, каза главният прокурор.

С 3 гласа „за“ и 7 „против“ Прокурорската колегия не одобри прокурор Начков за втори мандат начело на Окръжна прокуратура-Враца.

Още по темата

Правителството официализира влизането в специалност „Право“ само с матура

Предишна новина

Дичо Атанасов отново оглави Окръжна прокуратура-Стара Загора

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    непознат | нерегистриран
    1
    0

    Интересно дали има връзка с това, че Окръжна прокуратура Враца не се включи в подписката в подкрепа на главния прокурор...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.