Пуснаха в експлоатация новия портал за електронно правосъдие

Пуснаха в експлоатация новия портал за електронно правосъдие

Пуснаха в експлоатация новия портал за електронно правосъдие. С изпълнението на проекта съществуващите 180 сайта на съдилищата, с различен дизайн и подредба, са унифицирани по съдържание и структура на информацията, включително функционалностите и онлайн услугите. Новите интернет страници на съдилищата са достъпни чрез Единния портал от 01.12.2019 г.

Единната визия на всички сайтове, които се вливат в портала ще помогне за по-лесното намиране на търсената от потребителите услуга или информация. Порталът е разработен така, че да може да бъде използвана лесно пълната му функционалност от всички видове мобилни устройства, което допълнително ще улесни потребителите.

Резултатите от изпълнението на проект "Доразвитие и централизиране на порталите в Сектор "Правосъдие" за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие" бяха представени на заключителна конференция, която се проведе на 02.12.2019 г. в гр. София. В нея участваха Олга Керелска – член на ВСС и ръководител на проекта, Огнян Дамянов – член на ВСС и координатор по проекта, инж. Валери Михайлов - IT координатор по проекта, представители на изпълнителите "Информационно обслужване" АД – клон София и клон Варна, "Смарт системс 2010" ЕООД, подизпълнител по една от дейностите. В конференцията участваха членове на ВСС, съдии от ВКС и ВАС и други административни ръководители и системни администратори от апелативни, окръжни, районни и административни съдилища, съдии.

При откриването на конференцията Олга Керелска припомни, че проектът, по който ВСС е бенефициент, съответства на мярка 3.1 Б "Доразвитие и централизиране на порталите в сектор правосъдие за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие" от Пътната карта към Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор "Правосъдие" 2014-2020 г. и заложените в Стратегията цели. Тя съобщи, че общата стойност на проекта е 764 276,30 лв., от които 114 641,45 лв. са национално финансиране. Отчетено бе, че към момента изцяло верифицирани от органа на управление на ОПДУ са разходите по дейност 2, а тези по дейност 1 са в процес на верификация.

Става ясно, че към момента в този процес не са включени сайтовете на ВКС и ВАС, поради спецификата на тяхната дейност. Ръквоводителят на проекта от ВСС акцентира върху усилията на проектния екип "възможността за подаване на заявление за издаване заповед за изпълнение по електронен път да получи нормативна уредба, чрез включването ѝ в Наредба № 6/20.02.2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване заповед за изпълнение  и други книжа, издадена от Министъра на правосъдието".

Отчетено бе централизирането на информацията от съдилищата, използващи Системата за управление на съдебните дела – САС, в Единния портал за електронно правосъдие, като с него са свързани всички общи, военни и специализирани наказателни съдилища, както и 24 административни съдилища, въпреки че са извън обхвата на проекта.

С реализирането на проекта Единния портал се утвърждава като централна входна точка на гражданите до информация, е-услуги и е-правосъдие. Въведена е нова електронна услуга – за подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК, чрез електронен формуляр и е реализирана възможност за автоматизирано подаване на множество заповеди за изпълнение от един взискател, чрез предварително подготвени файлове в специално дефиниран формат. С финализирането на проекта системата САС е обновена и внедрена в съдилищата, осигурен е и активиран електронен трансфер на данни към Единния портал.

В рамките на проекта са реализирани "тикет-системи" по отделните дейности за своевременно отстраняване на грешки, неизправности, дефекти или липса на функционалност. Гаранционната поддръжка е в рамките на 24 месеца от приключване на съответната дейност.

Комисията по натовареност на Съдийската колегия иска оптимизиране на щатовете за младши съдии в СГС

Предишна новина

Бившият прокурор Димитър Захариев не е принуждавал основния свидетел по делото Октопод да променя показанията си

Следваща новина

Коментари

5 Коментара

 1. 5
  Иван Тодоров | нерегистриран
  0
  0

  Наистина стана много неудобно за търсене на дела. Аз лично не съм юрист, но в областта в която работя чета съдебната практика. И до момента (поне на Варненски районен съд и Варненски административен съд) сайтовете бяха в пъти по добри. Имаше насрочени дела, постановени съдебни актове и влезли в сила съдебни актове. Май наистина усвоиха едни пари, за да ни е по-трудно на нас гражданите.

 2. 4
  възмутен | нерегистриран
  8
  0

  Повечето стари сайтове на съдилищата бяха в пъти по-добри и по-удобни за работа.Пак се усвоиха едни лесни пари.

 3. 3
  | нерегистриран
  6
  0

  Тестван ли е уникалния портал от белият хакер пред да бъде пуснат?

 4. 2
  портиера на портала | нерегистриран
  0
  0

  Ето, наслаждавайте се - https://portal.justice.bg/

 5. 1
  leko uchuden | нерегистриран
  2
  0

  може линк към уникалното творение, за да го разгледаме и регистрираме

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.