Разрастват се правомощията на Агенцията за държавна финансова инспекция

Разрастват се правомощията на Агенцията за държавна финансова инспекция
снимка:БГНЕС

Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ), съобщиха от правителствената пресслужба.

Основна цел на предложените промени е повишаване на ефективността и пълнотата на плановата дейност на финансовата инспекция и създаване на възможност за разгръщане в пълен обем на контролните функции на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Разширява се предметният обхват на плановите финансови инспекции, като освен Закона за обществените поръчки се включват всички нормативни актове, които уреждат спазване на бюджетната, финансово-стопанската дисциплина и за защита на публичните финансови интереси на Европейския съюз, Република България, общините и публичноправните организации. За повишаване на ефективността на контролната дейност се предлага въвеждането на възможност за реализиране на правомощията на органите на АДФИ при установяване на данни за нарушения, които не попадат в обхвата на текуща финансова инспекция, определен със заповед за възлагане, издадена от директора на агенцията.

Изменението и допълнението на ЗДФИ цели да унифицира практиката на осъществяващите последващ финансов контрол институции - Сметната палата на Република България и АДФИ, като въвежда усъвършенствана техника на документиране на резултатите от извършена финансова инспекция, която включва изготвяне на проект на доклад и окончателен доклад. Промените предвиждат те да бъдат връчвани на съответните лица по електронна поща и/или по друг технически начин, като се допуска получаването да се осъществява нелично.

Поставен е акцент и върху засилване ролята на вътрешния контрол за качество на инспекционната дейност, за да се гарантира в по-голяма степен обективността на финансовата инспекция. За целта се предвижда формиране на независимо звено, което да бъде на пряко подчинение на директора на АДФИ.

За повишаване на гаранциите за безпристрастност и обективност при извършване на финансовите инспекции се предлагат промени, които засягат кръга на лицата, упражняващи правомощията и задълженията, предвидени в чл. 13 и чл. 14 от ЗДФИ. В уредбата понастоящем носители на тези правомощия и задължения са само органите на АДФИ, които съгласно чл. 7 на закона са директорът на агенцията и финансовите инспектори. С предлаганата промяна посочените функции се възлагат на служители от специализираната администрация на АДФИ, включваща финансовите инспектори и други служители, участващи в инспекционната дейност. Изменението на чл. 14, ал. 2 от ЗДФИ разширява основанията за отвод спрямо юрисконсултите и съответните ръководители от специализираната администрация, тъй като са ангажирани с провеждане, съответно съгласуване на действията по конкретната инспекция или проверка. Към предвидените по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество основания за отвод са добавени и специалните основания по чл. 14, ал. 2 от ЗДФИ.

С приемане на предлаганите промени ще се осигури засилване на превенцията, намаляване на рисковете от безконтролно разходване на публични финанси и повишаване качеството на дейността по финансова инспекция.      

Още по темата

Правителството одобри нови назначения в СЕС и Общия съд на ЕС

Предишна новина

COVID-19 спря протестите пред Съдебната палата

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.