Решението на МС за създаване на Национален кризисен щаб за боклука в София се оказа нищожно


Право да създаде Национален кризисен щаб за сметосъбирането в София е имал премиерът, а не правителството, стана ясно след произнасянето по спора на Върховния административен съд (ВАС). С решение от 4 юни 2009 г. тричленен състав на съда отмени, по жалба на кмета на Столична община, Решение №242/09.04.2009 г. на Министерския съвет по т.1, с което се обявява кризисно положение по смисъла на Закона за управление при кризи (ЗУК) на територията на област София.

Съдът обяви нищожността на решението по т.2, изречение първо, с което се създава Национален кризисен щаб с председател Тодор Модев – областен управител на област София.

Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

Съдът констатира, че с решението по т.1 се обявява кризисно положение по смисъла на отменения Закона за управление при кризи (ЗУК) на територията на област София, като с предвидените мероприятия се извършва паралелно сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, която дейност по силата на чл.16 от Закона за управление на отпадъците е в правомощията на кмета на съответната община. Съгласно чл.2, ал.1 от ЗУК "криза по смисъла на този закон е промяна на установеното състояние на живот, обхванала територии, обекти, сектори и сфери на икономиката и обществения живот или околната среда, предизвикана от човешка дейност или природни явления, в резултат на която условията за съществуване и за осъществяване на дейност в променената среда са силно нарушени". Според съда, в случая не са представени доказателства за "силно нарушени условия за съществуване и за осъществяване на дейност", тъй като на територията на Столична община е създадена организация по сметосъбирането и по сметоизвозването. Нарушаването на ритъма на тези дейности за определен период от време не налага извод за съществуването на кризисно положение съгласно критериите, заложени в закона. Направените констатации в доклада на министрите на здравеопазването, на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството за неотложни мерки във връзка с преодоляването на кризата, са общи и неподкрепени с конкретни доказателства за действителното състояние на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. Изложени са съображения за потенциална опасност от възникване на епидемия, без да са базирани на налични данни, изходящи от специализирани за това органи. Съдът е категоричен, че в конкретния случай не е налице материалноправната предпоставка – наличие на криза по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗУК (отм.), което налага извода, че оспореното решение в тази му част е незаконосъобразно.

Съгласно разпоредбата на чл.12, ал.1 от ЗУК (отм.), при криза министър-председателят със заповед създава Национален кризисен щаб. С т.2, изречение първо на атакуваното решение това правомощие на министър-председателя е осъществено от Министерския съвет, при липса на материална компетентност. Законът е предвидил произнасяне на едноличен орган на изпълнителната власт със заповед. В случая Националният кризисен щаб е създаден с решение на колективен орган, т.е. налице е изземване на правомощия в нарушение на императивни разпоредби на закона. "По тези съображения решението в тази му част е нищожно и следва да бъде прогласено за такова на основание чл.146, т.1 от АПК", пише в мотивите на съда.


Прехвърляне на търговско предприятие*

Предишна новина

Председателят на ВАС и министърът на правосъдието откриха новия дом на Административния съд в Смолян

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.