С по-малко документи ще се кандидатства за семейни помощи за деца


С промени в нормативни актове правителството облекчи процедурите за кандидатстване за семейни помощи за деца и за помощи по Закона за закрила на детето. Така трябва да се намали административната тежест за гражданите и да се подобри качеството на предоставяните услуги.
Една от промените е, че удостоверението за раждане на детето няма да се изисква при кандидатстване за всички видове семейни помощи. Премахва се и изискването за представяне на удостоверение за семейно положение. Дирекциите "Социално подпомагане" ще получават необходимата информация за отпускане на помощите по служебен път. Отпада също необходимостта за представяне на копие от влязло в сила съдебно решение за развод. Документът ще се изисква само в случаите, в които дирекции "Социално подпомагане" не могат по служебен път да получат тази информация.
Кандидатстването за помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето също се облекчава и вече ще става с по-малко документи. Отпада изискването да се представя копие от акта за раждане на детето. Няма да се изисква и заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или решение на съда за настаняване на детето извън семейството. И в тези случаи необходимата информация ще се осигурява от "Социално подпомагане" по служебен път. Служебно ще се проверяват и актовете, с които е предприета мярка за закрила. За кандидатите за приемни родители се премахва изискването да представят документ, удостоверяващ, че не получават месечни социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане.

Тирана отказва да признае българско малцинство в Албания

Предишна новина

Нотариусите ще проверяват съдържанието на договори за земеделска земя

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.