С промяна в закона, обезсилват тълкувателното решение на ВКС за стопиране на гражданската конфискация

С промяна в закона, обезсилват тълкувателното решение на ВКС за стопиране на гражданската конфискация
Данаил Кирилов, председател на Правната комисия на НС, снимка: БГНЕС

С промяна на действащия антикорупионен закон, придобилото скандална известност решение на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд по Тълкувателно дело №4/2016, с което се стопира т.нар. "гражданска конфискация" по над 300 дела, ще бъде обезсилено. Това се разбира от предложенията, входирани в деловодството на парламента в първия работен ден след обявяването на решението, а именно понеделник. Поправката е предложена от председателя на Правната комисия на Народното събрание Данаил Кирилов, но се очаква да срещне подкрепа от почти всички парламентарни групи, с изключение на БСП. 

Прекратените наказателни производства да не представляват законова пречка в съда да се внасят искове за конфискация за незаконно придобито имущество, предлага Кирилов, пише и в-к "24 часа". В петък стана ясно, че повече от 300 дела за отнемане на незаконно придобито имущество може да попаднат "във фризера" след тълкувателно решение на Върховния касационен съд (ВКС), припомня изданието. Върховните магистрати решиха, че щом наказателното дело е прекратено, не може да се внася иск за конфискация на имущество. Това решение засяга дела за милиони, дори милиарди. Сред лицата, които имат пряк интерес от изхода на Тълкувателно дело №4 са Иво Прокопиев и Цветан Василев. 

В мотивите на Кирилов към законодателното предложение, той обяснява, че почти година след приемането на закона "Антикорупция" са се очертали препятствия и трудности, които трябва да бъдат навреме преодолени. Освен това той посочва, че Комисията няма законово задължение да проверява дали наказателното производство е прекратено. В мотивите си Кирилов обяснява още, че гражданската конфискация не е наказание. Мотивите на председателя на Правната комисия в голяма степен се припокриват с мнението на 11 от съдиите от Гражданската колегия на ВКС, които не подкрепиха позицията на мнозинството на Общо събрание, ръководено лично от ВКС Лозан Панов.

Данаил Кирилов предлага и втора поправка в Антикорупционния закон, която би имала превантивно значение за работата на КПКОНПИ, с оглед на друго Тълкувателно дело, което ВКС трябва да реши най-рано в края на февруари 2019 г. Поправката и делото се отнасят до сроковете, които Антикорупционната комисия има, за да извърши една проверка. Неспазването на сроковете, да не води до прекратяване на проверката, предлага председателят на Правната комисия на парламента. 

Кирилов: ВКС пробва да взриви всички антикорупционни мерки

 

"Тълкувателното решение на ВКС нагло се опитва да надпише закона и да се измени неговия смисъл. Затова ние бързо, аварийно, спешно отговаряме на тази груба агресия по отношение на законодателната власт", коментира Данаил Кирилов, цитиран от “Канал 3”. Той е категоричен, че ВКС и Лозан Панов се опитват да легитимират и да спасят “всички крадци”, на които ще се отнема имуществото.

 

"ВКС се опитва да взриви всички антикорупционни мерки, които в последните години се опитахме да постигнем", допълнил Кирилов.

Още по темата

Председателят на АСНС отхвърли констатациите в доклада на ревизорките от ВКС

Предишна новина

Съдебни тревоги на германския бизнес*

Следваща новина

Коментари

16 Коментара

 1. 18
  zdravka.kalaydjieva | нерегистриран
  0
  0

  Авторът на Коментар 8 основателно сочи аналогията с Глава III на ЗСГ. Тя беше отменена в изпълнение на решението на ЕСПЧ по делото Димитрови срещу България https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-159025%22]}, по което българският данъкоплатец плати над 430 000 евро обезщетение https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-164956%22]}.

 2. 17
  | нерегистриран
  5
  -8
  До коментар #3 от "Правна грамотност | нерегистриран":
  Обезсилване на съдебно решение със закон - Двойка на изпит в първи курс в ЮФ

  Пак не си доучил нещо - не се ревизират никакви съдебни решения. ТР на ВКС не е съдебно решение и с промяната в закона, ще отпадне като загубило значение. Изменя се сегашния закон в смисъл, че производствата по гражданска конфискация, развиващи се по ЗОПДИППД (отм.) и ЗОПДНПИ (отм.) вървят успоредно и независимо от наказателните производства и не зависят от техния изход - дали е прекратено и така нататък. Това трябва да е със задна дата, защото заради порочното ТР на ВКС сега масово се прекратяват делата и мощениците се отървават ненаказани. Фактически, ВКС даде индулгенция на незаконно забогателите. Това е

 3. 16
  Анти-Позан | нерегистриран
  7
  -9

  Трябва да се сложи край на порочната практика ВКС практически да дописва законите със свои тенденцицозни решения и народни умотворения!

  Законодателят в България е ясен, останалото са подмолни действия на Лъжан Пантоф!

 4. 15
  до 14 | нерегистриран
  7
  -8

  Плащат сметката тия дето ви кихат грантовете, пускат командите и ви пращат в Косово, САЩ и Брюксел. Ето "КОЙ" плаща!!

 5. 14
  До 1 | нерегистриран
  11
  -2

  Как му се викаше на това умотворение - Поправка на поправката. Честито! Ако зависеше от мен и Св.Прокопий и останалите въобще нямаше да са на подсъдимата скамейка, а в един друг и по-добър техен си свят. КОЙ им даде баницата? И сега имало борци срещу лошите... колко евтино. Това е вече цял бизнес за тъпаци, неграмотници, физкултурници и милиционери... понеже на свободния пазар, а... А КОЙ им плаща сметката?!?! КОЙ?!

 6. 12
  Bace | нерегистриран
  10
  -2

  Nqma li koi da vazpre tova djudje Kirilov ,nategach i porachkov parlamentarist !!!???Vseki pat rasi nebivalici ,komichen malcho ,polugramoten urist !

  A i komisiyata i zakonite im i cyaloto pravitelstvo sa patnici s ednoposochen bilet !

 7. 11
  RRR | нерегистриран
  15
  -1

  Заформиха тоталната каша.Някои хора не са дори за 1-ви курс, какво остава да нормотворят.

 8. 10
  До 7 | нерегистриран
  22
  -2

  Аз пък в първи курс учих Обща теория на правото. И там се учи коя власт какво би следвало да прави

 9. 8
  | нерегистриран
  6
  -1

  т.е, ЗСГ:)

  Глава трета

  ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА НЕТРУДОВИ ДОХОДИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ГРАЖДАНИ

  Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1986 г.; изм., бр. 21 от 1990 г.) (1) Незаконни доходи по смисъла на този закон са:

  1. облагите, извлечени чрез незаконно 6eзпплатно използуване или използуване при по-ниски цени на материали, машини, превозни средства на държавата, на държавни, кооперативни или обществени организации, както и труда на техни работници и служители или на лица от Строителните и други войски;

  2. облагите в резултат на придобиване на вещи от държавата, държавни, кооперативни и oбществени организации по цени, значително по-ниски от цените към деня на придобиването.

  (2) Облагите, извлечени чрез престъпление се отнемат въз основа на Наказателния кодекс реда на Наказателно-процесуалния кодекс, а укритите от данъчно облагане доходи се облагат по реда на данъчните закони.

  Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г.).

  Чл. 33. (Доп. - ДВ, бр. 88 от 1986 г.; изм., бр. 21 от 1990 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 1986 г.; изм., бр. 21 от 1990 г.) Освен доходите по предходните разпоредби нетрудови доходи по смисъла на този закон са получената имуществена облага или разликата между цените, по които е придобит е бил прехвърлен до влизането на това изменение на закона в сила недвижим имот, когато е придобит от държавата или чрез жилищностроителна кооперация, както и когато е построен върху държавна земя, с държавен кредит или от държавна или обществена строителна организация. Това важи и за случаите, когато прехвърлянето е станало през време на строежа на имота. При определяне размера на нетрудовия доход се изхожда от цената, по която държавата е продавала недвижими имоти от същия вид към момента на прехвърлянето.

  (2) Ако с цената по предходната алинея е придобито чрез сделка от гражданин друго жилище на същата или по-голяма цена, не се счита, че е осъществен нетрудов доход, ако придобилият притежава при влизане на този закон в сила жилище, придобито от гражданин на не по-малка цена.

  Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1986 г.; изм., бр. 21 от 1990 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г.) Счита се до доказване на противното, че е получен доход по чл. 31 и 33, когато:

  1. стойността на имуществото на гражданина явно превишава доходите, получени законно от него и от членовете на домакинството му и приноса от неговия и техния личен труд;

  2. направените разходи от гражданина и от членовете на домакинството му явно превишават техните законни доходи и приноса им от личния труд.

  (2) Имуществото по ал. 1 обхваща недвижими имоти, право на строеж или надстрояване, лека кола, суми и установени вземания, както и движими вещи със значителна стойност, ако те надхвърлят обикновените лични и домакински нужди на собственика и членовете на неговото домакинство.

  (3) Стойността на имуществото по ал. 1 се определя:

  1. За имущество, придобито от държавата, кооперация или обществени организации - по покупната цена.

  2. За имущество, придобито от граждани, или за построени сгради - по пазарни цени по време на придобиването или построяването.

  Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г.) Смятат се за част от имуществото по предходния член и:

  1. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г.) Имуществата, придобити от членове на домакинството на лицето, срещу което е образувана преписка по чл. 39, освен ако те докажат, че придобиването не е станало с доходи, посочени в чл. 31 и 33.

  2. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г.) Имущества на други лица, ако с влязъл в сила съдебен акт бъде установено, че са придобити с доходи по чл. 31 и 33 на лицето, срещу което е образувана преписка по чл. 39.

  3. Имущества, които лицето, срещу което е образувана преписка по чл. 39, е прехвърлило на членове на своето домакинство освен ако те докажат, че са ги придобили възмездно.

  Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1986 г.; изм., бр. 21 от 1990 г.) (1) (Предишен текст на чл. 36 - ДВ, бр. 88 от 1986 г.; изм., бр. 21 от 1990 г.) Доходите по чл. 31 и 33 се присъждат в полза на държавата.

  (2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1986 г.) Вземанията на държавата по предходната алинея, възникнали след 18 април 1948 г., не се погасяват по давност.

  Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г.; изм., бр. 44 от 1996 г.) (1) Държавата събира вземанията си по този закон:

  1. Чрез отнемане на недвижим или движим имот, придобит с нетрудов доход, или на част от имота, съответствуваща на частта, придобита с този доход.

  2. По реда на събиране на държавните вземания, когато вземането не може да се събере изцяло или частично по реда на предходната точка без спазване на ограниченията по чл. 339, буква "в" на Гражданския процесуален кодекс.

  (2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г.) Събирането на вземането може да се насочи върху имуществото, придобито с доходите по чл. 31 и 33, и когато е съпружеска общност, макар другият съпруг да не е знаел за тези доходи.

  (3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г.) Наследниците на лицето, което е придобило доходи по чл. 31, 33 или имущества по чл. 35, отговарят на вземането на държавата до размера на полученото от тях наследство.

  (4) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г.; изм., бр. 44 от 1996 г.) В жилището, отнето съобразно предходните алинеи, се оставят да живеят като наематели, лицата, които го обитават ако отговарят на условията за настаняване в държавни или общински жилища.

  Чл. 38. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 1986 г.; изм., бр. 26 от 1988 г.; изм., бр. 21 от 1990 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1986 г.; изм., бр. 26 от 1988 г.; изм., бр. 21 от 1990 г.) За прилагането на тази глава се създават териториални комисии. Седалището, районът на дейност и участниците в комисията се определят от министъра на финансите.

  (2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1986 г.; изм., бр. 26 от 1988 г.; изм., бр. 21 от 1990 г.) Комисията се състои от председател - член на изпълнителния комитет на общинския народен съвет по седалището й, и членове - следовател и представител, на държавния финансов контрол.

  (3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1986 г.; изм., бр. 26 от 1988 г.; отм., бр. 21 от 1990 г.).

  (4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 88 от 1986 г.; отм., бр. 21 от 1990 г.).

  Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 1986 г.) Длъжностните лица, които в кръга на службата си узнаят, че някой е придобил нетрудови доходи, са длъжни да съобщят за това на комисията по чл. 38, като за неизпълнение на това задължение носят дисциплинарна отговорност.

  Чл. 39. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 1986 г.; изм., бр. 26 от 1988 г.; изм., бр. 21 от 1990 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г.) Сведенията за доходи по чл. 31 и 33, както и за придобити имущества по чл. 35 се изпращат до комисията, в района на която е местожителството на лицето, за което се отнасят сведенията.

  (2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1986 г.; изм., бр. 26 от 1988 г.; изм., бр. 21 от 1990 г.) Въз основа на сведенията по предходната алинея или по свой почин комисията по чл. 38 образува преписки.

  (3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г.) Ако общият размер на нетрудовите доходи по чл. 31 и 33 е незначителен, производството не се образува, а образуваното се прекратява.

  (4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1986 г.; отм., бр. 21 от 1990 г.).

  Чл. 40. (Доп. и изм. - ДВ, бр. 88 от 1986 г.; изм., бр. 26 от 1988 г.) Комисията:

  1. ръководи разяснителната дейност по прилагане на тази глава.

  2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 1986 г.) разглежда изпратените й сведения и сигнали, събира доказателства за нетрудови доходи или възлага събирането им на органите на Министерството на вътрешните работи и на Държавния финансов контрол;

  3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 1986 г.) дава възможност на лицето, срещу което е образувана преписка, да се запознае с нея, да направи възражение и да представи доказателства. Същото важи и за лицата по чл. 35.

  Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 1986 г.; доп., бр. 21 от 1990 г.) (1) Органът, който събира доказателствата по образуваната преписка:

  1. взема обяснения от лицето, срещу което е образувана преписката;

  2. разпитва свидетели и назначава вещи лица;

  3. събира писмени доказателства;

  4. изисква от учрежденията, предприятията и организациите сведения и документи във връзка с установяване на нетрудовите доходи.

  5. (нова - ДВ, бр. 21 от 1990 г.) извършва опис на имуществото на лицето, срещу което е образувана преписката, и на лицата по чл. 35

  (2) Органът по предходната алинея дава възможност на лицето, срещу което е образувана преписката, да се запознае с нея и да представи доказателствата по възраженията си в срок до 30 дни.

  (3) Свидетелите, вещите лица и гражданите, които дават неверни показания, заключения или сведения пред органа по ал. 1 или пред комисията по чл. 38, носят наказателна отговорност съответно по чл. 290, 291, 147, 148 и 286 от Наказателния кодекс.

  (4) За призоваването и заплащането на разноските за свидетелите и вещите лица пред органите, които събират доказателствата, се прилагат разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

  Чл. 40б. (Нов - ДВ, бр. 88 от 1986 г.; изм., бр. 26 от 1988 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 1988 г.) Комисията или натоварен от нея член във всички случаи изисква от лицата, срещу които е образувана преписка за нетрудови доходи по чл. 34, както и от лицата по чл. 35, когато са пълнолетни, писмена декларация за:

  1. притежаваното от тях и от членовете на семейството им имущество (недвижими имоти, движими вещи на значителна стойност, влогове, вземания, постройки в строеж и др.), както и придобитото със средствата на декларатора имущество от членовете на домакинството му или от други лица;

  2. източниците на средства за придобиване на имуществото и за издръжката на семейството;

  3. извършените след 18 април 1948 г. прехвърляния и придобивания на недвижими имоти от декларатора и членовете на неговото семейство;

  4. значителните разходи извън необходимите за задоволяване на обикновени лични и на семейството нужди;

  5. задълженията към трети лица.

  (2) Извън случаите по ал. 1 декларацията се изисква по преценка на комисията, прокурора или съда.

  (3) Декларацията се подава в срок от петнадесет до шестдесет дни, определен от комисията.

  (4) За декларация с невярно съдържание, независимо от наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс, укритото имущество, придобито с нетрудов доход, се отнема в полза на държавата, като лицето заплаща допълнително и неговата парична равностойност. При невъзможност да се отнеме укритото имущество равностойността му се присъжда в двоен размер.

  (5) При отказ да се подаде декларация или при неподаването й в срока по ал. 3 по неуважителни причини до доказване на противното се счита, че имуществото по чл. 34, ал. 2 е придобито с нетрудови доходи и се отнема в полза на държавата по реда на тази глава. При отказ да се подаде декларация независимо от наказателната отговорност по чл. 313а от Наказателния кодекс се налага и имуществената санкция по предходната алинея.

  (6) Деклараторът може да установява в съдебното производство доходите, които не е декларирал, с официални документи или с частни документи с достоверна дата, предхождаща датата на подаване на декларацията.

  (7) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 1988 г.) Комисията призовава и разяснява на лицето, от което изисква декларация, последиците по ал. 4-6, като при неявяването му без уважителни причини постановява принудителното му довеждане от органите на Народната милиция.

  Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1986 г. (1) Въз основа на събраните доказателства комисията прекратява преписката или прави предложение до окръжния прокурор за предявяване на иск по чл. 42.

  (2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1986 г.) Комисията взема решение по предходната алинея с обикновено мнозинство при участие на най-малко на две трети от членовете й. Решението се мотивира и подписва от всички членове, които са участвували при произнасянето му. Тези от тях, които не са съгласни с решението, го подписват с особено мнение, което мотивират.

  Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1986 г.; изм., бр. 26 от 1988 г.; изм., бр. 21 от 1990 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1986 г.) В четиринадесетдневен срок от получаване на преписката окръжният прокурор въз основа на доказателствата по нея:

  1. Прекратява преписката с мотивирано постановление.

  2. Събира допълнителни доказателства чрез съответните държавни органи.

  3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г.) Предявява иск пред окръжния съд за вземането на държавата срещу лицето, получило доходи по чл. 31 и 33, а в случая на чл. 35 и срещу лицата, посочени в него.

  4. (изм. - ДВ, бр. 88 от 1986 г.) възбужда наказателно преследване, когато има данни, че е извършено престъпление. В този случай искът по т. 3 се предявява съобразно чл. 47 от Наказателно-процесуалния кодекс.

  (2) Преписките, прекратени по т. 1 на предходната алинея, се изпращат на главния прокурор. Той потвърждава постановлението за прекратяване или го отменя, като връща преписката с указание за следващите действия по нея.

  (3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1986 г.; изм., бр. 26 от 1988 г.) Окръжният прокурор, когато има достатъчно доказателства за получени от гражданин нетрудови доходи, предявява иск за отнемането им и без предложение от комисията.

  Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1986 г.; изм., бр. 26 от 1988 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1986 г.) Окръжният съд разглежда делото по предявения иск от окръжния прокурор като първа инстанция в състав от трима съдии съобразно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

  (2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1986 г.; изм., бр. 26 от 1988 г.) Показанията на свидетелите и заключенията на вещите лица, дадени пред комисията или органите, на които е възложено да събират доказателства по преписка за нетрудови доходи, са доказателства по делото и се проверяват в съдебно заседание.

  (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 88 от 1986 г.) С решението, с което уважава искът, съдът задължително отнема в полза на държавата недвижимия или движимия имот или съответната част от него, когато те са придобити с нетрудов доход, а ако това е невъзможно - осъжда ответника да заплати равностойността.

  (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 88 от 1986 г.) Прокурорът контролира изпълнението на решението.

  Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1986 г.; изм., бр. 26 от 1988 г.) За обезпечаване вземането на държавата комисията, прокурорът или съдът налага запор или възбрана върху имуществото на лицето, срещу което е образувана преписката или делото, както и върху имуществата по чл. 35.

  Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г.) (1) Не се образува преписка, а образуваната се прекратява, ако лицето, получило доходи по чл. 31 или 33 или имущества по чл. 35, ги декларира доброволно и внесе тяхната равностойност в приход на държавния бюджет или прехвърли на държавата равностоен имот до образуване на дело в окръжния съд.

  (2) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г.).

 10. 7
  | нерегистриран
  12
  -6
  До коментар #3 от "Правна грамотност | нерегистриран":
  Обезсилване на съдебно решение със закон - Двойка на изпит в първи курс в ЮФ

  Някой явно изобщо не е учил в ЮФ. В І курс се учи РЧП и ИБДП. В 12-те таблици и Еклогата има едни други думи, дето даже не са на български. Процесите са в по-горните курсове и тогава се учи примерно разликата между отмяна и обезсилване.

 11. 6
  страничен наблюдател | нерегистриран
  24
  -8

  Всъщност защо на КПКОНПИ изобщо й е нужен някакъв си там подробен закон? Аз предлагам на ударния "законотворец" г-н Кирилов да предложи едно единствено законодателно решение, според което на КПКОНПИ да се даде право да действа само по целесъобразност, а съдилищата да се произнасят по исковете на КПКОНПИ в строго съответствие с усмотрението на комисията. По въпроса следва да се потърси мнението и на прословутите ония 11 съдии, но ако то пак се окаже "особено", може и да не се зачете.

 12. 5
  koko | нерегистриран
  10
  -23
  До коментар #3 от "Правна грамотност | нерегистриран":
  Обезсилване на съдебно решение със закон - Двойка на изпит в първи курс в ЮФ

  a дописване и отмяна на закон с ясни принципи, мотиви и воля при приемането му, с решение на ВКС, председателстван от проверяван от Антикорупционната комисия, как ти се струва? 13. 4
  Горги Велков | нерегистриран
  26
  -7

  Кирилов, Кирилов, кой Ви избира такива. Каква и за кого е ползата от Вас ? Народе ????

 14. 3
  Правна грамотност | нерегистриран
  25
  -10

  Обезсилване на съдебно решение със закон - Двойка на изпит в първи курс в ЮФ

 15. 2
  10 | нерегистриран
  15
  -24

  В десетката, правилна законодателна реакция на странното решение на ВКС.  Очаквайте нова доза истерия от кръга около Панов...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.