САЩ: България е сред основните страни източници на трафика на хора в ЕС


България е основен източник, а в по-малка степен транзитна и крайна страна за мъже, жени и деца, които са подложени на секс трафик и принудителен труд, се казва в частта за България в годишния доклад на Държавния департамент на САЩ за трафика на хора в света.

България остава една от основните страни източници на трафика на хора в Европейския съюз.

Български жени и деца са подложени на секс трафик на територията на страната, както и в Европа, Русия, Близкия изток и САЩ.

Редица неправителствени организации (НПО) заявяват, че вътрешният трафик нараства. Български мъже, жени и деца са подложени на принудителен труд в Белгия, Кипър, Чехия, Германия, Гърция, Израел, Италия, Литва, Холандия, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и Замбия, предимно в земеделието, строителството и сектора на услугите.

Български деца и възрастни с увреждания са принуждавани към улична просия и дребни кражби в България, както и в Австрия, Гърция, Италия, Швеция и Великобритания, се казва още в доклада на Държавния департамент.

Румънски момичета са подлагани на секс трафик в България. Корупцията в държавната власт създава обстановка, улесняваща някои престъпления в трафика на хора.

Правителството на България не изпълнява изцяло минималните стандарти за елиминиране на трафика на хора,

но все пак полага значителни усилия в тази насока, се акцентира в документа.

Въпреки предприетите мерки правителството не е демонстрирало цялостно увеличаване на усилията за борба с трафика на хора спрямо предишния период на наблюдение. Поради това България е поставена в Списъка на страните под наблюдение в категория 2.

През периода на наблюдение се наблюдава спад във всички усилия на властите в борбата с трафика на хора: в съдебното преследване, защитата, превенцията и координацията.

България остава една от основните страни източници на жертви на трафик на хора в ЕС, но правителството не е финансирало специализирани служби за жертвите на този трафик. Като дори две държавни убежища за жени жертви на трафика на хора са престанали да работят.

Специализираните служби за момчета и мъже жертви на трафика на хора са несъществуващи. Националната координация е белязана от бездействие поради отсъствието на ключов лидер, текучество на персонала, структурни промени и цялостна политическа нестабилност.

Властите са разследвали и осъдили значително по-малко трафиканти и са издали условни присъди на мнозинството осъдени. Действията на правоохранителните органи срещу чиновници и полицейски служители, които са съучастници в трафика на хора, значително са нараснали, се отбелязва в доклада.

През 2014 г. властите са започнали 81 разследвания на секс трафик и шест на трафик с цел принудителен труд спрямо съответно 82 и 12 през предходната 2013 г. Повдигнали са обвинения в секс трафик на 43 души и трафик за принудителен труд на четирима души през 2014 г. спрямо съответно 114 и петима през 2013 г. 53 души са били осъдени за секс трафик и един за трудов трафик на хора през 2014 г. спрямо съответно 85 и петима през 2013 г.

Подобно на предишни години само 18 от 53-те осъдени за секс трафик, което 34%, са получили осъдени на лишаване от свобода. Специализираният съд за организираната престъпност, който бе учреден едва през 2012 г., е станал по-активен по дела с трафик на хора, отчита докладът.

През юни 2014 г. този съд е осъдил ръководителя на трафикантска мрежа и двамата му съучастници на затвор. Почти едногодишен период на бездействие в дирекцията за борба с организираната престъпност е довел до по-малък брой случаи на трафик на хора, стигнали до съда.

През февруари 2015 г. парламентът отмени реорганизацията и върна дирекцията към МВР. Българските власти са си сътрудничили с девет чуждестранни правителства в транснационални разследвания. Правителството е осигурило специализирано обучение за полицаи, следователи, прокурори и съдии, се казва още в доклада.

Правителството е демонстрирало усилия за борба със съучастието в трафик на хора сред държавните служители.

През август 2014 г. властите са започнали да разследват седем полицаи по обвинения в корупция и шантаж, отчасти заради искане на подкупи от сводници. За сравнение те изобщо не са разследвали полицаи през 2013 г. и са разследвали петима през 2012 г. Разследвания срещу други полицаи през последните години включват сигнали за примамване на жертви, принуждаване на една жена да проституира и предупреждаване на трафиканти за готвени полицейски акции.

По отношение на превенцията се отбелязва,

че през март 2015 г. Върховният комисариат на ООН за бежанците е призовал българските власти да разследват сигнали, че граничари рутинно връщат обратно, често пъти със сила, кандидати за убежище, включително членове на язидското малцинство, които са особено уязвими за трафика на хора от Сирия и Ирак.

Правителството е осигурило обучение на дипломатическите си служители в областта на борбата с трафик на хора с цел да се избегне тяхното участие или улесняване на трафик на хора. Правителството също така е демонстрирало усилия да намали търсенето на платен секс, се казва в доклада.

В частта за препоръките към България се предлага да се увеличат усилията за разследване, съдене и осъждане на трафиканти на хора, особено при трафика на хора за принудителен труд, а признатите за виновни трафиканти да бъдат осъждани на затвор.

Лансира се също идеята да се осигури специализирана помощ, включително убежище, за мъже, жени и деца жертви на трафика на хора, да се подобри националната координация чрез активна национална комисия и секретариат и да се изготви актуален национален план за действие. Препоръчва се да се разследват, съдят и осъждат проактивно правителствени служители, които са съучастници в трафик на хора, а осъдените да получават присъди затвор.

Друго предложение е мъжете жертви на трафик на хора да получават услуги, включително помощ за реинтегриране и юридически услуги. Отправя се още съвет да се осигури обучение за подходящо отношение на прокурори и съдии, които работят с жертви на секс трафик, както и да се създаде обхватна база данни за престъпления, свързани с трафик на хора и на жертви, които са били идентифицирани, насочени към съответните служби и получили помощ.

Накрая се препоръчва на правителството да отдели средства за информационни кампании, включително дейности по приобщаване на ромските общности.

Хърватският Конституционен съд анулира присъдата на Иво Санадер

Предишна новина

3 г. и 4 месеца затвор за пиян шофьор, убил човек при пътен инцидент

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.