Севдалин Мавров поиска оставката на председателя на ВКС: Бъдете мъж, г-н Панов!

Севдалин Мавров поиска оставката на председателя на ВКС: Бъдете мъж, г-н Панов!
Севдалин Мавров, член на Съдийската колегия на ВСС, снимка:БГНЕС

Без повече музикални клипове в съдебните сгради

 

Междувременно, след решението за отстраняването на Лозан Панов като стопанин на Съдебната палата в София, Пленумът на ВСС прие и кардинални мерки за предпазване от следващи подобни позорящи съдебната система случаи.

 

А именно -  оттук нататък е забранено сключването на договори и заснемането на видеоклипове към музикални произведения в съдените сгради в страната.

 

Освен това административните ръководители, стопанисващи и управляващи съдебни сгради, без значение дали те са културни ценности или не, вече ще имат задължение при евентуално заснемане на филмови продукции в съдебните сгради да извършват предварителен и последващ контрол над кадрите и сценария.

 

„Заради безхаберието на един човек не можем да се лишаваме от доходи и реклама на съдебната система!“, коментира Боян Новански по повод предложението изобщо да бъде забранено заснемането на каквито и да било продукции в съдебните сгради, което бе отхвърлено само в частта за филмите.

 

Отхвърлено бе и предложението правото за сключване на договори за снимането на кадри за филми да бъде поверено на ВСС, вместо на административните ръководители.

Тежки думи и признания относно непрофесионалното поведение и пълна незаинтересованост на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) се чуха в рамките на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), по време на който кадровиците обсъдиха отнемането на стопанисването на Съдебната палата от правомощията на Лозан Панов.

Причината за това вече е добре известна, а именно – допускането на заснемането на скандалния, циничен клип на видеото към песента "Yerba". Както "Правен свят" вече писа, 1 минута преди старта на заседанието на Пленума, Лозан Панов разпространи и прессъобщение за резултатите от назначена от самия него проверка във ВКС. Според изложеното от Панов, виновни за случая са служителите на Главна дирекция "Охрана" и правосъдният министър Данаил Кирилов. Вина председателят на ВКС вменява и на продуцентите на клипа, които излъгали подчинените му служители, че ще снимат филм.

Резултатите от проверката на Панов той представи пред кадровиците лично, като дословно прочете разпространеното прессъобщение до медиите.

Липсата на каквото и да било чувство за отговорност предизвика остри реакции от почти всички членове на ВСС. Пръв взе думата Боян Новански, напомняйки, че именно страните по даден договор отговарят за неговото изпълнение. "Изпълнението на договорите се контролира от страните по договора, а не от правосъдния министър, ГДО, министърът на финансите и т.н. Това е чисто бягане от отговорност, което е характерно за председателя на ВКС. Между другото в същия ден в Съдебната палата е имало 3 мерки за неотклонение, част от които са именно за наркотици", каза Новански.

Огнян Дамянов от своя страна пък зададе на Панов няколко важни въпроса – кой и с какъв акт е назначил и извършил тази проверка и каква дейност е извършил лично председателят на ВКС по стопанисването на сградата. Отговор не последва.

Главният прокурор Иван Гешев също коментира случая, като определи поведението на Панов като "чист болшевизъм". "Запознат съм с вътрешните правила за поведение в сградата, утвърдени от г-н Лозан Панов. Съгласно тези текстове, съблюдаването на тези правила и утвърждаването им се правят от председателя на ВКС. Всичко това, което г-н Панов изчете, по никакъв начин не снема отговорността от председателя на ВКС. Г-н Панов бяга от отговорност за пореден път. Несериозно е да се прехвърля отговорността на момчетата от съдебна охрана. Както преди време някой друг беше виновен, че не е подал данъчна декларация или за системата за случайно разпределение на дела. Това е болшевизъм от чист вид – г-н Панов никога не е виновен, дори когато греши", посочи Гешев.

Даниела Марчева пък обърна внимание, че в случая проблем съществува и с договора, който е сключил ВКС, като по думите й той се явява недействителен. Относно стопанисването на Съдебната палата кадровикът посочи, че според нея това трябва да бъде възложено на зам.-председател на ВКС, а не на председателя на Софийския апелативен съд (САС) Даниела Дончева, тъй като, и според доклада на Комисия "Управление на собствеността" във въззивния съд няма достатъчно служители и капацитет за тази дейност. "Съществува допълнителен, принципен проблем, свързан с въпроса за преупълномощаването.  Видно е от конкретния договор за заснемането на клипа, че същият е подписан от лице, упълномощено от председателя на ВКС.  Несъмнено, решенията на ВСС от 2018г. и 2017г. учредяват представителна власт само по отношение на административните ръководители. В случая става дума за пределегация на правомощия, тъй като упълномощаването не произтича от закон, а от решение на ВСС. Именно ВСС определя носителя на представителна власт и обема на тази власт. Липсата на клауза за преупълномощаване е несъмнена. Въпросът е за последиците. Съгласно ТР 5/2016г.  на ВКС, договор, сключен от лице, действало като представител, без да има представителна власт, е в състояние на висяща недействителност и не поражда целените с него правни последици. Същите настъпват, ако лицето, от името на което е сключен договорът, го потвърди съгласно чл. 42, ал. 2 ЗЗД. При липса на потвърждаване, на недействителността може да се позове само лицето, от името на което е сключен договорът или неговите универсални правоприемници. Когато недействителният договор е бил сключен в хипотезите на липса на учредена представителна власт, извън пределите на учредената такава или след нейното отпадане, при липса на потвърждаване от страна на мнимо представлявания, този договор не поражда насрещни права и задължения за страните по него, поради което насрещната страна – третото лице, договаряло с мнимия представител не придобива облигационни и вещни права по силата на договора. При това задължително тълкуване на нормата на чл.42 ал.2 ЗЗД от ВКС, следва да се приеме, че във всички случаи, при които договорите за наем на помощения в палатата, за заснемане на видеоизображения и т.н., са сключени от упълномощен от Панов служител са относително недействителни към момента на сключването си и до сега, и ако ВСС не потвърди това упълномощаване, което потвърждение действа с обратна сила, ще затвърдим този правен хаос, който е създаден. Разбира се, извън чисто репутационния момент, че от името на ВКС се сключват недействителни договори, което наистина е много смущаващо, за да не се стига до още по-голям хаос и негативни последици от тази недействителност в правно отношение, би следвало да се установи кои са договорите, сключени от лице без представителна власт и същите да се потвърдят", подчерта Даниела Марчева. "Аз поддържам становището да се възложи стопанисването на зам.председател на ВКС и доколкото и тримата зам.-председатели в момента притежават всички необходими качества, но не е рационално съвместно упражняване на това правомощие и от тримата едновременно, и за да има принципност, предлагам този принцип да бъде по старшинство. Опитът да се прехвърли отговорността е несериозен. Тук същественото е, че председателят на ВКС сключва нищожни договори. Отделно имаме нарушение на Закона за културното наследство. Кой е виновен за това? Може би ВСС?", допълни тя.

Цветинка Пашкунова също се обяви "против" прехвърлянето на Съдебната палата за управление на Даниела Дончева, като сподели тезата, че именно във ВКС са служителите с най-големи знания и опит.

Иван Гешев се опита да подсети Панов, че е време да отговори кой е контролирал изпълнението на договора, но без успех. "Нека дебатът все пак да е кратък и да не правим опит за спасяване на статуквото в лицето на г-н Лозан Панов. Очевидно е, че той не може да продължи да стопанисва сградата. Аз уважавам ВКС, но както говорят колеги г-н Панов има проблем с работното време. Може би трябва да изберем някой който няма проблем с работното време", коментира главният прокурор.

Лозан Панов не отговори на зададените въпроси нито от Огнян Дамянов, нито от главния прокурор и пак настоя, че правосъдният министър и служителите на ГДО са виновни за случилото се.

Тук обаче се намеси Красимир Шекерджиев, който влезе в състава на ВСС именно от скамейката на върховен магистрат във ВКС и е добре запознат с професионалните качества и дейността на Лозан Панов. "Не ни трябват някакви особени качества и специално образование, за да оцениш художествените стойности в този клип. Това нещо никога не трябваше да бъде снимано в Съдебната палата. На следващо място идва въпросът – кой допусна това. Истината е, че го допусна г-н Панов. Какво разбираме – сключен е договор, който е незаконосъобразен. Защо? Защото г-н Панов е делегирал всичките си задължения на други хора. Г-н Панов има едно задължение и това е титлата председател на ВКС. Всичко друго не се върши от г-н Панов. Можел ли е да делегира права за подписването на договора г-н Панов – не. Трябвало ли е да осъществи контрол – да. Това, което прави г-н Панов, колеги, е бягство от отговорност. Вие наистина ли смятате, че съдебната охрана е виновна за това безобразие, което е снимано в Съдебната палата по силата на един абсолютно незаконосъобразен договор? Това е несериозно. Г-н Панов никога  не е виновен. Можеше да каже – да, бях подведен и се извинявам. Личността на Лозан Панов няма нищо общо с институцията ВКС. Ние в момента не искаме да лишим ВКС от правомощия и задължения, тъй като той такива няма – такива има г-н Панов. Този образ на интелектуалец, на жертва, която 1-2 служители защитават, а останалите плебеи го нападат е смешен. Ако по този договор в случая се е случило това безобразие, ние готови ли сме да рискуваме това да се случи и по други договори?", отговори на поредното бягство от отговорност на Панов Красимир Шекерджиев.

След това се намеси и Боян Новански, който изчете пред кадровиците пасажи от текста на песента "Yerba", които определено скандализират и съдържат откровени цинизми. "Допустимо ли е такъв текст да бъде пян в Съдебната палата. Там, където има хиляди дела и присъди за разпространение на наркотици. За мен е недопустимо. Според мен въпросът е дали да отнемем ръководството на сградата от г-н Панов, а не от ВКС. Аз лично считам, че това трябва да стане. И не можем да делегираме това на зам.-председател на ВКС, тъй като с това ще се занимават служители, които са подчинени на г-н Панов", коментира председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков.

Накрая дойде и изказването по същество, което болшинството от магистратите и гражданите отдавна очакват, а именно – Лозан Панов да бъде приканен да подаде оставката си.

"Г-н Панов, ако сте мъж и мислите за ВКС – моля Ви запазете институцията и си подайте оставката. Колеги, заради една бълха да изгорим не юргана, а къщата, е недопустимо. Г-н Панов, запазете къщата, бъдете мъж", призова накрая Севдалин Мавров.

Последва дълга и протяжна защитна пледоария от страна на Олга Керелска и Атанаска Дишева в защита на Панов.

Накрая изказване направи и правосъдният министър Данаил Кирилов, който пожела да отговори на председателя на ВКС относно обвиненията и прехвърлянето на вина именно към него и ГДО. "Договорът за снимките е сключен между ВКС и продуцентската фирма. Може ли ГДО и министърът да съобрази и да сложи по един служител на входа да следи за това дали влиза някой, който е употребил наркотици или алкохол. Може ли ГДО и министърът освен това да съобразят, че договорът е подписан през упълномощаване? ГДО няма правомощия за управление на собствеността. Не приемам за достойно да се въвлича трета страна по казус по правоотношение, по които тази трета страна няма отношение. ГДО е извършила работата си добросъвестно и не е имала отношение към реквизита, който се внася и това, което се пее. Това е отговорност на страните по договора. Не ме въвличайте изкуствено в този дебат. Не ми приписвайте роля, която нямам. Стремя се да бъда максимално обективен в ситуацията", включи се и правосъдният министър Данаил Кирилов в отговор на обвиненията на Панов и опитите му да се скрие зад чужда отговорност.

Веднага след това председателят на ВАС Георги Чолаков направи процедурно предложение за прекратяване на дебата и преминаване на гласуване по въпроса. Колегите го подкрепиха безспорно. След което мнозинството в Пленума на ВСС с 19 гласа "за" и 5 "против" гласува, че отнема управлението на Съдебната палата от правомощията на Лозан Панов, считано от 15 юли докогато ще се извършат всички съпътстващи дейности.

Веднага след това започна пореден спор – на кого да бъде възложено стопанисването оттук нататък. Предложението на Георги Чолаков още от миналата седмица бе за председателя на САС Даниела Дончева, но на преден план излезе и идеята на Севдалин Мавров и Даниела Марчева за зам.-председателя на ВКС Светла Димитрова, която е следваща по старшинство.

Председателят на Комисията "Управление на собствеността" Евгени Диков обаче припомни, че има императивна норма, която задължава ВСС да възложи стопанисването единствено на административен ръководител на орган на съдебната власт, но не и на негови заместници.

Така последва гласуване, което показа, че Пленумът одобрява именно Даниела Дончева за нов стопанин на Съдебната палата.

Още по темата

Лозан Панов хвърли вината за заснемането на скандалния клип в Съдебната плата върху съдебните охранители

Предишна новина

Над 200 КПП-та в страната за почивните дни

Следваща новина

Коментари

36 Коментара

 1. 49
  how to adminiter transurethral alprostadil | нерегистриран
  0
  0

  alprostadil suppository for sale https://alprostadildrugs.com/ alprostadil or yohimbine

 2. 48
  castirm | нерегистриран
  0
  0

  [url=https://flipping-housess.com/viza-investora-v-ssha/]получить быстро визу в США[/url]
  Выкуп жилья - известный метод долгосрочного инвестирования, так же - если вы абсолютно всё оформите удачно - тогда вы сумеете успешно заработать реальные средства!
  Выкупаем предназначенные для жилья помещения и квартиры, которые за долги выставляются на продажу на аукционах.
  Компания всегда предлагает вам лично соучастие в данном деле. Флиппинг на данный момент это не просто вклад финансов, а удобный случай удвоить собственный стартовый капитал во много раз.
  Корпорация работает с покупкой активов недвижимости, давая шанс одним избавляться от долговых обязательств, а прочим успешно заработать на всем этом.
  Перепродажа жилья - перечисленное -это бизнес затем чтобы получить успеха необходимы: смекалка, знания и составление плана .

  [url=http://enichost.com/Out-Link.php?to_url=https://flipping-housess.com]флиппинг[/url]

 3. 47
  MSNYCcastirm | нерегистриран
  0
  0

  Nice to see you..
  Our Famous Enterprise in Queensboro Hill big eight years, during this period we working exclusively female workers, on Pool cleaning, spa and Maid service. Maid service ensures order and cleanliness in apartments according to set condition. We employ solely trained Housekeeping maid , who do Green cleaning of any complexity and implement it fast and good. When it comes to about a huge townhouse, our company provide to the customer required number home staff. For you we offer as experienced employee , but also additionally prices affordable for each customer for Maid service at home в Pomonok. For everyone who wants to place an order for Carpet dry cleaning and Housemaid advise you personally look at our site in Hillcrest. The Tidying Residential cleaning с Maid service in my area usually easier in Theater District


  We supply specialist [url=https://maidservicenyc.pro/]house cleaning services new york city[/url] for exclusive customers. Using European devices and also certified devices, we attain optimal results and give cleaning quickly.

  Our friendly group uses you to obtain accustomed with desirable regards to teamwork for corporate customers. We properly approach our activities, clean utilizing specialist cleaning items and also specific tools. Our staff members are trained, have clinical books and know with the subtleties of eliminating facility and hard-to-remove dust from surfaces.

 4. 46
  KRcastirm | нерегистриран
  0
  0

  We always create branded interiors , paying attention torequirements safety and functionality . We are working with by customer on of all stages commit general analysis of features objects,perform preliminary counts . when the of you If there are other questions you can ask our specialists and get detailed answers with detailed illustration and explanation .
  Kitchen renovation under $5000 today considered one of especially labor-intensive cases
  In our company General Partnership OKTASI Chelsea work specialists, they much know about Brand new bathroom.
  The Corporation carries first class Kitchen laundry renovations by affordable costs. Experienced Masters with great experience work can help one hundred percent remake in a few days or affordable price reconstruction . The price depends on selected style of kitchen.

  Any dwelling apartments, houses, cottages or other housing Bayside unique and carries its own functional load. This mostly is related to kitchens.

  Doing your own kitchen remodel Upper West Side : [url=https://kitchen-renovation.club]kitchen renovation new york[/url]

 5. 45
  Williamphori | нерегистриран
  0
  0

  Мы ппредоставим любую запасная часть быстро напрямую вам телефон магазина автозапчастей : [url=https://autocomponent63.ru/]машина магазин автозапчастей[/url].
  Помимо желания предоставить огромный ассортимент автомобильных аксессуаров, наша фирма постоянно работа ведется над возможностью легких и быстрых приобретений в представленном магазине-онлайн. Из-за выбора характеристик и вариантов машин каждой марки, наши сотрудники использовали поэтапную схему заявки. Этим образом, мы хотим избежать упущений и покупок несвоевременных запасных частей.
  Сделаете заказ у нас запасные части и дополнительно получите дискаунт на дальнейший заказ!

 6. 44
  свидетел | нерегистриран
  4
  -1

  ВСС, съдия Мавров, Лозан Панов пак ви преметна!!! Като отказа да подаде оставка жертва Дирекция, отдели и експерти от съда!!! Те ще бъдат уволнени елегантно след извънредното положение заради ход на председателят на ВКС, който запази себе си но жертва експертите!!! ВКС е унизеният, Лозан Панов остава е това постигнахте!!!

 7. 43
  До N42 | нерегистриран
  5
  -2

  В началото на прехода родителите ни имаха драма дали някой, за който гласуват, е от бил от ДС и от коя партия е. Сега вече драмата е половата ориентация на избраниците и за какво ще лобират- осиновяване от еднополови двойки на деца, бракове с деца, либерализиране на всички видове попърси,йерби и г***разширители:)

 8. 42
  жена | нерегистриран
  14
  -9

  То пък Мавров е един мъж!

  Кой ни го пробута за член на ВСС? Поредната социалистическа номенклатура!

 9. 41
  До 40 | нерегистриран
  8
  0

  Не е хубаво да гледаш в канчето на другия, че не се знае утре какво ще се случи

 10. 40
  Някой | нерегистриран
  23
  -16

  Браво на съдия Шекерджиев!!! Добре казани истини!!! Не само Лозан Панов се е освободил от отговорностите на административен ръководител. В нашият съд също е така - всичко е възложено на един-двама служители, а председателят само се пъчи с титлата и взима с 1/4 по-голяма заплата от останалите съдии!

 11. 39
  | нерегистриран
  12
  -9
  До коментар #38 от " | нерегистриран":
  Нека някой да вземе отношение незабавно с подписка или направо да се налагат санкции за България! Призивът за оставка е напълно дискриминационен- тук са накърнени основни човешки права. Оказва се явен натиск върху председателя. Представете си да се чувства жена? Може ли така да създавате полово бариери пред подаването на оставката му? :) :) :) не се научихте на европейски морал :) явно е, че този клип е само поводът да дискриминирате полово председателя на ВКС :) :) :) Сега е моментът освен реклама на дебата за легализиране на тревата да стане и дебата за правото на избор на пол :) :) :)

  до обяд жена, вечер мъж, а през нощта и двете, а? Готино!

 12. 38
  | нерегистриран
  11
  -10

  Нека някой да вземе отношение незабавно с подписка или направо да се налагат санкции за България! Призивът за оставка е напълно дискриминационен- тук са накърнени основни човешки права. Оказва се явен натиск върху председателя. Представете си да се чувства жена? Може ли така да създавате полово бариери пред подаването на оставката му? :) :) :) не се научихте на европейски морал :) явно е, че този клип е само поводът да дискриминирате полово председателя на ВКС :) :) :) Сега е моментът освен реклама на дебата за легализиране на тревата да стане и дебата за правото на избор на пол :) :) :)

 13. 37
  | нерегистриран
  18
  -6
  До коментар #33 от "Стой, та гледай сега | нерегистриран":
  Правните проблеми , които ще породи това решение, тепърва ще се види че не са били за подценяване.След време може би ще се стигне до отмяна на това решение, защото емоцията е едно , а нормативните и договорните задължения друго.Последните не могат да са плод на емоция.Много разумни изказвания са направени от Евгени Диков, Цв.Пашкунова,Дишева и Керелска,но за съжаление не е имало кой да ги чуе.Ако поради това решение се стигне до неизпълнение на поети договорни задължения и изправните контрагенти осъдят съответните звена от съд.власт , чак тогава на някои ще "светне лампичката".Дори не съм убеден,че Дончева ще приеме "новите си антажименти".

  фирмата, която избива мишките и хлебарките в Съдебната палата няма да преподпише договор с Дончева, защото държи на Панов? Той пък не подписва договорите, а упълномощава друг. Няма да се поддържат асансьорите, защото го няма Лозан? Интернет доставчика няма да дава интернет, защото го няма Панов? ЧЕЗ, Топлофикация и ВиК няма да дават ток, вода и парно, защото го няма Панов?Фирмата, която прави ремонта в палатата няма да иска да го продължи, защото го няма Лозан? Айде стига глупости!

 14. 36
  | нерегистриран
  11
  -6

  По света, особено в Норвегия, от където има често гости на ССБ, (а и те имат приятели в тази “държава от света”, които ги финансират) има много различни практики, несъвместими с християнската религия и морал. И ако в такива държави няма отговорност за снимане на порно в сгради, символ на държавата... има отговорност за домашно насилие до степен, при която това в повод и при най- нисък интензитет семейството да престане да съществува като такова. Освен ако не ти плащат екскурзиите до Норвегия - например ... няма начин да искаш това да бъде законовият ред в твоята държава, нали? И да го прилагат хора, водени по екскурзии... безплатно... И да се дават примери в западното общество колко е либерално и какъв е стандартът им на живот ...и това при положение, че там практически (според екскурзиантите) няма наказателна отговорност...

 15. 35
  | нерегистриран
  7
  -7
  До коментар #33 от "Стой, та гледай сега | нерегистриран":
  Правните проблеми , които ще породи това решение, тепърва ще се види че не са били за подценяване.След време може би ще се стигне до отмяна на това решение, защото емоцията е едно , а нормативните и договорните задължения друго.Последните не могат да са плод на емоция.Много разумни изказвания са направени от Евгени Диков, Цв.Пашкунова,Дишева и Керелска,но за съжаление не е имало кой да ги чуе.Ако поради това решение се стигне до неизпълнение на поети договорни задължения и изправните контрагенти осъдят съответните звена от съд.власт , чак тогава на някои ще "светне лампичката".Дори не съм убеден,че Дончева ще приеме "новите си антажименти".

  леля Ванга се появи!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.