Севдалин Мавров поиска оставката на председателя на ВКС: Бъдете мъж, г-н Панов!

Севдалин Мавров поиска оставката на председателя на ВКС: Бъдете мъж, г-н Панов!
Севдалин Мавров, член на Съдийската колегия на ВСС, снимка:БГНЕС

Без повече музикални клипове в съдебните сгради

 

Междувременно, след решението за отстраняването на Лозан Панов като стопанин на Съдебната палата в София, Пленумът на ВСС прие и кардинални мерки за предпазване от следващи подобни позорящи съдебната система случаи.

 

А именно -  оттук нататък е забранено сключването на договори и заснемането на видеоклипове към музикални произведения в съдените сгради в страната.

 

Освен това административните ръководители, стопанисващи и управляващи съдебни сгради, без значение дали те са културни ценности или не, вече ще имат задължение при евентуално заснемане на филмови продукции в съдебните сгради да извършват предварителен и последващ контрол над кадрите и сценария.

 

„Заради безхаберието на един човек не можем да се лишаваме от доходи и реклама на съдебната система!“, коментира Боян Новански по повод предложението изобщо да бъде забранено заснемането на каквито и да било продукции в съдебните сгради, което бе отхвърлено само в частта за филмите.

 

Отхвърлено бе и предложението правото за сключване на договори за снимането на кадри за филми да бъде поверено на ВСС, вместо на административните ръководители.

Тежки думи и признания относно непрофесионалното поведение и пълна незаинтересованост на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) се чуха в рамките на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), по време на който кадровиците обсъдиха отнемането на стопанисването на Съдебната палата от правомощията на Лозан Панов.

Причината за това вече е добре известна, а именно – допускането на заснемането на скандалния, циничен клип на видеото към песента "Yerba". Както "Правен свят" вече писа, 1 минута преди старта на заседанието на Пленума, Лозан Панов разпространи и прессъобщение за резултатите от назначена от самия него проверка във ВКС. Според изложеното от Панов, виновни за случая са служителите на Главна дирекция "Охрана" и правосъдният министър Данаил Кирилов. Вина председателят на ВКС вменява и на продуцентите на клипа, които излъгали подчинените му служители, че ще снимат филм.

Резултатите от проверката на Панов той представи пред кадровиците лично, като дословно прочете разпространеното прессъобщение до медиите.

Липсата на каквото и да било чувство за отговорност предизвика остри реакции от почти всички членове на ВСС. Пръв взе думата Боян Новански, напомняйки, че именно страните по даден договор отговарят за неговото изпълнение. "Изпълнението на договорите се контролира от страните по договора, а не от правосъдния министър, ГДО, министърът на финансите и т.н. Това е чисто бягане от отговорност, което е характерно за председателя на ВКС. Между другото в същия ден в Съдебната палата е имало 3 мерки за неотклонение, част от които са именно за наркотици", каза Новански.

Огнян Дамянов от своя страна пък зададе на Панов няколко важни въпроса – кой и с какъв акт е назначил и извършил тази проверка и каква дейност е извършил лично председателят на ВКС по стопанисването на сградата. Отговор не последва.

Главният прокурор Иван Гешев също коментира случая, като определи поведението на Панов като "чист болшевизъм". "Запознат съм с вътрешните правила за поведение в сградата, утвърдени от г-н Лозан Панов. Съгласно тези текстове, съблюдаването на тези правила и утвърждаването им се правят от председателя на ВКС. Всичко това, което г-н Панов изчете, по никакъв начин не снема отговорността от председателя на ВКС. Г-н Панов бяга от отговорност за пореден път. Несериозно е да се прехвърля отговорността на момчетата от съдебна охрана. Както преди време някой друг беше виновен, че не е подал данъчна декларация или за системата за случайно разпределение на дела. Това е болшевизъм от чист вид – г-н Панов никога не е виновен, дори когато греши", посочи Гешев.

Даниела Марчева пък обърна внимание, че в случая проблем съществува и с договора, който е сключил ВКС, като по думите й той се явява недействителен. Относно стопанисването на Съдебната палата кадровикът посочи, че според нея това трябва да бъде възложено на зам.-председател на ВКС, а не на председателя на Софийския апелативен съд (САС) Даниела Дончева, тъй като, и според доклада на Комисия "Управление на собствеността" във въззивния съд няма достатъчно служители и капацитет за тази дейност. "Съществува допълнителен, принципен проблем, свързан с въпроса за преупълномощаването.  Видно е от конкретния договор за заснемането на клипа, че същият е подписан от лице, упълномощено от председателя на ВКС.  Несъмнено, решенията на ВСС от 2018г. и 2017г. учредяват представителна власт само по отношение на административните ръководители. В случая става дума за пределегация на правомощия, тъй като упълномощаването не произтича от закон, а от решение на ВСС. Именно ВСС определя носителя на представителна власт и обема на тази власт. Липсата на клауза за преупълномощаване е несъмнена. Въпросът е за последиците. Съгласно ТР 5/2016г.  на ВКС, договор, сключен от лице, действало като представител, без да има представителна власт, е в състояние на висяща недействителност и не поражда целените с него правни последици. Същите настъпват, ако лицето, от името на което е сключен договорът, го потвърди съгласно чл. 42, ал. 2 ЗЗД. При липса на потвърждаване, на недействителността може да се позове само лицето, от името на което е сключен договорът или неговите универсални правоприемници. Когато недействителният договор е бил сключен в хипотезите на липса на учредена представителна власт, извън пределите на учредената такава или след нейното отпадане, при липса на потвърждаване от страна на мнимо представлявания, този договор не поражда насрещни права и задължения за страните по него, поради което насрещната страна – третото лице, договаряло с мнимия представител не придобива облигационни и вещни права по силата на договора. При това задължително тълкуване на нормата на чл.42 ал.2 ЗЗД от ВКС, следва да се приеме, че във всички случаи, при които договорите за наем на помощения в палатата, за заснемане на видеоизображения и т.н., са сключени от упълномощен от Панов служител са относително недействителни към момента на сключването си и до сега, и ако ВСС не потвърди това упълномощаване, което потвърждение действа с обратна сила, ще затвърдим този правен хаос, който е създаден. Разбира се, извън чисто репутационния момент, че от името на ВКС се сключват недействителни договори, което наистина е много смущаващо, за да не се стига до още по-голям хаос и негативни последици от тази недействителност в правно отношение, би следвало да се установи кои са договорите, сключени от лице без представителна власт и същите да се потвърдят", подчерта Даниела Марчева. "Аз поддържам становището да се възложи стопанисването на зам.председател на ВКС и доколкото и тримата зам.-председатели в момента притежават всички необходими качества, но не е рационално съвместно упражняване на това правомощие и от тримата едновременно, и за да има принципност, предлагам този принцип да бъде по старшинство. Опитът да се прехвърли отговорността е несериозен. Тук същественото е, че председателят на ВКС сключва нищожни договори. Отделно имаме нарушение на Закона за културното наследство. Кой е виновен за това? Може би ВСС?", допълни тя.

Цветинка Пашкунова също се обяви "против" прехвърлянето на Съдебната палата за управление на Даниела Дончева, като сподели тезата, че именно във ВКС са служителите с най-големи знания и опит.

Иван Гешев се опита да подсети Панов, че е време да отговори кой е контролирал изпълнението на договора, но без успех. "Нека дебатът все пак да е кратък и да не правим опит за спасяване на статуквото в лицето на г-н Лозан Панов. Очевидно е, че той не може да продължи да стопанисва сградата. Аз уважавам ВКС, но както говорят колеги г-н Панов има проблем с работното време. Може би трябва да изберем някой който няма проблем с работното време", коментира главният прокурор.

Лозан Панов не отговори на зададените въпроси нито от Огнян Дамянов, нито от главния прокурор и пак настоя, че правосъдният министър и служителите на ГДО са виновни за случилото се.

Тук обаче се намеси Красимир Шекерджиев, който влезе в състава на ВСС именно от скамейката на върховен магистрат във ВКС и е добре запознат с професионалните качества и дейността на Лозан Панов. "Не ни трябват някакви особени качества и специално образование, за да оцениш художествените стойности в този клип. Това нещо никога не трябваше да бъде снимано в Съдебната палата. На следващо място идва въпросът – кой допусна това. Истината е, че го допусна г-н Панов. Какво разбираме – сключен е договор, който е незаконосъобразен. Защо? Защото г-н Панов е делегирал всичките си задължения на други хора. Г-н Панов има едно задължение и това е титлата председател на ВКС. Всичко друго не се върши от г-н Панов. Можел ли е да делегира права за подписването на договора г-н Панов – не. Трябвало ли е да осъществи контрол – да. Това, което прави г-н Панов, колеги, е бягство от отговорност. Вие наистина ли смятате, че съдебната охрана е виновна за това безобразие, което е снимано в Съдебната палата по силата на един абсолютно незаконосъобразен договор? Това е несериозно. Г-н Панов никога  не е виновен. Можеше да каже – да, бях подведен и се извинявам. Личността на Лозан Панов няма нищо общо с институцията ВКС. Ние в момента не искаме да лишим ВКС от правомощия и задължения, тъй като той такива няма – такива има г-н Панов. Този образ на интелектуалец, на жертва, която 1-2 служители защитават, а останалите плебеи го нападат е смешен. Ако по този договор в случая се е случило това безобразие, ние готови ли сме да рискуваме това да се случи и по други договори?", отговори на поредното бягство от отговорност на Панов Красимир Шекерджиев.

След това се намеси и Боян Новански, който изчете пред кадровиците пасажи от текста на песента "Yerba", които определено скандализират и съдържат откровени цинизми. "Допустимо ли е такъв текст да бъде пян в Съдебната палата. Там, където има хиляди дела и присъди за разпространение на наркотици. За мен е недопустимо. Според мен въпросът е дали да отнемем ръководството на сградата от г-н Панов, а не от ВКС. Аз лично считам, че това трябва да стане. И не можем да делегираме това на зам.-председател на ВКС, тъй като с това ще се занимават служители, които са подчинени на г-н Панов", коментира председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков.

Накрая дойде и изказването по същество, което болшинството от магистратите и гражданите отдавна очакват, а именно – Лозан Панов да бъде приканен да подаде оставката си.

"Г-н Панов, ако сте мъж и мислите за ВКС – моля Ви запазете институцията и си подайте оставката. Колеги, заради една бълха да изгорим не юргана, а къщата, е недопустимо. Г-н Панов, запазете къщата, бъдете мъж", призова накрая Севдалин Мавров.

Последва дълга и протяжна защитна пледоария от страна на Олга Керелска и Атанаска Дишева в защита на Панов.

Накрая изказване направи и правосъдният министър Данаил Кирилов, който пожела да отговори на председателя на ВКС относно обвиненията и прехвърлянето на вина именно към него и ГДО. "Договорът за снимките е сключен между ВКС и продуцентската фирма. Може ли ГДО и министърът да съобрази и да сложи по един служител на входа да следи за това дали влиза някой, който е употребил наркотици или алкохол. Може ли ГДО и министърът освен това да съобразят, че договорът е подписан през упълномощаване? ГДО няма правомощия за управление на собствеността. Не приемам за достойно да се въвлича трета страна по казус по правоотношение, по които тази трета страна няма отношение. ГДО е извършила работата си добросъвестно и не е имала отношение към реквизита, който се внася и това, което се пее. Това е отговорност на страните по договора. Не ме въвличайте изкуствено в този дебат. Не ми приписвайте роля, която нямам. Стремя се да бъда максимално обективен в ситуацията", включи се и правосъдният министър Данаил Кирилов в отговор на обвиненията на Панов и опитите му да се скрие зад чужда отговорност.

Веднага след това председателят на ВАС Георги Чолаков направи процедурно предложение за прекратяване на дебата и преминаване на гласуване по въпроса. Колегите го подкрепиха безспорно. След което мнозинството в Пленума на ВСС с 19 гласа "за" и 5 "против" гласува, че отнема управлението на Съдебната палата от правомощията на Лозан Панов, считано от 15 юли докогато ще се извършат всички съпътстващи дейности.

Веднага след това започна пореден спор – на кого да бъде възложено стопанисването оттук нататък. Предложението на Георги Чолаков още от миналата седмица бе за председателя на САС Даниела Дончева, но на преден план излезе и идеята на Севдалин Мавров и Даниела Марчева за зам.-председателя на ВКС Светла Димитрова, която е следваща по старшинство.

Председателят на Комисията "Управление на собствеността" Евгени Диков обаче припомни, че има императивна норма, която задължава ВСС да възложи стопанисването единствено на административен ръководител на орган на съдебната власт, но не и на негови заместници.

Така последва гласуване, което показа, че Пленумът одобрява именно Даниела Дончева за нов стопанин на Съдебната палата.

Още по темата

Лозан Панов хвърли вината за заснемането на скандалния клип в Съдебната плата върху съдебните охранители

Предишна новина

Над 200 КПП-та в страната за почивните дни

Следваща новина

Коментари

36 Коментара

 1. 13
  max | нерегистриран
  12
  -30

  Трябва да се потърси отговорност от лицата /сценаристи, продуценти или организатори/, които се подиграха публично със Съдебната власт. Иначе, подигравката ще лепне петно и върху Прокуратурата

 2. 12
  Панов е мека | нерегистриран
  40
  -25

  Лозан Пантов е НЕ Е МЪЖ, ако беше нямаше да се държи като парцал.

 3. 11
  Калин Калпакчиев | нерегистриран
  15
  -37

  ССБ ще подготвим декларация за оставката на ВСС и ще защитим председателя на ВКС!!!

 4. 10
  Tinker Bell | нерегистриран
  32
  -27

  Вместо да мисли и да работи за възстановяване на нормалната работа на съдилищата, ВСС се занимава със собствените си драми. Кое е по-важно, съдът да заработи нормално, да се провеждат заседания и да можем да си вършим работата или кой е разрешил да се снима някаква чуждоезична чалга в Съдебната палата? Слонът в стаята скоро ще започне да стъпва и по вашите глави, уважаеми кадровици, мислете за възстановяване на основните ни функции, пълноценно и изцяло. Оставете ни да работим, а после ще имате време за подробностите, с които се занимавате сега. Принудителното и квази доброволното жертване на платения отпуск на съдии и служители само отлага проблема, но не го решава. Няма да коментирам доколко е почтен и морален този подход. Организирайте периодично тестване на служители и съдии в риск и възстановете работата на съда.

 5. 9
  | нерегистриран
  27
  -20

  Клипът и текстът в него са скандални. Недопустими за Съдебна палата. Движенията на изпълнителя може и да допадат на г-н Панов, затова да е разрешил. Ако е така, да предостави пространството и на ЛГБТ-обществото да си проведе парада и да се знае колко е... разкрепостен, да кажем.

 6. 4
  цирк | нерегистриран
  47
  -27

  Аман от глупости и скандали. ВСС да си подават оставките. Избори за нови членове и прокуратурата вън от съдебната власт. Не може Гешев да си бута носа, където не му е работата...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.