Шестима кадровици искат електронното призоваване да стане задължително

Шестима кадровици искат електронното призоваване да стане задължително

Шестима членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) - Даниела Марчева, Олга Керелска, Огнян Дамянов, Боян Новански, Драгомир Кояджиков и Георги Чолаков – са поели инициатива за доразвитие и надграждане на технологичната инфраструктура за ефективно електронно призоваване.

Това става ясно от дневния ред на Пленума на ВСС за четвъртък, когато бе решено да се сформира работна група с представители на кадровия орган, Министерство на правосъдието и Държавнaта агенция "Електронно управление", които да подготвят и представят предложения за законодателни промени, които да повишат ефективността и да гарантират пълноценното използване на електронното призоваване.

Основната идея на вносителите на предложението е настоятелната "пожелателна" форма на електронното призоваване да стане задължителна. "На практика, към този момент електронното призоваване не способства за реализиране на целите, които стоят пред електронното правосъдие в България. Съществуващият модел е неефикасен поради факта, че основният принцип на работа е този на доброволността. Считаме, че следва да се отчитат съществуващите най-високи стандарти в областта на електронното призоваване в държавите-членки на ЕС, като се възприеме последователен подход за поетапно въвеждане на задължително електронно призоваване по отношение на обхвата на задължени лица /държавни и общински органи, адвокати, банки, застрахователи, нотариуси и др./. Без да навлизаме в детайли по отношение на конкретните технически решения, които са анализирани в приключилия проект, следва да се отбележи, че съдебната система разполага с достатъчно технически възможности за комуникация със страните по електронен път", смятат вносителите.

Те предлагат и задължителната форма на електронно призоваване да бъде внедрена поетапно, като първоначално да се започне със задължително електронно уведомяване на държавни и общински органи и учреждения, банки, застрахователи, ЧСИ, а впоследствие адвокати, нотариуси и др.

Нежеланието на страните и техните представители (адвокати) да преминат към такова призоваване, според шестимата членове на ВСС, би могло да бъде преодоляно постепенно, включително чрез въвеждане на финансови стимули като заплащане на по-малка държавна такса за страната, която се е съгласила да получава съобщенията и призовките си по електронен път.

Кадровиците смятат още, че съществуващата система за електронно призоваване не съответства напълно на актуалното законодателство и трябва да бъде актуализирана и приведена в съответствие с промените в нормативната база за времето от изграждането ѝ до настоящия момент, като например изискването за използването на time stamp (времеви печат). "Системата за призоваване е създадена преди въвеждането на Регламент (ЕС) № 910/2014 г. на Европейския парламент и Съвета от 2014 г., относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар, уреждащ електронното връчване на документи, поради което следва да се актуализира, като се приведе в съответствие с изискванията на ЕС. За целта ще трябва да бъдат променени начините на връчване и съхраняване на отчета от него, така че да се използва време на връчване от услуга за точно време (timestemp service), от съответен регистриран доставчик на удостоверителни услуги, като по този начин с подписаното удостоверение от този доставчик ще замени използването на часа от самия сървър на приложението", пишат вносителите.

В предложението си те припомнят, че ненавременното връчване на призовките е основна причина за забавяне на делата и същевременно води до натовареност на магистратите при администрирането на делата. "Губи се ценно процесуално време. Отделно от това, според груби изчисления, годишните разходи на съдилищата за призоваване и изпращане на съобщения възлизат на около 10 000 000 лева. Предвидените понастоящем законови възможности в АПК и най-вече в ГПК не са достатъчно ефективни, за да гарантират пълноценното използване на електронното призоваване", категорични са вносителите.

Накрая, членовете на ВСС отчитат, че необходимите технологични нововъведения в съществуващата система за електронно призоваване следва да бъдат осъществени едновременно или непосредствено след изменения в съответните процесуални закони и подзаконови нормативни актове, поради което се иска и сформирането на работната група, която да се погрижи за това.

Парламентът одобри нов държавен орган срещу тероризма

Предишна новина

ВСС чака отговор от ректора на СУ дали ще се проведат изпитите за младши магистрати

Следваща новина

Коментари

7 Коментара

 1. 7
  Кирил | нерегистриран
  11
  -1

  Имаме си много напредничава адвокатура . Факт е , че много адвокати не желаят електронно призоваване , а искат призовкарите да ги гонят по бърлогите и да се "договарят" с тях да им се отлагат определени дела . Стои въпроса и с по-възрастните адвокати , които са още на пишещи машини . Трябва да се вземе някакво кардинално и окончателно решение и да се приключи с тая "драма"...

 2. 6
  | нерегистриран
  13
  -1

  /Браво на колегите от ВСС! Крайно време беше! 3. 5
  | нерегистриран
  12
  -1
  До коментар #4 от "Нереалистично засега | нерегистриран":
  Степента на дигитализация и компютризация в обществото ни е една от най-ниските в ЕС, което е естествена пречка за такова решение.Ако това се реши ,без да има съгласие на страните, само ще повиши броя на задочните процеси/както граждански така и наказателни/.На фона на повишаващия се процент на неграмотност,мизерия и ниски доходи в обществото,едно нововъведение като "електронно призоваване" ще бъде един вид - "на гол тумбак чифте пищови".Няма по-висока степен на гарантиране на правото на участие на една страна/респ.свидетел или вещо лице/ в съдопроизводството от личното призоваване.Не че не е възможно и другото , но не сме достигнали нужното ниво на развитие за това.

  Напротив, съвсем реалистично. Това е толкова елементарно от техническа гледна точка, че дори са закъсняли в съдебната система.  Един съвет: когато давате мнение, първо прочетете внимателно предложението, защото там има отговори точно по това, което не Ви е ясно. Задължителността ще е за определен кръг субекти, а не за всички, въпреки че сега и най-възрастните хора са със смартфони с опция за електронни пощи.

 4. 4
  Нереалистично засега | нерегистриран
  5
  -8

  Степента на дигитализация и компютризация в обществото ни е една от най-ниските в ЕС, което е естествена пречка за такова решение.Ако това се реши ,без да има съгласие на страните, само ще повиши броя на задочните процеси/както граждански така и наказателни/.На фона на повишаващия се процент на неграмотност,мизерия и ниски доходи в обществото,едно нововъведение като "електронно призоваване" ще бъде един вид - "на гол тумбак чифте пищови".Няма по-висока степен на гарантиране на правото на участие на една страна/респ.свидетел или вещо лице/ в съдопроизводството от личното призоваване.Не че не е възможно и другото , но не сме достигнали нужното ниво на развитие за това.

 5. 3
  льольо | нерегистриран
  10
  -2

  Кво надграждане. Помолих СРС да ми добави делата в т.нар платформа за електронно правосъдие и след месец получих отговор, че още не била въведена при тях. Макар, че в платформата е записано, че са част от нея. Те не могат да си оправят исканията и всичко с тая платформа да е онлайн, ами трябваше един вагон хартия да изпиша за да получа достъп, че и всички молби отделно се пращат за всяко дело, за да ти го добавят в профила (което не стана в крайна сметка, тръгнали да ми правят електронно призоваване. Айде бе ...

 6. 2
  123 | нерегистриран
  15
  -4

  Който не иска електронно призоваване е редно да плаща 6% държавна такса, а не сегашните 4% или при спогодба - 2%.

 7. 1
  | нерегистриран
  15
  -4

  Добра идея

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.