Ще броят случаите на домашно насилие през Централен регистър

Ще броят случаите на домашно насилие през Централен регистър
снимка:БГНЕС

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане предложение за редица изменения в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН).

От ведомството твърдят, че сред причините за предложените промени е изострянето на този проблем в условията на пандемията. Измененията са продиктувани и от необходимостта да се отстранят слабости и пропуски в действащата нормативна база и за  изпълнение на препоръките на Европейската комисия и на различни контролни и мониторингови механизми по конвенции на ООН в областта на правата на човека.

Сред основите цели на законопроекта са заложени разширяване на кръга на лицата, имащи право на защита по реда на ЗЗДН, разширяване на кръга на мерките за защита и определяне на ефективни мерки както спрямо пострадалите лица, така и спрямо извършителите, както и разширяване на програмите за превенция и специализираните услуги за защита на лицата, пострадали от домашно насилие. Приоритет е осигуряване на бърза, ефективна и адекватна защита и подкрепа на пострадалите от домашно насилие лица и оптимизиране на производството за налагане на мерки за защита от домашното насилие.

Друг аспект на предлаганите изменения е създаването на национален орган, който да е отговорен за формулирането, прилагането и оценката на политиките и координацията на действията на органите по превенция и защита от домашното насилие. Ще бъде изграден и Централен регистър за случаите на домашно насилие, осъществени на територията на страната или по отношение на български граждани, потърсили помощ и подкрепа.

В този контекст е заложено създаването на Национална комисия за превенция и защита от домашното насилие, към която да се води Централен регистър. Централният регистър ще съдържа база данни за: актовете на домашно насилие; данни за пострадалите лица и извършителите и взаимоотношения между тях; вид насилие –физическо, психическо, сексуално, емоционално, икономическо, ограничаване на права и др.; продължителност на насилието; причинени вреди на пострадалото лице; история на насилието в отношенията; подадени молби за издаване на заповед за защита или искания на прокурора за образуване на  производство  по  ЗЗДН;  наложени  мерки  по  ЗЗДН,  Закона  за  Министерството  на вътрешните работи, Закона за закрила на детето и Закона за социалните услуги; физически лица и юридически лица, доставчици на социални услуги, които осъществяват дейности по превенция и защита от домашното насилие.

Кризисен център ще представлява комплекс от специализирани услуги за лица, пострадали от домашно насилие, които се предоставят за срок до шест месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа за задоволяване на ежедневните потребности, правно консултиране или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция  и спешно настаняване. Подслон (защитено жилище) ще бъде специализирана услуга за лица и/или техните деца, пострадали от домашно насилие след шестия месец от инцидента, която се състои в осигуряването на защитено място за  живеене  с  преференциални  режийни  разходи  и регулярна социална подкрепа. Ползването на тази услуга не изключва ползване и други услуги в общността. Специализираните  услуги  ще  се  предоставят  безвъзмездно на  пострадалите от домашно насилие.

Още по темата

Появиха се три дами като кандидати за европейски делегирани прокурори

Предишна новина

Европейска заповед за арест да се счита за невалидна, когато няма национална заповед за задържане

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    Ало, ало | нерегистриран
    1
    -1

    Безспорно това е "най-важният проблем" пред общността и обществото?! Подмяната на дневния ред е специалитет на НПО-тата обслужващи чужди, корпоративни и меркантилни интереси. Без пари. За слава Богу (Юда Искариотски).

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.