Адвокат Ана Велкова от САК:

Софийските адвокати трябва на глас да изразяват своето мнение за управлението на колегията

Софийските адвокати трябва на глас да изразяват своето мнение за управлението на колегията

Столичният адвокат Ана Велкова в началото на 2012 г. бе избрана за член на Съвета на Софийската адвокатска колегия (САК), но след година и половина участие в заседанията на Съвета напусна този орган поради несъгласие с начина, по който работи той. В писмото до Съвета от есента на м.г., с което уведомява за напускането си, адвокат Велкова заяви, че намира за невъзможно да бъде полезна на адвокатите от САК заради разликата между нейното разбиране за необходими, полезни и финансово подходящи мерки, и принципите и приоритетите на мнозинството в Съвета на САК. Заедно с нея напусна и друг член на Съвета – адвокат Албена Пенова, също заради несъгласие с концепцията за реформа и организацията на работа, наложена от мнозинството.

"Правен свят" се обърна към адвокат Велкова с молба да сподели своите очаквания за предстоящото в края на тази седмица годишно Общо събрание на САК, на което се предполага, че столичните адвокати ще чуят отчет за начина, по който е била управлявана колегията и ще търсят някакъв коректив.

Г-жо Велкова, проблемите в столичната адвокатура са факт вече от доста време, всеизвестно е, че до голяма степен на тях се дължат и скандалите по време на последните общи събрания на адвокатурата в страната. Какво може да се очаква от предстоящото Общо събрание на САК? 

Предстоящото Общо събрание (ОС) е от изключително значение за посоката, в която ще се развива САК. Съзнавам, че това заявление е клише, но то повече от всякога отразява действителната обстановка – след близо две години управление, настоящото ръководство заявява, че се справя повече от отлично, докато много от останалите колеги смятат, че добре познатите проблеми продължават да съществуват, някои от тях се задълбочават, а се пораждат и нови. Следователно, именно събранието в събота, 25-ти януари, е времето и мястото, където всеки заинтересован може да вземе отношение – да похвали или разкритикува политиката и дейността на Съвета на САК.

След една година, когато ще има избор за нов Съвет, всяка критика или похвала ще бъде закъсняла и неискрена. Имам предвид, че по време на избори, каквито ще има догодина, обективността по правило отстъпва пред интереса и борбата за власт. От друга страна, при петхилядна колегия е допустимо ръководството на САК да не обхване интересите и нуждите на всички, понеже не ги знае. Затова призовавам колегите да вземат участие в работата на Общото събрание – да споделят проблеми, да направят предложения, да изкажат благодарности, да вземат отношение по разходването на бюджета за 2013 г. и предвижданията за 2014 г., както и по всички други въпроси.

Едва след като бъдат поставени конкретни въпроси и искания към настоящото ръководство, ще стане ясно дали то може да бъде определяно като успешно или не. Към момента, всички си шушукаме пред съдебните зали, но малцина са тези, които официално повдигат конкретна проблематика.

Вие участвахте в това ръководство доста време, преди да напуснете. Как бихте определили неговите характеристики и резултатите от него?

Настоящото ръководство на САК встъпи в длъжност през март 2012 г. To дойде след тригодишни "битки" между хора, които външно изповядваха едни и същи идеи и имаха еднакви намерения – промяна на политиката на управление на колегията. Оказа се обаче че те не успяха да се обединят около една цел. Съветът първоначално се оказа сформиран от две групи – кръгът около Петър Китанов и този около Владо Дончев, но впоследствие се прегрупира около други принципи. Така колегата Пенова и аз напуснахме заради несъгласие с политката на мнозинството.

Сега, близо две години по-късно, аз лично оценявам резултата от управлението на настоящия Съвет като изключително спорен. От една страна са налице някои изяви и действия, които създават впечатление за истинска промяна, но от друга – очевидна е липсата на принципност и прозрачност в отстояваната от Съвета на САК политика. За всички, които познават мен и колегата Пенова, е безспорно, че нашето решение за напускане на Съвета е било единственото възможно и почтено спрямо колегите, които са ни гласували доверие да осъществяваме промяна. За наше огромно разочарование, разумът е малцинство в Съвета на САК, а личните ценности взеха връх. Така нашето присъствие там се обезсмисли, доколкото единственият реален резултат от работата на Съвета се оказаха нескончаеми скандали и някои много ценни аргументи и идеи, които остават записвани в протокола и никой никога не ги чува.

На членовете на Съвета на САК е гласувано доверие от останалите адвокати да се грижат за тяхните интереси. Това е моето разбиране и аз многократно съм го декларирала. И, доколкото в петхилядната колегия тези интереси са много различни, то в тежест на членовете на Съвета е единствено и само уважение към колегите, морална подкрепа, финансова помощ, когато това е възможно, и политика и дейност от името на Колегията, които да предизвикват уважение у институциите и обществото.

Няма спор, че настоящото ръководство на САК не се справя особено успешно с тази си задача. Тук бих искала много дебело да подчертая, че сред членовете на Съвета, дори и след нашето напускане, останаха почтени, работливи и добронамерени колеги, които са в състояние да изпълнят мисията и да оправдаят доверието на колегите, но за съжаление спорните приоритети на водещите са ги претопили.

Какви са тези приоритети?

Настоящият състав на САС се ангажира твърде много с почивните бази, собственост на Колегията, които обаче представляват интерес за не повече от 20% от адвокатите – дори само заради ограничения си капацитет. (Станцията в Лозенец например може да поеме не повече от 900 човека на почивка през летния сезон, което е 6 пъти по-малко от броя на членовете на САС.) Бяха направени разходи за все нови и нови ремонтни дейности, включително за привеждане на техническите книжа в съответствие с актуалните нормативни изисквания, като за целта - чрез парични дарения - беше осигурено и благоразположението на местните администрации, на чиято територия тези бази се намират. Към момента се обмисля и идеята за по-интензивно използване на хижата на Витоша чрез предоставянето ѝ на туристическа агенция или на друга подобна организация за настаняване и на външни гости, не само адвокати от САК.  

Колегията се сдоби  с още един служебен автомобил, който, макар и подарък от наш колега, се превърна в самостоятелно разходно перо. Признавам, че не споделям разбирането, че председателят и секретарят на Съвета трябва непременно да ползват служебна кола на отиване и на връщане от работното място. Тук ще спомена и факта, че на този Съвет не му стигна смелостта да поеме отговорността да продаде печално известния Ягуар, с което да загуби някой лев, но пък да спечели одобрение като изпълни едно предизборно обещание.

Някакъв тип партньорство се търси или може би вече е направено (вече споменах за липсата на прозрачност при решенията на САС) във връзка с копирните машини, собственост на САК, които са разположени на територията на съдебните сгради в София. Според финансовите отчети разходите от този вид дейност надвишават приходите с около 2 000 лева за цялата 2013 г. С други думи, това е сумата, която Колегията заплаща за комфорта на своите членове. От една страна, тази сума би могла да бъде намалена, ако се повиши контролът върху консумативите. А от друга, при условие, че ежегодно Колегията получава средно 200 000 лева от Националното бюро за правна помощ (тези пари са на база платените хонорари към служебни защитници и са предназначени за администриране на тази дейност и на тяхното обучение), които не се включват в приходно-разходната част на бюджета, то може да се подпомага удобството на адвокатите и с повече от две хиляди лева. При всички случаи, обаче, предоставянето на копирните машини за стопанисване от трето лице (фирма) ще компрометира изцяло идеята САК да поддържа копирни машини, които да обслужват адвокати с предимство и на ниска цена. Да не говорим, че по-вероятно е съдилищата да не бъдат така благоразположени, когато машините се оперират от лице, различно от САК. Колегията не плаща наем за ползваното място и разбира се, не печели. Докато външния търговец е по-вероятно да добива печалба на територията на съда.

Противоречиви оценки се чуват за международната дейност на САК – според едни тя е похвално активна, според други – става въпрос за самоцелни командировки и софри. Вашата оценка?

Действително, международната дейност на Съвета на САК е доста активна. Тя, обаче, както и други сфери на дейност, е подчинена на лични оценки за нейната ефективност.

САК, например, е колективен член на International Bar Association (IBA) и Union International d’avocats (UIA). Тези организации обединяват адвокати от цял свят и всеки, който е посещавал семинари, срещи и конференции, знае, че това е Меката на адвокатската практика – срещи с колеги от цял свят, обмяна на мисли, идеи и приятелства, разискване на конкретни правни теми в множеството работни групи и колоквиуми. Това, което, обаче, остава неразбрано, е, че САК не е член, заради членовете на Съвета, а заради всички колеги. И смисълът на колективното членство е да бъдат подпомагани колегите, които желаят да посетят едно или друго събитие, като, благодарение на членството на САК, платят по-ниска такса за участие. Разбира се, от тази възможност може да се ползва и всеки член на Съвета, заплащайки с лични средства по-ниската такса. Но заплащането със средства на Колегията на разходите за участие на членове на Съвета (такса, транспорт и хотел и командировъчни), за да посещават практико-научни събития под егидата на която и да е международна организация, не е правилно и не трябва да се толерира. Тази година, например, представители на Съвета посетиха конгреси в Бостън (IBA) и Макао (UIA). Добавената стойност за колегията в този случай не е с положителен знак.

Надявам се, че става ясно – аз, като човек, който спокойно се справя с три езика и на когото нееднократно Съветът е предлагал да пътува, не смятам, че международната дейност трябва да бъде издигана в скъпоструващ култ.

Друг аспект е приятелството между колегиите на София и Анкара. Между двете колегии се осъществяват чести гостувания на ръководствата, но поне засега редовите членове на САК не усещат ползата от това. Такива контакти се поддържат и с македонската колегия.

Непрекъснатите покани към чуждестранни гости, с които малцина от членовете на Съвета на САК имат директен езиков контакт, също е в подкрепа на личностни търсения и разбрания, а не от позицията на присъствието на САК в международното адвокатско общество.

Говорите за липса на прозрачност, но пък няколко месеца след встъпване на новия Съвет беше разработена и внедрена например нова интернет страница.

Това е така, само че отзивите за нейната визия са противоречиви. Аз лично мисля, че тя не е съвременна. По-същественият проблем обаче е в съдържанието, подбора и редакцията на новините. Организацията на страницата не дава възможност за информираност, освен ако не се преглежда всеки ден. Отделно, стилистиката не е професионална. Но пък за сметка на това, по-активните членове на Съвета, включително и такива, които вече се издигнаха до членове на Висшия адвокатски съвет, не пропускат възможността да използват сайта, за да обърнат внимание върху себе си – публикуват се снимки и коментари, които изтъкват персонални заслуги.

Всъщност, дори и това не би било от такова значение, ако на тази нова страница имаше цялостна информация за дейността на Съвета, за съдържанието на дежурно присъстващата точка "Разни" в дневния ред, както и за решенията на Съвета в пълен обем, включително и мотивите за тяхното приемане. До момента това не е направено, а това е част от проблема с липсата на прозрачност.

Обикновено най-болезнените теми са свързани с финанси, поне опитът ми това сочи. Или в случая не е така?

Съветът няма последователна финансова политика и дисциплина. От отчета за приходите и разходите за 2013 г. са видни някои доста големи различия между планирано и разходено. Факт е, че по доста пера разходеното е по-малко, а приходите повече, което издава лошо планиране на финансите  - все пак не сме търговско дружество, за да се радваме на печалба. Същевременно, излишъкът се предоставя на външни лица (отпуснати са средства на читалище "Гоце Делчев"), а наши колеги не получават помощ в достоен размер, въпреки нуждата си.

Всъщност, доколкото се чуват коментари, генезисът на проблемите в Съвета на САК се дължат на острото противоборство на различни групички и лобита. Те обаче са отражение на съществуващите конфликти в столичната адвокатура или поне в част от нея. Защо обаче голяма част от адвокатите от САК не се интересуват от работата на колегията и традиционно нито идват на общите събрания, нито пращат пълномощници за гласуване?  

Действително, през изминалото време Съветът отдели твърде много внимание на отделни противоборстващи си свои членове, както и на вътрешното си структуриране. Това обаче не доведе до по-добра служба за колегите, а само до действия, подчинявани всеки път на конкретен Аз.

Точно по тази причина, заради всичко казано дотук, както и заради множество други факти и теми, които присъстват в адвокатското ни ежедневие, аз смятам, че е дълг на всички столични адвокати да участват в работата Общото събрание, за заемат позиция, да споделят своите виждания и оценки за дейността на Съвета.

Еднозначна ли е оценката на адвокатите в страната за проблемите в столичната адвокатура и какво е отражението й. Дали това е начало на някакъв упадък и в адвокатурата, по подобие на всички институции в държавата?
Това е тъжен въпрос с още по-тъжен отговор. Не бих искала да мисля, че именно адвокатите ще си позволят да не подкрепят правото и държавността, а да се подадат на вътрешно гилдийни ежби и страст към властта.
Трябва обаче да имаме предвид, че в момента се води активно лобиране сред адвокатите в страната да подкрепят промени в Закона за адвокатурата, като се предвиди възможност за включване ад хок на резервните членове в работата на съветите. Доколкото знам проблем с кворумите в страната няма, така че софийският адвокатски съвет предлага изменения в закона, продиктувани от собствените си проблеми. Законът не бива да се прекроява според невъзможността на един адвокатски съвет да управлява.

Десет извода от Евродоклада

Предишна новина

Нужно е законово преосмисляне на компетентността на спецпрокуратурата

Следваща новина

Коментари

81 Коментара

 1. 83
  julius | нерегистриран
  0
  0

  Много съм благодарен, че попаднах на тази статия, бих искал да споделя моите отзиви с всички. Моето име е Джулиус тъпи,. След 6 години брак съпругата ми ме остави за друг мъж, което предизвика безсилие. Направих всичко за възстановяване, но нищо не беше направено, докато стар приятел не ми каза за влюбения свещеник в Интернет, който помогна за решаването на подобен проблем. В началото се усъмних в това, но реших да го пробвам. и аз се свързах (lovetemple0001@gmail.com. Той помогна на жена ми да се върне и в рамките на 78 часа съпругата ми се прибра. Не мога да не благодаря на свещеника. Свържете се с това голямо помирение по един от вашите проблеми, той може да осигури трайно решение на всичките ви проблеми: WhatsApp +17692085860

 2. 80
  Робертино Лорети | нерегистриран
  1
  0

  Интересно кой ги подписа тези договори и така направи участието за българските адвокати на международен форум в Брюксел напълно БЕЗПЛАТНО!  Май реалността опровергава статията!!!  Уважаеми колеги,

  Клубът на адвокатите франкофони (КАФ), съвместно с Делегацията на френските адвокатски колегии (ДБФ) в Брюксел, Ви канят за участие в редовния месечен семинар за м. февруари 2015г., организиран от ДБФ.

  Българското участие стана възможно след подписването на Споразумение за сътрудничество между КАФ и ДБФ през м. декември 2014г. в София. Българските участници са освободени от такса по силата на Споразумението. Пътните разходи и настаняването са за сметка на всеки участник.

  Работният език на семинара е френски.

  ДБФ в сътрудничество с Академията по Европейско право и с финансовата подкрепа на Програма „Гражданско Правосъдие“ на ЕС организират на 11 и 12 февруари 2015г. семинар - обучение на тема: „Стълкновение (колизия) на закони“. Местата за участие са ограничени!

  При интерес от Ваша страна изпратете имейл с контакти за обратна връзка на следния електронен адрес: office@avocatsfrancophonesbg.eu.

  Потвърждение за участие и допълнителна информация ще получите до края на м.януари 2015г.  Повече детайли можете да получите ТУК:  http://www.sak-sas.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1254:seminars-2015-bruxels-dbf-era&catid=133:2015-other-seminars&Itemid=201

 3. 79
  КОЙ КОЙ Е | нерегистриран
  1
  0

  Малко сравнение  Нека да видим КОЙ КОЙ Е и какво ни предлага? Време е да сравним какво ни предлага сегашното ръководство на САК и в частност "Адвокати за промяна" и какво ни предлагат онези, които избягаха от тях заедно с помощниците им, разпространили този неподплътен с нищо материал. Да внимават всички, които се оплакват от липса на прозрачност, на отчетност, които говорят за връзки, далавери, неразсекретени досиета и т.н., и т.н. Забележете, че няма нито едно платено съобщение.  Злите езици, Велкова и Пенова и сие:

  no-reply@legal-galaxy.org  - Платено съобщение: Ски състезание за адвокати:

  - Платено съобщение: Тенис лято за адвокати

  - Чл. 417 ГПК - ПЕТИЦИЯ

  - ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ - съдържащо настоящата статия

  - КОЛЕГИ, ЗА СВЕДЕНИЕ - съдържащо съобщението за напускане на Велкова и Пенова

  - БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ ( БАМ )

  - ВТОРИ ТЕНИС ТУРНИР ЗА АДВОКАТИ Open

  - ВТОРИ ТЕНИС ТУРНИР ЗА АДВОКАТИ Open

  - ВТОРИ ТЕНИС ТУРНИР ЗА АДВОКАТИ Open

  - АДВОКАТСКИ ГЛАС  Добре се вижда, че едните наблягат изключително на рекламите и спорта!  Ръководството и АЗП:

  lawyers4changes@gmail.com  - НОВИЯТ СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ В ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА АДВОКАТИТЕ!

  - За адвокатското достойнство

  - СТАНОВИЩЕ ДО ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

  - С ТЕСЛА ПО ВЪПРОСА ЗА СЪДЕБНИТЕ СГРАДИ

  - Генерално сражение за евроадвокатите и Забравените съдебни палати

  - ОКТОМВРИЙСКИ СЕМИНАР

  - СЕМЕЙНА МЕДИАЦИЯ В СЮБ

  - ПРОГРАМИ ЗА СЕМИНАРИТЕ В ЛОЗЕНЕЦ

  - ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПЛЮС СЕРТИФИКАТ

  - 28% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ!

  - Спешни мерки за подкрепа на адвокатите от САК и Покана за стаж в Париж

  - БАНКОВИ СМЕТКИ НА СЪДИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ

  - Въпросът на деня: "ОДОБРЯВАТЕ ЛИ АДВОКАТУРАТА ДА БЪДЕ СПАСЕНИЕ ЗА - ПРОВАЛЕНИ МАГИСТРАТИ ...

  - ЗАЩИТАВАМЕ ПРАВОТО НА ЗАЩИТА!

  - ВИЕ РЕШАВАТЕ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ АДВОКАТИ!

  - Равносметката една година по-късно

  - ВИЖТЕ, ЗА ДА ЗНАЕТЕ!

  - АСОЦИАЦИЯ "АДВОКАТИ ЗА ПРОМЯНА" СЕ ОТЧИТАТ

  - КРЪГЛА МАСА за "Правната помощ"

  - " КВАЛИФИКАЦИОННИ ПЕТЪЦИ ОКОЛО СОФИЯ"

  - КРЪГЛА МАСА за "Правната помощ"

  - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА МЕДИАТОР

  - Обява за "Квалификационни четвъртъци"

  - МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

  - АКО СПРАТ ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА, ЩЕ ПРОТЕСТИРАМЕ!

  - Адвокати ЗА Промяна" канят осветените сътрудници на ДС да напуснат Висшите органи на а ...

  - ВАШЕТО МНЕНИЕ ЗА ПРОЕКТА ЗА НОВ НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС, КОЛЕГА?

  - НОВИНИ от Комисията по досиетата

  - ЕДИН МИЛИОН ЛЕВА В ДЖОБОВЕТЕ НА СОФИЙСКИТЕ АДВОКАТИ

  - ЗА АДВОКАТИТЕ И ЗА ЕВРЕИТЕ  Наблягат на професионализма, защитата правата и интересите на адвокатите, развиването на професията.

 4. 78
  | нерегистриран
  0
  0

  Малко сравнение  Какво ни предлага сегашното ръководство на САК в лицето на "Адвокати за промяна" и какво ни предлагат онези, които избягаха от тях заедно с помощниците им, разпространили този материал. Да внимават всички, които се оплакват от липса на прозрачност, на отчетност, които говорят за връзки, далавери, неразсекретени досиета и т.н., и т.н. Забележете, че няма нито едно платено съобщение.  Ръководството:  Lawyers4Changes <lawy ... НОВИНИ от Комисията по досиетата

  Lawyers4Changes <lawy ... МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

  Lawyers4Changes <lawy ... Спешни мерки за подкрепа на адвокатите от САК и Покана за стаж в париж

  Lawyers4Changes <lawy ... АСОЦИАЦИЯ "АДВОКАТИ ЗА ПРОМЯНА" СЕ ОТЧИТАТ

  Lawyers4Changes <lawy ... ВИЖТЕ, ЗА ДА ЗНАЕТЕ!

  Lawyers4Changes <lawy ...

  Lawyers4Changes <lawy ... ЕДИН МИЛИОН ЛЕВА В ДЖОБОВЕТЕ НА СОФИЙСКИТЕ АДВОКАТИ

  Lawyers4Changes <lawy ... ЗАЩИТАВАМЕ ПРАВОТО НА ЗАЩИТА!

  Lawyers4Changes <lawy ... КРЪГЛА МАСА за "Правната помощ"

  Lawyers4Changes <lawy ... Обява за "Квалификационни четвъртъци"

  Lawyers4Changes <lawy ... "КВАЛИФИКАЦИОННИ ПЕТЪЦИ ОКОЛО СОФИЯ"

  Lawyers4Changes <lawy ... УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА МЕДИАТОР

  Lawyers4Changes <lawy ... ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПЛЮС СЕРТИФИКАТ

  Lawyers4Changes <lawy ... ПРОГРАМИ ЗА СЕМИНАРИТЕ В ЛОЗЕНЕЦ

  Lawyers4Changes <lawy ... НОВИЯТ СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ В ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА АДВОКАТИТЕ!  Злите езици:  <no-reply@legal-galax ... Платено съобщение: Тенис лято за адвокати

  <no-reply@legal-galax ... Платено съобщение: Ски състезание за адвокати:

  <no-reply@legal-galax ... ВТОРИ ТЕНИС ТУРНИР ЗА АДВОКАТИ Open

  <no-reply@legal-galax ... ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ - писмо с разпространения материал.

 5. 77
  ШЕПОТЪТ | нерегистриран
  2
  0

  СЪВСЕМ ПРАВИЛНА РЕАКЦИЯ НА СЕГАШНОТО РЪКОВОДСТВО НА САК ДА ИЗОЛИРА ДВЕТЕ С МЕСЕЦИ НЕЯВЯВАЩИ СЕ НА ЗАСЕДАНИЯ АДВОКАТКИ - ВАЛКОВА И ПЕНОВА. ВЕРОЯТНО СКАНДАЛЪТ Е НАСТЪПИЛ ИМЕННО ПОРАДИ ТЯХНОТО РЕДОВНО НЕЯВЯВАНЕ, ВОДЕЩО ДО СПЪВАНЕ РАБОТАТА НА КОЛЕГИЯТА!!! И ЗА ДА СМЕ ПО-КОНКРЕТНИ, ЕТО И ФАКТИТЕ:  АБСОЛЮТНИЯТ РЕКОРДЬОР ПО ОТСЪСТВИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА САК ЗА 2013г. С ЦЕЛИ 19 НЕЯВЯВАНИЯ Е ..... Г-ЖА АНИ ВЕЛКОВА! СТАВА ДУМА ЗА ПРОТОКОЛИ С НОМЕРА 6,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,28,29,31,32,33 - ОБЯВЕНО Е БИНГО! НА ВЪРХА НА КЛАСАЦИЯТА ТЯ Е НЕДОСТИЖИМА, КАТО ЕДИНСТВЕН ПРЕТЕНДЕНТ ЗА ТИТЛАТА СЕ ЯВЯВА КОЛЕГАТА ПЕНОВА, С КОЯТО СА ОТСЪСТВАЛИ В СИНХРОН, НО ИМА С НЯКОЛКО ОТСЪСТВИЯ ПО-МАЛКО. ЯВНО ПРОБЛЕМИТЕ СА ТРЪГНАЛИ ИМЕННО ОТ ФАКТА, ЧЕ ДВЕТЕ СА ОТСЪСТВАЛИ И НАЙ-ВЕРОЯТНО СА БИЛИ ПОМОЛЕНИ ДА КОРИГИРАТ ПОВЕДЕНИЕТО СИ ИЛИ ДА НАПУСНАТ ДОБРОВОЛНО. ИЗТОЧНИК: http://www.sak-sas.bg/bg/component/search/?searchword=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB+2013&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20&start=40  ДА, РЪКОВОДСТВОТО Е ВИНОВНО, ЗАТОВА ЧЕ НЕ ГИ Е ПОМОЛИЛО ДА НАПУСНАТ ОЩЕ В НАЧАЛОТО НА ТЕХНИТЕ ОТСЪСТВИЯ!!! ЗНАЕЙКИ ОБАЧЕ, ЧЕ НЕ ИМ ОСТАВА МНОГО В СЪВЕТА С ТОВА СИ ПОВЕДЕНИЕ, ДВЕТЕ ТАКТИЧНО СА СЕ ОТТЕГЛИЛИ МАЛКО ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ, ОПИТВАЙКИ ДА ПРИКРИЯТ СЛЕДИТЕ ОТ НЕСВЪРШЕНАТА РАБОТА С ЖЪЛТЕНИКАВИ СТАТИИ СРЕЩУ ХОРАТА, КОИТО СА ГИ ИЗДИГНАЛИ.

 6. 76
  До адвокат Лазаров | нерегистриран
  2
  -6

  Проверете си добре дефиницията на платено търговско съобщение, колега. Ето ви един пример no-reply@legal-galaxy ... Платено съобщение: Ски състезание за адвокати: Пристигна днес - 04.02 от същия имейл-робот, от който бе разпространена тази статия. Как са ми взели мейла - идея си нямам! Съобщенията, изпратени от САК, с които ви уведомяват за свършеното и постигнатото - едното е преходна част от другото, са съвсем различни от платените търговски съобщения. Уви, не всички колеги ходят на събранията и събранията са веднъж в годината, затова се налага този способ. Но да се върна на свършеното и постигнатото. Щом не вярвате в утопии, трябва да знаете, че все още не се е намерило и няма да се намери ръководство, което с един замах да разреши всички проблеми на адвокатурата, какъвто косур вие търсите. Факт е, че и със самокритика, и без самокритика, пристрастните хора остават пристрастни и премълчават основните факти, които ви бяха цитирани. И още - аз също не знам кой от многобройните Лазаров сте, нито какъв е стилът ви. Това просто не е по темата.

 7. 75
  адв. Лазаров - САК | нерегистриран
  6
  -3

  Не смятам да влизам в обяснителен режим с някой, който даже не знам кой е, за да преценя какъв би бил понятния му разбираем стил. Стига сте ми обяснявали как трябва да се чувствам, от какво да се чувствам горд, за какво и на кой следва да съм благодарен и за какво съм си предоставил имейла в САК. Той е личен, служебен, за клиени и ако някой ще кореспондира с мен по него да бъде така добър да си сподели проблема, да обсъдим възможностите за решаването му и да договорим хонорар за правна защита и съдействие. Ако е много закъсал може и безплатно. За получване на реклами имам друг, но няма да го споделя. Моля, настройте си робота да не ми изпраща пояснителна информация, имам достатъчно източноци, от които да черпя такава, а и бях на общото събрание, та чух всичко. По отношение на самокритиката малко се обърках, защото мислех, че сме оставили в миналото чавдарските връзки и членството в ДКМС. Никой не отрича постигнатото, всички знаем актуалните проблеми за решаване. Разликата между направено и постигнато е достъпна в тълковния речник.

 8. 74
  За адв. Лазаров - САК | нерегистриран
  4
  -6

  Колега Лазаров, не сте прав! В писмото, което сте получил има графа със самокритики в 4 или 5 пункта и това, което все още не е изпълнено от ръководството, но надяваме се, ще бъде спазено!

  Второто нещо, за което не сте прав, е че правите изкуствена разлика между "направено" и "постигнато" - дано бъдете така добър да я поясните.

  Трето, подобни имейли са в отговор на фалшивата информация, че САК са изхарчили толкова пари за правнойнформационни продукти, колкото за бензин на служебната кола, които вие и някои други хора с артистични псевдоними, разпространихте.

  Освен това, грешите когато казвате, че ставащото в САК не ви интересува и че предназначението на имейла ви е единствено за целите на подзащитните вам. Ако искате да знаете, настоящата и неотговаряща на фактите статия също беше разпратена до неограничен кръг хора от емейл-робот, но това вие с охота подминавате. Буди недоумение откъде имейлите на хората са били взети? Може би от същото място, откъдето и ръководството се е сдобило с вашия? Mалката подробност е, че едните са поели отговорност и търсят прозрачност за свършената работа, докато другите разпространяват лични страсти, след като вече отдавна са се десезират от отговорността.

  Най-сетне, мерите с различен аршин, когато казвате, че единствено Министърът на финансите е компетентен да ви държи сметка за изхарчените пари. Ако това е вярно, то подобни статии също не следва да се пишат.


  До коментар [#71]

 9. 73
  Робърт де Ниро: всичко ново е добре забравено старо. | нерегистриран
  6
  -4

  Аз крача с крачките ти бойни.
  Аз чувствам как тече кръвта
  от твойте рани многобройни,
  и аз горя, и аз туптя,

  туптя със пулса ти неравен —
  плът от войнишката ти плът, —
  подхлъзвам се и се изправям
  по твоя окървавен път.

  Води ме, Партийо, води ме,
  под свойте бойки знамена!
  Свети с червеното си име
  чрез хилядите имена!

  Във своята сурова строгост
  ти нежна като майка си.
  Аз всичко бих ти дал да мога
  да бъда твой достоен син.

  Като лъча да пламенея —
  лъча на твоята зора!
  Тъй както Смирненски да пея,
  тъй както Ботев да умра!

  Мен хулите не ме смущават,
  врагът с които те покри —
  аз знам, аз вярвам, че си права,
  когато съгрешиш дори!

  Ах, как горещите ти рани
  дълбоко, остро ме болят —
  кога нападаш и се браниш,
  кога се луташ в своя път.

  Тъй както някога на село,
  свежен от утринна роса,
  баща ми с лапи загрубели
  показваше ми да кося —

  тъй ти десница ми подаде
  и във борбата ме кали.
  Затуй горя във твойта радост
  и твойта болка ме боли.

  Води ме, Партийо, води ме
  под бойките си знамена
  и нека свети твойто име
  чрез хилядите имена!

  … И ако нявга се забравя
  и почна да те клеветя —
  не ме заплювай! Аз тогава
  не бих заслужил чест такава —
  дори на храчките честта!

  Но аз горя! Но аз живея!
  Аз няма да ти изменя!
  Във думите ми червенеят
  лъчи от твойта светлина!

  И в милионния ти пристъп
  срещу врага ни разнолик
  не съм аз Радевски, ни Христо,
  аз съм безимен твой войник.

  Води ме, Партийо, води ме
  под свойте бойки знамена!
  Свети с червеното си име
  чрез хилядите имена!. 10. 72
  Робърт де Ниро | нерегистриран
  6
  -4

  Икономиката икономична: дело на всеки гражданин! — лозунг от 80-те години на 20-ти век
  Обещаваме да намалим стойността на един леглохраноден с 0.02 стотинки! — плакат в почивна станция
  Другарю, помни, че всяка изгубена минута струва 0.05 стотинки! — призив от заводско хале
  На борба за всяка стотинка, за всеки грам, за всеки сантиметър, за всяка минута — призив от заводските стени
  С всички сили пет за четири! — призив за преизпълнение на петгодишния партиен план за четири години
  Какво направи за съкращаване на сроковете? — поканващ призив от стените на заводите
  Бира се отпуска само на членове на профсъюза! — надпис над работническа лавка
  Преди пиене не употребявай алкохол! — предупреждение в квартална пивница
  Във връзка с ремонта на столовата, храната ще се приема през задния вход! — надпис от над входа на работническа столова
  Турското кафе е виетнамско — предупреждение в кафе-сладкарница
  Днес баклавата с орехи е със фъстъци — предупреждение в кафе-сладкарница
  25 години обикновен локум — надпис от опаковката на обикновения локум, по случай 25-годишнината от 9.IХ.1944
  25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР — лозунг от афишите на цирк
  25 години народна власт - 25 години цирк! — светещ надпис върху цирков купол
  35 години социалистически Батак — табела на входа на град Батак
  Копаем въглища - строим социализъм! — лозунг от Твърдишкия проход
  Всички комунисти - под земята! — над входа на мина
  Повече камъни за народа! — надпис над каменоломна кариера
  Всяко кебапче - куршум в сърцето на световния империализъм! — надпис в кебапчийница
  Всеки буркан компот - юмрук в лицето на империализма! — плакат в консервния комбинат в Пазарджик
  Всяко произведено от кооператорите яйце ще се превърне в бомба в редиците на империалистите! — лозунг в ТКЗС
  Всяко яйце - бомба; всякак кокошка - летяща крепост срещу агресорите! — агиттабло в птицеферма
  Всяко яйце над плана - тухла в строителството на социализма! — плакат в птицеферма
  Дето народът - там и ние! — студентски лозунг
  Една секунда невнимание и после цял живот убит! — надпис в чакалня на КАТ
  Да изучаваме културните потребности на народа и да задоволяваме първите на последния! — лоузнг от оф-клубовете
  Американският президент - враг номер едно на Тополовградска селищна система! — плакат в центъра на Тополовград
  Тополовград - град-първенец в борбата срещу империализма! — пътна табела
  Българско значи висококачествено, а тополовградско - отлично — надпис на входа на Тополовград
  Американския империализъм - враг номер едно на Каспичан! — пътна табела на входа на Каспичан
  Буш - враг номер едно на трудещите се от пернишката селищна система — пътна табела при входа на Перник
  Всеки набран домат - кабърче в леглото на Кенеди! — плакат в ТКЗС
  Един допуснат брак - беда за целия колектив — плакат във фабричен цех от 1985 г.
  Всеки палет готова продукция - гвоздей в леглото на империалистите — агитационен лозунг в консервен завод
  След глад и мизерия - тежка индустриализация! — девиз от начало на 50-те години на 20-ти век
  Човекът е главна фигура в животновъдството — лозунг, провесен по стените в АПК
  Животновъдството (ни) допринесе за укрепване на населението - това бе констатация от АПК
  Проблемите в животновъдството - грижа и дело на цялата общественост — плакат в града
  Час по-скоро да прибереме хляба на народа — плакат в ТКЗС
  Селянино, изми ли си яйцата? — плакат по стените на ТКЗС
  Във всеки дом - добитък — плакат, издаден от Наука и изкуство
  Да покрием всички кобилки от нашето село — призив от ранните години на ТКЗС-то
  Да издигнем овцевъдството на по-високо равнище — плакат в ТКЗС
  Да не оставим неодрусана нито една слива в нашето село — призив за събиране на цялата селскостопанска реколта
  Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! — призив за отглеждане на повече селскостопански животни
  Във всяка къща - говедо! — лозунг от времето на т.нар. социалистическо самозадоволяване през 80-те години на 20-ти век
  При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! — агитационна табела
  Всеки комсомолец - пример за хулиганите! — надпис върху заводска ограда
  Всички десетокласници, които желаят да ходят на бригада, да се прегледат при лекарката — училищна табела
  Благодарим ти, партийо любима, за нашето щастливо детство — девиз от училищен коридор
  Всяка наша двойка е приятел на нашите врагове — плакат в училище
  Не ни е страх от атомната бомба — лозунг от стените на училище
  Съветските часовници - най-бързи в света — агитационна реклама
  Съветските болни - най-здравите болни в света — плакат в болница
  Да не оставим нито един пациент да си отиде без лекарска помощ — лозунг в едновремешните болници
  Лекарите се борят за мир, защото те най-добре знаят цената на човешкия живот — плаката в лекарските кабинети и амбулатории
  Всички луди - на борба за мир и световен социализъм — плакат в лудница
  Хвърлянето на отпадъци, яденето на семки и плюенето по улиците е признак на низка култура — улична табела
  Граждани, не плюйте по улиците и тротоарите — улична табела
  Хигиенизацията - враг на бактериологическата диверсия! — надпис в градска градинка
  Мухите са враг на хигиената! Граждани, убивайте мухите! — улична табела в малко градче
  Чистотата осигурява здравето на трудещите се - граждани, пазете здравето си и не замърсявайте улиците — улична табела
  Здрав дух в здраво социалистическо тяло — лозунг от стадиона на Несебър
  Замърсеното тяло поддържа духа неспокоен — плакат в обществена баня
  Теляшка бригада за социалистически труд Н.В.Гогол — надпис в обществена баня
  Не давайте бакшиш на теляка - той е достоен! — табела от стените на обществените бани
  Бакшиша е причина за нарушаване реда и влошаване качеството на теляшката услуга - граждани, не давайте бакшиши — надпис в обществените бани
  Бакшишът е еднакво обиден както за този, който го дава, така и за онзи, който го приема — призив в бръснарница
  Да влезем в светлото бъдеще с лъснати обувки — девиз от ваксаджиница
  Събличай се бързо - и други чакат зад теб — табела във обществена баня
  Мечката се мие чисти във потоците сребристи - има ли за тебе пречка да постъпваш като мечка! — плакат във фелдшерски кабинет
  Комунизмът е неизбежен! — агитационен плакат
  Да живее международното положение между народите! — лозунг над работнически колектив
  Да живее българо-съветската дружба между народите! — лозунг от кандидат-студентска работа
  да живее световната социалистическа система - решаващ фактор за развитието на човешкото общество — традиционен лозунг от времето на соца
  Да дадем отпор на идеологическата диверсия — плакати в профсъюзи клубове
  Слава, вечна слава на страната на съветите - световния маяк на социализма — плакат от манифестация
  Да живее СССР - вечният строител на социализма — пропаганден плакат
  СССР - родина на всички безотечественици — пропаганден плакат
  Съветският съюз откри нова ера в развитието на човечеството — пропаганден плакат
  Бдителността - най-сигурното оръжие срещу подривната дейност на империализма — пропаганден лозунг
  Ликувай Куба! Беснейте агресори! — плакат по повод превземането на казармата Монкада
  Дружбата между хората ражда криле на същите — пропаганден плакат
  Който не познава Сибир, той не познава СССР — плакат от стените на едновремешната туристическа агенция Интурист
  При директора се влиза само по голяма нужда — надпис на вратата на директор
  Ползвай почивката по предназначение - това си бе предупреждение от ловешкия ни затвор
  От тебе, партийо, се учим — плакат в затвор
  Планината е извор на прогресивни идеи — плакатът от хижа в планината
  Днес цял ден е санитарен полуден — надпис върху вратата на библиотека
  На партията - вярност, на народа - чиста вода! — девиз на едновремешните ВиК
  Повече кожи за партията — лозунг от стените на кожарско-кожухарска фабрика в чест на 9-ти септември
  Правим обувки с кожа на клиента — надпис в обущарска работилница
  Цехът за бързи услуги е дело на партията — надпис в цех за битови услуги
  Студенти, икономисвайте отпадъците - те са за вас — надпис от студентски стол
  Граждани, гответе се за отпадъци — лозунг от кампания за събиране на вторичните суровини
  Въшката е най-опасният враг на родината - унищожавайте я! — агитационни плакати в поликлиниките
  Говорът е най-силният дразнител — плакат от коридорите на едновремешните поликлиники
  Не слагай чужди тела в устата си — предупреждение от коридорите на едновремешните поликлиники
  Всеки ваксиниран гражданин - стълб в строежа на социализма — лозунг в аптека
  Кръводарители не чакат ред 6 месеца след кръводаряването — лозунг в пункт за кръводаряване
  В чест на 9-ти септември да озъбим целия български народ — надпис в стоматологичен кабинет
  Мирният атом във всеки дом — вестникарско заглавие по повод на откриването на АЕЦ Козлодуй
  Да строим социализма с подръчни средства — агитационен плакат
  28 април - празник на улица Първомайска — улична табела
  Закачи - откачи — почин на моряците от кораба Лом
  Пази си багажа - тук се краде! — надпис по стените на централна гара
  Борбата за образцов жп-участък е борба за мир — плакат от жп-поделение
  ЖП-бюфети предлагат питателна храна, която осигурява здраве и сила за построяването на социализма — надпис в жп-бюфет
  Пътуването с експресните влакове на БДЖ е пестене на време и удоволствие — плакат в БДЖ
  Точността на попадението е толкова голяма, колкото по-голяма е вероятността за попадение в целта — надпис от казарма
  Не насочвайте оръжието към хора - дори ако е заредено — надпис в казарма
  Дори и най-малкият пожар е срам за добрия колектив — противопожарен агитационен плакат
  Да впрегнем науката в полза на пожарогасенето — надпис от стените на научен институт
  Дръж маркуча си в изправност — плакат в пожарната
  Пешеходци, движете се само от дясната страна на тротоара по посока на движението — уличен надпис
  Народната милиция - биещото сърце на партията! - лозунг от чакалните на МВР
  Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт — плакат, посветен на едновремешната милиция от гарата в Пазарджик
  Милицията принадлежи на народа и народът принадлежи на милицията — агитационен лозунг
  Задачата на задачите е да обуздаем подпалвачите — призивите от районните им поделения на МВР
  да научим човека да бъде щастлив е невъзможно, но да го възпитаме така, че да бъде щастлив, е възможно - цитат от Макаренко в коридорите на МВР
  Мързелът е гавра с труда — агитационен плакат в трудов колектив
  Не може да се работи равнодушно — надпис над трудов колектив
  Новото средство за живот е трудът — агитационен плакат в трудов колектив
  Взаимният другарски контрол предпазва от нещастни случаи — плакат, посветен на безопасността на труда
  При липса на вода пак затвори крана — предупреждение по време на воден режим
  Бракът е щастлив, траен и законен, не чрез религиозни обреди, а чрез пряката защита на законната народна власт — лозунг в обредна зала

 11. 71
  адв. Лазаров - САК | нерегистриран
  7
  -4

  Вероятно щях да престана да пиша във форума към настоящата статия, най-малкото, защото в нея липсват коментари, с автор, който може да бъде индивидуализиран. От позицията на пълната анонимност, до появата на известни фигури, популярни в руските естрадни среди и сред меломаните, фенове на Холивуд се отразяват различни критики и яростна защита срещу тях. Повод обаче за долното е един вчерашен имейл. Имейл, който защитата на моята пощенска кутия не разпознава като спам, имейл, който представлява непотърсенена реклама, без да има възможност за отказ от такава. Тези имейли, като някакъв досаден паразит, през известен период от време, се опитва да ме убеждава, колко добре живея и колко трябва да бъда щастлив и благодарен, че живея във време, в което други са се нагърбили да решават несподелените ми проблеми. Истината е, че скоро ще се навършат тринадесет години, от момента, в който придобих правото да бъда професионален защитник. Дали съм вършил това платено или безплатно е мой личен проблем и единствения, който би могъл да ми държи сметка за това е министъра на финансите и неговите подопечни. За тези почти тринадесет години не станах нито богат, нито известен. Факт е обаче, че част от бившите ми подзащитни станаха верни и добри приятели, а от други все още поучвам поздравителни SMS-си за по-значими празници, макар делата им да са приключили преди време, достатъчно да поеме период, вклюващ два, а може би и три мандата на всеки успешен съвет на САК. Това ми дава основание да смятам, че успешната защита не нечии чужди права и интереси, предполага и собствената ми адекватна такава. Истината е и трябва да го призная, че този състав на САС, както поединично, така и колективно включва адвокати с почти нескончаема енергия. Дали тази енергия е правилно канализирана е тема на друг разговор. В случая обаче не чувствам никаква необходимост да бъда информиран за събития, които не ме засягат, а още по-малко ме интересуват. Интересуват ме единствено резултатите. Добросъвестно посещавам ОС на САК всяка година, понякога неизвестно защо. Тази година обаче констатирах една тенденция, за която отдавна смятам, че следваше да бъде възприета, а тя е, че до 2014г. никой член на САС не намираше сили да защити направеното, от отправените критики. Разликата е, че тази година критики почти липсваха, за сметка на това защитата беше повече от необходимата. След уплътнените няколко часа, на 25.01.2014г., да слушам и осъзная велокото време, на което съм свидетел и благодарността, която следва да изпитам, бях принуден да разбета това и от съобщение на електроната си поща. Удоволствието щеше да е несравнимо, ако вместо да преживея за втори път, вече изпитаното удоволствие, не бях заблуден, че някой е върнал нещо мое и влязох в препратката, с тайната надежда да разбера как да си го получа. Имейла, който ползвам от дълги годи, който е обявен в САК и, който в интерес на истината е съвсем публичен има една единствена цел - да бъде ползван от подзащитните ми в защита на техните права и законни интереси. Той не е направен и поддържан, за да бъда агитиран, а още по-малко, за да се радвам на труднно измеримо благоденствие. Той никога не е бил правен и с цел да ме информират, какво правят някакви асоциации, в които не членувам, в защита на членовете си. Членувам единствено в САК, добросъвестно и редовно си плащам членския внос, независимо дали съм доволен от размера му и как се харчи, когато ми бъдат възложени ангажименти, за които е явно, че други не разолагат с компетентност ги изпълнявам добросъвестно и в срок. Ето защо се чудя къде е мойта лична защита, кой я осъществява и кой е предоставил данни без мое съгласие.

 12. 70
  До 69 | нерегистриран
  6
  -10

  Колега, ако бяхте малко по-запознат, щяхте да знаете колко голямо е било доверието, гласувано на колегата Велкова и колко важни задачи са й били поверени, задачи които изискват лично присъствие и работа. Пълен абсурд е да обвиняваш другите за онова, което е зависело лично от теб и да не поемеш своя дял от отговорността. Интересно е защо след като сте толкова честен и обективен, въобще не коментирате аферата с едновременните отсъствията и на двете колеги, поведение спъващо кворума на Съвета, а оттам и работата на цялата адвокатура или не цитирате нещо от протоколите, с което да подплътите тезата си за "хора, търсещи величие". Да, СИЕЛА и АПИС работят и абонаментът за всяка една от тях струва малко над 100 лева годишно. Очевидно че неистините в коментарите по-долу в стил "Разходи за дезинсекция - 500 029 609лв." и тези в интервюто (че ксероксите били на загуба, че колегите в нужда не получавали помощи - при положение, че за тях са предвидени 70 000 лв.и за разрешаването на проблемите им е създадена специална комисия), показват че сте незапознат и предварително пристрастен/на. Ако на Вас ви е все едно дали една лъжа, повторена 100 пъти е на път да стане истина, то не искайте от хората, които се интересуват за ставащото в САК, знаят и споделят информация, подкрепена с факти, да направят същото. Въвеждането в заблуждение е меко казано укоримо и противоположно с целите на журналистиката, а правото повелява да се отдаде всекиму дължимото. Коментарите са вследствие на интервюто, а ниското им ниво се дължи на интелектуалния вакуум на злосторниците. Доказателствата и линковете нямат нужда от посочване на публикувалия ги, доколкото говорят достатъчно сами за себе си и разобличат анонимните доноси, неподкрепени с нито 1 факт. [#69] от "обикновен адвокат":

 13. 69
  обикновен адвокат | нерегистриран
  10
  -5

  Колега Велкова,
  очевидно е, че много сте подпалили чергата на безупречно управляващите делата на 5000 хилядната САК! Не спират анонимно да Ви "разобличават". Аз се питам, ако нивото на колегите, избрани да решават съдбините ни е такова, каквото го описвате, как изобщо сте стояла и година и половина сред тях. От предния пост/анонимен/, но "достоверен", с цитиран източник/ виждам, че сте сядали на заседателната маса заедно с хора, които освен да се занимават със собственото си величие, за друго, явно време нямат.
  Всъщност, сещам се на какво се дължи такава "работоспособност"-сигурно няма кой да ги заплюе по работните им места,ако имат такива, разбира се/.
  Определено не им е чиста съвестта, след като цяла седмица не спират да са "обективни" , "честни" и "принципни" и не спират с нападенията. Днес по имейлите получихме и съобщения за милионите, които са постъпили в джобовете на адвокатите!
  Боже, опази ни!

 14. 68
  ШЕПОТЪТ | нерегистриран
  5
  -10

  АБСОЛЮТНИЯТ РЕКОРДЬОР ПО ОТСЪСТВИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА САК ЗА 2013г. С ЦЕЛИ 19 НЕЯВЯВАНИЯ Е ..... Г-ЖА АНИ ВЕЛКОВА! СТАВА ДУМА ЗА ПРОТОКОЛИ С НОМЕРА 6,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,28,29,31,32,33 - ОБЯВЕНО Е БИНГО! НА ВЪРХА НА КЛАСАЦИЯТА ТЯ Е НЕДОСТИЖИМА, КАТО ЕДИНСТВЕН ПРЕТЕНДЕНТ ЗА ТИТЛАТА СЕ ЯВЯВА КОЛЕГАТА ПЕНОВА, С КОЯТО СА ОТСЪСТВАЛИ В СИНХРОН, НО ИМА С НЯКОЛКО ОТСЪСТВИЯ ПО-МАЛКО. ЯВНО ПРОБЛЕМИТЕ СА ТРЪГНАЛИ ИМЕННО ОТ ФАКТА, ЧЕ ДВЕТЕ СА ОТСЪСТВАЛИ И НАЙ-ВЕРОЯТНО СА БИЛИ ПОМОЛЕНИ ДА КОРИГИРАТ ПОВЕДЕНИЕТО СИ ИЛИ ДА НАПУСНАТ ДОБРОВОЛНО. ИЗТОЧНИК: http://www.sak-sas.bg/bg/component/search/?searchword=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB+2013&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20&start=40
  До коментар [#67] от "До Роберт Негрото":

 15. 67
  До Роберт Негрото | нерегистриран
  3
  -10


  Недей да копираш чужди идеи, използвани по твой адрес. Истината винаги излиза наяве. Както ти сам каза, "Когато цифрите говорят, дори и дебилите мълчат" и това важи с пълна сила за теб.

  Колкото до псевдонима ти - по-добре си избери Ал Пачино, заради ролите му в гангстерски филми или тези на корумпиран адвокат.

  Няма да е чудно, ако проблемите са тръгнали, именно заради налагането на твоето лоби в Съвета или това на твоето шефче, което по всичко личи е поръчало статията. До коментар [#66] от "Р. де Н.":

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.