Сотир Цацаров: Справянето с корупцията не е работа само на една комисия, а минава и през пленарна зала

Сотир Цацаров: Справянето с корупцията не е работа само на една комисия, а минава и през пленарна зала
Сотир Цацаров, председател на КПКОНПИ; снимка: БГНЕС

Народното събрание (НС) прие годишния доклад на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за 2019 година. Решението дойде със 131 гласа „за“, 1 „против“ и 45 „въздържали се“.

Точката с доклада беше заложена като първа в дневния ред за работата на депутатите.

По време на обсъждането в пленарната зала стана ясно, че в доклада се предлага подобрение в законодателството в антикорупционната сфера, както и прецезиране на някои текстове.

Дебатите не минаха и без политически сблъсък. От опозицията не подкрепиха доклада с мотива, че не виждат напредък в противодействието на корупцията.

КПКОНПИ работи сериозно, все повече кранчета се затварят. Продължава тенденцията от първия ден, когато беше приет този закон. Всички политически сили се обединиха около този закон, счетоха, че е добър, подходящ и във времето с леки корекции и усъвършенстване, ще стане силен и работещ закон. Единствените тогава, които не подкрепиха този закон, бяха колегите от БСП. Основното им искане, основното им виждане да има такъв закон, но видите ли не под егиката и контрола на парламента, където са всички политически сили, а да бъде придатък на президентската институция“, заяви от парламентарната трибуна народният представител от ГЕРБ Спас Гърневски.

Опзицията оспори.

„В документа няма анализ и насоки за ефективно противодействие на корупцията. Никакъв страх нямам от този закон. Този закон е направен така, че да демонстрира дейност на българската държава по борбата с корупцията и неслучайно казвам да демонстрира. Вече 2 отчета гледаме по новия закон. Тазгодишният доклад отчита работата на комисията според нейната структура и функция разписани в този закон. Отчетът е като миналогодишния, леко доразвит“, заяви по време на дебата депутатът от БСП Милко Недялков.

След спора между управляващи и опозиция председателят на КПКОНПИ Сотир Цацаров заяви, че справянето с корупцията не е работа само на една комисия, тя минава и през пленарна зала.

Тази зала гласува и приема инструментариума, с който работим ние, с който работи прокуртурата, с който работи МВР, ДАНС и прочее. Част от този инструментариум, да речем е в Наказателния кодекс и остава непокътнат от 1968 г. Това очевидно не ви прави впечатление. Отчетният доклад не е вестник, отчетният доклад не е информационен сайт. Никакъв страх няма от този закон, защото има дълги процеси, които обезценяват стойността на имуществото. Защо има разлика между претендирано и отнето имущество. Преди да бъде отнето, минава през три съдебни инстанции. Ако говорим за това, че процесите били прекалено дълго, това означава да се вземе и то от вас съвсем обратно решение. То е за ускорена конфискация, в резултат на което ще ни дадете правото да влизаме в домовете на хората и незабавно да им отнемаме имуществото и да го продаваме, за да не се обезцянава то. Тогава това ще бъде драстично нарушение на техните права. Затова казвам, че има такава разлика. Затова има разминаване между цените на исковете и крайния резултат“, заяви Сотир Цацаров и допълни, че 127 са спрените дела, защото чакат тълкувателно решение от Върховния касационен съд от 2018 г.

Според председателя на КПКОНПИ, ако опозицията смята, че приемането на техния Антикорупционен закон е разковничето на борбата с корупцията, то тя е на грешен път е.

Мога да кажа, че съм председател на тази комисия от 20 декември и отчитам работата на моите колеги. Следователно всички онова, което се чу до момента не ме засяга. То, може би, да сме живи и здрави, ще се чуе и другата година. Беше казано, че законът в този вид няма да заработи ефективно, комисията в този ѝ вид няма да се справи с корупцията, че има съществено разминаване между дейността на комисията и очакването на обществото. Единственото, което ще кажа, вярвайте ми без грам политизиране, е следното. В този вид, ако законът бъде промен така, както се настоява от парламентарната опозиция, той пак няма да работи. Нищо няма да се промени в работата и във вашите констатации, ако Комисията се назначава не от този парламент, а от президента. Всичко ще остане такова, допълни още Сотир Цацаров.

По повод повдигнати въпроси при обсъждането на доклада в пленарна зала, веднага след участието си в заседанието на Народното събрание, председателят на Комисията Сотир Цацаров изпрати писмо до председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов.

Цацаров припомня на Панов, че на 25 юли 2018 г., с разпореждане на Панов е образувано тълкувателно дело № 1/2018 г. на Гражданската колегия, по повод противоречива съдебна практика относно характера на предвидения в закона срок за извършване на проверки и събиране на доказателства за имущество, за което има данни, че е придобито от престъпна дейност (дали срокът е преклузивен или инструктивен), като подчертава, че зъгласно чл. 130 ал. 1 от Закона за съдебната власт, тълкувателните решения се приемат и обявяват в тримесечен срок от постъпване на искането, а при особена правна сложност - до 6 месеца.

Председателят на Антикорупционния орган уведомява Панов, че до произнасянето на ВКС по това тълкувателно дело, в окръжните съдилища в страната са спрени 128 дела за отнемане на незаконно придобито имущество, по които КПКОНПИ е ищец. Общата цена на исковете е в размер на 144 175 472. 88 лв.

Ето и пълния текст на писмото на Сотир Цацаров до Лозан Панов:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНОВ,

Отправям това писмо към Вас непосредствено след участието ми в днешното заседание на Народното събрание за приемане на отчетния доклад на КПКОНПИ за 2019 г. и по повод обсъждане, което касае изложения по-долу проблем.

С Ваше разпореждане от 25.07.2018 г. е образувано тълкувателно дело № 1/2018 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия, за приемане на тълкувателно решение по въпроса:

„Какво е правното значение на изтичането на срока за проверка по чл. 15 ал. 2 ЗОПДИППД /отм./, съответно по чл. 27 ал. 1 и 2 ЗОДНПИ /отм./ и чл. 112 ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ, за възникването, надлежното упражняване и съществуването на правото на иск и на материалното право на държавата за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и на незаконно придобито имущество т.е. преклузивен или инструктивен е предвиденият в чл. 15 ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./, съответно по чл. 27 ал. 1 и 2 ЗОДНПИ /отм./ и чл. 112 ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ срок за извършване на проверки и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност, и съответно допустимо ли е образуване на производство по чл. 28 ЗОПДИППД /отм./, чл. 74 ЗОДНПИ /отм./ и чл. 153 ЗПКОНПИ след изтичане на този срок?“.

Тълкувателното дело е образувано по повод определение № 256/18.07.2018 г. по гр. д. № 1348/2018 г. на ВКС, Четвърто гражданско отделение и искане за приемане на тълкувателно решение от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)  с изх. № 8562/16.07.2018 г. Видно от официалната интернет страница на Върховния касационен съд, движението на тълкувателното дело досега е, както следва:

- 25.07.2018 г.: разпореждане на председателя на ВКС за образуване на т.д. № 1/2018 г. и определяне на комисия от съдии за изготвяне на проект за тълкувателно решение;

- 10.10.2018 г.: разпореждане на заместник-председателя на ВКС и ръководител на Гражданската колегия за насрочване на делото за 28.02.2019 г., както и за възможност за даване на писмени становища от органи на съдебната власт, министъра на правосъдието, председателя на Висшия адвокатски съвет, омбудсмана на Република България и висши училища, в срок до 21.12.2018 г.;

- 28.02.2019 г.: проведено закрито заседание на Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС, на което е обсъден и гласуван докладът на комисията, определена с разпореждането от 25.07.2018 г.;

- 17.01.2020 г.: разпореждане на заместник-председателя на ВКС и ръководител на Гражданската колегия за насрочване на делото за 05.03.2020 г.;

- 05.03.2020 г.: заседание за обсъждане и гласуване на изготвения от комисията проект за тълкувателно решение по т.д. № 1/2018 г.

Съгласно чл. 130 ал. 1 от Закона за съдебната власт, тълкувателните решения се приемат и обявяват в тримесечен срок от постъпване на искането, а при особена правна сложност - до 6 месеца. Като съзнавам натовареността на Върховния касационен съд, както и сложността на тълкувателната дейност, бих желал да Ви информирам за следното:

До произнасянето на ВКС по тълкувателно дело № 1/2018 г., в окръжните съдилища в страната са спрени общо 128 граждански дела, по които КПКОНПИ е ищец. Те се разпределят по апелативни райони по следния начин:

- 73 дела на Териториална дирекция Варна;

- 30 дела на Териториална дирекция Пловдив;

- 5 дела на Териториална дирекция София;

- 9 дела на Териториална дирекция Бургас;

- 11 дела на Териториална дирекция Велико Търново.

Общият размер на цената на всички 127 искове е 144 175 472,88 лв.

Още по темата

Напълно електронен диалог за граждани и адвокати със съда искат членове на ВСС

Предишна новина

Разследват жена, постъпила в болница с фалшив паспорт

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

 1. 2
  ГРАД КОЗЛОДУЙ | нерегистриран
  0
  0

  кога ще разследватИВАН КОСТОВ за масовата приватизация

 2. 1
  Damnatio memoriae | нерегистриран
  2
  0

  Прекрасен човек и доказан професионалист. Все другите виновни. А той в бяло. И с наднормено тегло от кафета и води при бай Герги в ЦУМ.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.