Специализираният наказателен съд не става извънреден с промените в НПК

Специализираният наказателен съд не става извънреден с промените в НПК

Специализираният наказателен съд (СпНС) не се превръща в извънреден с влизането в сила от 5 ноември м.г. на новите изменения и допълнения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). С промените компетентността по разглеждане на делата за корупция по високите етажи на властта, в това число и срещу магистрати, бе делегирана на СпНС.

Около това становище се обедини днес Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) по молба на Конституционния съд (КС), който по искане на Върховния касационен съд (ВКС) и Висшия адвокатски съвет (ВАдвС), трябва да се произнесе дали част от промените в НПК, сред които и новата компетентност на СпНС, са противоконституционни.

Поради наплива от искания до КС за тълкуване на закона през последните месеци и респективно зачестилата нужда от даване на становища от страна на ВСС по казуси, които засягат съдебната власт, миналата седмица съдебните кадровици взеха принципно решение правната комисия на Съвета да изготвя по няколко становища с противоположни диспозитиви, когато е постъпила молба от Конституционния съд да се заеме позиция по определен въпрос.

Такъв беше случаят и днес.

Правната комисия към ВСС беше изготвила две становища, всяко с по два противоположни диспозитива по отношение на образуваното конституционно дело №10/2017 г.

То е образувано на 17.11.2017 г. по искане на пленума на ВКС и ВАдвС за установяване на противоконституционност на  чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно, и на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), (обн., ДВ, бр. 86/2005 г., последно доп. ДВ, бр. 101/19.12.2017 г.), както и за произнасяне за съответствие на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно от НПК с международен договор, по който България е страна, а именно с чл. 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи - КЗПЧОС (обн., ДВ, бр. 80/1992 г. с последвали изменения).

Атакуваните разпоредби освен до новата компетентност на СпНС (чл. 411а, ал. 1, т. 4), се отнасят и  до писмените доказателства в процеса (чл. 127, ал. 1).

Вторият атакуван текст от НПК гласи:

Чл. 127. (1) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., предишен текст на чл. 127, доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Писмени доказателствени средства са протоколите за действията по разследване, съдебните следствени и другите процесуални действия, протоколите за изготвяне на веществени доказателствени средства и други документи, включително докладите и приложените към тях документи относно разследванията на Европейската служба за борба с измамите, ревизионните актове, с които са установени данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски и приложените към тях ревизионни доклади, както и докладите по чл. 19 от Закона за държавната финансова инспекция от извършени финансови инспекции и одитните доклади по чл. 56 от Закона за Сметната палата и приложените към тях документи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Обвинението и присъдата не могат да се основават само на данните от ревизионните актове, докладите по чл. 19 от Закона за държавната финансова инспекция, одитните доклади по чл. 56 от Закона за Сметната палата, докладите относно разследванията на Европейската служба за борба с измамите и приложените към тях документи.

ВКС и ВАдвС смятат, че този текст противоречи на чл. 121, ал. 1 от Конституцията, установяващ конституционното изискване съдилищата да осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес, както и не е в унисон с чл. 6  КЗПЧОС за правото на справедлив процес, по отношение на изискванията за състезателност и равенство на средствата за правна защита.

По време на днешното заседание на Пленума на ВСС пръв думата за изказване по темата взе главният прокурор Сотир Цацаров, който беше категоричен, че няма да подкрепи искането на ВКС и ВАдвС за обявяване на противоконституционност на описаните разпоредби в НПК.

"Ще гласувам и по отношение на двата въпроса в посока, че не подкрепям искането. Ако се сподели тезата, че Специализирания наказателен съд се превръща в извънреден съд, това води до извода, че до въвеждането на измененията, такъв характер е имал и Софийският градски съд. До влизане в сила на измененията никой не е мислел в тази посока. Ако се поддържа логиката, че Специализирания наказателен съд е извънреден, тогава защо не се поддържа такава логика за Софийския градски съд? Може би става дума за определено отношение към Специализирания съд. Логиката е такава и по отношение на чл. 127. Първо не мисля, че се създава разпоредба, която да лишава съда от преценката му по доказателствените искания. Тази разпоредба не е нова по отношение на актовете. Такива са и докладите на ОЛАФ. Никой до момента не се сети, че докладите на ОЛАФ са противоконституционни. С оглед на това смятам, че искането на ВКС е неоснователно и няма да го подкрепя", заяви Цацаров.

От своя страна председателят на ВКС Лозан Панов, който е и един от вносителите на искането до КС заяви, че поддържа становището си така, както го гласувал на Пленума на ВКС.

В крайна сметка петнадесет от двадесет и трима членове на Съвета гласуваха "против" искането за обявяване на противоконституционност на атакуваните разпоредби в НПК.

В подкрепа на искането на ВКС и ВАдС се обявиха само Красимир Шекерджиев, Даниела Марчева, Цветинка Пашкунова, Боряна Димитрова, Севдалин Мавров, Олга Керелска и Атанаска Дишева.

Председателят на ВКС Лозан Панове не участва в гласуването, тъй като е вносител на предложението до КС.

 

Още по темата

Лозан Панов е глобен с 1000 лв.

Предишна новина

Двама с обвинение за побоя на полицаи в Ихтиман

Следваща новина

Коментари

15 Коментара

 1. 16
  До 14 | нерегистриран
  1
  0

  СГС не е бил извънреден тъй като е разглеждал този вид престъпления по отношение на всички лица.Специализирания съд става извънреден т.е специален тъй като ще разглежда дела по обвинения за престъпления с оглед личността а не по отношение всички лица

 2. 15
  Георги Ушев | нерегистриран
  2
  0
  До коментар #7 от "Съдия | нерегистриран":
  Ей, много ги боли всички за загубените корупционни канали в СГС!

  Нищо, ще има нови! Аз бях съучредител с кака Венче на БСА, ако си забравил!

 3. 14
  Seneka | нерегистриран
  2
  -3

  Цаци май е прав. Ако Спецназът е извънреден, СГС също е бил.Отдавна.А каналите са въпрос на време и овластяване. Да влезе КС.

 4. 13
  | нерегистриран
  4
  -6

  Няма да ви огрее бе джендъри недоносени,нито вас ,нито Лизан!Накрая ще гризнете дръвцето и индивидуално и групово!

 5. 12
  БАЦЕ..... | нерегистриран
  18
  -8

  Този съд е противоконституционен !

  Да триете и да мажете коментарите ,факта си е факт !

 6. 11
  Матей | нерегистриран
  11
  -2

  Има си хас? Това даже не бива да си го помисляте!

 7. 10
  Марко | нерегистриран
  17
  -6
  До коментар #6 от " | нерегистриран":
  Ако е така, значи добре работи! Защото ги видяхме всички подсъдими в СГС как се уредиха.

  Явно не сте наясно с понятието "наказателен трибунал" щом застъпвате такива тези?  СГС при всичките му кусури си е съд.

 8. 9
  | нерегистриран
  12
  -4
  До коментар #3 от "Имам едно желание | нерегистриран":
  Цацаров и Пеевски да тестват лично, като подсъдими спец съда.

  А защо не в СГС?! Защото там ще се оправят ли?

 9. 8
  ? | нерегистриран
  11
  -10

  Лозанита кога ще я отстраняват от длъжност?

 10. 7
  Съдия | нерегистриран
  19
  -9

  Ей, много ги боли всички за загубените корупционни канали в СГС!

 11. 6
  | нерегистриран
  13
  -14
  До коментар #2 от "Марко | нерегистриран":
  Да, ама друг път.  Формално не е ,но реално си е "извънреден наказателен трибунал" и то да пази Бог човек да стане подсъдим там...

  Ако е така, значи добре работи! Защото ги видяхме всички подсъдими в СГС как се уредиха.

 12. 5
  Прокопиев крадеца | нерегистриран
  15
  -9

  Лозане, защо ме излъга, че ще оправиш работата? Спецсъдът не е наш и ще ме тикнат в панделата!!

 13. 3
  Имам едно желание | нерегистриран
  17
  -9

  Цацаров и Пеевски да тестват лично, като подсъдими спец съда.

 14. 2
  Марко | нерегистриран
  24
  -10

  Да, ама друг път.  Формално не е ,но реално си е "извънреден наказателен трибунал" и то да пази Бог човек да стане подсъдим там...

 15. 1
  Калин К. | нерегистриран
  9
  -17

  Колеги, така е, като ни няма вече със Соня.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.