Срокове ще текат само по 44 конкретни категории дела

Срокове ще текат само по 44 конкретни категории дела
Парламентът промени Закона за мерките и действията в извънредно положение, снимка:БГНЕС

Депутати и министри без заплати в извънредно положение

 

Пълен обрат придоби дебатът за размера на депутатските заплати по време на извънредното пленарно заседание. Управляващите от ГЕРБ изненадващо се отказаха от идеята си те да бъдат „замразени” и внесоха предложение да се откажат напълно от тях до края на извънредното положение, предаде БГНЕС.

 

Така на народните представители ще продължат да им бъдат внасяни осигуровки, но докато не бъде отменено влязлото в сила на 13 март извънредно положение, цялото им трудово възнаграждение ще бъде превеждано по сметка на Министерството на здравеопазването, за да се използвано от държавата в борбата срещу разпространението на COVID-19.

 

Освен за народни представители, мярката ще важи още за министрите и политическите им кабинети, както и за председателите на държавни и изпълнителни агенции.

 

Идеята депутатите да даряват цялото си възнаграждение срещна широко одобрение сред останалите политически сили.

 

Горд съм от това решение”, коментира лидерът на Воля Веселин Марешки, който по-рано днес настояваше депутатската заплата да бъде приравнена на минималната за страната, която в момента е 610 лева.

 

Борис Ячев от „Обединени патриоти” също изрази задоволство от решението на коалиционните партньори. „Удовлетворен и горд съм, че съм част от този парламент”, каза той от трибуната.

Срокове ще текат само по 44 точно определени категории дела. Това реши окончателно Народното събрание с приемането на второ четене на промените на Закона за мерките и действията в извънредно положение, който още от самото му създаване предизвика тотален хаос и бурни страсти в пленарната зала.

Така, след над 10 часа дебат и около месец след обявяването на извънредното положение, депутатите в крайна сметка решиха, че в специалния закон е нужно да бъде упоменато по кои точно производства ще текат срокове.

А те са:

Наказателни съдебни производства: делата по чл. 64 и чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс и по чл. 270 от Наказателно-процесуалния кодекс; по чл. 66 от Наказателно-процесуалния кодекс; по чл. 67 от Наказателно-процесуалния кодекс; по чл. 68 от Наказателно-процесуалния кодекс; по чл. 69 от Наказателно-процесуалния кодекс; по чл. 70 от Наказателно-процесуалния кодекс; по чл. 72 и чл. 73 от Наказателно-процесуалния кодекс; разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от Наказателно-процесуалния кодекс; разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от Наказателно-процесуалния кодекс; делата по чл. 427 от Наказателно-процесуалния кодекс; по глава пета, раздел II от Закона за здравето; по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания за задържане или предаване на лица; по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода; по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство; по чл. 225, ал 6 от Наказателния кодекс; по чл. 326, ал 2 от Наказателния кодекс; по чл. 355 от Наказателния кодекс; делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 159а от Наказателно-процесуалния кодекс; процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164 и чл. 165 от Наказателно-процесуалния кодекс; по обжалване или протестиране на наказателни постановления издадени при или по повод извънредното положение, делата по чл. 437 от Наказателно-процесуалния кодекс за предсторочно освобождаване по чл. 70 и чл. 71 от Наказателния кодекс.

Граждански и търговски съдебни производства: делата за упражняване на родителски права само относно привременни мерки; по Закона за защита от домашното насилие само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита; разрешения за теглене на суми от детски влогове; обезпечителните производства; делата за обезпечаване на доказателства; искания по Закона за електронните съобщения и чл. 19, ал. 6 във връзка с ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел във връзка с чл. 536 от Гражданския процесуален кодекс; делата по чл. 62, ал. 3 от Закона за кредитните институции.

Административни съдебни производства: делата по чл. 60 и чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс; по чл. 75 и чл. 157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; по чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи; обезпечителните производства; делата за обезпечаване на доказателства; по чл. 111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража; по чл. 252 от Административнопроцесуалния кодекс; по Закона за обществените поръчки; по Закона за концесиите; по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове; по глава трета от Закона за държавната собственост и глава трета от Закона за общинската собственост; по Изборния кодекс; по оспорване на актове за установяване на публични вземания; по чл. 215 от Закона за устройство на територията, свързани с оспорване на актове за издадени разрешения за строеж и за одобрени и/или изменени подробни устройствени планове; по обжалване или протестиране на административни актове, издадени при или по повод извънредното положение;по глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

Друга важна промяна, която бе записана в закона е, че в мярката, придобила популярност като "60:40", държавата ще има малко повече участие, отколкото се предполагаше първоначално. По предложение на Йордан Цонев от ДПС държавата вече ще поема и дължимите осигурителни вноски на работника/служителя,освен 60% осигурителния му доход.

Променя се и глобата за неспазване на мерките в извънредно положение, която до момента бе 5000 лв. и създаде множество противоречия и откровено недоволство в общественото пространство. Санкцията вече ще е от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата става от 2000 до 5000 лв.

Депутатите решиха още, че "до отмяната на извънредното положение по решение на Министерския съвет министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти – държавна собственост, или общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти – общинска собственост, може да приемат решения или да издадат заповеди за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение".

До отмяната на извънредното положение държавни и местни органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, може да провеждат заседания от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя протокол. За неуредените въпроси се прилагат специалните закони и актовете по прилагането им.

Парламентът окончателно прие и текст на чл. 6 от Закона за мерките и действията в извънредно положение, с който се прие, че "до отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи".

Още по темата

Ако някой не знае как се влиза в деловодната система на ВСС, мога да му покажа*

Предишна новина

Здравният министър издаде нова заповед за влизането в България и за поставянето под карантина

Следваща новина

Коментари

4 Коментара

 1. 5
  | нерегистриран
  6
  -2

  Успокойте се, братя и сестри! Съвсем скоро милиардите ще бъдат изтеглени и нуждата от карантина ще отпадне! Тогава на ден вероятно ще умират по 40-50 от усложнения поради естествения ход и на съпътстващите си болести, но в новините 25 минути ще са посветени та Лозан Панов ! Травеститите мастити журналистки на по 100 години с вид на пропити шафрантии ще се концентрират само върху нещастното президентче и държавата ще покаже целия си блясък на пълно скапване!

 2. 3
  RRR | нерегистриран
  8
  0

  Е, сега съвсем оплетоха кошницата и забъркаха кашата.А по 234, 243 НПК?

 3. 2
  удължете сроковете за декларации по ЗДДФЛ! | нерегистриран
  4
  -1

  Защо не е удължен срокът за подаване на данъчните декларации по ЗДДФЛ?

  Срокът е удължен за фирмите, въпреки,че бизнесът подава декларации с електронен подпис,, а гражданите-подават декларации на хартиен носител, и точно сега са пращани в офисите на НАП. Гарантирате ли,че гражданите няма да се изпозаразят?

 4. 1
  112 | нерегистриран
  14
  0

  Това с глобите е размахване на бухалка срещу вятъра. Законът за извънредното положение ще бъде отменен по някое време и чл. 3, ал. 2 ЗАНН ще стане особено актуален...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.