СРС и СГС: Електронното връчване на документи и книжа улеснява страните и гарантира правата им

СРС и СГС: Електронното връчване на документи и книжа улеснява страните и гарантира правата им

„Детайлното регламентиране на възможността за подаване документи и получаване на съдебни книжа по електронен път в хода на наказателното производство, включително и внасянето на обвинителен акт в съда, едновременно улеснява страните и гарантира процесуалните им права. Съответно нормативното уреждане на провеждане на съдебно заседание определени случаи чрез видеоконференция е в синхрон с развитието на електронното правосъдие и в настоящата усложнена обстановка предоставя вариант за разглеждане на делата, при който във възможно най-пълна степен се намаляват рисковете за здравето на участниците“. Това гласи становище на председателите на Софийския районен съд (СРС) и Софийския градски съд (СГС) Александър Ангелов и Алексей Трифонов до правосъдния министър Десислава Ахладова.

Промените, които визират двамата председатели, бяха предложени за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието миналата седмица. С изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от ведомството предлагат връчването на актове на съда да може да се извършва на избран от страната електронен адрес за връчване чрез единния портал за електронно правосъдие; чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща. В случай че страната няма регистрация в ЕПЕП или не е избрала квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща, а е посочила адрес на електронна поща, връчването се осъществява на посочения адрес. При невъзможност връчването да се осъществи по посочените начини, се преминава към връчване на настоящия адрес на страната, а при липса на такъв - на постоянния. С промените в ГПК е предвидено, че връчването на кредитни и финансови институции, включително тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, застрахователни и презастрахователни дружества и търговци, които извършват доставка на енергия, газ, или предоставяне на пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги, нотариуси и частни съдебни изпълнители, държавни учреждения и общини се извършва само на електронен адрес. Връчването на адвокат също се извършва чрез единния портал за електронно правосъдие. Предвижда се и 15% отстъпка от таксата при електронно подаден иск.

„Напълно подкрепяме предложените в проекта изменения, регламентиращи възможността за подаване по електронен път на документи, както и извършването на връчвания на съдебни книжа по този начин. Както нееднократно е отбелязвано, използването на тези начини за комуникация между адвокатите, гражданите и съдилищата, ще оптимизира и съответно подобри обслужването, тъй като ще намали времето, което към момента съдебните служители отделят за обслужване на гише, съответно ще даде възможност за повишаване на качеството на работата. Отделно от това, особено в условия като настоящата епидемична обстановка, ще се избегне струпването на множество хора в сградите на съдилищата, както и опасностите, свързани с физическото връчване на книжа от призовкар, чрез което ще се намалят и рисковете за живота и здравето на всички“, пише в становището на председателите на СРС и СГС.

Ангелов и Трифонов допълват: „Напълно подкрепяме и идеята за въвеждане на стимул за използването на възможностите на електронното правосъдие, чрез предвиденото изменение по § 13 от проекта, касаещо намаляване на държавната такса, при подаване на искания за защита и съдействие в електронна форма чрез единния портал за електронно правосъдие, съответно едновременно с това даване на съгласие за връчване на съдебни книжа също чрез единния портал. Чрез тази промяна, смятаме, че по напълно естествен начин страните ще се насочат именно към този начин на подаване на иницииращи документи, тъй като в този случай те биха заплатили по-малки суми за държавни такси, освен че ще се ползват от всички останали улеснения – спестяване на време за посещение на сградите на съдилищата, изчакване и допълнителни усложнения, възникващи при физическото подаване на документите. От друга страна, очакваното при наличието на този стимул намаляване на броя на хората, които посещават сградите на съдилищата с цел подаване и получаване на документи, както и извършване на справки, ще намали необходимостта от ангажиране на допълнителни съдебни служители в тази връзка, което ще се отрази на спестяване на разходи, включително касаещи трудови възнаграждения и такива, относими към закупуване и поддържане на техника за сканиране на постъпващите в хартиен вариант документи. Не на последно място по важност, при по-масовото използване на електронното връчване съществено ще се ускорят сроковете за разглеждане на делата, тъй като в тази хипотеза връчванията се извършват още в деня на изпращане на книжата, докато при връчването чрез призовкари това отнема значителен период от време“.

Още по темата

"Зелена зона" в София вече и в събота от 2021 година

Предишна новина

Председателят на СНС препоръча на докладчиците да отсрочват дела без задържани за догодина

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    | нерегистриран
    0
    -1

    Улеснява грънци...всичко електронно и дистанционн стана много модерно, дано не преминем и на електронен и дистанционен секс

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.