СРС и средства за събиране на информация в разузнаването

СРС и средства за събиране на информация в разузнаването
Проф. Николай Радулов, експерт по национална сигурност

Тъй като отново в публичното пространство започнаха да се появяват различни типове записи и материали, за някои от които се твърди, че са резултат от специални разузнавателни средства, счетох че е необходимо да напиша материал, който да позволи на читателите да разберат естеството на случващото се.

Много е важно да се разбере природата на специалните разузнавателни средства. Това са специални тактики за тайно прилагане на технически средства, използвани в определени правни рамки за получаване на доказателства за престъпна дейност. Обикновено се допуска да се използват и за събиране на информация, когато става дума за националната сигурност, но това става по строго определен ред и в порядъка на изключение. Същите тези тактики и приложени технически средства извън тази правна рамка са незаконно използвани технически средства, които принципиално са криминализирани от което и да е местно законодателство. Така че използването на скрит микрофон за тайно записване на разговор от частно лице навсякъде по света или от разузнавач на чужда територия е криминално престъпление, описано в съответния основен закон и наказателния закон на страната. Много често, когато се говори за СРС се допускат грешки, дори от лица, които би трябвало добре да познават материята по силата на служебното си положение или функция. Съвсем наскоро прокуратурата успя да ме удиви с твърдението си, че едно частно лице е използвало незаконни СРС. Трябва да бъде ясно на всички, които изучават или боравят с тази материя, че незаконно могат да използват СРС само тези лица, които имат право да ги прилагат законно, останалите случаи имат своята правна квалификация в НК[1] (чл. 170, 171, 171а)

Особен случай е неразбирането, че СРС не могат да се използват от разузнавателните служби на разузнавана територия, поради простата причина, че дейността на специалната служба е принципиално тайна и противоправна на чуждата територия. Така че разузнаването няма как да се опре на законова база за използване на технически средства за тайно наблюдение.

Несъмнено има прилики между СРС и средствата за получаване на разузнавателна информация, но това е в подготовката и ползването на тактическите схеми, подготовката на служителите, технологичните устройства. Първите са законови инструменти за получаване на доказателства, вторите – по същество незаконни тактики и технологии за събиране на информация.

Съществува много тясна зона на ползване на СРС от разузнавателните служби – това са случаите на присъствие на разузнавани обекти на собствена за специалната служба територия. В такива случаи местните законодателства дават възможност за ползване на СРС чрез собствени или общи специални структури за прилагане.

Особеност на СРС и инструментариума за разузнаване е възможността за невероятно развитие, предвид експоненциалния технологичен прогрес и наличната в тази връзка възможност за все по-качествено, по-пълно и гарантирано достоверно съдържание. Такова развитие позволява създаване  на пълноценни доказателства, които не могат да бъдат отречени или фалшифицирани.

В сферата на сигурността тези дейности и действия, свързани с технологии и технически приспособления, подлежат на непрекъснато развитие, усъвършенстване и достигане на ново качество. Това изисква усилия, обучение, подготовка, подбор на особен тип бъдещи служители със специфични качества и умения[2] (бел. ред.: Вж. „Сигурност 4.0“ http://confsec.eu/Sigurnost4-0). По същество технологичното развитие на системата води до неизбежното преосмисляне и изменение на качеството и структурата на съвременните служби.

Предвид възможността, а бих казал и неизбежността на високото технологизиране на специалния технически инструментариум, то той се явява естествен елемент на съвременната екосистема на сигурността – „Екосистема на сигурност 4.0“.

Технологичното развитие довежда и ще доведе до генерални промени в отделните способи. Наличието на Интернет на нещата (IoT) и постепенното му преминаване в Интернет на всичко създава неподозирани до скоро възможности за бързо и качествено събиране на доказателства. Много е важно да се разбере, че и в тази област, както и във всичко свързано с Промишленост 4.0 и Сигурност 4.0 развитието на технологиите изпреварва значително правната база на ползване и създаване на продукти. За да избегнем възможни злоупотреби, грешки и недобросъвестни действия, трябва да обезпечим адекватно правно развитие, така че всичко да се извършва в рамките на закони, гарантиращи от една страна използването на способите от оправомощените служби и лица, единствено и само за разкриване предотвратяване и пресичане на престъпления, а от друга – пазещи стриктно правата на всеки отделен гражданин. Трудът на отделния служител трябва да бъде ценен и защитен, но паралелно с това гражданите не трябва да стават обект на произвол и злоупотреби.

Все по-голямото технологично развитие, обусловено от специализираната екосистема на Сигурност 4.0, води до получаване на достоверна, своевременна и пълна информация за престъпна дейност и нуждите на националната сигурност. Новите технологии едновременно с това позволяват много по-дълбоко проникване в личния свят на обекта на интерес. Независимо, че и днес законите не позволяват използването на СРС за други цели освен за целите на наказателния процес и националната сигурност, всички сме свидетели на безнаказаното подхвърляне на материали, придобити със СРС, в медиите. Това трябва да бъде възпрепятствано правно и технологично, стига законодателят да разбере опасността от извършваните злоупотреби и възможностите за ескалация. Пряк достъп до физическите записи и носители следва да се подсигури само от специализираните структури и в присъствието на упълномощени техни служители, които да са служебно и правно отговорни за материалите. Само съдът трябва да получава достъп до оригиналните материали и да се разпорежда с тях в съдебна фаза.

Дори тези, които днес си позволяват използване на материали, получени чрез СРС, за друго освен за доказателства в наказателен процес, не разбират изключителната опасност, на която се излагат. Губейки контрол върху специализирания инструментариум, специалните служби рискуват да станат жертва на собствените си некомпетентност и политизираност в момента и на по-късен етап.

Технологиите и тяхното ползване за обезпечаване на сигурност не трябва да обрастват с политически тежести, тъй като всички помним, че на всяко действие съответства равно по сила и обратно по посока противодействие – много отдавна този физически закон се е превърнал и в закон на общественото развитие. Злоупотребата с инструментариум, възникнал и развиващ се под знака на обезпечаване на гражданска и национална сигурност, води до обезсмислянето му и пълно компрометиране на специалните служби, а оттам и засилено недоверие в държавните институции.

Предвид увеличаващото се използване на високотехнологични устройства и процеси от страна на криминалния свят и противникови специални служби ние имаме жизнена необходимост от качествен, високотехнологичен и некомпрометиран инструментариум за противодействие. Всяка злоупотреба, независимо как е поднесена на хората в медиите, по същество подпомага влошаване на екосистемата на сигурност, от полза е за криминалната престъпност и враждебни разузнавания, нещо, на което компетентните ръководители на сектора трябва активно да се противопоставят.

[1] Пр. чл. 170, 171, 171а от НК

[2] Вж. „Сигурност 4.0“ http://confsec.eu/Sigurnost4-0

Още по темата

Прокуратурата откри нарушения при екплоатацията на 43 лифта

Предишна новина

Бойко Борисов: Маските не са, за да мълчите

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    Приятел | нерегистриран
    0
    0

    Б.Рашков е за арест преди години прикриваше незаконните СРС та на СГС.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.