Георги Ушев, председател на Апелативния специализиран наказателен съд:

Страхът дискредитира съдията не по-малко от непочтеността*

Страхът дискредитира съдията не по-малко от непочтеността*
Председателят на АСНС Георги Ушев

Времето лети, г-н Ушев. Сякаш вчера беше, когато се роди специализираното правосъдие, като беше орисано от Еврокомисията да направи това, което не успяваха другите институции – да докаже, че държавата и у нас е по-силна от мафията. Като високопоставен магистрат, какво виждате, като хвърлите поглед напред…и назад?

Това, което виждам сега, за разлика от първата година е, например, че колегите натрупаха достатъчно опит и увереност при разглеждане на делата за организирани престъпни групи. Преди около три години към подсъдността на съда бяха прибавени и делата по Глава първа от Наказателния кодекс – за измама, предателство, шпионство, тероризъм. По някои от тези текстове нямаше абсолютно никаква съдебна практика, така че, ние я създаваме в момента. През 2017 г. подсъдността на съда отново беше разширена и към нея се прибавиха редица корупционни престъпления срещу лица от тъй наречените "високи етажи на властта". Както виждате, развиваме се. Мисля, че за 7 години, развитието ни не е никак малко.

Вие току-що представихте Седмия годишен отчет на Апелативния специализиран наказателен съд, който оглавявате. Помогнете ни да се ориентираме по какво този отчет се различава от Шестия, от Петия и от предишните?

Подходът на настоящото ръководство на съда към отчета е по-различен.

В смисъл?

Имам предвид включването на анализи в него. Целта е да се представят не само цифрите, а и анализ на причините, поради които ни се отменят делата от Върховния касационен съд. А също и да се посочат основните причини, поради които Апелативният специализиран наказателен съд (АСНС) отменя актовете на Специализирания наказателен съд (СпНС). То е важно за развитието на специализираните институции. Освен това, в доклада за първи път показваме някои цифри – като броя на часовете прекарани от съдиите в съдебни заседания; броя на томовете на разгледаните дела; броя на подсъдимите и обвиняемите лица по тях; броя на престъпленията, за които са повдигнати обвинения. Мисля, че тази статистика е от ключово значение, за да може да се придобие реална представа за огромния обем работа, която сме свършили през годината.

Колко дела срещу организирани престъпни групи са постъпили миналата година в съда ви?

Общият брой на постъпилите дела за 2018 г. е 636. От тях 529 са за организирани престъпни групи.

Цифрите са забележителни, да. Може да се каже, че всеки работен ден пристигат при вас нови дела срещу наркотрафиканти, рекетьори, терористи, данъчни измамници…Коя е най-тежката присъда, която сте им издали?

По принцип апелативният съд постановява нова осъдителна присъда само в случаите, когато отменя оправдателна присъда на първата инстанция. През 2018 г. най-тежката присъда е от 8 години лишаване от свобода и глоба в от 4 000 лева. Наказанието е наложено за отвличане и изнудване.

От законодателните промени, с които корупционните престъпления на депутати, министри, шефове на агенции, областни управители, кметове и магистрати бяха пратени в спецсъда, мина година и половина, ако не греша. Какво се случи оттогава при вас? Отвори ли ви се много повече работа?

Определено да. Засега в АСНС по този вид дела се разглеждат предимно производства по мерки за неотклонение ("подписка", "гаранция" "домашен арест" или "задържане под стража" – б.а). Тези процеси носят особен заряд – продължават по цели дни, а понякога и през нощта. По голяма част от тях се явяват най – добрите адвокати. Има случаи, в които се ангажира и огромен медиен ресурс за тях.

Обяснимо е медиите да проявяват засилен интерес към алчността на политиците и злоупотребите с власт.

Зад този медиен интерес прозира понякога и целта да се представят обвиняемите и подсъдимите като жертви. И в случай на съдебно решение в техен ущърб, се очерня съдът. В тази обстановка съдиите се опитват просто да си свършат работата. И смятам, че я вършат честно и усърдно.

Колко съдии работят при вас? По колко дела разглежда месечно всеки от тях? Преувеличават ли тези, които твърдят, че вие сте от най-натоварените съдилища в страната?

В Апелативния специализиран наказателен съд по щат работят 14 съдии. През 2018 г. в съда са разгледани 672 въззивни (за проверка на първоинстанционни присъди – б.а.), дела, от които 95 въззивни дела от общ характер и 577 въззивни частни дела. 90% от делата са решени в рамките на годината. По 65% от въззивните дела от общ характер е проведено съдебно следствие. За да илюстрирам тежестта на тези дела, ще ви посоча и други цифри. Общият брой томове по тях е 15 512! Те са се водили срещу 1341 лица, някои с обвинения за няколко престъпления. Общо 2101 часа са прекарали съдиите в съдебни заседания през годината. Сега разбирате ли защо, като казвам, че един съдия от апелативния съд е разгледал средно 4 дела месечно, аз имам предвид, че това е огромен труд.

Да. А броят на делата във вашия съд расте още, така ли?

"Расте още" е слабо казано. За 2018 г. се наблюдава драстично увеличаване на броя на делата в АСНС. Миналата година, спрямо 2017-а, броят на разглежданите ВНОХД (Въззивни наказателни от общ характер дела) се е увеличил с 55%, а броят на ВНЧД (Въззивните наказателни частни дела) – с 32%.

Делата в спецсъда са многотомни, знаем – по 100, по 200 и по 1000 тома даже. Ако един съдия разполага с 2 дни, за да вникне в дело с 20 подсъдими и 200 тома с доказателства, събрани от службите, той какво прави? Помогнете ни да си представим, как успява?

Работи почти денонощно, включително в почивните дни. Неведнъж съдиите си вземат отпуск, за да могат да си напишат решенията, без да им се разпределят други дела. На мен редовно ми се налага да работя и след 10 часа вечерта. И не се изненадвам, когато виждам и други колеги в съда по това време. Всичко е въпрос на всеотдайност, на отношение и на организация на работата. Колегите в АСНС са добри професионалисти. Всеки от тях осъзнава огромната отговорност, с която е натоварен при разглеждането и решаването на тези важни за държавата ни дела.

Чела съм френски обвинителен акт от две странички – за убийството на български студент от двама злодеи. Тия стотици томове и хиляди страници, които се пращат от прокуратурата в съдилищата у нас, не издават ли професионално безсилие и безхарактерност? Или издават само глупостта на законодателите и формализма на НПК, както прокурорите твърдят?

По мое мнение наказателният ни процес е твърде формален. Действително, в редица европейски държави има значително по-занижени изисквания към обвинителните актове, а също и към мотивите на съда. В някои случаи мотиви въобще не са необходими, например, когато присъдата не е обжалвана или протестирана. Не знам дали българското обществото е узряло за такъв тип законодателни промени. Но смятам, че са необходими по-смели крачки в тази посока. Защото е видно, че увеличаването на щата на магистратите не води до желаното намаляване на тяхното натоварване, респективно до по-бързо и качествено правосъдие.

Сградата на улица "Черковна", в която работите е винаги претъпкана с папки и хора. Има 4 зали за първоинстанционния спецсъд и една за апелативния, ако не греша?

Да?

Чудя се как така кадровият орган на съдебната власт е решил, че 20-ина съдии и 5 зали стигат за най-големите, най-важните и най – публичните дела – тия срещу корупцията и мафията?

Все пак трябва да кажем, че щатът на Специализирания съд беше увеличен с 4 бройки през изминалата година. Тоест, от Висшия съдебен съвет (ВСС) се проявява разбиране за нуждата от кадровото обезпечаване на специализираните съдилища. Аз се надявам същото разбиране да бъде проявено и по отношение на Апелативния специализират наказателен съд. Още повече, когато пленумът на ВСС увеличава числеността на Апелативната специализирана прокуратура, не е обосновано да се намалява числеността на апелативния съд. Това е и единственият съд на апелативно ниво, в който няма съдебни помощници.

Говорим от години, че ви мъчи кадрова и жилищна криза. Решава ли се вече тя? Или са прави тия, които подозират, че разни гузни големци целят нарочно спецсъдът да блокира?

В началото на тази година Държавната комисия за сигурност на информацията (ДКСИ) окончателно освободи сградата на ул. "Черковна" 90 за нуждите на специализираните съдилища и прокуратури. Освободените от ДКСИ помещения се заеха от прокуратурата. С административните й ръководители направихме споразумение – в замяна на това, съдилищата да получат партерния етаж на сградата, който също се заема от прокуратурата, защото съдебните зали и деловодства няма как да бъдат разположени на другите етажи.

Е, да, освен всичко друго, за знаковите съдебни дела се събира и публика, като на кино…

Тъй или инак, ние спазихме нашата част от споразумението, проявявайки разбиране за нуждите на прокурорите. И не сме заели нито едно помещение, освободено от ДКСИ. Очаквам и и.ф. административните ръководители на специализираните прокуратури (първоинстанционната и апелативната – б.а.) да спазят поетия от тях ангажимент възможно най-скоро. Защото нуждите на съда от зали и деловодства пряко рефлектира върху разглеждането на делата, от чието забавяне страда обществото ни.

Знам, че не приемате определенията "акули" и "цаци". Неведнъж обяснявате, че всички дела и подсъдими са еднакво важни за вас…А това, че се боите от едрите риби? Истина ли виждате в него или обида?

Ситуацията при нас е вече такава, че (ако използвам вашата терминология) "цаците" станаха рядкост. Виждате на какви хора се повдигат обвинения – министри, депутати, кметове, т.нар. "олигарси", знакови фигури от родния ъндърграунд. Всички тези дела се разглеждат при нас. Ако отлича някоe като по – важно, може би утре ще ми поискат отвод… Що се отнася до страха, аз мисля, че той би могъл да дискредитира един съдия не по-малко от липсата на почтеност или компетентност. Затова пак повтарям: всички процеси са важни. И най – важен е този, по който работя в момента.

Спецправосъдието по начало се харесва на евродокладчиците. Те ви хвалят за нарасналия брой дела и че успявате да ги решавате. Но в докладите им неизменно се повтаря критиката, че у нас очевидно има корупция, а пък няма в затворите корумпирани политици – не и от действащите, не и от висшите. Напоследък тази критика е адресирана специално за вас, за спецсъдиите. Как мислите?

Мисля, че похвалите за работата ни по делата за организираната престъпност са напълно заслужени. Не случайно мониторингът на Европейската комисия по този показател е прекратен. Що се отнася до делата за корупцията по високите етажи на властта, трябва да се вземе предвид, че те са ни подсъдни само от година и половина. А за да се развие едно дело на досъдебно производство, после на първа и втора инстанция, отнема значително повече време. Вярвам, че и при тези дела с времето ще има резултати. Но да не забравяме все пак, че над нас има и трета инстанция – Върховния касационен съд

Вие колко апартамента имате, г-н Ушев?

Имам един апартамент от 50 кв. метра, който е закупен с ипотечен кредит. Живея в него от години. Разрешаването на проблемите на институциите, които съм оглавявал, винаги е било приоритетно за мен. Може би затова съм поизостанал в решаването на собствените си битови проблеми.

Георги Ушев е роден на 7 октомври 1974 г. във Велинград. Завършил е право в СУ "Св. Климент Охридски". Младши прокурор и прокурор в Софийската районна прокуратура (2000-2004). Съдия и зам.-шеф на Софийския районен съд (2004-2009), откъдето е командирован в Софийския градски съд (2009-2011). През 2011 г. е избран за председател на Специализирания наказателен съд, а от лятото на 2017-а оглавява по-високата инстанция – Апелативния специализиран наказателен съд.

*Анна Заркова, в-к "Труд"

Борисов поиска оставките на Георгиев, Сарафов и Панов

Предишна новина

Парламентът прие законопроект за признаване на чужди съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода

Следваща новина

Коментари

6 Коментара

 1. 6
  Марко | нерегистриран
  4
  0

  Георги, то обективно погледнато си е така,ама според мен причините за това "страхуване" са много по-важни и следва да бъдат назовани.  Публична тайна е ,че т.нар."кариерно израстване"вкл. и в т.нар."съдебна система" не става по естествените и нормални критерии и от тук основно са и всички останали "екстри" за които се споменава...  Някога е възможно нещо да се промени ,но докато на власт е статуквото ,според мен това е невъзможно да стане и "страхуването" ще е най-малкото ,което ще продължава да дискредитира не само съдиите...

 2. 5
  ! | нерегистриран
  3
  -3

  Само гейовете ще се справят с организираната престъпност!

 3. 4
  Davos | нерегистриран
  9
  0
  До коментар #3 от "8 | нерегистриран":
  "Чела съм френски обвинителен акт от две странички – за убийството на български студент от двама злодеи. Тия стотици томове и хиляди страници, които се пращат от прокуратурата в съдилищата у нас, не издават ли професионално безсилие и безхарактерност? Или издават само глупостта на законодателите и формализма на НПК, както прокурорите твърдят?  По мое мнение наказателният ни процес е твърде формален. Действително, в редица европейски държави има значително по-занижени изисквания към обвинителните актове, а също и към мотивите на съда. В някои случаи мотиви въобще не са необходими, например, когато присъдата не е обжалвана или протестирана. Не знам дали българското обществото е узряло за такъв тип законодателни промени. Но смятам, че са необходими по-смели крачки в тази посока. Защото е видно, че увеличаването на щата на магистратите не води до желаното намаляване на тяхното натоварване, респективно до по-бързо и качествено правосъдие."

  ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ДИСКУТИРА - НИКЪДЕ НЯМА ТАКЪВ ФОРМАЛИЗЪМ!

  и кой да го дискутира?

  не виждаш ли, че законодателя "иска, но няма желание"!!

 4. 3
  8 | нерегистриран
  10
  0

  "Чела съм френски обвинителен акт от две странички – за убийството на български студент от двама злодеи. Тия стотици томове и хиляди страници, които се пращат от прокуратурата в съдилищата у нас, не издават ли професионално безсилие и безхарактерност? Или издават само глупостта на законодателите и формализма на НПК, както прокурорите твърдят?  По мое мнение наказателният ни процес е твърде формален. Действително, в редица европейски държави има значително по-занижени изисквания към обвинителните актове, а също и към мотивите на съда. В някои случаи мотиви въобще не са необходими, например, когато присъдата не е обжалвана или протестирана. Не знам дали българското обществото е узряло за такъв тип законодателни промени. Но смятам, че са необходими по-смели крачки в тази посока. Защото е видно, че увеличаването на щата на магистратите не води до желаното намаляване на тяхното натоварване, респективно до по-бързо и качествено правосъдие."

  ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ДИСКУТИРА - НИКЪДЕ НЯМА ТАКЪВ ФОРМАЛИЗЪМ!

 5. 2
  2017 | нерегистриран
  17
  -8

  "Миналата година, спрямо 2017-а, броят на разглежданите ВНОХД (Въззивни наказателни от общ характер дела) се е увеличил с 55%"

  Това означава 43 ВНОХД за 2017г., т. е. по 3 дела на съдия за година...

  Закривай!!!

 6. 1
  равносметката | нерегистриран
  17
  -6

  95 въззивни дела от общ характер / 14 съдии = 6.79 годишно

  т. е. горе долу по 1 дело на два месеца

  абсолютни смешници...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.