Студенти по право от СУ в подкрепа на правото на свободното изразяване на преподавател

Студенти по право от СУ в подкрепа на правото на свободното изразяване на преподавател
Проф. Михаил Мирчев, снимка:БГНЕС

На 11 ноември 2020г. в социалните мрежи се появи отворено писмо, адресирано до ръководните органи на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и ФНОИ, в което се твърди, че проф. Михаил Мирчев, завеждащ курса „Социална работа с етно групи“, защитавал и пропагандирал „нацистки“, „фашистки“, „реакционни“, „расистки“ тези. Сигналът с подобни твърдения бе подаден от т.нар. „Студентското общество за равенство при СУ”, в което влизат няколко маргинализирани неправителствени организации.

От организацията настояха пред ръководството на университета за оставката на проф. Мирчев, тъй като се били засегнали от негови думи по време на лекция. В подкрепа на професора с отворено писмо до ръководството на СУ и образователния министър Красимир Вълечев излязоха в петък студенти по право, които са явно несъгласни с опитите на „Студентското общество за равенство при СУ” да очернят преподавателя, застъпвайки се за неговото право на свободно изразяване.

Ето и текста на писмото на студентите:

СРЕЩУ ДОНОСИТЕ И ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕТО НА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО В АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ

МОЛБА ДО Проф. дфн Анастас Герджиков,

Ректор на СУ Доц. дпн Милен Замфиров,

Декан на ФНОИ Проф. д-р Нели Бояджиева,

Председател, Общо събрание на ФНОИ

КОПИЕ ДО Красимир Вълчев, Министър на образованието и науката

Проф. д-р Димитър Димитров, Ректор на УНСС

Относно: Отвореното писмо на „Студентското общество за равенство при СУ“ по повод „тежките квалификации и реч на омразата на расова и етническа основа в лекциите на проф. М. Мирчев в неговия курс „Социална работа с ЕТНО групи“

На 11.11.2020г. в социалните мрежи се появи отворено писмо, адресирано до ръководните органи на СУ и ФНОИ, в което се твърди, че проф. М. Мирчев, завеждащ курса „Социална работа с етно групи“, защитавал и пропагандирал „нацистки“, „фашистки“, „реакционни“, „расистки“ и т.н. тези (употребените в писмото епитети, етикети и идеологеми са много). Въпросното писмо, наподобяващо по своя характер т.нар. „доноси“ от отминалото време на тоталитаризма, завършва с искане за „незабавното уволнение“ на проф. Мирчев, заменянето на курса му с такъв „който отчита достиженията на социалните науки и осигурява на студентите среда, свободна от предразсъдъци и расизъм“, както и да се приемат поправки в Правилника за устройството и дейността на СУ, които „да защитават академичната общност от дискриминация, насилие, расизъм и сексизъм“ и да се приложат мерки по „изкореняването“ на тези явления и да се гарантира, „че подобен тип съдържание няма да бъде толерирано“. 

Изразяваме категоричното си несъгласие с манипулативните твърдения изложени в писмото, както и с абсурдните искания, които се поставят. Съобръженията ни за това са следните: Предметът на учебната дисциплина, озаглавена „Социална работа с етно групи“, предполага разговори насочени към етносите и расите и проблемите при взаимодействиятя между различни култури на една територия. Когато става дума за интеграция на хора от даден етнос в обществото няма как да се разисква сериозно и обстойно темата, без да се посочват проблемите, които стоят пред такава интеграция. Това не е и не може да бъде квалифицирано като расизъм, а като обективно и реалистично поставяне на проблемите пред обществеността и науката, тъй като в противен случай трябва да приемем, че Народното събрание, Европейският парламент и всички национални, европейски и международни институции и организации, които се занимават с проблемите на интеграция на малцинствените групи са проповедници на расизъм и ксенофобия и всякакви типове омраза, защото адресират малцинствени проблеми. Обсъждането на културните норми в Пакистан и Афганистан като „примитивни“ не представлява проява на расизъм, а обективно изтъкване на културни различия между нашата култура на демокрация, свобода на вероизповеданията и словото с държави, в които преобладаващо се правораздава от религиозни съдилища. В този контекст твърдението на проф. Мирчев е потвърждавано от множество историци, културолози и изследователи на държавността в Близкия изток.

Същото се отнася и за липсата на добро образование в държавите от където идват мигранти в Европа. Средната степен на образованост и заетост сред мигрантите в Европа е изключително ниска. Според проучвания на Евростат, публикувано през април 2020г., 30% младежите с мигрантски произход между 15-29г. не са нито учащи, нито работещи през 2013г., като въпреки усилията на институциите през 2019г. този процент е спаднал едва на 22%, което ги поставя в тежест на социалната система на държавите членки. А според „Индикатори за интеграцията на имигрантите“ официално издание на Европейския съюз степента на неграмотност сред мигрантите първо поколение е 30%, а при мигрантите второ поколение – 25%. Тоест подобни твърдения не са основани на ксенофобия, расизъм и други видове „псевдонаучни тези“, а на реални, обективни и официални данни. Същото се отнася и до изказването на проф. Мирчев за раждаемостта, което авторите на писмото твърдят,че е било с конкретен адресат студентмайка на две деца. Демографската криза у нас не е въображаем проблем, а е много истински и сериозен и изразяването на мнение по такъв въпрос, независимо дали се използват полит-коректни термини или шеговит тон не е форма на дискриминация или сексизъм, а обсъждане на обществен проблем пряко свързан с изучавания предмет. Трябва и да се отбележи, че обсъждането на такива актуални въпроси спомага ангажирането на вниманието на студентите в сегашната ситуация на дистанционно обучение, което определено е похвално, а не укорително.

В писмото изобилства от внушения за тоталитарни уклони у преподавателя, но за това липсва каквато и да е фактологическа обосновка и считаме, че такива необосновани внушения петнят доброто име и уронват престижа както на конкретния преподавател, така и на Софийския Университет и академичната общност, които са представени като плодородна почва за дискриминация и нехуманни политически идеологии, което определено не отговаря на истината. Осъждаме употребата на такъв тип доноси, тъй като възбуждат основателен страх у студентите и преподавателския състав и ги кара да се въздържат от това да изразяват мнения и да обсъждат важни обществени проблеми, което косвено нарушава правото им на свобода на словото гарантирано от чл.39 от Конституцията, както и от чл. 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз, респективно и чл.10 от ЕКПЧ, по която България е страна. Смятаме, че академичната общност възпитава и поддържа свободолюбив дух със свобода на словото и мненията, без това да нарушава безпартийната и аполитичната ѝ същност. Обръщаме специално внимание, че в цитираното отворено писмо са се включили лица, неправителствени и етнически организации, някои от които подкрепят ратифицирането на международни документи, текстове от които противоречат на нашата Конституция. Подписали са се организации като „Постоянна ромска конференция“ и „ЛевФем“ (радикална организация, която се самоопределя като „Обединение на феминизма, антирасизма и АНТИКАПИТАЛИЗМА“) От каква позиция такива политически организации могат да изискват уволнението на преподавател, само защото е изразил мнение, което те не споделят? Нима това не е дискриминация и ограничаване на права и свободи? Нима това не е тоталитаризъм сякаш изваден от описание на някоя антиутопия? Молим, на основание гореизложеното, да изразите позиция по въпроса и да защитите правото на свобода на словото и доброто име на академичната общност.

Вярваме, че молбата ни ще бъде удовлетворена.

Още по темата

Магистрати даряват рековалесцентна плазма

Предишна новина

Освободиха предсрочно български моряк, осъден в Испания за кокаинова афера

Следваща новина

Коментари

7 Коментара

 1. 7
  Сталкер | нерегистриран
  1
  -1

  Професор Мирчев е един от най-ерудираните ни интелектуалци, а лепенето на безразборни етикети - една от най-гнусните практики на либературата, която дано отмре скоро след повторния си фатално закъснял възход. Идва валякът на постмодерния консерватизъм, а както сме чели, историята се повтаря само като фарс.

 2. 6
  студенти по право? | нерегистриран
  0
  -1

  Студенти по право или Студенти изучаващи право , а не е ли студенти от специалност „Право”, а кой е образователния министър Красимир Вълечев?
  Неграмотните журналя на България

 3. 5
  От Вестфалия | нерегистриран
  8
  -2

  Какво беше това суверенитет? А академична автономия?

 4. 4
  Фриц Клингенберг | нерегистриран
  5
  -1

  Крайно време е Държавна сигурност да се заеме с подобни отрепки и юди на сметката на чужди разузнавания! Националната сигурност, държавата и демографската катастрофа не са празни понятия и да се отнеме правото на изразяване и да се месят маргинали и юди в академичната автономия е СВЕТОТАТСТВО.

 5. 3
  | нерегистриран
  3
  -4
  До коментар #2 от "PzKpfw VI Ausf. E | нерегистриран":
  Нищо лошо няма ако човекът е убеден националсоциалист. Всеки има право да изразява мнението си.

  Не може на убеден националсоциалист или комунист да му се дава думата.
  Това не е свобода на словото, тъй като двете идеологии исторически са се самоопровергали и всякакви възможности да бъдат проповядвани трябва да бъдат изкоренени от раз.
  Това е следствие от негативния исторически опит, напоен с кръвта на десетки милиони.
  В противен случай, човечеството ще даде наново десетки или стотици милиони жертви.
  Това е нонсенс.

 6. 2
  PzKpfw VI Ausf. E | нерегистриран
  3
  -6

  Нищо лошо няма ако човекът е убеден националсоциалист. Всеки има право да изразява мнението си.

 7. 1
  ****** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.