Съдия Наталия Неделчева от Варна: Много по-лесно е само да критикуваш. Поздравления за създателите на Модел 4!

Съдия Наталия Неделчева от Варна: Много по-лесно е само да критикуваш. Поздравления за създателите на Модел 4!
Съдебната палата във Варна, снимка:БНР

Съдия Наталия Неделчева от Окръжен съд-Варна се оказа един от малкото положително настроени гласове, които до момента са се изказали в подкрепа на избрания от Висшия съдебен съвет (ВСС) Модел 4 за реформа на съдебната карта.

В свое становище до кадровия орган съдия Неделчева поздравява Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев, координатори по проекта и създатели на Модел, за положените усилия и ги окуражава в начинанието им. Съдия Неделева все пак прави и някои предложения за корекции по идеите им, във връзка с подсъдността и промените относно конкурсите.

Ето какво пише съдия Неделчева до ВСС:

Въпреки несъгласието ми с някои от предложенията, искам да поздравя създателите на проекта, които са се нагърбили с тази тежка и мащабна задача, като са изготвили този доклад и съдържащите се в него предложения, което несъмнено им е коствало много време и усилия. Като си давам сметка, че е много по-лесно само да критикуваш, когато някой друг вече е измислил или предложил идея, и възползвайки се от предоставената на всички съдии възможност, изразявам мнението си по някои от предложените промени. Изложеното по-долу е личното ми становище, което въпреки, че е споделено с част от колегите в съда, не обективира колективно мнение и по никакъв начин не ги обвързва!

1. Във връзка с предложението за промяна в подсъдността, считам, че водещият принцип не трябва да е цената на иска, а фактическата и правната му сложност, като логиката на законодателя е на окръжен съд /като първа инстанция/ да са подсъдни делата с по-висока такава, с оглед на което промяна на подсъдността на искове с цена над 2000 лв. според мен не е целесъобразна. След като според ГПК /чл. 103/ основната подсъдност е на районен, а не на окръжен съд, не виждам логика /освен да се облекчи работата на един-единствен РС/ в така предложената промяна в подсъдността. С висока фактическа и правна сложност не се характеризират и исковете за развод. В същото време, вероятно поради някакви социални съображения навремето, някои дела с ниска сложност -установяване на произход, поставяне под запрещение, осиновявания /прекратяването на осиновяване — на РС/ са определени за подсъдни като първа инстанция на ОС. Ако ще се инициира законодателна промяна, то тези дела могат да се разглеждат като първа инстанция от PC, тъй като не се характеризират с висока сложност, като в същото време са бързо ликвидни и се решават в едно /ако в проекта за  доклад има произнасяне по доказателствените искания, и всички доказателства се  съберат в такъв за същия орган на съдебната власт, не функционира адекватно, но не е ясно какво е предложението с цел решаването на тези проблеми.

2. Гласуването на ОС на съдиите /от по-горестоящия съд/ ми се струва до някаква степен удачно, но протокол от такова гласуване може да се приложи и към документите на избраните/подредените кандидати и при централизиран конкурс. Освен това израз на оценката за работата на кандидата е атестацията, която му изготвят колегите от този съд- ако тази дейност се изпълнява съвестно и отговорно, а не само про-форма.

3. Изключително несправедливо ми се струва съдии, заемащи една и съща по степен длъжност да са поставени при различни условия само защото кандидатстват за по-горен по степен съд в друг съдебен район. „Събеседването“  както се установи от практическия опит, при липсата на обективни критерии, дава възможност за много субективно оценяване.

Искрено се надявам, че BCC няма да отложи провеждането на всички конкурси до приключване на така предложената реформа! Както е посочено в самия доклад, тя е започнала още през далечната 2016г., като за реализирането й ще е необходим неопределено продължителен период от време /за приемане на съответните законодателни промени, за техническо обезпечаване, за усъвършенстване на електронния достъп и ел. правосъдие и т.н./, през който обаче ние не можем да спрем, а трябва и продължаваме да работим!

Известно е, че всяка промяна първоначално предизвиква отпор и нежелание за приемане на новото и непознатото, тъй като нарушава комфорта ни, но това не трябва да ни отказва aкo сме убедени в правотата на идеите си. Вярвам, че сполучливите предложения на този проект ще намерят широка подкрепа и тяхното реално приложение в реформирането на съдебната система ще доведе до по-качествено/за обществото/ и по- достойно и удовлетворяващо /за нас/ правораздаване.

Още по темата

Втора жалба за ден: Диана Ковачева пак сезира КС, този път заради ЗУТ

Предишна новина

Седмокласник е със счупена ръка след бой пред елитно училище в Благоевград

Следваща новина

Коментари

12 Коментара

 1. 12
  | нерегистриран
  5
  0
  До коментар #11 от "judge | нерегистриран":
  Е, като отправяте лични нападки до колега, който е имал смелостта да изрази мнението си, смятате ли, че някой ще чуе вашето мнение?
  На всички бе дадена възможност да заемат становище по Модел 4 . Направете го и адресирайте възраженията си до ВСС. Тук освен да разберат всички,че страдате от силна злоба, нищо друго няма да постигнете!

  За кои нападки срещу колега става дума? За нападките срещу колежката смело аплодирала шефовете, заради която постъпка ще спечели само тя или за нападките срещу колегите критикували шефовете за това, че искат да направят нещо, от което ще страда цял народ?!?

 2. 11
  judge | нерегистриран
  0
  -7

  Е, като отправяте лични нападки до колега, който е имал смелостта да изрази мнението си, смятате ли, че някой ще чуе вашето мнение?
  На всички бе дадена възможност да заемат становище по Модел 4 . Направете го и адресирайте възраженията си до ВСС. Тук освен да разберат всички,че страдате от силна злоба, нищо друго няма да постигнете!

 3. 10
  112 | нерегистриран
  10
  0

  "Много по-лесно е само да критикуваш". Според мен, много по-лесно е да ръкопляскаш на една идиотщина, за да се харесаш на авторите й, отколкото - да я заклеймиш като идиотщина и да посочиш десетките й (макар и очевидни) недостатъци...

 4. 9
  | нерегистриран
  11
  0

  Съдия Неделчева, само с "наколенки" не се прави кариера. Нужен е професионализъм, който не личи от незрелите Ви предложения. Дано последните все пак да са породени от липса на житейски опит и малък съдийски стаж,...Делата за поставяне под запрещение, за прекратяване на осиновяване, за установяване на произход и т.н.т. не само не са лишени от фактическа и правна сложност, както неаргументирано твърдите, но както сочи и № 6 Д.Петрова -Енева са във висока степен емоционално тежки, изискващи житейска мъдрост, значителен професионален опит и добро познаване на най- високите морални критерии на обществото. Тези, а не социални съображения явно са мотивирали законодателя при възлагането им за продължителен период от време на ОС като първа инстанция. Определянето на тези дела,, като "бързо ликвидни" и принципно подлежащи на решаване в едно заседание/ добрият доклад по делото е служебно задължение на всеки съдия/е непрофесионално и граничи с цинизъм.
  А гласуването на ОС на съдиите от по- горения съд, за което съдия Неделчева изразява възхитата си, е реално връщане към лошите практики от началото на демокрацията, за преодоляването на които бяха положени много усилия и труд от няколко поколения магистрати.

 5. 8
  | нерегистриран
  9
  0

  От изказването става ясно единстевено, че пишещата иска да работи в по-горен съд...толкова много, че накрая напомня на ВСС да не забрави и да обяви и конкурси. А за проблемите, които поставя съдия Пламен Георгиев - пренаселението на идеалните градски центрове, на съдебните кабинети, на съдебните зали, опасността от нездравословни условия на труд, евентуално разбиване на семействата на районните съдии, които ще се наложи да сменят местоживеенето си, липсата на прогноза кога неизбраните съдии ще могат да израстнат в кариерата, затруднен достъп на гражданите до съд, необходимост от огромен финансов ресурс и пр. - нито дума.

 6. 7
  Делби | нерегистриран
  17
  0

  Делбите са едни от най-сложните и дълго протичащи производства.
  На какво основание се предвижда делбите отново да останат в районните съдилища?
  Нека окръжните съдии да ги гледат , нали уж там ще останат по-трудните дела.
  Но всичко е само една измислица.
  На всички е ясно, че този модел е създаден само и единствено за бързо и леко кариерно развитие на
  удобните съдии , на които да им бъде осигурен пълен рай с незначителен брой дела - само 8-9 на месец,
  докато районните съдии , които гледат граждански дела , ще бъдат зарити с лавина от дела.
  Всички бързи и неприятни граждански дела са предвидени за районните съдии-всички обезпечения,
  банкови тайни , домашно насилие , заповедни и всякакви други горещи картофи, които искан незабавно произнасяне. Според мен много скоро гражданските районни съдии в големите градове ще бъдат в невъзможност да се справят с предвидените им на хартия "леки" дела , още повече, че същите трябва да бъдат 45 месечно???-някой дава ли си сметка , че тази бройка е нечовешка. На какво основание райнните съдии ще носят на гърба си цялата съдебна система , за да могат горните нива да се отдъхват и почиват спокойно?
  По отношение на осиновяванията и запрещенията- тази дела са сложни от емоционална и морална гледна точка , а последните често са свързани и с посещения в дома на болните, т.е. отново се иска районните съдии да бъдат натоварени и да поемат и тези дела.
  А за решението на Общото събрание на горния съд- на всеки е ясно, че същото ще бъде съобразено с желанието на председателя , нещо което се опитваше да се избегне с централизираните атестации и към което отново се връщаме.
  Очевидно е, че с този модел 4 се показва , че не само няма желание за промяна, но и напротив , нещата в съдебната система стават все по-грозни.

 7. 6
  Д. Петрова - Енева | нерегистриран
  19
  -1

  В този проект, който е противоконституционен, няма нито едно удачно предложение с оглед интереса на хората, имащи нужда от правораздаване.
  Първоинстанционни/първостепенни съдилища са районните.
  Ако целта е да се осигури заетост - натоварване, на ОС и АпС, и "кариера" на съдии, тъкмо придобили несменяемост, т.нар. реформа върши работа, единствено на пръв поглед - като в соц-а, всички ще станем равни -първоинстанционни окръжни, а за някой избрани, след още пет-шест години и апелативни.
  И цената за формалната ви кариера, изравняване на натоварване и доходи, ще я платят хората, които за развод, за вещни искове, за съдебни делби ще сезират окръжен съд.
  Изненадана съм, че не виждате абсурда и егоцентризма, вложени в така предложения вариант.
  Изненадата съм, че дейността на колегите Б.Димитрова и ..., се оценява като "измислили" са нещо и трябва да бъдат поздравени и окуражени ....
  Измислил/ създал е Лодигин през 1872 година, подобрил е Едисон през 1875 година, нещо което работи и ползва хората и прави живота им по - добър и до сега - електрическата крушка.
  Та на фона на това се питам с какво ще се подобри правораздаването и кого ще ползва измислицата на колегите, работещи/ усвояващи по проекта .... !?!
  А за т.нар. растеж на място, който да те прави по - полезен за хората, да сте се замисляли ?
  Да сте се замисляли за това какво давате - в частност и конкретно, на кариерите си, случайно и за кратко, поне ?
  Хайде, хубав и спорен ден и успех на успешните, на измислящите !

 8. 5
  | нерегистриран
  18
  -1

  ВСС се занимава с нещо, което изобщо не влиза в правомощията му! Подобни промени могат да правят ВНС и ОНС, но не и кадровиците.

  Явно целта е да се избяга от действителните проблеми, които ВСС бе длъжен да реши, като НЕслучайното разпределение на дела, борбата с пандемията (не бяха проведени дори ежегодните медицински прегледи, за да се установи, които хора са в рисковите групи и сега тези хора са покойници) ....

  Ако ВСС не иска да се занимава с проблемите на съдебната власт, поне поразии да не прави. Да вземат примерно да идат в Пловдив и да пият кафе с Митко!

 9. 2
  | нерегистриран
  6
  -25
  До коментар #1 от " | нерегистриран":
  Модел 4 е абсолютно недоразумение! Противоречи и на Конституцията и е напълно лишен от здрав смисъл. Втори е въпросът защо е дадена думата на една от малкото подкрепящи недоразумението, а не на хилядите излезли на протест на улиците.
  Тъй че познайте кой стои зад Модел 4 ?!?

  Нищо подобно! Думата е даде на всички, които ВСС е обявило, че са се изказали.
  https://legalworld.bg/sydiiata-ot-sns-plamen-evgeniev-realiziraneto-na-model-4-niama-da-reshi-a-shte-syzdade-problemi

 10. 1
  | нерегистриран
  59
  -5

  Модел 4 е абсолютно недоразумение! Противоречи и на Конституцията и е напълно лишен от здрав смисъл. Втори е въпросът защо е дадена думата на една от малкото подкрепящи недоразумението, а не на хилядите излезли на протест на улиците.
  Тъй че познайте кой стои зад Модел 4 ?!?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.