Преизбраха председателите на районните съдилища в Добрич и Стара Загора за втори мандат

Преизбраха председателите на районните съдилища в Добрич и Стара Загора за втори мандат
Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) избра председател на Районен съд – Добрич. Това е Анна Александрова, която в момента е и.ф. административен ръководител на съда.

„Имам щастието да упражнявам обичана от мен професия и да бъда обградена от също отдадени на правото, достойни, коректни и етични хора, на чиято подкрепа разчитах и чието съдействие получих. Срещнах разбиране, отзивчивост и инициативност от страна на съдиите, съдебните изпълнители и съдиите по вписванията; не само изпълнителност и дисциплинираност, но и иновативност от съдебните служители. Смятам, че със съвместни усилия успяхме да установим диалога, доброто планиране и контрола за основни подходи в управлението, да запазим отличните показатели за бързина и качество на правораздаването, а наред с това и съществено да повишим ефективността и ефикасността при осъществяване на дейността“, мотивира явяването си в процедурата кандидатът.

По думите й съдът разполага с достатъчно работни помещения и съдебни зали в съдебната палата, която е предоставена за стопанисване на председателя на Окръжен съд - Добрич. Единственото, което тя счита, че е необходимо, е реконструкция на ползваната от Районен съд – Добрич регистратура в Информационния център.

Сред основните й приоритети, заложени в концепцията й, са поддържане и доразвиване на комуникационната политика, повишаване на общественото доверие, подобряване на административното обслужване, бързина и качество на правораздаването. „Като се имат предвид непрекъснатите изменения в процесуалните и материалните закони, основна мярка за обезпечаване на отлични резултати остава непрекъснатото повишаване на квалификацията на магистратите и на съдебните служители“, допълни още съдия Александрова.

На финала, Съдийската колегия на ВСС й гласува единодушно доверие.

В същото заседание, кадровиците преизбраха и председателя на Районен съд-Стара Загора Милена Костова-Колева. „През следващите пет години основната ми цел при управление на съда ще бъде Районен съд-Стара Загора да продължи да гарантира върховенството на закона и да достигне европейските стандарти за независимост, ефективност, прозрачност и отчетност на съдебната система“, гарантира кандидатът.

Сблъсквам се ежедневно с големите очаквания на обществото към правораздавателната система, като цяло и в частност- към Районен съд - Стара Загора. С надеждата да преодолеем натрупания обществен негативизъм и усещането за липса на справедливост, ежедневно участвам в процеса по търсене на баланс между качеството на нашата работа и бързината, която се очаква от нас. Всеки един от нас, изразявайки съгласието си да се заеме с отговорната работа на административен ръководител-председател на един съд, би следвало да се води от разбирането, че издигането на авторитета на съдийската професия в най-голяма степен зависи от бързото, качествено и справедливо правораздаване, неоставящо съмнение у хората за наличие на корупционни практики. Постигането на тези високи цели без мотивиран и добре подготвен екип и без ясна управленска визия на всички нива в системата, е невъзможно“, мотивира явяването си в процедурата кандидатът.

По думите й наложителна стъпка в посока реформа в съдебната система е въвеждането на електронно правосъдие. „За да бъде възможно електронно правосъдие, следва да се осъществи плавен преход в нагласите, поради което въвеждането на добре функционираща система за предоставяне на електронни услуги и разширяване на ползването им, следва да бъдат едни от приоритетите на Районен съд - Стара Загора“, каза още съдия Милена Костова-Колева.

Сред акцентите в концепцията й са още: подобряване на връзките с медиите и на обществения имидж на съда, подобряване на механизмите на професионално самоуправление от страна на съдиите, повишаване на качеството на правораздавателната дейност, чрез подобряване на квалификацията и системни обучения на служители и магистрати.

Още по темата

Нидерландия спира осиновяванията на деца от чужбина след разкрити скандални злоупотреби

Предишна новина

Оставиха в ареста обвиняем за домашно насилие в Дупница

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.