Съдийската колегия не одобри кандидата за председател на ОС-Търговище

Съдийската колегия не одобри кандидата за председател на ОС-Търговище
Съдебната палата, в която се помещава Окръжния съд в Търговище

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) не избра единствения кандидат в процедурата за избор на председател на Окръжния съд в Търговище – съдията в същия орган на съдебната власт Мирослав Митев.

По време на изслушването пред кадровиците, съдия Митев посочи, че най-сериозният проблем на съда, в който правораздава, е кадровият. Той посочи, че към момента девет съдии работят там, като предстои пенсионирането на един от тях. На въпрос на Цветинка Пашкунова относно визията му за оптималната щатна численост в ОС-Търговище, той отвърна, че "негласно сред колегите се тиражира идеята за оптимален брой на съдиите в окръжните съдилища от десет души. Смятам, че това е оптималният вариант. Ние можем да се справим и с по-малко съдии, но имаме проблем с това, че често съдиите са в преки роднински отношения с адвокати, които работят активно по делата", посочи кандидатът.

Той бе попитан и за мнението му относно прекрояването на съдебната карта, като съдия Митев посочи, че такава реформа е необходима, стига да не засегне района на ОС-Търговище. Той мотивира становището си с това, че най-близкото разстояние между две от съдилищата в района е 70 км, което по думите му "ще ограничи административното обслужване на гражданите".

В рамките на дебата Красимир Шекерджиев посочи, че ще подкрепи кандидатурата на съдия Митев. "Съдиите в РС-Търговище са по-малко натоварени от средното за страната, но те нямат вина. Бил съм в Търговище и това е съд, в който всички дела, колкото и малки и малко да са, се пишат в едномесечен срок  и наред с това колегите там са прекрасен колектив. Няма нито една причина да не го подкрепим и аз ще гласувам за кандидатурата на съдията Митев", каза Шекерджиев.

Атанаска Дишева и Олга Керелска също подкрепиха кандидатурата. "Подкрепям кандидатурата на съдия Митев. Той има много реалистичен поглед върху състоянието на съда и районните съдилища в района и предлага обмислени и прагматични варианти за разрешаването им", посочи Дишева.

На обратното становище беше Даниела Марчева. "В разрез с изказванията досега, аз няма да подкрепя кандидата. Съгласна съм с колегата Керелска от впечатленията след изказванията на колегите, но си дадох сметка, че ако се четат повече протоколите от Общи събрания, а не концепциите, за нас ще е много по-полезно да придобием представа за кандидатите. Днешното изслушване на съдия Митев даде незадоволителни отговори по отношение на кадровото обезпечаване на съда. Не съм съгласна, че на ниво окръжен съд съдиите да нямат специализация, това не е рационално. Няма да подкрепя кандидата, защото не се представи на нужната висота", посочи Марчева.

След което резултатите от гласуването показа, че 5 гласа "за" срещу 7 "против" кадровиците не избраха Мирослав Митев за ръководител на РС-Търговище.

Младен Димитров поема ръководството на Районен съд – Велико Търново

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) избра единодушно с 12 гласа Младен Димитров за председател на Районен съд – Велико Търново.

 

Съдия Димитров заяви пред кадровиците, че сред мотивите да се кандидатира за административен ръководител е полученото доверие от колегите му и единодушното решение на Общото събрание на съдиите при Районен съд – Велико Търново, с което кандидатурата му е предложена на съдийската колегия. Той сподели, че „качественото управление на съда следва да се основава на приемственост и утвърждаване на добрите практики, както и на надграждане на постиженията и стремеж към по-висок професионализъм и ефективност в работния процес“, като акцентира, че правосъдието трябва да бъде навременно, законно и справедливо.

 

Въпроси към Младен Димитров зададоха членовете на съдийската колегия Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева и Севдалин Мавров, във връзка с подведомствеността на заповедните производства и възможните начини на връчване при разпределението на заповедните производства на случаен принцип; ролята на административния ръководител за отстояване независимостта на съда и съдията; приложимите подходи за постигане на уважение и респект към съда; противоречивата практика по наказателни дела от административен характер; наличието на затруднения със събираемостта на вземанията на съдебната власт.

 

Кандидатурата на съдия Димитров бе подкрепена от членовете на Съдийската колегия Красимир Шекерджиев, Атанака Дишева, Цветинка Пашкунова и Севдалин Мавров, които се обединиха около становището, че кандидатът има необходимия административен капацитет, наясно е с проблемите на съда и активно участва в различни инициативи, насочени към ученици и студенти – Ден на отворените врати, провеждане на симулативни процеси. Посочено бе, че съдия Димитров има позиция във връзка с реформата на съдебната карта, както и идеи за пълна специализация на наказателните дела в рамките на районното ниво.

 

Младен Димитров има над 18 години общ юридически стаж. Бил е съдия в Районен съд – Свищов в периода от 23.07.2001 г. до 31.03.2004 г.; съдия в Районен съд – Велико Търново от 01.04.2004 г. и към настоящия момент, като от 01.07.2010 г. заема длъжността заместник-председател.

Съдът запорира имущество на Баневи за почти 142 милиона лева

Предишна новина

Президентът подписа указ за утвърждаването на новия главен прокурор

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.