Съдийската колегия ще гради нов механизъм за защита на магистрати от личностни атаки и агресивни медии

Съдийската колегия ще гради нов механизъм за защита на магистрати от личностни атаки и агресивни медии

Нов механизъм за защита на магистрати от личностни атаки, както в някои по-агресивни медии, така и в ежедневието – от страни по дела – ще гради Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Повод за това стана изслушването на трима съдии от страната – Владислава Цариградска от Районен съд - Луковит, Антоанета Симеонова от Районен съд – Троян и Цветко Лазаров от Софийския апелативен съд (САС), които се оказаха сериозно засегнати под една или друга форма от обиди, хули и заплахи по техен адрес във връзка с работата им като магистрати.

Първият случай, който разгледаха кадровиците, беше на Владислава Цариградска, която е станала обект на обиди и "поредица клеветнически статии" от електронното издание ПИК заради дело, което е разглеждала. По-късно съдия Цариградска е била нападната и лично в съдебната зала, където страна по делото индиректно я е притискала да си направи отвод. Съдията изнесе силна и тежка реч пред Съдийската колегия относно случилото се с нея, като посочи, че се почувствала като "изнасилена", след медийните публикации срещу нея, както и че е била обект на психическа репресия. Самата тя е подала сигнал за случващото се към компетентните органи и дори е поискала проверка от страна на Инспектората към ВСС по казуса.

"Изплашеният съдия е по-опасен и от корумпирания. Той не върши нищо друго, освен тежко етично нарушение, което не може да бъде доказано. Индиция за страха са отводите. Вместо да мисля за приложението на закона, аз ставам бдителна. Това няма как да не доведе до разстройване на обичайния ритъм на работа", коментира Цариградска.

Вероника Имова подкрепи съдия Цариградска и посочи, че е нужна по-широка институционална подкрепа към магистратите, без значение дали са съдии, прокурори или следователи, в случай на нападки и агресия към тях. "Проблемът е институционален. И по-скоро е на законодателството, което не е взело адекватни мерки срещу такива атаки. Да се върнем на процеса – как вие виждате справяне със сегашната процесуална уредба срещу злоупотребата с право, включително и злоупотребата с правото на отвод. Доколко защита на права, която търсят гражданите и юридическите лица би могла да се превърне в злоупотреба с права? Къде е границата? Не считате ли, че в момента в законодателството ни има механизъм за борба със злоупотребата с процесуални права? Ако не считате – какъв е пътят? Съдиите трябва да са малко по-смели, малко по-силни, защото трябва да знаят, че има орган, който стои зад тях. Трябва да защитим съда институционално", заяви Имова.

"Напълно споделям вашата теза. Смятам, че и ГПК изисква страните добросъвестно да упражняват правата си. Смятам, че много съдии споделят това, стига да знаят, че вие като орган сте плътно зад тях. Вие трябва да сте близо до съдиите. Човек е много сам. Аз имам сили и кураж, но в малък съд е различно. Ние сме трима съдии и е много трудно. Това е причината да настоявам да ви разкажа какво се случва. Ако закриете заседанието, отвън чака един колега, който би могъл да ви разкаже в подробности. Ако ясно се артикулира, че съдиите трябва да са спокойни, за да работят – то тогава нещата ще стоят по друг начин", каза Цариградска.

"Въпросът на колегата Имова беше зададен, за да получим вашето становище дали са нужни законодателни промени във връзка с езика на омразата. Не би следвало съдиите да остават пренебрегвани и да бъдат застрашени от клевети, обругавания, обиди, които от една страна внушават непочтеност и некомпетентност", уточни Цветинка Пашкунова.

А Имова допълни, че със задължението на съдиите да имат висок праг на търпимост към нападки напоследък се злоупотребява. Съдия Цариградска обаче не успя да отговори конкретно на въпроса, тъй като кадровиците поискаха да изслушат и останалите съдии, които чакаха пред заседателната зала, за да могат да водят по-широк и по-конкретен дебат. "Академичната общност може би знае по-добре какви са правилните решения. Ясно е какво е допустимо – едно е критика, друго е атака. Далеч съм от мисълта, че съдебната практика не бива да подлежи на критики – стига това да е подплътено с факти, а не с личностни нападки", посочи съдия от Луковит.

Антоанета Симеонова от Районен съд – Троян влезе в залата и посочи, че също е била обект на атака от местен сайт. Оказа се, че собственикът на въпросната медия е бил страна по делото, решено в негов ущърб от съдия Симеонова, след което започнала масирана личностна атака срещу нея, включително с обиди и "клевети". "Сезирала съм прокуратурата и КПКОНПИ. Този проблем ще стане глобален, затова трябва да има кординационен механизъм, за да може съдията, когато е поставен в тази ситуация, да бъде защитен. За мен сега се говори, че съм корумпирана, а аз не мога по никакъв начин да се защитя", каза съдия Симеонова.

В края на януари месец, съдиите то Троян дори излязоха с декларация срещу собствениците на сайта troyanpress.com., който по документи се управлява от "Троян Медия Груп" ЕООД с управител Митко Детелинов Динушев. Именно това е и медията, срещу която съдия Симеонова се оплаква. "Съдиите от Районен съд -Троян изразяваме пред обществеността острото си възмущение от начина, по който "Троян Медия Груп" ЕООД с управител Митко Детелинов Динушев е представило в публикация в сайта Troyanpress.com дейността на съдия от Районен съд -Троян по решено гражданско дело, по което посоченото дружество е било страна. Недопустимо е чрез медийна публикация да се внушава, че съдия Антоанета Симеонова е била обвързана с другата страна по делото при решаване на спора, като се сочи обвързаност с материален характер и политическа насоченост", написаха на 17 януари съдиите от Районен съд-Троян.

Цветко Лазаров от Софийския апелативен съд (САС) също изненадващо се появи на заседанието на кадровиците, въпреки че негово изслушване не бе планувано, като се присъедини към оплакванията на съдия Цариградска и съдия Симеонова. Неговият случай обаче не стана ясен и публиката не разбра от кого и по какви причини апелативният съдия е бил "атакуван" "Видял съм докъде могат да стигнат този кръг лица", вметна само той.

"Споменахте за хора, които са организирали това – тези хора имена имат ли си?", попита Красимир Шекерджиев, като посочи, че в материалите има и имена на адвокати. "Крайно време е да назоваваме нещата конкретно", призова той. Но отговорът не стана ясен, тъй като Колегията реши да закрие мониторите на заседанието, тъй като тримата магистрати щели да излагат данни за личния си живот и във връзка с висящи дела.

След близо 40 минути обсъждане при закрити врата кадровиците започнаха сериозен дебат относно това как биха могли да се противопоставят на директните, личностни атаки и заплахи спрямо магистратите изобщо.

Боряна Димитрова предложи да бъде изграден глобален механизъм, чрез който Съдийската колегия да бъде уведомявана директно за всеки конкретен случай на атака срещу личността, така че кадровиците да могат да реагират.

"Всеки един от тримата колеги е проявил доблест и смелост. Убедих се, че ние нямаме работещ механизъм, по който можем да защитаваме съдиите. Декларациите не са достатъчни, тъй като спрямо тези хора, които организират тези атаки, няма морални скруполи. Аз съм за по-кардинални и радикални мерки. Когато обсъждахме стандартите за поведение – беше много плахо. Следва да се обсъждат по-сериозни мерки срещу посегателства срещу личността и физическата цялост на магистратите. В западни държави санкциите са много сериозни за подобни прояви. Не виждам смисълът само да кажем, че сме възмутени. Това е най-малкото, което можем да направим. Автоцензурата наистина е много страшна. Мислите ли, че когато е заплашено семейството и децата ти, един съдия може да е смел. Да, ще се отведе. Но това ли е целта – да бъдат отстреляни съдии. Това е недопустимо", коментира от своя страна Даниела Марчева.

Цветинка Пашкунова посочи, че разказаното от колегите й е преживяно от самите кадровици под една или друга форма, но отчете, че нещата загрубяват. "Какво се цели? Основания за отводи, сплашване на съдии, което поставя в опасност независимостта на съдебната власт. Това, което дължим на колегите е институционална подкрепа. Когато има факти, обстоятелства, доказателства, които поставят под съмнение интегритета на съответен магистрат – ние сме длъжни да сезираме компетентните органи. Така че от една страна трябва да се изчисти доброто име на колегите, а от друга - да е ясно, че Съдийската колегия стои зад магистрата и подхожда с разбиране във всеки конкретен случай", каза и Пашкунова, като подкрепи и съдия Райна Мартинова от СГС, за която наскоро стана ясно, че е била заплашвана с убийство, а срещу нападателя й бе образувано досъдебно производство от прокуратурата.

И Вероника Имова каза, че досега Колегията единствено е вербализирала подкрепата си към конкретни случаи, но това, според нея, е "едно слабо оръжие". "Неуважението към институцията съдебна власт, към институцията съд добива едни уродливи размери. Всичко трябва да тръгне от образованието. Трябва да се изгради едно априори уважение към работата на съдебната власт. Това е в интерес на обществото. Най-силното оръжие е публичността. Има висящ законопроект за изменения в ГПК, с които да се връщат жалби, в които се съдържа недопустим съдебен език. Това обаче не е достатъчно и трябва да се случи и в НПК и АПК. Трябва да има промяна и в процесуалните закони за злоупотреба с процесуални права", каза Имова и поздрави тримата съдии за смелостта да опишат публично случаите си.

"Длъжни сме като Съвет да спрем да се чувстваме самодостатъчни и да дадем възможност на всеки магистрат да потърси правата си. Може би е дошло време да кажем и на журналистите, че трябва да имат правила. Те правят каквото си искат. Може и трябва да ги помолим да си изработят стандарти за приличие, които да следват", коментира и Красимир Шекерджиев.

Боян Магдалинчев взе повод от историята на съдията от САС, който явно се е оплакал от неетично отношение от адвокат, който е бил страна по дадено дело. "Трябва да знаят всички адвокати, че има граница, която не може да прекрачват. Ясно е, че те защитават интересите на съответната страна, но ние трябва да дадем отпор на хора, които не се съобразяват с правото и с морала", каза и представляващият ВСС.

Съдийската колегия обаче не бе подготвена на момента да формулира всички правила и механизми, за които се изговори по време на дебатите, поради което реши, че в най-кратки срокове ще ги обобщи, синтезира и представи до 10 март. Кадровиците все пак излязоха и с позиция срещу атаките срещу тримата съдии, изслушани по време на заседанието. Подкрепа Колегията изказа и за съдия Райна Мартинова от СГС. "Посегателствата срещу съдии нарушава тяхната независимост, тази на съдебната система и устоите на държавността", гласи част от позицията.

Колегията отделно ще направи и работна група, която да изгради проект на предложения за промени в материалните и процесуалните закони за по-сериозна и ефективна защита на независимостта на магистратите. В нея ще влязат Георги Чолаков, Боян Магдалинчев, Вероника Имова, Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева.
 

Позицията на Съдийската колегия на ВСС във връзка със сигнали за въздействие върху независимостта на съдиите – Владислава Цариградска – съдия в Районен съд – Луковит, Антоанета Симеонова - съдия в Районен съд – Троян и Райна Мартинова – съдия в Софийски градски съд и Цветко Лазаров - съдия в Софийски апелативен съд:

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет следи интензивната негативна медийна кампания, започнала на 07.10.2019 г. и продължаваща до днес, срещу  Владислава Цариградска – съдия в Районен съд – Луковит и Антоанета Симеонова - съдия в Районен съд – Троян, която се възприема като опит за въздействие върху тяхната независимост, засягайки опасни за държавността цели -  посегателство срещу личността и свободата на волята на съдиите, уронване на репутацията им и подкопаване доверието в институцията на съда.

 

Публикациите в местни и централни електронни и печатни издания, негативните коментари в социалните мрежи от граждани, недоволни от постановени съдебни актове и използването на неподходящи епитети към съдиите, всяват съмнения за непочтеност в тяхната правораздавателна дейност, в професионалните и морално-етичните им качества.

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изразява своето безпокойство и позовавайки се на Конституцията, Становище № 7/2005 г. на Консултативния съвет на европейските съдии, Комуникационната стратегия на Висш съдебен съвет и Стандартите за независимост на съдебната власт, счита че представителите на медиите трябва да информират обществото за работата на съда обективно, като уважават честта, достойнството, правото на личен живот и тайна на магистратите, както и на участниците в съответните съдебни производства.

 

Свободата на изразяване на мнение съставлява един от основополагащите принципи на демократичното общество, но очертаното право няма абсолютен характер и с него не може да се злоупотребява. Чрез действията си, медиите не следва да отправят преднамерени внушения в безпристрастността и компетентността на съдиите. Недопустимо е публикуването на информация, засягаща личния живот на съдиите и техните семейства, чрез отправяне на обиди, клеветнически твърдения, заплахи, което води до нарушаване на структурната, функционалната и личната независимост.

 

Съдийската колегия е изключително тревожна и от случаите със съдията  Цветко Лазаров от Софийски апелативен съд по отношение, на който е упражнен опит за въздействие от страни в съдебния процес, и особено със съдията от Софийски градски съд - Райна Мартинова, към която са отправени в зала заплахи за убийство от страна по делото. Те са били придружени с нецензурни и обидни квалификации. Семейството на колегата също е било подложено на преследване и терор от въпросното лице, като дори посещавал домашния й адрес. От няколко месеца, на съдия Мартинова, е назначена охрана от Министерството на правосъдието. Категорично заявяваме, че ще продължим да следим случая и се надяваме компетентните органи да предприемат съответните законови мерки за защита на колегата.

 

Според Стандартите за независимост на съдебната власт „всяка форма на вербална атака, насочена срещу правото на личния живот на магистрата и неговите близки, психически натиск, опит за физическо въздействие и неправомерно влияние, във връзка с упражняваната дейност  и изпълнението на служебните правомощия“, са форма на засягане на независимостта на съдебната власт. Съдебната власт трябва да поеме отговорност пред обществото, на което е в услуга, но когато способността й да упражнява конституционната си роля е застрашена, тя е длъжна без колебания да отстоява позициите си.

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет категорично заявява, че както и в други подобни случаи на атаки срещу професионалната чест и достойнство на магистратите и опити за намеса в тяхната правораздавателна дейност, така и сега, институционално подкрепя засегнатите съдии и застава твърдо в тяхна защита. Посегателствата срещу съдии нарушава тяхната независимост, върховенството на закона и устоите на държавността.

Още по темата

Дъщерята и племенник на Цар Киро са задържани с 2 кг хероин

Предишна новина

6000 работодатели са объркали справките за доходи, изплатени през 2019 г.

Следваща новина

Коментари

12 Коментара

 1. 14
  къде е личностната атака ????? | нерегистриран
  0
  -2

  I.Неправомерни действия и злоупотреба с права от дл. лица в досъдебното производство:

  1.,по жалба на н-к Грао при общ Враца вх.№ 1573/96г. от 10.4.1996г.до Рп враца , по която жалба е образувано дознание№872/96г.РСлС Враца/870/96г.РП Враца/ ,в която служба работи ,като следовател синът му.,и

  всъщност той ме разследва и предава по НК по жалба на баща му , което прави след това всички процесуални действия от прокурор и съд - незаконни..

  2.Премълчана е ЗАРАДИ неизгодни факти за н-к Грао, че преписка 3370/95г.РП Враца е,образувана по искане на н-к Грао , срещу съпругата ми,като управител на ЕТ, Тази преписка ПО МОЯ ЖАЛБА СРЕЩУ НЕГО И ОБЩ. Враца неприключена Е УКРИВАНА от дл.лице ЗАРАДИ НЕИЗГОДНИ ФАКТИ до 07.12. 2000г.. в гр.д. №329/98г.на районен съд Враца , Въпреки ,че ОДП Враца , я приключва с отказ още 1995г. .

  3.Другата неприключена преписка 1573/96г. на съпругата ми срещу н-к Грао,е висяща,също ЗАРАДИ неизгодни факти за н-к Грао. Преписката носи един и същи номер ,с преписка 1573/96г, от 10.4.96г. на н-к Грао, ,по която прокуратурата внася ОА,1998г. и съм осъден,.

  Неправомерни действия в съдебното производство:

  1...Лишен съм по нох.д.№522/98г.РС Враца , от единствения свидетел-съпругата ми,при трима за н-к Грао.

  2. . С решение № 166/10 май 2000г. по н.д. № 50/2000г.ВКсъд ,докладчика не е изпълнил преходните и заключителни разпоредби на ,парграф.26 , че висящите производства към деня на влизане на закона в сила/ДВ.бр.21/17 март 2000г./ за престъпления по чл.146-148 а се довършат по досегашния стар ред,само ако в тримесечен срок пострадалия поиска това.Няма такова искане .ВЪПРЕКИ ТОВА докладчика потвърждава въззивното решение по внох д.№ 358/99г на ОС Враца,без н-к Грао да е направил искане, производството да продължи по старият ред??  II..На лице е злоупотреба с власт и,пристрастеност и държане на страна от дл. лица укрили по нох.д. №522/98г.РС Враца ,роднинство м/у следовател от РСлС Враца и баща му н-к Грао РСлС Враца , с цел да бъде еднопосочно облагодетелствуван,при липса на равнопоставеност между мен и него .

  1.Решенията на съда са взети в резултат на външни за делото фактори,а не на базата на закона и доказателствата,в нарушение на чл. 6, ал. 2, пр. ІІ от КРБ,които не допуска никакви привилегии, основани на обществено положение още повече на роднинство,което опорочава решенията на съда ,поради злоупотреба с власт.

  2..Налице е и злоупотреба с власт,поради отказ от съд ,по гр.д.№793/98г.Рс Враца по ЗОДВПГ срещу РДВР Враца ,с присъдено обезщетение

  Отказан ни е съд от ОС Враца ,поради което с Гр.д.№ 1243/97г.Ос Видин,са осъдени по ЗОДВПГ,с присъдено ни обезщетение.

  Отказан ни е съд,и по Гр.д.№503/97г. Рс Враца,срещу съдия.,за което е присъдено от ИВСС обезщетение.

  III.Да се има и вземе в предвид факта ,че заради противоправни действия на прокуратурата и ОСлС Враца ,са осъдени по ЗОДВПГ с гр.д. № 493/00г.,1 н.о. САС. Осъден е и съда Враца по ЗОДВПГ ,с гр.д. № 2757/03г.ВКС,. Осъдени са за втори път по ЗОДВПГ ОСлС Враца с гр.д. № 1122/02г.Ос Враца. 2. 13
  добавям | нерегистриран
  0
  0
  До коментар #5 от "123 | нерегистриран":
  Цариградска, да каже нещо за половинката си!

  И за брата на полвинката си, и за брата...

 3. 12
  Езоп | нерегистриран
  6
  -1

  Трябва да се върне старата уредба, при която обидата и клеветата на съдия се преследваше по общия ред.

 4. 11
  | нерегистриран
  9
  0
  До коментар #10 от "До 1 | нерегистриран":
  Ние и сега ви уважаме господин съдя, даже повече от това което си мислите. Когато си свършите работата по закон и в разумни срокове, хората в богославят даже. Та в повечето случаи им давате глътка живец , хапката която някой им е взел! Но бихте ли казали с ръка на сърце, че повечето ви колеги не правят точно обратното?! Със сила няма да стане, бъдете сигурен в това, четете и историята силата не е добрия съветник,-)

  Съгласен съм , че няма нужда от "сила" спрямо нормалните хора , а това са голям процент от случаите , да кажем 99,99 % от всички . Тук говорим за псувачи , идиоти , психопати , престъпници ….там едва ли призива на Котарака Леополд "Момчета , дайте да бъдем приятели" би дал добри последици . На дебела кратуна - дебела тояга !

 5. 10
  До 1 | нерегистриран
  3
  -6

  Ние и сега ви уважаме господин съдя, даже повече от това което си мислите. Когато си свършите работата по закон и в разумни срокове, хората в богославят даже. Та в повечето случаи им давате глътка живец , хапката която някой им е взел! Но бихте ли казали с ръка на сърце, че повечето ви колеги не правят точно обратното?! Със сила няма да стане, бъдете сигурен в това, четете и историята силата не е добрия съветник,-)

 6. 9
  ВСС - сладка почивка | нерегистриран
  11
  -1
  До коментар #8 от "Изходът | нерегистриран":


  При обида срещу магистрат/респ.член на семейството му/,заплаха или закана - гражданският съд да инициира бързо производство/от ония дето ги приеха в полза на банките/,наказателният съд да се произнася приоритетно по внесеното искане на основание чл.64 от НПК,а полицейските органи императивно да задържат лицето за 24 часа по Закона за МВР.

  За гражданско-правните мерки нещата се поизбистриха с проекта за изменение на ГПК и прекратяване на делата на съдебните тролове поради обиден език. Не е ясно какво ще се приеме , но все е нещо .  На второ място - да се проучи института на "contempt of the court" и сходни институти в континенталното право и да се види какво може да се даде като правомощия на съда . Явно само паричние глоби не дават резултат , защото съдебните тролове и особено затворниците така или иначе дължат много пари , нямат официално имущество и тях глоби не ги ловят . Значи трябва да се постановява арест за определен срок и директно от съдебната зала - в панделата .  Административните мерки са единствено възможни за затворниците , особено тези с доживотни присъди . Там трябва да има влошаване на режима на изтърпяване на наказанието , никакви отпуски за тези с по-леки присъди ….въобще може да се измисли .  Не съм за някакъв тоталитаризъм и имам широки виждания за критичен език и достъп до правосъдие , но на откровения идиот трябва да се отговори от ДЪРЖАВАТА много сериозно . Иначе олеква и държава , и съдебна власт и въобще цялата нация ...

 7. 8
  Изходът | нерегистриран
  7
  -1
  До коментар #6 от "ВСС - сладка почивка | нерегистриран":
  Епизод пореден от нищоправенето на ВСС . Изслушали тоя , изслушали оня , насърчили съдиите да са по-активни ...имало отводи , нямало отводи ...накрая една декларация и толкова . Смешна работа ! Тези хора са там , ЗА ДА РЕШАВАТ ПРОБЛЕМИТЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА , а не да си чешат езиците . Мандатът им скоро ще изтече , а те все още "си изясняват позициите" . Просто е - гражданските съдии да предложат гражданско-правни мерки , наказателните - наказателно правни мерки , а административните - административно-наказателни мерки . ИМАМЕ ПОНЕ 2000 СЪДИИ С УМСТВЕН КАПАЦИТЕТ , ако съдиите не предложат бързи и адекватни решения , то кой ? Титаните в правната комисия на НС ? За проблема трябват цял комплекс от мерки !  При обида срещу магистрат/респ.член на семейството му/,заплаха или закана - гражданският съд да инициира бързо производство/от ония дето ги приеха в полза на банките/,наказателният съд да се произнася приоритетно по внесеното искане на основание чл.64 от НПК,а полицейските органи императивно да задържат лицето за 24 часа по Закона за МВР.

 8. 6
  ВСС - сладка почивка | нерегистриран
  11
  0

  Епизод пореден от нищоправенето на ВСС . Изслушали тоя , изслушали оня , насърчили съдиите да са по-активни ...имало отводи , нямало отводи ...накрая една декларация и толкова . Смешна работа ! Тези хора са там , ЗА ДА РЕШАВАТ ПРОБЛЕМИТЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА , а не да си чешат езиците . Мандатът им скоро ще изтече , а те все още "си изясняват позициите" . Просто е - гражданските съдии да предложат гражданско-правни мерки , наказателните - наказателно правни мерки , а административните - административно-наказателни мерки . ИМАМЕ ПОНЕ 2000 СЪДИИ С УМСТВЕН КАПАЦИТЕТ , ако съдиите не предложат бързи и адекватни решения , то кой ? Титаните в правната комисия на НС ? За проблема трябват цял комплекс от мерки !

 9. 5
  123 | нерегистриран
  8
  -5

  Цариградска, да каже нещо за половинката си!

 10. 4
  | нерегистриран
  21
  -9
  До коментар #3 от "112 | нерегистриран":
  Мен колко са ме "притискали" да се отведа - как пък един път не се почувствах "изнасилен"?! Или аз съм безчувствен, или госпожицата е прекалено докачлива.

  Хич не е докачлива. Просто в момента кандидатства за СГС и защото трудно ще изпъкне със знания и умения, държи да бъде постоянно в центъра на шумотевицата. То не бях подписки и декларации поради изпитан страх, то не беше Варшава, то не бе изслушване.

 11. 3
  112 | нерегистриран
  20
  -10

  Мен колко са ме "притискали" да се отведа - как пък един път не се почувствах "изнасилен"?! Или аз съм безчувствен, или госпожицата е прекалено докачлива.

 12. 1
  De lege ferenda | нерегистриран
  26
  -5

  Който обиди магистрат - от 3 до 8 години "Лишаване от свобода.

  Ако обидата е нанесена публично-чрез сайт , телевизия или по време на съдебно заседание ,от 5 до 15 години "Лишаване от свобода" и закриване на сайта или телевизията.

  Хората са казали "Бий,за да те уважават".Ще видите ,че след тези изменения няма да има по уважавани и почитани хора от магистратите у нас.От това ще спечели основно върховенството на закона , а следователно и цялото общество.Ще ни пуснат и в Шенген , а редица държави без преговори ще ни махнат визите.УВАЖЕНИЕ КЪМ МАГИСТРАТИТЕ-ТОВА Е РЕШЕНИЕТО !

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.