Съдът на EС: Разходите за пътна полиция не могат да бъдат вземани предвид при изчисляване на тол таксите за тежкотоварни автомобили

Съдът на EС: Разходите за пътна полиция не могат да бъдат вземани предвид при изчисляване на тол таксите за тежкотоварни автомобили
Снимка: Pixabay

Разходите за пътна полиция не могат да бъдат вземани предвид при изчисляване на тол таксите за ползване на трансевропейската пътна мрежа от тежкотоварни автомобили. Това казва Съдът на Европейския съюз в последното си решение. Тези разходи не са част от инфраструктурните разходи, въз основа на които трябва да бъде изчисляван размерът на тол таксите, казват още от институцията, смятат съдиите.

Казусът 

BY и CZ управляват дружество по полското право, чиято дейност се изразява в извършването на автомобилен превоз, по-специално на територията на Германия. В този контекст за периода от 1 януари 2010 г. до 18 юли 2011 г. BY и CZ са платили сума в общ размер от 12 420,53 EUR за тол такси за използването на германските федерални автомагистрали. Тъй като считат, че правилата за изчисляване на тол таксите, които е трябвало да платят, водят до установяване на прекомерно парично задължение в противоречие с правото на Съюза, BY и CZ сезират германските съдилища, като искат да им бъдат възстановени съответните тол такси.

Сезиран с въззивна жалба по този спор, Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein- Westfalen (Областен административен съд на провинция Северен Рейн-Вестфалия, Германия) по същество пита Съда дали обстоятелството, че разходите за пътна полиция са включени при изчисляване на спорните тол такси, съставлява нарушение на Директивата относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури.

Решението

В постановеното на решение Съдът констатира, най-напред, че Директивата предвижда за държавите членки, които въвеждат или запазват тол такси по трансевропейската пътна мрежа, точно и безусловно задължение да определят размера на тези такси, като вземат предвид единствено инфраструктурните разходи, а именно разходите за строителство, експлоатация, поддръжка и развитие на съответната инфраструктурна мрежа. Следователно частноправен субект може да се позовава пряко пред националните съдилища на това задължение в спор с държава членка, когато тя не е изпълнила това задължение или го е транспонирала неправилно.
На следващо място, що се отнася до въпроса дали разходите за пътна полиция попадат в обхвата на понятието за разходи за експлоатация и поради това могат да бъдат включвани при изчисляване на тол таксите, Съдът отбелязва, че това понятие се отнася до разходите, произтичащи от експлоатацията на съответната инфраструктура. При все това за полицейските дейности е отговорна държавата, която в случая упражнява публичноправни властнически правомощия, а не действа в качеството на оператор на пътната инфраструктура. Поради това разходите за пътна полиция не може да се считат за разходи за експлоатация, уредени в Директивата.

Колкото до обстоятелството, че в случая отчитането на разходите за пътна полиция води само до сравнително слабо превишаване, а именно в размер от 3,8 % или от 6 %, на инфраструктурните разходи, Съдът постановява, че Директивата не допуска каквото и да било превишаване на инфраструктурните разходи, произтичащо по-специално от отчитането на разходи, които не следва да бъдат вземани предвид. На последно място, Съдът отхвърля искането на Германия за ограничаване на действието на това съдебно решение във времето.

Още по темата

Агресията сред подрастващите се дължи на девалвацията на ценности и духовната криза

Предишна новина

Столичната адвокатура търси възможности за онлайн гласуване при избора на ръководство

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.