Съсловната организация на съдебните служители работи по унифицирана обща рамка за дейността на администрацията

Съсловната организация на съдебните служители работи по унифицирана обща рамка за дейността на администрацията

Проектът „Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата, чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа в основни аспекти от дейността на съдебната администрация“ на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ) бе одобрен за финансиране по Оперативна програма „Добро управление”, процедура BG05SFOP001-3.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Граждански контрол върху реформата в съдебната система. Предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 85 511,04 лева, съобщават от организацията.

Проектът е изготвен и в изпълнение на доклад и препоръки относно подобряване функционирането на органите на съдебната власт, чрез унификация на правилата и процедурите за работа на администрацията в органите на съдебна власт. Проектът предвижда изпълнението на няколко дейности, чиято обща цел е подобрение и модернизация на администрацията на съдилищата чрез изграждането на унифицирана обща рамка за дейността на съдебната администрация, базирана на единни правила и процедури в основни аспекти от дейността, като например: управление на човешките ресурси, управление на администрацията в условия на извънредно положение, в т.ч. разпределение на задълженията при дистанционна работа, административно обслужване на граждани и бизнес, финансово управление и контрол, управление и опазване на активите, политиките за поверителност, обработка на делата, достъп до делата, защита на личните данни, антикорупционни процедури и правила, комуникация с представители на медиите, вкл. по дела с висок обществен интерес.

За постигането на тази цел ще бъде проведено проучване на мнението на обществеността и на съдебните служители и ще бъдат прегледани и анализирани действащите вътрешни правила и процедури за работа на администрациите в съдилищата, като ще бъдат заимствани установените добри практики. Предвижда се разработените нови единни правила да представени и обсъдени със заинтересованите страни на кръгла маса.

Очаква се чрез унифицираната правна рамка да се създадат необходимите стандарти за качество, ефективност и ефикасност на работа на администрациите на съдилищата, а оттук и да се повиши общественото доверие в тях.

Проектът ще се изпълни в пратньорство с Администартивен съд – София град, Административен съд Видин, Административен съд Смолян и Ройонен съд Сливница.

Продължителността на проекта е 18 месеца.

Още по темата

Над 600 страници решение писа АС-Пловдив по делото срещу Ахмед Муса и имамите му

Предишна новина

Уволняват полицаите, участвали в тайно парти в Сандански

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

 1. 2
  КСА | нерегистриран
  1
  -2
  До коментар #1 от "до КСА | нерегистриран":
  Питам комисия съдебна администрация допустимо ли е съсловната организация на съдебните служители да се ръководи от ...адвокат Ал.Николов

  Допустимо е!

 2. 1
  до КСА | нерегистриран
  3
  -1

  Питам комисия съдебна администрация допустимо ли е съсловната организация на съдебните служители да се ръководи от ...адвокат Ал.Николов

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.