post-featured-image-91878.jpg

Няма воля за Модел 4

Няма воля за реализирането на избрания от Висшия съдебен съвет (ВСС) Модел 4 за реформа на съдебната карта. Това стана ясно в последните два дни, в които се проведоха две последователни дискусии относн...
post-featured-image-89799.jpg

Д-р Щерьо Ножаров: Успешна е тази реформа в съдебната система, която води до по-висок икономически растеж

Реформите, които държавата ще трябва да направи през 2021 г., са с фокус върху икономиката. Акцентите са два - единият е образованието, където промените са свързани най-вече с иновациите и прехода към...
post-featured-image-88833.jpg

Реформата на съдебната карта може да стане заложник на законодателя

Въпросът за прекрояването на съдебната карта по отношение на съдилищата отново бе поставен на дневен ред пред членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) във вторник. Почти цялото вре...
post-featured-image-87751.jpg

Значението на съдилищата за държавността и достъпът на гражданите до правосъдие, акценти в четвъртото публично обсъждане на съдебната карта

Като оживена дискусия в продължение на близо пет часа протече проведеното в Апелативен район – Варна четвърто публичното обсъждане със заинтересовани страни на разработени модели за оптимиза...