post-featured-image-87775.jpg

Евгени Иванов е единствена номинация от професионалната квота за член на ВСС

В петък, 17 юли 2020 г. изтече срокът  за отправяне на предложения за изборен член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на прокурорите, съгласно чл. 29в от ЗСВ и чл. 12 от Правилата за провежд...